Waarom Minister Schultz 'ja' moet zeggen

Waarom Minister Schultz 'ja' moet zeggen

Marlon Huysmans geeft antwoord op de vraag waarom we een nieuw marktmechanisme moeten bedenken voor het oplossen van de kantorenleegstand.

In maart 2011 was er een uiterst interessant Kamerdebat over de kantorenleegstand. Wat moeten we doen om de leegstand duurzaam op te lossen? Wat voor instrumentarium moeten beleidsmakers bedenken dat de markt haar (opruim)werk gaat doen?

Jammer genoeg was de betrokken minister Schultz zeer kort in haar antwoorden: "Nee, nee, nee en nogmaals nee". Samengevat: De minister erkent dat de kantorenmarkt een overaanbod heeft, maar ziet het niet als een probleem van dit kabinet.

En de kantorenmarkt?
Sinds oudsher heeft de kantorenmarkt een slechte vertegenwoordiging op de ministeries. Echter, met de komst van de nieuwe ministeries is de kantorenmarkt definitief tussen wal en schip gevallen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Schultz gaat onder andere over ruimtelijke ordening, maar de naam van het ministerie zegt het al: het heeft niet de focus op Ruimte.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties van Donner gaat over de bouwregelgeving en herbergt het oude WWI (Wonen, Wijken, Integratie) en heeft dus de focus op wonen en bouwregels; niet een voorliefde voor kantoren.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van Verhagen, zou zich moeten bekommeren over de werkgelegenheid in onze sector, en de innovatie. Het ministerie van Financiën van De Jager houdt zich onder andere zich bezig met alle belastingzaken omtrent vastgoed. 

Nee, nee, nee
Met de oplossing van het leegstandsprobleem in de kantorenmarkt hebben we - jammer genoeg - met al deze ministeries te maken: planafspraken over waar wel/niet gebouwd mag worden met minister Schultz, verduurzaming van de bestaande voorraad oude kantoren met minister Donner, impact werkgelegenheid op impasse kantorenmarkt met Verhagen, fiscale boetes of stimulansen met minister De Jager.  

Je hoeft geen professor te zijn in vastgoed om te begrijpen dat de minister die in maart tijdens het debat in de kamer sprak 'nee, nee, nee' als antwoord gaf. Veel te complexe materie om bestuurlijk in korte tijd op te lossen. Dus: de markt moet het doen.

Snel maatregelen
Persoonlijk geloof ik erg in het oplossend vermogen van de markt. Maar, om de markt haar werk te laten doen bij de oplossing van de kantorenleegstand hebben we wel snel een aantal maatregelen van dit kabinet nodig.

Niet om als sector 'de hand op te houden'. Integendeel. Juist een dwingende stok als marktmechanisme om onder andere beleggers, ontwikkelaars, bouwers en gemeenten te laten meebetalen aan het probleem dat in de loop der jaren ontstaan is.

Weinig rekensommen
Om de markt 'gewoon haar werk te laten doen', pleiten veel mensen ervoor om de afwaardering van oude panden, die wellicht te hoog in de boeken staan bij beleggers, sneller te laten plaats vinden. Een begrijpelijke vraag, en dit zal ook gebeuren. Echter, dit kan wel even duren.

In de tussentijd moeten we via een vorm van extra belastingsinstrumentarium op leegstaande panden, niet-duurzame panden, en ook nieuwbouw,  geld gaan innen om via de coördinatie & een financiële stimulans van gemeenten/provincies een herstructureringspot te vullen die ondernemers de mogelijkheid te geeft oude waardeloze panden voor minimale waarden op te kopen om versneld door de markt te kunnen laten herontwikkelen.  

Dergelijke ideeën bestaan er al. Maar ik kom weinig rekensommen tegen, of concrete voorstellen hoe we dit qua wetgeving en juridisch kader kunnen inkleden. Sommigen vinden het een 'socialistische gedachte' om waardeloze panden middels subsidie tegen dumpprijzen te laten opkopen.

Ik vind van niet, mits deze subsidie voortkomt uit een heffing op dezelfde vastgoedsectorbreed. In die zin betaalt de sector zelf voor het probleem.

Vooruitzien
Ik schrijf dit artikel omdat ik benieuwd ben wat u ervan vindt, en wie er op welke wijze echt concreet aan dergelijke plannen rekent bij gemeenten/provincies/rijk. Want,....de minister kan 'nee' blijven zeggen, maar dat is slechts het vooruitschuiven van een toekomstig probleem.

Als de minister bereid is om mee te denken over een aanpassing van een beleidsinstrumentarium - dat het ministerie van Financiën op korte termijn meer geld opbrengt in plaats van minder - heeft ze de kans een model te ontwikkelen dat in de toekomst tevens kan werken voor een potentieel overschot op de winkel- of woningmarkt.

We hebben immers anno 2011 te maken met een krimpende beroepsbevolking, maar in latere jaren met een krimpende bevolking in zijn algemeenheid. Vooruitzien is regeren.

Marlon Huysmans
Directeur OVG Sustainability Centre

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Kennis? Kennissen!

Kennis? Kennissen!

22 aug om 16:00 uur
timer 3 min

Harm Valk: Vakantie, mooie tijd. Je ziet nieuwe plekken en doet nieuwe indrukken op, of hernieuwt het contact met plekken ...

Lees verder »

Ons Bouwbesluit is crimineel

Ons Bouwbesluit is crimineel

19 aug om 15:30 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Het Bouwbesluit is crimineel en daarom wordt het hoog tijd dat het ouderwetse model flink op de schop gaat. We ...

Lees verder »

Gezond binnen zitten

Gezond binnen zitten

24 jul om 08:00 uur

Marjolein van Gelder: Uit diverse onderzoeken in Westerse landen blijkt dat we gemiddeld 90% van onze tijd binnen besteden. Deze tijd ...

Lees verder »

Het geluid van lucht/water-warmtepompen: is de wetgever horende doof?

Het geluid van lucht/water-warmtepompen: is de wetgever horende doof?

13 jun om 15:30 uur
timer 8 min

Rudy Grevers: Zoals zo vaak volgt de wetgeving de actualiteit, maar veelal wordt beleid ten aanzien van nieuwe thema`s (veel) ...

Lees verder »

Afscheidsbrief aan mijn hartverwarmende vriend

Afscheidsbrief aan mijn hartverwarmende vriend

29 mei om 11:00 uur
timer 4 min

Jan-Maarten Elias: Exact 60 jaar na de ontdekking van 'Slochteren', schrijven wij jou deze afscheidsbrief. Het gaat ons aan het hart, ...

Lees verder »

Energietransitie: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan

Energietransitie: ik heb het nog nooit gedaan, ...

28 mei om 13:00 uur
timer 5 min

Selina Roskam: Een stoere quote van Pippi Langkous als ze aan iets nieuws begint. En hoe meer we aan de energietransitie in de ...

Lees verder »

Waterstof draagt niet bij aan de CO2-doelen van 2030

Waterstof draagt niet bij aan de CO2-doelen ...

9 mei om 00:00 uur
timer 8 min

Jan Willem van de Groep: Laat ik aan het begin van deze blog even helder zijn: ik heb niets tegen waterstof. Het is een energiedrager die ...

Lees verder »

De architect anno 2019 moet geen trend nalopen

De architect anno 2019 moet geen trend nalopen

26 apr om 15:30 uur

Thomas Bögl: Sinds een jaar of drie maakt de bouw- en vastgoedsector zich opeens bijzonder druk over de circulariteit van onze ...

Lees verder »

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

8 apr om 10:00 uur
timer 10

As a service, at your service: met diensten en abonnementen in plaats van producten kun je andere inkomstenbronnen ...

Lees verder »

Polderen over circulaire bouw

Polderen over circulaire bouw

3 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Hoe geef je de circulaire bouw vorm? Daarover spreek ik samen met diverse experts uit de bouw in CB’23 (circulaire ...

Lees verder »

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

19 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Onno Dwars: Het klimaatakkoord wordt vaak gezien als een linkse hobby. GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 zijn partijen ...

Lees verder »

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en nadelen per aanpak

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en ...

18 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Marjet Rutten: Een week geleden publiceerden we een expertpost van Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten, die inging op de mogelijkheden ...

Lees verder »

Reacties

De grootste kantorenleegstand in m2 ligt in gebieden met een groeiende beroepsbevolking!

Goed pleidooi Marlon. Hoe denk je over het ook gebruiken van leegstand voor leer-werk bedrijven voor jongeren. In combinatie met het tijdelijk huisvesten van de grote groep sofahoppers en dak-/thuisloze jeugd? Zet hier wat ZZp-ers bij en voila, een oplossing die duurzaam is en waarde toevoegt op alle fronten. Ik kijk uit naar jouw reactie.

Het Economisch Instituut voor de Bouw ontwikkelt momenteel in opdracht van het Ministerie van I&M een kantorenmodel waarbij toekomstige vraag en aanbod worden geconfronteerd. De uitkomsten hiervan zijn verwachte toekomstige huurprijzen en leegstandsniveaus voor verschillende marktsegmenten. Toepassing van de MKBA systematiek, zoals gedaan voor de woningmarkt in Parkstad Limburg, zou vervolgens kunnen laten zien wat de kosten en baten zijn van verschillende nieuwbouw- en sloopprogramma's en van eventuele andere beleidsmaatregelen. Dan komt bijvoorbeeld ook in beeld hoe ver men zou moeten willen gaan in het aanwenden van het marktmechanisme voor oplossing van de leegstand.

Niet blijven zoeken naar bedrijven die de leegstand kunnen opvullen . Maar ook plannen ontwikkelen voor woninghuisvesting in deze leegstaande projecten . Studentenhuisvesting is een mogelijkheid . En onlangs ls ik een interessant artikel over een organisatie die in kantoorpanden gewassen gaat kweken. Volop mogelijkheden als gemeenten, overheden ook willen meewerken voor wijziging van bestemming.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up