Smaakmakers

Smaakmakers

We moeten meer de tijd nemen om oplossingen van de toekomst te engineeren en testen, meent Paul van Bergen.

Uit het bouwnieuws van afgelopen weken vielen mij een tweetal berichten in het bijzonder op.Als eerste de presentatie van het boek ‘De LEGOlisering van de bouw’. Een oproep om gebouwen evolutionair te ontwikkelen net als auto’s en vliegtuigen. In dit boek wordt gepleit om gebouwen samen te stellen uit doorontwikkelde componenten zodat er een repetitie van elementen optreedt en het risico’s op fouten of hogere kosten wordt verlaagd.

Daarnaast circuleerde er een filmpje over de bouw van een hotel in China die in slechts 15 dagen in elkaar werd gezet. Alle componenten waren geprefabriceerd en werden als een bouwdoos, als Lego, in elkaar gezet. Hoe lang men over de voorbereiding heeft gedaan bleef helaas onduidelijk.

Snelle realisatie
Beide berichten zijn goede illustraties van de huidige tijdgeest in de bouw. Risico’s op fouten, niet presteren of budgetoverschrijdingen moeten koste wat het kost worden vermeden en projecten moeten, na vaak een zeer lang proces van besluitvorming, zeer snel worden gerealiseerd. Zowel het ontwerp- (denk)proces als de uitvoering worden dan parallelle stromen.

Deze ontwikkelingen worden ook nog als ‘duurzaam’ verkocht omdat het gebruik van componenten en het prefabriceren leidt tot minder materiaal (lichter), minder afval, minder transport en een lager energiegebruik. Duurzaamheid, maar dan met het accent op de “E” van ecologie en economie.

De toekomst?
Persoonlijk ben ik er nog niet van overtuigd dat standaardisering en assembleren de toekomst is. Een duurzamere samenleving met als onderdeel daarvan een duurzame gebouwde omgeving heeft ook een belangrijke sociale en culturele invalshoek.

Thema’s als gezondheid, multifunctionaliteit, omgevingswaarde, functiemenging, hergebruik en diversiteit vragen om maatwerkoplossing die rekening houden met de context, de omgeving. Dat kunnen zachte waarden zijn maar ook de harde duurzaamheidthema’s zoals het uitwisselen van energie- en afvalstromen vragen eerder om verschillen dan om op zichzelf uitgebalanceerde oplossingen.

Context
Als ik bijvoorbeeld kijk naar de 2011 projecten TNT hoofddorp of het NIOO in Wageningen dan zijn we het er allemaal over eens dat die projecten inspirerende voorbeelden zijn van duurzame gebouwen maar qua uitwerking en toegepaste oplossingen verschillen die projecten totaal van elkaar.

De context van die projecten was ook totaal verschillend: een ontwikkelaar versus een opdrachtgever/gebruiker, energieneutraliteit versus C2C, gebiedsontwikkeling versus een solitair gebouw, flexibiliteit versus maatwerk etc. Met name die verschillen zijn essentieel, wat in deze projecten heeft geleidt tot een maatwerk ontwerp en oplossingen die precies pasten op de vraag: dat is duurzaam.

Oplossingen
Wat mij als adviseur boeit is de zoektocht naar de nieuwe voorbeelden, de ontwerpen, technieken, systemen en processen die de lat weer wat hoger leggen. Die leiden tot een nog gezondere omgeving, een nog lagere materiaal footprint, betere energiebalans, lagere levensduurkosten en een hogere toekomstwaarde. Gebieden en gebouwen moeten beter gaan presteren en niet alleen de onderdelen of componenten.

Wat zijn dan de ontwerpoplossingen van de toekomst? Er liggen wat mij betreft nog veel kansen en mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld passieve gebouwschillen, hybride constructies, decentraal klimatiseren, vraaggestuurde technieken en het hergebruik van materialen.

Deze oplossingen van de toekomst moeten wel eerste ontworpen en geëngineerd en getest worden voordat deze technieken toegepast kunnen worden. Dat is volgens mij de grootste veroorzaker van onze teleurstellingen en faalkosten. Wij nemen niet meer de tijd om dat proces te doorlopen.

Van China naar chips
Opdrachtgevers en klanten zullen blijven zoeken naar de voor hun vraag passende oplossingen die excelleren op het gebied van duurzaamheid. Waar we behoefte aan hebben zijn de nieuwe voorbeelden, de smaakmakers.

In die zin zie ik een overeenkomst met het succes van Lay’s, jawel de chipsfabrikant. Die is op zoek naar de opvolger voor het succes van de smaak patatje joppie! Welk project of opdrachtgever is de smaakmaker voor 2012: de snelste bouwdoos of zorgvuldigste inpassing! Dat het lekker mag smaken.

Paul van Bergen
Ir. P.J. van Bergen is directeur bij DGMR en adviseur op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. DGMR is een adviesbureau dat onder andere gespecialiseerd is in duurzame gebieds- en gebouwontwikkelingen.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30 jun om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10 jun om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11 mei om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

4 mei om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c21 c54
Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

5 apr om 15:01 uur
timer 7 min

Het verhaal van de drie biggetjes zit diep in de haarvaten van de Nederlander. Het eerste biggetje is lui en bouwt ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Met digitalisering werf je het talent van de toekomst

Met digitalisering werf je het talent van de ...

22 feb om 10:01 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Een nieuwe generatie staat in de startblokken om hun carrière te beginnen. Weet jij wat deze jonge talenten ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Het kan anders: huisnummerregistratie

Het kan anders: huisnummerregistratie

9 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Circulaire economie: van horen zeggen!

Circulaire economie: van horen zeggen!

8 feb om 13:01 uur
timer 5 min

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel ...

Lees verder »

c21 c54 c277 c295
De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

27 jan om 10:01 uur
timer 9 min

Nagenoeg iedereen begrijpt dat de huidige klimaatverandering ongekend snel gaat en dat deze snelheid komt door ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243 c265
Is NMDA toch MDMA?

Is NMDA toch MDMA?

18 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Als je het snel uitspreekt lijkt NMDA (het niet-meer-dan-anders principe uit de Warmtewet) verdacht veel op MDMA ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up