DBFMO maakt opdrachtgever bewuster

DBFMO maakt opdrachtgever bewuster

Energy Service Companies (ESCo's) zijn bedrijven die de aanleg en het onderhoud en beheer van de (klimaat-)installaties van gebouwen overnemen. Zij leveren een gegarandeerde energiebesparing, en bieden de mogelijkheid van de financiering ervan. Met een ESCo kan een prestatieovereenkomst (prestatieafspraken over energiebesparing) worden afgesloten.

Uitwerking hiervan kan in verschillende DBFMO-varianten. Een interne ESCo is een variant waar verschillende DBFMO-onderdelen deels worden uitbesteed en deels worden inbesteed.

DBFMO als hulpmiddel
Bij het afsluiten van een contract met een ESCo, maak je keuzes over het wel of niet uitbesteden van diensten. Deze afwegingen zijn strategische keuzes. DBFMO (voluit Design - Build - Finance - Maintain and Operate) kan bij deze keuzes een goed hulpmiddel zijn. Scherper gesteld: voor ieder stadium van een verduurzamingproject helpt (dwingt?) DBMFO om een bewuste keuze te maken over wie het uitvoeringrisico gaat dragen: houd ik het bij mijzelf of leg ik het bij de markt? Het gaat erom de risico’s bij díe partij te leggen die er het meeste invloed op kan uitoefenen.

Kiezen bij elke letter
Voor iedere letter van DBFMO moet je kiezen wat het beste bij je past. Ter verduidelijking een voorbeeld aan de hand van de ‘M’ van DBFMO: bij de afweging uitbesteden of inbesteden van het onderhoud van mijn gebouwen en installaties zijn belangrijk criteria: heb ik voldoende kennis in eigen huis, en zijn er binnen mijn organisatie voldoende checks and balances die er zorg voor dragen dat de prijs-kwaliteitverhouding van de dienstverlening van de eigen beheerorganisatie voldoende is. Voldoende wil zeggen dat de dienstverlening gegarandeerd tenminste vergelijkbaar of hoger scoort dan externe partijen.

Wie draagt financieringsrisico?
Een tweede voorbeeld aan de hand van de ‘F’. Hierbij is de fictieve opdrachtgever een overheidpartij. Overheden zijn in de positie geld aan te trekken tegen lage tarieven en dito transactiekosten. Dat maakt het als overheidspartij aantrekkelijk zelf zorg te dragen voor de projectfinanciering. Keerzijde van de medaille is dat een overheidspartij die zelf financiert de tucht van de markt ontbeert. De overheidspartij is zelf verantwoordelijk voor de financiële doorlichting van een project en moet gedurende de uitvoering van het project ook de financiële resultaten monitoren. Banken zijn in de regel beter toegerust om dergelijke taken te vervullen. Daarom is er destijds bij de aanbesteding van de PPS-renovatie van het Ministerie van Financiën er bewust voor gekozen om de financiering van het hele project bij de markt te leggen. Een ander argument om financiering door de markt te laten verzorgen is dat overheidspartijen geen gebruik kunnen maken van fiscale subsidieregelingen zoals de EIA en de MIA. Als de uitvoerende partij ook zelf de financiering regelt (‘derde partijfinanciering’) dan komt een dergelijk project mogelijk wel in aanmerking voor deze fiscale regelingen.

Nederlands ESCo-platform in oprichting
Het is goed te beseffen dat de meest ideale vorm voor alle vijf onderdelen van DBFMO afhankelijk is van de structuur en de (financiële) situatie van een vastgoedorganisatie. Om de bewustwording rondom het vraagstuk uitbesteden of inbesteden te vergroten wil PPS Netwerk Nederland nu een Nederlands ESCo-platform oprichten, samen met Agentschap NL. Het platform gaat zich richten op het vergroten van de bekendheid van ESCo-dienstverlening bij gebouweigenaren, eindgebruikers en financiers, ondermeer door het aanbieden van een website, seminars, workshops, en een databank met best practises en praktijkinformatie van ESCo-dienstverlening in binnen- en buitenland. Naar verwachting gaat het platform dit voorjaar van start.

DBFMO is inmiddels een gevleugelde afkorting geworden in de wereld van duurzaam bouwen en beheren. Deze vijf letters kunnen u helpen bewuster – lees kostenbewuster – om te gaan met uw gebouwen en installaties. Afhankelijk van de toekomstige positionering van uw eigen vastgoedorganisatie kan een verkennend onderzoek interessante perspectieven opleveren.

Auteurs: Albert Hulshoff en Hans Cox

Gerelateerde artikelen, events & downloads

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je gebouw

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je ...

10 jan om 15:30 uur
timer 4 min

Het blijft een worsteling voor menig facilitair manager: overzicht en regie houden over de prestaties van een pand. ...

Lees verder »

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar all-electric

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar ...

7 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Karin Husmann: Iedereen kent de gigantische opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In dat jaar moet de gebouwde omgeving volledig ...

Lees verder »

Editorial Duurzaam Gebouwd Magazine 41: Circulair Bouwen

Editorial Duurzaam Gebouwd Magazine 41: Circulair ...

4 jan om 15:30 uur
timer 1 min

In Duurzaam Gebouwd Magazine 41 schreef Duurzaam Gebouwd-expert Pim Peters, directeur van IMd Raadgevende Ingenieurs, ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 1

Best gelezen 2018: nummer 1

2 jan om 15:30 uur

Jan Willem van de Groep: Het was spannend, maar het best gelezen artikel van 2018 is de expertpost 'Wet VET: waarom gasloos bouwen wél ...

Lees verder »

'Mijn niet duurzame leven'

'Mijn niet duurzame leven'

27-12-2018 om 13:30 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Beste Twitter en LinkedIn volgers, Kerst. Een tijd van rust. Maar ook een tijd van liefhebben. Een tijd waarin ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 2

Best gelezen 2018: nummer 2

27-12-2018 om 11:00 uur
timer 1 min

We gaan door met de top 3 van best gelezen artikelen in 2018. Op plek 2 staat de expertpost ‘Niks niet label ...

Lees verder »

Daktegeltax

Daktegeltax

06-12-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Erik Steegman: Het is alweer een tijd geleden dat het woord tuintegeltax hardop is uitgesproken. Dat komt mede door de reuring ...

Lees verder »

'Jonge Honden' toont meetmethoden circulair bouwen

'Jonge Honden' toont meetmethoden circulair ...

05-12-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Hans Korbee: Circulair bouwen is een hot item, ook op DuurzaamGebouwd.nl. Over wat dat circulair nu precies inhoudt, lopen de ...

Lees verder »

IoT - Kinderen van alle demo's

IoT - Kinderen van alle demo's

04-12-2018 om 15:30 uur
timer 7 min

Maciej Cichocki: 50 jaar geleden gaf Engelhart een interactieve presentatie van een innovatieve communicatiemethodiek en het gebruik ...

Lees verder »

Snel 80% gasreductie met circulair denken en bestaande techniek

Snel 80% gasreductie met circulair denken en ...

26-10-2018 om 15:30 uur
timer 4 min

De ambitie om bestaand vastgoed in één klap #VanGasLos, is in de meeste gevallen onbetaalbaar. Hierdoor ...

Lees verder »

Geen eenheidsworst maar randvoorwaarden

Geen eenheidsworst maar randvoorwaarden

22-10-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: We zijn zo gewend geraakt aan standaardoplossingen voor het energieconcept van gebouwen, dat de indruk bestaat ...

Lees verder »

5 tips voor organisaties om in te spelen op digitale ontwikkelingen

5 tips voor organisaties om in te spelen op ...

09-10-2018 om 08:00 uur
timer 5 min

Marjet Rutten: Digitalisering brengt enorm veel kansen met zich mee. Sneller werken, kosten besparen, meer waarde creëren ...

Lees verder »

Reacties

Hoi Albert, Ik ben mij aan het verdiepen in het onderwerp ESCo. Nu kom ik ESCo en BDFMO beiden tegen als onderdeel van PPS. Wat is het verschil tussen beide vormen. Zit dit erin dat het een door de overheid wordt gedaan en het ander niet? Ik kom hier niet goed wijs uit. Hopelij kun je me hier wat meer informatie over geven.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up