Waarom Minister Schultz 'ja' moet zeggen

Waarom Minister Schultz 'ja' moet zeggen

Marlon Huysmans geeft antwoord op de vraag waarom we een nieuw marktmechanisme moeten bedenken voor het oplossen van de kantorenleegstand.

In maart 2011 was er een uiterst interessant Kamerdebat over de kantorenleegstand. Wat moeten we doen om de leegstand duurzaam op te lossen? Wat voor instrumentarium moeten beleidsmakers bedenken dat de markt haar (opruim)werk gaat doen?

Jammer genoeg was de betrokken minister Schultz zeer kort in haar antwoorden: "Nee, nee, nee en nogmaals nee". Samengevat: De minister erkent dat de kantorenmarkt een overaanbod heeft, maar ziet het niet als een probleem van dit kabinet.

En de kantorenmarkt?
Sinds oudsher heeft de kantorenmarkt een slechte vertegenwoordiging op de ministeries. Echter, met de komst van de nieuwe ministeries is de kantorenmarkt definitief tussen wal en schip gevallen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Schultz gaat onder andere over ruimtelijke ordening, maar de naam van het ministerie zegt het al: het heeft niet de focus op Ruimte.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties van Donner gaat over de bouwregelgeving en herbergt het oude WWI (Wonen, Wijken, Integratie) en heeft dus de focus op wonen en bouwregels; niet een voorliefde voor kantoren.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van Verhagen, zou zich moeten bekommeren over de werkgelegenheid in onze sector, en de innovatie. Het ministerie van Financiën van De Jager houdt zich onder andere zich bezig met alle belastingzaken omtrent vastgoed. 

Nee, nee, nee
Met de oplossing van het leegstandsprobleem in de kantorenmarkt hebben we - jammer genoeg - met al deze ministeries te maken: planafspraken over waar wel/niet gebouwd mag worden met minister Schultz, verduurzaming van de bestaande voorraad oude kantoren met minister Donner, impact werkgelegenheid op impasse kantorenmarkt met Verhagen, fiscale boetes of stimulansen met minister De Jager.  

Je hoeft geen professor te zijn in vastgoed om te begrijpen dat de minister die in maart tijdens het debat in de kamer sprak 'nee, nee, nee' als antwoord gaf. Veel te complexe materie om bestuurlijk in korte tijd op te lossen. Dus: de markt moet het doen.

Snel maatregelen
Persoonlijk geloof ik erg in het oplossend vermogen van de markt. Maar, om de markt haar werk te laten doen bij de oplossing van de kantorenleegstand hebben we wel snel een aantal maatregelen van dit kabinet nodig.

Niet om als sector 'de hand op te houden'. Integendeel. Juist een dwingende stok als marktmechanisme om onder andere beleggers, ontwikkelaars, bouwers en gemeenten te laten meebetalen aan het probleem dat in de loop der jaren ontstaan is.

Weinig rekensommen
Om de markt 'gewoon haar werk te laten doen', pleiten veel mensen ervoor om de afwaardering van oude panden, die wellicht te hoog in de boeken staan bij beleggers, sneller te laten plaats vinden. Een begrijpelijke vraag, en dit zal ook gebeuren. Echter, dit kan wel even duren.

In de tussentijd moeten we via een vorm van extra belastingsinstrumentarium op leegstaande panden, niet-duurzame panden, en ook nieuwbouw,  geld gaan innen om via de coördinatie & een financiële stimulans van gemeenten/provincies een herstructureringspot te vullen die ondernemers de mogelijkheid te geeft oude waardeloze panden voor minimale waarden op te kopen om versneld door de markt te kunnen laten herontwikkelen.  

Dergelijke ideeën bestaan er al. Maar ik kom weinig rekensommen tegen, of concrete voorstellen hoe we dit qua wetgeving en juridisch kader kunnen inkleden. Sommigen vinden het een 'socialistische gedachte' om waardeloze panden middels subsidie tegen dumpprijzen te laten opkopen.

Ik vind van niet, mits deze subsidie voortkomt uit een heffing op dezelfde vastgoedsectorbreed. In die zin betaalt de sector zelf voor het probleem.

Vooruitzien
Ik schrijf dit artikel omdat ik benieuwd ben wat u ervan vindt, en wie er op welke wijze echt concreet aan dergelijke plannen rekent bij gemeenten/provincies/rijk. Want,....de minister kan 'nee' blijven zeggen, maar dat is slechts het vooruitschuiven van een toekomstig probleem.

Als de minister bereid is om mee te denken over een aanpassing van een beleidsinstrumentarium - dat het ministerie van Financiën op korte termijn meer geld opbrengt in plaats van minder - heeft ze de kans een model te ontwikkelen dat in de toekomst tevens kan werken voor een potentieel overschot op de winkel- of woningmarkt.

We hebben immers anno 2011 te maken met een krimpende beroepsbevolking, maar in latere jaren met een krimpende bevolking in zijn algemeenheid. Vooruitzien is regeren.

Marlon Huysmans
Directeur OVG Sustainability Centre

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c245
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: deel 2

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: ...

Gisteren om 15:30 uur
timer 5 min

Marten Valk: De wereld ontwaakt steeds verder uit haar lockdown, hoewel we de COVID19-puzzel nog niet opgelost hebben. Elke ...

Lees verder »

c21 c54 c143 c243 c244
Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle jaren

Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle ...

28 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Hans Korbee: Het werd nog knap spannend in 1995; zou het na herhaald uitstel alsnog lukken om inderdaad nog voor het eind van ...

Lees verder »

c21 c54
Ploeterend voorwaarts!

Ploeterend voorwaarts!

18 mei om 15:30 uur
timer 4 min

De ene groteske krantenkop overschaduwt de andere. Na het kruisen van de degens met stikstof, PFAS en trage beslissingen ...

Lees verder »

c21 c54 c245 c263
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19

7 mei om 15:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: Dankzij COVID-19 komt 'lucht' meer in de schijnwerpers te staan. Slechts weinig mensen weten dat we dagelijks ...

Lees verder »

c21 c54 c127
'Het nieuwe normaal'

'Het nieuwe normaal'

20 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Peter van Veen: Duurzaam Gebouwd-expert Peter van Veen schreef eerder deze maand over zijn visie op de gezondheidscrisis en deed ...

Lees verder »

c21 c54
‘Mooi om creativiteit van collega’s te zien’

‘Mooi om creativiteit van collega’s ...

16 apr om 15:30 uur

Duurzaam Gebouwd besteedt aandacht aan hoe partners omgaan met de huidige gezondheidscrisis. Dit keer is Manon ...

Lees verder »

c21 c54
Welke plaag hebben wij nodig om écht te veranderen?

Welke plaag hebben wij nodig om écht ...

15 apr om 16:00 uur
timer 3 min

Henk Willem van Dorp: Het jaar 2020 zag er in januari nog veelbelovend uit. BV Nederland verkeerde in gezonde staat en er zat een stijgende ...

Lees verder »

c21 c54
Duurzaam Gebouwd-expert Fred Sanders over de gezondheidscrisis

Duurzaam Gebouwd-expert Fred Sanders over de ...

9 apr om 15:30 uur
timer 1 min

Fred Sanders: Duurzaam Gebouwd-expert Fred Sanders vertelt je in deze persoonlijke vlog hoe hij omgaat met de nieuwe situatie, ...

Lees verder »

c21 c54 c237
Quantum Leap 

Quantum Leap 

8 apr om 15:30 uur
timer 2 min

Daan Bruggink: In één keer zitten we in een soort quantum leap. Als er niets gebeurd zou zijn, zouden we hier decennia ...

Lees verder »

c21 c54
Hoe Duco omgaat met de huidige gezondheidscrisis

Hoe Duco omgaat met de huidige gezondheidscrisis

7 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Richard Geraerts: Hoe gaan Duurzaam Gebouwd-partners de huidige gezondheidscrisis te lijf? We besteden dagelijks aandacht aan partners ...

Lees verder »

c21 c54 c254
Gezondheid boven alles

Gezondheid boven alles

2 apr om 16:15 uur
timer 2 min

Woud Jansen: Tja. De wereld op z’n kop. Wat een turbulente weken. De tijd waarin gezondheid boven alles staat. En terecht. ...

Lees verder »

c21 c54 c127 c254
Strijd tegen Covid-19 door Comelit Nederland

Strijd tegen Covid-19 door Comelit Nederland

1 apr om 16:00 uur
timer 5 min

Duurzaam Gebouwd besteedt aandacht aan hoe zijn partners en experts omgaan met de huidige gezondheidscrisis. Comelit ...

Lees verder »

Reacties

De grootste kantorenleegstand in m2 ligt in gebieden met een groeiende beroepsbevolking!

Goed pleidooi Marlon. Hoe denk je over het ook gebruiken van leegstand voor leer-werk bedrijven voor jongeren. In combinatie met het tijdelijk huisvesten van de grote groep sofahoppers en dak-/thuisloze jeugd? Zet hier wat ZZp-ers bij en voila, een oplossing die duurzaam is en waarde toevoegt op alle fronten. Ik kijk uit naar jouw reactie.

Het Economisch Instituut voor de Bouw ontwikkelt momenteel in opdracht van het Ministerie van I&M een kantorenmodel waarbij toekomstige vraag en aanbod worden geconfronteerd. De uitkomsten hiervan zijn verwachte toekomstige huurprijzen en leegstandsniveaus voor verschillende marktsegmenten. Toepassing van de MKBA systematiek, zoals gedaan voor de woningmarkt in Parkstad Limburg, zou vervolgens kunnen laten zien wat de kosten en baten zijn van verschillende nieuwbouw- en sloopprogramma's en van eventuele andere beleidsmaatregelen. Dan komt bijvoorbeeld ook in beeld hoe ver men zou moeten willen gaan in het aanwenden van het marktmechanisme voor oplossing van de leegstand.

Niet blijven zoeken naar bedrijven die de leegstand kunnen opvullen . Maar ook plannen ontwikkelen voor woninghuisvesting in deze leegstaande projecten . Studentenhuisvesting is een mogelijkheid . En onlangs ls ik een interessant artikel over een organisatie die in kantoorpanden gewassen gaat kweken. Volop mogelijkheden als gemeenten, overheden ook willen meewerken voor wijziging van bestemming.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up