Duurzaam én realiseerbaar? Het kan!

Duurzaam én realiseerbaar? Het kan!

Om te komen tot duurzame gebouwen en gebieden is het verbinden van ‘stakeholders’ ontzettend belangrijk. Het denken in ketens maakt dat win-win situaties ontstaan en business cases haalbaar worden. In onze dagelijkse praktijk zien we dat dit ‘keten-denken’ een voorwaarde is om duurzame oplossingen te realiseren.

We hanteren daarbij drie principes:

Principe 1: zoek toegevoegde waarde
Om tot win-wins te komen is het noodzakelijk te denken in opbrengsten en niet in reducties. Het denken in toegevoegde waarde zorgt ervoor dat je uitgaat van ‘wat moet dit gebouw doen voor de eindgebruikers’ en voor deze organisatie. Deze toegevoegde waarde maakt dat we tot duurzame en toekomstbestendige gebouwen komen die rendabel zijn, omdat er vraag naar is. Een duurzaam ziekenhuis heeft bijvoorbeeld niet alleen een duurzamer energieconcept, maar ook een zogenoemde ‘healing environment’, waarin patiënten aantoonbaar sneller genezen. Naast luchtkwaliteit, zijn uitzicht, licht en kleurgebruik hiervoor belangrijke factoren. Zo is er niet alleen een win voor de energierekening van de vastgoedafdeling van het ziekenhuis, maar juist ook voor de medische processen.

Principe 2: denk in ketens
Verbind productie- en consumptiefase zodanig dat gebruikt materiaal weer productiemateriaal wordt. Dat draagt positief bij aan de grondstoffenschaarste en verbindt investerings- en exploitatiefase. We zijn bij het plannen en bouwen echter te vaak en te veel georiënteerd op de investeringsfase. Terwijl  ‘total costs of ownership-principe’ belangrijk is om te komen tot duurzame en toekomstbestendige oplossingen.

Een voorbeeld hiervan is de aanbestedingsprocedure die we begeleidden voor de semipermanente nieuwbouw voor het gemeentehuis in Brummen. Daar is binnen het beperkte investeringsbudget toch een duurzaam gebouw te realiseren omdat deze was ingestoken met een Design & Build contract met een optie voor onderhoud.

Principe 3: innoveer met co-creatie
Innoveer niet alleen op technisch, maar ook op juridische en financieel gebied. We leven in moeilijke economische tijden waarin financiering schaars is. Door nieuwe samenwerkingen aan te gaan, worden duurzame maatregelen mogelijk. Voor de vernieuwbouw van een middelbare school in Schiedam was een hoger investeringsbudget nodig om de gewenste duurzaamheidsmaatregelen te realiseren. Omdat de gemeentelijke CO2-uitstoot verminderde (opbrengst voor de gemeente), wilde de gemeente ook ‘energie’ steken in het project. De jaarlijkse besparing op energiekosten betaalt de school nu aan de gemeente die hiervoor bij haar bank een lening heeft aangesloten, die op haar beurt de benodigde extra investering voor de duurzaamheidsmaatregelen mogelijk maakte. Duurzame oplossingen worden dus mogelijk  door belangen samen te brengen.

Financiële en juridische modellen
De business case van duurzame oplossingen heeft meer kans van slagen als er wordt gedacht in verbindingen tussen organisaties, stakeholders en fasen. Toch durven we vaak niet in ketens te denken en de contractuele verplichting aan te gaan. Gemiste kansen. Het is daarom noodzaak dat we naast inhoudelijke modellen en techniek, meer innoveren op financiële en juridische modellen. En dat we de opgedane kennis vanuit de geslaagde best practices met elkaar delen om meer te laten zien dat duurzaam en realiseerbaar gewoon kan!

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c132 c225
Nieuwe organisatienaam voor vernieuwing en synergie

Nieuwe organisatienaam voor vernieuwing en synergie

14-11-2013 om 13:00 uur

ABC Nova is de nieuwe naam voor Smitshoek Melles & Partners en ABC Management Groep. De partijen zijn gefuseerd ...

Lees verder »

c132 c225
Zoektocht naar biogasproductie in Utrecht

Zoektocht naar biogasproductie in Utrecht

12-11-2013 om 09:30 uur

Workshop B8 van het Duurzaam Gebouwd Congres gaat over de zoektocht naar de biogasproductie in Utrecht. Sieta de ...

Lees verder »

c132 c160 c225
Krachtenbundeling stap naar duurzaam denken en bouwen

Krachtenbundeling stap naar duurzaam denken ...

04-11-2013 om 15:30 uur

Een onlangs gesloten strategische samenwerking heeft als doel om duurzame geïntegreerde oplossingen gemeengoed ...

Lees verder »

c132 c225
Convenant 'Kwestie van samen doen' ondertekend

Convenant 'Kwestie van samen doen' ondertekend

25-10-2013 om 11:00 uur

Onlangs werd het MVO Convenant 'Kwestie van samen doen' ondertekend. De betrokken organisaties spreken af om duurzame ...

Lees verder »

c125 c132 c225
'Ga gezamenlijk aan de slag met het Energieakkoord'

'Ga gezamenlijk aan de slag met het Energieakkoord'

14-10-2013 om 15:30 uur

SP-Kamerlid Paulus Jansen riep tijdens de Groene Kamer op om gezamenlijk aan de slag te gaan met het Energieakkoord. ...

Lees verder »

c26 c126 c132
Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie gaan door

Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie ...

03-10-2013 om 11:00 uur

De twee Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie kunnen rekenen op aanhoudende steun van het kabinet omdat ...

Lees verder »

c132 c225
Job Dura: 'Met zijn allen duurzamer denken én doen'

Job Dura: 'Met zijn allen duurzamer denken én ...

27-09-2013 om 15:30 uur

De inschrijfdeadline voor de vierde editie van de Gouden Kikker nadert snel. Tot 1 oktober kunnen projecten die ...

Lees verder »

c132 c225
Samenwerking bouwlogistiek drijfveer meer duurzaamheid

Samenwerking bouwlogistiek drijfveer meer duurzaamheid

23-09-2013 om 11:00 uur

In Amsterdam gaan logistieke en bouwbedrijven onderzoeken of ze bij bouwprojecten meer goederen over water kunnen ...

Lees verder »

c26 c132
Onderscheidend project in sociale woningbouw

Onderscheidend project in sociale woningbouw

10-09-2013 om 15:30 uur

Het project Energiesprong Montferland is een onderscheidend project in de sociale woningbouw. Door comfort, duurzaamheid ...

Lees verder »

c122 c128 c132 c225
Meer dan vijftig workshops bij PassiefBouwen Event

Meer dan vijftig workshops bij PassiefBouwen ...

30-08-2013 om 14:00 uur

Het Passiefbouwen Event, dat wordt gehouden van 24 tot en met 26 september in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, ...

Lees verder »

c120 c132 c225
Draagvlak creëren bij bewoners in vier stappen

Draagvlak creëren bij bewoners in vier ...

14-08-2013 om 11:00 uur

Renovatieprojecten krijgen steeds vaker moeilijk doorgang, omdat men stuit op het realiseren van draagvlak onder ...

Lees verder »

c26 c132
Ketensamenwerking voert onderhoudsproject uit   

Ketensamenwerking voert onderhoudsproject uit ...

01-08-2013 om 08:00 uur

Begin juni startte een groot onderhoudsproject van in totaal 252 woningen in de Leidse Tuinstadwijk. Tijdens het ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up