Frisse School financieel mogelijk, mits…

Frisse School financieel mogelijk, mits…

Het is algemeen bekend dat het binnenklimaat in heel wat bestaande scholen verre van ideaal is. Veel scholen bijvoorbeeld beschikken niet over een ventilatiesysteem, buiten natuurlijke ventilatie. Gekscherend wordt wel gezegd dat de luchtkwaliteit in varkensstallen in veel gevallen nog beter is dan in scholen.

Om de bestaande scholenvoorraad fris te maken vormt financiering een belangrijke, zo niet dé belangrijkste barrière. In opdracht van Agentschap NL heb ik samen met adviseurs van AT Osborne een aantal marktpartijen geïnterviewd en hen gevraagd hoe zij erin zijn geslaagd de financiering rond te krijgen voor het fris maken van bestaande schoolgebouwen. Op basis van deze interviews hebben we vijftien geslaagde projecten in kaart gebracht en samengevoegd in het rapport ‘Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen’. Het rapport is nu gratis te downloaden via de website van Agentschap NL.

De interviews en de bestudeerde projecten leveren een aantal interessante observaties op. Ik noem een aantal:

  • Binnenklimaat vóór ingrijpen matig tot slecht

Weinig tot geen bestaande schoolgebouwen beschikken over ventilatiesystemen anders dan natuurlijke ventilatie. De kwaliteit van het binnenklimaat in schoolgebouwen voor aanvang van een verbetertraject blijkt matig tot slecht: CO2-waarden tot boven 2.000 ppm vormen geen uitzondering.

  • Samenvoegen geldstromen cruciaal voor Frisse School

Momenteel betaalt de gemeente het groot onderhoud van basisscholen (de gebouwschil) en het schoolbestuur het klein onderhoud (binnenkant gebouw) en de energierekening. Een voorwaarde voor het fris maken van schoolgebouwen is om beide geldstromen samen te voegen.

  • Financiële ondersteuning vanuit gemeente noodzakelijk

Onder de huidige financieringsvormen van schoolgebouwen lukt het schoolbesturen niet om bestaande scholen fris te maken zonder aanvullende financiële steun van de gemeente, de eigenaar van de gebouwen. Daarnaast blijken schoolbesturen in de meeste gevallen aanvullende financiële middelen te ontvangen van provincie of Rijk.

  • Frisse School kost exclusief energiekosten €16 tot €32 per leerling per jaar

Uitgaande van een klasgrootte van dertig leerlingen vergt een Frisse School exclusief energiekosten een jaarlijkse investering tussen € 16,- en € 32,- per leerling.

  • Frisse Energiezuinige School met lagere energierekening mogelijk

Als het fris maken van scholen wordt gecombineerd met het nemen van energiebesparende maatregelen zoals een energiezuinig ventilatiesysteem, isolatie, energiezuinige verlichting en het vernieuwen van ketels, slagen partijen na de ingreep er toch in een lagere energierekening (gas + elektra) te realiseren.

  • Externe financiering mogelijk maar nog weinig toegepast

Van de onderzochte projecten zijn twee projecten gerealiseerd op basis van een bancaire lening. Bij een derde project was een ESCo bereid de voorfinanciering van de extra investering in een energiezuinig ventilatiesysteem voor zijn rekening te nemen.

  • Minder klachten, lager ziekteverzuim

De betrokkenen zijn na de verduurzaming overwegend positief over de vermindering van het aantal klachten en de verlaging van het ziekteverzuim als gevolg van het verbeterde binnenklimaat.

Een meerderheid van de bestudeerde projecten kan bestempeld worden als geslaagd; gemiddeld geven de geïnterviewden een 7,9. Toch blijkt het fris maken van bestaande scholen vooralsnog geen routineklus te zijn. Succesfactoren hierbij vormen ondermeer het gekozen ventilatiesysteem, de toewijding van de leverancier, de kwaliteit van de adviseur en vooral het doorzettingsvermogen van direct betrokkenen.

Energieakkoord en scholen
In het vorige maand gesloten Energieakkoord is afgesproken dat gemeenten vanuit hun rol als eigenaar van onderwijsvastgoed, samen met schoolbesturen, werken aan het verhogen van het kennisniveau bij opdrachtgevers en het opzetten van integrale duurzame ontwikkel- en ontwerpprocessen bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Het rapport ‘Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen’ kan gemeenten en schoolbesturen ondersteunen bij de invulling van deze afspraak.

Auteur: Albert Hulshoff

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c143 c225 c243 c245
Maak jij jouw school gezond en duurzaam?

Maak jij jouw school gezond en duurzaam?

09-11-2020 om 07:00 uur
timer 2 min

Duurzaam Gebouwd zoekt een schoolbestuur dat haar vastgoed samen met experts de gezonde school van Nederland wil ...

Lees verder »

c21 c143 c160 c225 c263
Ontwikkelingen in de scholenbouw

Ontwikkelingen in de scholenbouw

06-11-2020 om 09:01 uur
timer 3 min

"Door covid-19 zet de overheid grootschalig in op betere ventilatie in scholen. Daarvoor stond de verduurzaming ...

Lees verder »

c21 c120 c127 c143 c225 c243 c263
Programma Verbindingsdag Gezonde Scholen is rond 

Programma Verbindingsdag Gezonde Scholen is ...

26-10-2020 om 11:14 uur
timer 2 min

Op 11 november vindt de online Verbindingsdag Gezonde Scholen plaats. Architecten, schoolbesturen, overheden, ...

Lees verder »

c21 c143 c225
Whitepaper geeft oplossingsrichtingen voor beter binnenklimaat scholen

Whitepaper geeft oplossingsrichtingen voor beter ...

14-10-2020 om 07:00 uur
timer 1 min

Zo’n 11% van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar welke zijn ...

Lees verder »

c21 c143 c151 c225 c245
Innovatie maakt scholen en verpleeghuizen gezonder

Innovatie maakt scholen en verpleeghuizen gezonder

13-10-2020 om 17:00 uur
timer 2 min

De kwaliteit van het binnenklimaat in scholen en verpleeghuizen staat in het centrum van de aandacht. Om verbeterpunten ...

Lees verder »

c21 c120 c127 c143 c160 c225 c263
Kabinet stelt 360 miljoen beschikbaar voor niet-coronaproof scholen

Kabinet stelt 360 miljoen beschikbaar voor niet-coronaproof ...

01-10-2020 om 14:55 uur
timer 2 min

Alle schoolgebouwen in Nederland hadden tot 1 oktober te tijd om te laten weten of het ventilatiesystem in ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243
Van goed geregelde ventilatiesystemen tot controle en prestatiecontracten

Van goed geregelde ventilatiesystemen tot controle ...

14-07-2020 om 13:00 uur

Een goed geventileerd schoolgebouw bevordert de gezondheid en de prestaties van leerlingen en leerkrachten. Al ...

Lees verder »

c21 c54 c143 c243 c244
Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle jaren

Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle ...

28-05-2020 om 15:30 uur
timer 5 min

Hans Korbee: Het werd nog knap spannend in 1995; zou het na herhaald uitstel alsnog lukken om inderdaad nog voor het eind van ...

Lees verder »

c21 c143 c160 c225 c244
Nieuwbouw Hogeschool Rotterdam is gezond en duurzaam

Nieuwbouw Hogeschool Rotterdam is gezond en ...

07-05-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Hogeschool Rotterdam bouwt het scholencomplex uit met een 14.000m2 grote campus op de locatie Kralingse Zoom. ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243 c244
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed komt op stoom

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed komt ...

27-03-2020 om 11:00 uur
timer 4 min

“Durf te verduurzamen!”, klonk het tijdens het webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed, georganiseerd ...

Lees verder »

c21 c26 c143 c238 c244
Ontwerp basisschool De Verwondering geïnspireerd door de natuur

Ontwerp basisschool De Verwondering geïnspireerd ...

03-12-2019 om 13:00 uur
timer 3 min

Op basis van biofilische principes ontwierp Daan Bruggink De Verwondering, een basisschool van 1.900 vierkante ...

Lees verder »

c21 c143 c172 c225 c243
“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal hebben er aandacht aan besteed”

“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal ...

29-11-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Heb jij een bijzonder duurzaam project in handen, rijp voor een Duurzaam Bouwen Award? Lees nu wat dat de eerdere ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up