Vier piketpaaltjes

Vier piketpaaltjes

Vorige week hebben we met de Stuurgroep Lente-akkoord gediscussieerd over de lange termijn visie voor energiezuinige nieuwbouw. De Stuurgroep bestaat uit praktijkmensen, ontwikkelaars uit de geledingen van NEPROM, NVB en Aedes.

Ter voorbereiding wilde ik iets op papier zetten. Wat willen we nu eigenlijk gezamenlijk bereiken en vooral ook, hoe komen we daar?  Om dat te formuleren viel nog niet mee. Ik zat met mijn handen in het haar. Toen sloeg ik vier piketpaaltjes. Achteraf dacht ik: wat is het eigenlijk simpel. Vier piketpaaltjes.

50% energie-aanscherping EPC in 2015
De eerste kennen we allemaal. In het Lente-akkoord hebben we afgesproken om in 2015 50% energiereductie in de nieuwbouw te realiseren. EPC 50% gereduceerd betekent voor woningbouw een EPC van 0,4; voor kantoren ca. 0,75 en voor winkels ca. 1,7. Met hulp van het Energielabel Nieuwbouw, inclusief kwaliteitsborging bij oplevering, willen we aantoonbaar maken dat dit comfort, een gezond binnenmilieu en een lagere energierekening oplevert. Dit eerste piketpaaltje is beleidsmatig vastgelegd in het Lente-akkoord.

Bijna-energieneutrale (gebouwgebonden) nieuwbouw in 2020
De tweede is ook geen onbekende. Eind 2020 willen we dat nieuwbouw  bijna-energieneutraal is (voor het gebouwgebonden deel, dus voor verwarming, ventilatie, koeling, verlichting). De definitie voor bijna-energieneutraal gebouw in 2020 luidt volgens de EPBD Recast: een gebouw met een zeer hoge energieprestatie, zoals vastgesteld volgens de EPG (in NL). ‘De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten.’ Ook dit piketpaaltje is net als het eerste beleidsmatig vastgelegd; ditmaal in Europese regelgeving (EPBD Recast).

Nieuwbouw gebouwen (gebouw en huishouden) met energie nul (na 2020)
Het derde piketpaaltje ligt waarschijnlijk na 2020, en is niet beleidsmatig maar eerder klantgericht. Wat is er leuker dan een woning of gebouw zonder energierekening, of zelfs geld toe?! We hebben er nog geen goede term voor, ik noem het maar zolang: energie nul gebouwen en energieleverende gebouwen. Energie nul gebouwen kun je realiseren door niet alleen gebouwgebonden maar ook huishoudelijke energie (elektriciteit) te compenseren met fotovoltaïsche cellen, wind, et cetera. Deze woningen of gebouwen zijn dus ook voor het huishoudelijke deel energieneutraal of energieleverend.

Denken over dit type gebouwontwerpen levert ook energie in de vorm van inspiratie. Kijk bijvoorbeeld naar de wedstrijd niaNesto van Portaal die op 22 november tot een ontknoping komt.

Energieneutrale gemeenten en gebieden, ver na 2020 (2030/2040/2050)
Het vierde piketpaaltje draait om energieneutrale gebieden en steden. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren een beleidsvisie neergelegd, waarin zij in 2030, 2040 of 2050 een energieneutrale stad of gebied willen zijn. Dat is nog niet zo eenvoudig. Dit kun je bereiken met energie nul nieuwbouw plus zeer energiezuinige bestaande bouw plus duurzame energievoorziening (denk aan zon, bodem, wind, mest, biomassa, water / getijden, restwarmte) in het gebied of gemeente binnen een straal van 10 km.

Voorsorteren
Eerlijk gezegd vind ik het derde piketpaaltje (energie nul en energieleverend) het meest inspirerend en voor consumenten het meest aantrekkelijk. In mijn ogen zouden we alle nieuwbouw moeten ontwikkelen en ontwerpen met energie nul of energie leverend in het achterhoofd. Omdat alles wat nu wordt gebouwd, er na 2020 nog staat. Bied de koper het perspectief hoe hij zijn gebouw ná 2020 alsnog energieleverend kan maken. En voorkom dat het onmogelijk is.

In mijn droom zouden deze optiemaatregelen in het Certificaat Energielabel Nieuwbouw kunnen worden vermeld (analoog aan het EPA-advies bij het energielabel bestaande bouw). Dát maakt aan de koper inzichtelijk in hoeverre de woning toekomstbestendig is. Een idee voor het ministerie van BZK?

 

Foto: Eric de Vries

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54
Bokito of Bonobo?

Bokito of Bonobo?

8 jan om 12:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Je komt in de markt nogal wat ego’s tegen. Mensen en bedrijven die primair acteren vanuit eigen producten, ...

Lees verder »

c21 c54
Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg niet verliefd

Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg ...

6 jan om 08:00 uur
timer 4 min

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en de hoeveelheid informatie die we moeten verwerken groeit exponentieel. ...

Lees verder »

c21 c54
Emissieloze bouw

Emissieloze bouw

6 jan om 07:00 uur

Daan Bruggink: Het klinkt als een prachtige utopie. Geen stikstof, geen CO2, geen fijnstof: dat moet een onmogelijk werkelijkheid ...

Lees verder »

c21 c54
Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

28-11-2019 om 15:30 uur

Marc Kooij: Een facilitair manager krijgt veel op z’n bordje. De eisen die aan een modern gebouw gesteld worden, stijgen ...

Lees verder »

c21 c54
Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

13-11-2019 om 13:00 uur
timer 6 min

Hoe een koffietafel van private eilandbezitters hun gedrag duurzaam veranderde.

Lees verder »

c21 c54
Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van kersen eten)

Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van ...

08-11-2019 om 15:30 uur

Marten Valk: Stakingen in het kader van stikstofoxiden. Handhaving van de Pfas-normering. De kreten van Greta Thunberg. Elon ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Weg met de norm, leve de standaard

Weg met de norm, leve de standaard

08-11-2019 om 08:00 uur
timer 4 min

Harm Valk: We hebben een probleem met normen, zeker in de bouw- en vastgoed. Daarom moeten we ervan af. De bouw wordt er ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Regie over innovatie

Regie over innovatie

04-11-2019 om 11:00 uur
timer 3 min

Ik heb al eens eerder over hem geschreven; Bart Bossink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

27-09-2019 om 15:30 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: Een paar weken terug vroeg ik mijn netwerk wie er een lab-omgeving kent waar je verduurzamingsmaatregelen voor ...

Lees verder »

c21 c54
Stap uit de comfortzone

Stap uit de comfortzone

23-09-2019 om 07:00 uur
timer 4 min

Marten Valk: Na mijn sabbatical kijk ik met nieuwsgierigheid naar het spanningsveld tussen mijn vakgebied ‘bouwfysica’ ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Kennis? Kennissen!

Kennis? Kennissen!

22-08-2019 om 16:00 uur
timer 3 min

Harm Valk: Vakantie, mooie tijd. Je ziet nieuwe plekken en doet nieuwe indrukken op, of hernieuwt het contact met plekken ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Ons Bouwbesluit is crimineel

Ons Bouwbesluit is crimineel

19-08-2019 om 15:30 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Het Bouwbesluit is crimineel en daarom wordt het hoog tijd dat het ouderwetse model flink op de schop gaat. We ...

Lees verder »

Reacties

Claudia, deze dromen maken wij (bouwsector) samen met jou waar. En beste ministerie laten we gas geven een level playing field creeren met de bestaande bouw! Dus iedereen in 2020 energieneutraal, gebouw of gebiedsgebonden maakt mij niet uit. Collectief is er in de bestaande bouw namelijk veel te bereiken. Samen een windmolen of samen je woning opwaarderen is een stuk goedkoper en effectiever. Laten we het inderdaad samen doen, ministerie van BZK doen jullie mee?

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up