Energieakkoord ook goed nieuws voor bewoners?

Energieakkoord ook goed nieuws voor bewoners?

Vorige week hebben onderhandelaars overeenstemming bereikt over het Energieakkoord. Het akkoord bevat ondermeer afspraken over energiebesparing in de gebouwde omgeving (de eerste pijler van het akkoord). Minister Blok stelt geld beschikbaar voor het opzetten van een revolverend fonds voor het nemen van rendabele energiebesparende maatregelen in bestaande woningen.

Uit dit fonds kunnen woningbezitters geld lenen voor de financiering van deze maatregelen. Banken zijn uitgenodigd om te participeren in het fonds. Inmiddels heeft Rabobank aan deze oproep gehoor gegeven en heeft hierover in juli een intentieovereenkomst met het Rijk gesloten. ING heeft in mei een positief rapport gepubliceerd over energie-efficiëntie als interessante investeringsoptie.

Daarom acht ik de kans groot dat ING het voorbeeld van Rabobank zal volgen. Ook pensioenfondsen hebben inmiddels hun interesse getoond, dus dat revolverend fonds lijkt te gaan slagen. Dat is goed nieuws voor het milieu en ook voor bouwend en installerend Nederland, want er is berekend dat het akkoord minstens 15.000 banen zal opleveren.

Toch wil ik een kritische noot kraken over het Energieakkoord. Want in hoeverre is het akkoord ook goed voor de bewoners? Wordt er, voorafgaand aan de verduurzaming van de huizen, voldoende geluisterd naar hun wensen? Is hun rechtspositie voldoende beschermd? Bij een dergelijk groot akkoord dat gesloten wordt tussen de grote corporates van BV Nederland durf ik dat te betwijfelen.

Countervailing power
Deze twijfel komt mede voort uit misstanden uit het verleden. Zo denk ik aan het aantal gebreken bij oplevering van nieuwbouwwoningen, aan de toxiciteit van bepaalde isolatiematerialen bij na-isolatie van bestaande woningen en niet in de laatste plaats aan de discutabele reputatie van een aantal financiële instellingen.

Nu zijn dit wel de sectoren waar bewoners straks mee te maken krijgen als zij aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woning en daarbij gebruik maken van het revolverend fonds. Wie komt dan op voor de belangen van de huurders en eigenaren van de woningen? Wie beschermt de rechten van de bewoners als de besparende maatregelen niet blijken te presteren zoals was voorgespiegeld? De bewoners zijn dan inmiddels wel de nodige financiële verplichtingen aangegaan.

Er mist in mijn ogen een countervailing power die bewoners bijstaat om voldoende tegenwicht te bieden aan de bouwer, de installateur en de financier om tot evenwichtige samenwerkingsovereenkomsten te komen.

Bewoners op 1
Bij de uitvoering van het Energieakkoord hoop ik van harte dat wij leren van fouten uit het verleden. Om energiebesparing in woningen tot een succes te maken is het voor alle partijen van groot belang om de bewoners op de eerste plaats te zetten en niet de bouwsector of financiële partijen. Laten wij er in gezamenlijkheid voor gaan om bewoners in staat te stellen hun woning te verduurzamen op basis van prestatieafspraken en garanties die worden nagekomen en ook worden gemonitord.

Model-prestatiecontract
Ik zie daarom een duidelijke meerwaarde van een model-prestatiecontract voor de verduurzaming van woningen, die door alle marktpartijen wordt gedragen en die kan worden gebruikt voor het borgen van een goede werking van energiezuinige woningen. Bij het opstellen van een dergelijk document zie ik een belangrijke rol weggelegd voor partijen als Vereniging Eigen Huis en de Woonbond. Ik denk graag mee.

Auteur: Albert Hulshoff

De samenvatting 'Energieakkoord voor duurzame groei' is in te zien. 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c245
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: deel 2

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: ...

29 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Marten Valk: De wereld ontwaakt steeds verder uit haar lockdown, hoewel we de COVID19-puzzel nog niet opgelost hebben. Elke ...

Lees verder »

c21 c54 c143 c243 c244
Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle jaren

Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle ...

28 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Hans Korbee: Het werd nog knap spannend in 1995; zou het na herhaald uitstel alsnog lukken om inderdaad nog voor het eind van ...

Lees verder »

c21 c54
Ploeterend voorwaarts!

Ploeterend voorwaarts!

18 mei om 15:30 uur
timer 4 min

De ene groteske krantenkop overschaduwt de andere. Na het kruisen van de degens met stikstof, PFAS en trage beslissingen ...

Lees verder »

c21 c54 c245 c263
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19

7 mei om 15:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: Dankzij COVID-19 komt 'lucht' meer in de schijnwerpers te staan. Slechts weinig mensen weten dat we dagelijks ...

Lees verder »

c21 c54 c127
'Het nieuwe normaal'

'Het nieuwe normaal'

20 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Peter van Veen: Duurzaam Gebouwd-expert Peter van Veen schreef eerder deze maand over zijn visie op de gezondheidscrisis en deed ...

Lees verder »

c21 c54
‘Mooi om creativiteit van collega’s te zien’

‘Mooi om creativiteit van collega’s ...

16 apr om 15:30 uur

Duurzaam Gebouwd besteedt aandacht aan hoe partners omgaan met de huidige gezondheidscrisis. Dit keer is Manon ...

Lees verder »

c21 c54
Welke plaag hebben wij nodig om écht te veranderen?

Welke plaag hebben wij nodig om écht ...

15 apr om 16:00 uur
timer 3 min

Henk Willem van Dorp: Het jaar 2020 zag er in januari nog veelbelovend uit. BV Nederland verkeerde in gezonde staat en er zat een stijgende ...

Lees verder »

c21 c54
Duurzaam Gebouwd-expert Fred Sanders over de gezondheidscrisis

Duurzaam Gebouwd-expert Fred Sanders over de ...

9 apr om 15:30 uur
timer 1 min

Fred Sanders: Duurzaam Gebouwd-expert Fred Sanders vertelt je in deze persoonlijke vlog hoe hij omgaat met de nieuwe situatie, ...

Lees verder »

c21 c54 c237
Quantum Leap 

Quantum Leap 

8 apr om 15:30 uur
timer 2 min

Daan Bruggink: In één keer zitten we in een soort quantum leap. Als er niets gebeurd zou zijn, zouden we hier decennia ...

Lees verder »

c21 c54
Hoe Duco omgaat met de huidige gezondheidscrisis

Hoe Duco omgaat met de huidige gezondheidscrisis

7 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Richard Geraerts: Hoe gaan Duurzaam Gebouwd-partners de huidige gezondheidscrisis te lijf? We besteden dagelijks aandacht aan partners ...

Lees verder »

c21 c54 c254
Gezondheid boven alles

Gezondheid boven alles

2 apr om 16:15 uur
timer 2 min

Woud Jansen: Tja. De wereld op z’n kop. Wat een turbulente weken. De tijd waarin gezondheid boven alles staat. En terecht. ...

Lees verder »

c21 c54 c127 c254
Strijd tegen Covid-19 door Comelit Nederland

Strijd tegen Covid-19 door Comelit Nederland

1 apr om 16:00 uur
timer 5 min

Duurzaam Gebouwd besteedt aandacht aan hoe zijn partners en experts omgaan met de huidige gezondheidscrisis. Comelit ...

Lees verder »

Reacties

De overheid en een selecte groep branche-organisaties met veel invloed hebben de belangen van bewoners inderdaad al vele jaren genegeerd. Ook de pogingen van EnergiePrestatieAdviseurs en hun branche-organisatie AvEPA om te komen tot onafhankelijke, deskundige advisering werden gesaboteerd door de overheid. VROM, BZK en EZ deden van alles om de EPA-sector tegen te werken. De weigering van Nederland om de EPBD correct te implementeren is slechts één voorbeeld.

Uitstekend voorstel Albert. Kijk ook eens naar de situatie in Duitsland, waar al langer maatregelen getroffen zijn die bewoners (van sociale woningen) dwingen om akkoord te gaan en mee te betalen aan verduurzamingsmaatregelen die vervolgens in het geheel niet kosteneffectief blijken te zijn. Hierdoor zijn volgens bronnen zelfs al grote hoeveelheden mensen in Duitsland op straat komen te staan, omdat hun huurkosten na een zogenaamde 'kosteneffectieve efficientieverbetering' veel meer stegen dan de resulterende energiekoostenbesparing, zodat het wonen onbetaalbaar werd. In het energieakkoord blijkt uit niets dat hier bij wordt stilgestaan. Sterker nog, het 'informatiedocument' dat aan deelnemers aan de onderhandelingen werd uitgereikt bevat louter positieve berichten over het zogenaamde 'succes' van de Duitse aanpak. Alles wijst er dan ook op dat er - zonder meer - precies dezelfde wantoestanden zullen ontstaan in Nederland. Noch de bewoners, noch de bouw- en installatiewereld (waarvan ik deel uitmaak) of de financiële sector is daarbij gebaat.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up