Energieakkoord ook goed nieuws voor bewoners?

Energieakkoord ook goed nieuws voor bewoners?

Vorige week hebben onderhandelaars overeenstemming bereikt over het Energieakkoord. Het akkoord bevat ondermeer afspraken over energiebesparing in de gebouwde omgeving (de eerste pijler van het akkoord). Minister Blok stelt geld beschikbaar voor het opzetten van een revolverend fonds voor het nemen van rendabele energiebesparende maatregelen in bestaande woningen.

Uit dit fonds kunnen woningbezitters geld lenen voor de financiering van deze maatregelen. Banken zijn uitgenodigd om te participeren in het fonds. Inmiddels heeft Rabobank aan deze oproep gehoor gegeven en heeft hierover in juli een intentieovereenkomst met het Rijk gesloten. ING heeft in mei een positief rapport gepubliceerd over energie-efficiëntie als interessante investeringsoptie.

Daarom acht ik de kans groot dat ING het voorbeeld van Rabobank zal volgen. Ook pensioenfondsen hebben inmiddels hun interesse getoond, dus dat revolverend fonds lijkt te gaan slagen. Dat is goed nieuws voor het milieu en ook voor bouwend en installerend Nederland, want er is berekend dat het akkoord minstens 15.000 banen zal opleveren.

Toch wil ik een kritische noot kraken over het Energieakkoord. Want in hoeverre is het akkoord ook goed voor de bewoners? Wordt er, voorafgaand aan de verduurzaming van de huizen, voldoende geluisterd naar hun wensen? Is hun rechtspositie voldoende beschermd? Bij een dergelijk groot akkoord dat gesloten wordt tussen de grote corporates van BV Nederland durf ik dat te betwijfelen.

Countervailing power
Deze twijfel komt mede voort uit misstanden uit het verleden. Zo denk ik aan het aantal gebreken bij oplevering van nieuwbouwwoningen, aan de toxiciteit van bepaalde isolatiematerialen bij na-isolatie van bestaande woningen en niet in de laatste plaats aan de discutabele reputatie van een aantal financiële instellingen.

Nu zijn dit wel de sectoren waar bewoners straks mee te maken krijgen als zij aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woning en daarbij gebruik maken van het revolverend fonds. Wie komt dan op voor de belangen van de huurders en eigenaren van de woningen? Wie beschermt de rechten van de bewoners als de besparende maatregelen niet blijken te presteren zoals was voorgespiegeld? De bewoners zijn dan inmiddels wel de nodige financiële verplichtingen aangegaan.

Er mist in mijn ogen een countervailing power die bewoners bijstaat om voldoende tegenwicht te bieden aan de bouwer, de installateur en de financier om tot evenwichtige samenwerkingsovereenkomsten te komen.

Bewoners op 1
Bij de uitvoering van het Energieakkoord hoop ik van harte dat wij leren van fouten uit het verleden. Om energiebesparing in woningen tot een succes te maken is het voor alle partijen van groot belang om de bewoners op de eerste plaats te zetten en niet de bouwsector of financiële partijen. Laten wij er in gezamenlijkheid voor gaan om bewoners in staat te stellen hun woning te verduurzamen op basis van prestatieafspraken en garanties die worden nagekomen en ook worden gemonitord.

Model-prestatiecontract
Ik zie daarom een duidelijke meerwaarde van een model-prestatiecontract voor de verduurzaming van woningen, die door alle marktpartijen wordt gedragen en die kan worden gebruikt voor het borgen van een goede werking van energiezuinige woningen. Bij het opstellen van een dergelijk document zie ik een belangrijke rol weggelegd voor partijen als Vereniging Eigen Huis en de Woonbond. Ik denk graag mee.

Auteur: Albert Hulshoff

De samenvatting 'Energieakkoord voor duurzame groei' is in te zien. 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

19 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Het klimaatakkoord wordt vaak gezien als een linkse hobby. GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 zijn partijen ...

Lees verder »

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en nadelen per aanpak

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en ...

18 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Marjet Rutten: Een week geleden publiceerden we een expertpost van Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten, die inging op de mogelijkheden ...

Lees verder »

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

13 mrt om 15:30 uur
timer 3 min

Hans ter Horst: Zou de Van Dale er iets mee doen? Het woord ‘Circulair’. Het is voor mij nu al het woord van 2019. ...

Lees verder »

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe je dat?

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe ...

11 mrt om 13:00 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: De komende jaren wordt aardgas vervangen door duurzame bronnen. Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 ...

Lees verder »

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je gebouw

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je ...

10 jan om 15:30 uur
timer 4 min

Het blijft een worsteling voor menig facilitair manager: overzicht en regie houden over de prestaties van een pand. ...

Lees verder »

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar all-electric

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar ...

7 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Karin Husmann: Iedereen kent de gigantische opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In dat jaar moet de gebouwde omgeving volledig ...

Lees verder »

Editorial Duurzaam Gebouwd Magazine 41: Circulair Bouwen

Editorial Duurzaam Gebouwd Magazine 41: Circulair ...

4 jan om 15:30 uur
timer 1 min

In Duurzaam Gebouwd Magazine 41 schreef Duurzaam Gebouwd-expert Pim Peters, directeur van IMd Raadgevende Ingenieurs, ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 1

Best gelezen 2018: nummer 1

2 jan om 15:30 uur

Jan Willem van de Groep: Het was spannend, maar het best gelezen artikel van 2018 is de expertpost 'Wet VET: waarom gasloos bouwen wél ...

Lees verder »

'Mijn niet duurzame leven'

'Mijn niet duurzame leven'

27-12-2018 om 13:30 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Beste Twitter en LinkedIn volgers, Kerst. Een tijd van rust. Maar ook een tijd van liefhebben. Een tijd waarin ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 2

Best gelezen 2018: nummer 2

27-12-2018 om 11:00 uur
timer 1 min

We gaan door met de top 3 van best gelezen artikelen in 2018. Op plek 2 staat de expertpost ‘Niks niet label ...

Lees verder »

Daktegeltax

Daktegeltax

06-12-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Erik Steegman: Het is alweer een tijd geleden dat het woord tuintegeltax hardop is uitgesproken. Dat komt mede door de reuring ...

Lees verder »

'Jonge Honden' toont meetmethoden circulair bouwen

'Jonge Honden' toont meetmethoden circulair ...

05-12-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Hans Korbee: Circulair bouwen is een hot item, ook op DuurzaamGebouwd.nl. Over wat dat circulair nu precies inhoudt, lopen de ...

Lees verder »

Reacties

De overheid en een selecte groep branche-organisaties met veel invloed hebben de belangen van bewoners inderdaad al vele jaren genegeerd. Ook de pogingen van EnergiePrestatieAdviseurs en hun branche-organisatie AvEPA om te komen tot onafhankelijke, deskundige advisering werden gesaboteerd door de overheid. VROM, BZK en EZ deden van alles om de EPA-sector tegen te werken. De weigering van Nederland om de EPBD correct te implementeren is slechts één voorbeeld.

Uitstekend voorstel Albert. Kijk ook eens naar de situatie in Duitsland, waar al langer maatregelen getroffen zijn die bewoners (van sociale woningen) dwingen om akkoord te gaan en mee te betalen aan verduurzamingsmaatregelen die vervolgens in het geheel niet kosteneffectief blijken te zijn. Hierdoor zijn volgens bronnen zelfs al grote hoeveelheden mensen in Duitsland op straat komen te staan, omdat hun huurkosten na een zogenaamde 'kosteneffectieve efficientieverbetering' veel meer stegen dan de resulterende energiekoostenbesparing, zodat het wonen onbetaalbaar werd. In het energieakkoord blijkt uit niets dat hier bij wordt stilgestaan. Sterker nog, het 'informatiedocument' dat aan deelnemers aan de onderhandelingen werd uitgereikt bevat louter positieve berichten over het zogenaamde 'succes' van de Duitse aanpak. Alles wijst er dan ook op dat er - zonder meer - precies dezelfde wantoestanden zullen ontstaan in Nederland. Noch de bewoners, noch de bouw- en installatiewereld (waarvan ik deel uitmaak) of de financiële sector is daarbij gebaat.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up