Waarom Minister Schultz 'ja' moet zeggen

Waarom Minister Schultz 'ja' moet zeggen

Marlon Huysmans geeft antwoord op de vraag waarom we een nieuw marktmechanisme moeten bedenken voor het oplossen van de kantorenleegstand.

In maart 2011 was er een uiterst interessant Kamerdebat over de kantorenleegstand. Wat moeten we doen om de leegstand duurzaam op te lossen? Wat voor instrumentarium moeten beleidsmakers bedenken dat de markt haar (opruim)werk gaat doen?

Jammer genoeg was de betrokken minister Schultz zeer kort in haar antwoorden: "Nee, nee, nee en nogmaals nee". Samengevat: De minister erkent dat de kantorenmarkt een overaanbod heeft, maar ziet het niet als een probleem van dit kabinet.

En de kantorenmarkt?
Sinds oudsher heeft de kantorenmarkt een slechte vertegenwoordiging op de ministeries. Echter, met de komst van de nieuwe ministeries is de kantorenmarkt definitief tussen wal en schip gevallen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Schultz gaat onder andere over ruimtelijke ordening, maar de naam van het ministerie zegt het al: het heeft niet de focus op Ruimte.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties van Donner gaat over de bouwregelgeving en herbergt het oude WWI (Wonen, Wijken, Integratie) en heeft dus de focus op wonen en bouwregels; niet een voorliefde voor kantoren.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van Verhagen, zou zich moeten bekommeren over de werkgelegenheid in onze sector, en de innovatie. Het ministerie van Financiën van De Jager houdt zich onder andere zich bezig met alle belastingzaken omtrent vastgoed. 

Nee, nee, nee
Met de oplossing van het leegstandsprobleem in de kantorenmarkt hebben we - jammer genoeg - met al deze ministeries te maken: planafspraken over waar wel/niet gebouwd mag worden met minister Schultz, verduurzaming van de bestaande voorraad oude kantoren met minister Donner, impact werkgelegenheid op impasse kantorenmarkt met Verhagen, fiscale boetes of stimulansen met minister De Jager.  

Je hoeft geen professor te zijn in vastgoed om te begrijpen dat de minister die in maart tijdens het debat in de kamer sprak 'nee, nee, nee' als antwoord gaf. Veel te complexe materie om bestuurlijk in korte tijd op te lossen. Dus: de markt moet het doen.

Snel maatregelen
Persoonlijk geloof ik erg in het oplossend vermogen van de markt. Maar, om de markt haar werk te laten doen bij de oplossing van de kantorenleegstand hebben we wel snel een aantal maatregelen van dit kabinet nodig.

Niet om als sector 'de hand op te houden'. Integendeel. Juist een dwingende stok als marktmechanisme om onder andere beleggers, ontwikkelaars, bouwers en gemeenten te laten meebetalen aan het probleem dat in de loop der jaren ontstaan is.

Weinig rekensommen
Om de markt 'gewoon haar werk te laten doen', pleiten veel mensen ervoor om de afwaardering van oude panden, die wellicht te hoog in de boeken staan bij beleggers, sneller te laten plaats vinden. Een begrijpelijke vraag, en dit zal ook gebeuren. Echter, dit kan wel even duren.

In de tussentijd moeten we via een vorm van extra belastingsinstrumentarium op leegstaande panden, niet-duurzame panden, en ook nieuwbouw,  geld gaan innen om via de coördinatie & een financiële stimulans van gemeenten/provincies een herstructureringspot te vullen die ondernemers de mogelijkheid te geeft oude waardeloze panden voor minimale waarden op te kopen om versneld door de markt te kunnen laten herontwikkelen.  

Dergelijke ideeën bestaan er al. Maar ik kom weinig rekensommen tegen, of concrete voorstellen hoe we dit qua wetgeving en juridisch kader kunnen inkleden. Sommigen vinden het een 'socialistische gedachte' om waardeloze panden middels subsidie tegen dumpprijzen te laten opkopen.

Ik vind van niet, mits deze subsidie voortkomt uit een heffing op dezelfde vastgoedsectorbreed. In die zin betaalt de sector zelf voor het probleem.

Vooruitzien
Ik schrijf dit artikel omdat ik benieuwd ben wat u ervan vindt, en wie er op welke wijze echt concreet aan dergelijke plannen rekent bij gemeenten/provincies/rijk. Want,....de minister kan 'nee' blijven zeggen, maar dat is slechts het vooruitschuiven van een toekomstig probleem.

Als de minister bereid is om mee te denken over een aanpassing van een beleidsinstrumentarium - dat het ministerie van Financiën op korte termijn meer geld opbrengt in plaats van minder - heeft ze de kans een model te ontwikkelen dat in de toekomst tevens kan werken voor een potentieel overschot op de winkel- of woningmarkt.

We hebben immers anno 2011 te maken met een krimpende beroepsbevolking, maar in latere jaren met een krimpende bevolking in zijn algemeenheid. Vooruitzien is regeren.

Marlon Huysmans
Directeur OVG Sustainability Centre

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c243
Reradicaliseren

Reradicaliseren

25 feb om 17:00 uur

Onno Dwars: Ik vind dat het radicalisme van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) aan erosie onderhevig is. Hun ...

Lees verder »

c21 c54 c185
Decorated shit

Decorated shit

11 feb om 16:01 uur
timer 5 min

“Zolang we heiligverklaarde concepten overeind houden, zoals we het geleerd hebben op de universiteiten, ...

Lees verder »

c21 c54 c244
MPG: buigen of barsten?

MPG: buigen of barsten?

10 feb om 16:00 uur
timer 6 min

Hans Korbee: Juni 2016 bracht de SER het rapport uit ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’. ...

Lees verder »

c21 c54 c185 c244
Circulair bouwen als vaccin voor systeemcrises

Circulair bouwen als vaccin voor systeemcrises

3 feb om 15:45 uur
timer 6 min

Marten Valk: We zitten in een bijzondere tijd, er gebeurt veel. Door covid-19 is er acute aandacht voor het thema gezondheid. ...

Lees verder »

c21 c54 c190 c244
De timing van hout

De timing van hout

29 jan om 08:57 uur
timer 2 min

Onlangs werd ik getriggerd door het NRC-artikel ‘Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm’. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244 c245
Wij zijn de overheid

Wij zijn de overheid

21 jan om 17:00 uur
timer 2 min

Onno Dwars: Nu Rutte III demissionair is, maakt Nederland de balans op. Als bouw- en vastgoedsector werden wij de afgelopen ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Amsterdamse School 2.0

Amsterdamse School 2.0

22-12-2020 om 08:46 uur
timer 4 min

Hermen Jansen: Levensduur, life-cycle, losmaakbaarheid en duurzaamheid; het langetermijndenken staat weer helemaal centraal in ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert blikt terug op carrière

Duurzaam Gebouwd-expert blikt terug op carrière

09-12-2020 om 15:30 uur
timer 9 min

Ben Kruseman: Na mijn bouwkundestudie in Tilburg, nu Avans Hogeschool Tilburg en de vervulling van mijn militaire dienstplicht, ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c278
Groene of grijze circulariteit?

Groene of grijze circulariteit?

26-11-2020 om 15:30 uur
timer 4 min

Daan Bruggink: Cradle2Cradle heeft vanuit de VS in 2002 een heel goede voorzet gegeven en heel veel mensen geïnspireerd ...

Lees verder »

c21 c54 c238 c244 c260
Biofilische ontwerpprincipes moeten een vanzelfsprekendheid zijn

Biofilische ontwerpprincipes moeten een vanzelfsprekendheid ...

05-11-2020 om 09:01 uur
timer 2 min

Daan Bruggink: "Het is opmerkelijk dat scholen behoren tot de kwalitatief slechtste gebouwen: oud, ongeïsoleerd, te koud, ...

Lees verder »

c21 c54 c139 c254 c259
Vechten voor het leven. Ons leven

Vechten voor het leven. Ons leven

28-10-2020 om 18:00 uur
timer 5 min

Onno Dwars: Onno Dwars won in 2019 de ABN AMRO Duurzame Top 50. Nu, achttien maanden later, blikt hij tijdens Building Holland ...

Lees verder »

c21 c54 c244
Waardebehoud of waardecreatie voor circulair bouwen?

Waardebehoud of waardecreatie voor circulair ...

14-10-2020 om 16:30 uur
timer 4 min

Hans Korbee: Beschermen van bestaande waarde is door CB23 in haar leidraad Meten van circulariteit als een van de drie doelen ...

Lees verder »

Reacties

De grootste kantorenleegstand in m2 ligt in gebieden met een groeiende beroepsbevolking!

Goed pleidooi Marlon. Hoe denk je over het ook gebruiken van leegstand voor leer-werk bedrijven voor jongeren. In combinatie met het tijdelijk huisvesten van de grote groep sofahoppers en dak-/thuisloze jeugd? Zet hier wat ZZp-ers bij en voila, een oplossing die duurzaam is en waarde toevoegt op alle fronten. Ik kijk uit naar jouw reactie.

Het Economisch Instituut voor de Bouw ontwikkelt momenteel in opdracht van het Ministerie van I&M een kantorenmodel waarbij toekomstige vraag en aanbod worden geconfronteerd. De uitkomsten hiervan zijn verwachte toekomstige huurprijzen en leegstandsniveaus voor verschillende marktsegmenten. Toepassing van de MKBA systematiek, zoals gedaan voor de woningmarkt in Parkstad Limburg, zou vervolgens kunnen laten zien wat de kosten en baten zijn van verschillende nieuwbouw- en sloopprogramma's en van eventuele andere beleidsmaatregelen. Dan komt bijvoorbeeld ook in beeld hoe ver men zou moeten willen gaan in het aanwenden van het marktmechanisme voor oplossing van de leegstand.

Niet blijven zoeken naar bedrijven die de leegstand kunnen opvullen . Maar ook plannen ontwikkelen voor woninghuisvesting in deze leegstaande projecten . Studentenhuisvesting is een mogelijkheid . En onlangs ls ik een interessant artikel over een organisatie die in kantoorpanden gewassen gaat kweken. Volop mogelijkheden als gemeenten, overheden ook willen meewerken voor wijziging van bestemming.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up