Gaan we met ESCo's de ambities uit het Energieakkoord realiseren?

Gaan we met ESCo's de ambities uit het Energieakkoord realiseren?

Natuurlijk is een ESCO geen ‘oplossing voor al uw problemen’, maar, mits goed opgezet, biedt een Energy Service Company wel degelijk kansen om de gebouwde omgeving sneller en beter te verduurzamen. Waarom? De belangrijkste reden is misschien wel dat er een business case wordt gecreëerd.

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat daarmee (externe) financiering aangetrokken kan worden. Uiteindelijk gaat het er om dat er grote, hele grote, investeringen gedaan moeten worden. Hiervoor is financiering nodig en die is best beschikbaar, maar niet perse bij de overheid. Er wordt op dit moment zoveel geld bijgedrukt in met name de VS en Japan dat de rente laag is.

Om er gebruik van te maken is opschaling en bundeling van projecten wel een vereiste. Als we nu een ESCO, zoals ook voorgesteld in het Energieakkoord, zouden oprichten met al het gemeentelijk vastgoed erin, zou er een mooi mandje ontstaan voor banken, privaat geld en wellicht zelfs institutionele beleggers. Denkt u even mee.

ESCo fonds
De ruim 400 Nederlandse gemeenten hebben een enorme hoeveelheid vastgoed in eigendom of gebruik (zo’n 45 miljoen m2, waarvan 10% kantoorfunctie). Natuurlijk zijn niet al die gebouwen geschikt voor verduurzaming, maar bij elkaar praten we al snel over meer dan een miljard dat rendabel geïnvesteerd kan worden in verduurzaming (investeringsniveaus van € 50-100 per m2). Dat is een heel mooi ‘fondsje’ en er zijn er op deze manier nog veel meer te bedenken…. Gemiddeld kunnen de business cases worden uitgevoerd met een rendement van 7 à 8% (ervaringscijfers DWA), ruim voldoende voor de meeste banken, particulieren en institutionele beleggers. Leuk sommetje, maar kan het ook? Ik ben er van overtuigd! De vraag is slechts: durven we dit te organiseren? En wat moet er dan gebeuren?

Ten eerste moeten alle gemeenten hun vastgoedvoorraad inventariseren: wat wordt op korte termijn gesloopt of afgestoten? Wat overblijft kan worden ingedeeld in verschillende klassen qua verduurzamingspotentieel. De meest kansrijke gebouwen worden (afhankelijk van de omvang in een cluster) aanbesteed conform gestandaardiseerde(!) ESCo-contracten. Contracten met een DBFMO-format. De benodigde financiering voor de private(!) ESCo’s is mogelijk, omdat vooraf is geregeld dat deze uiteindelijk (na een jaar bewezen rendabele exploitatie) in het fonds kunnen worden geplaatst. De risico’s zijn in deze alleen nog technisch van aard: de “einddebiteur” is overheid (het was tenslotte maatschappelijk vastgoed) en de lange termijn financiering is gegarandeerd (via het fonds).

Deze aanpak creëert de noodzakelijke boost voor verduurzaming en voor economische ontwikkeling en het mooiste is: het kost de overheid nauwelijks iets! Om de inhoudelijke kant goed dicht te timmeren is het noodzakelijk dat alles wat gestandaardiseerd kan worden ook daadwerkelijk gestandaardiseerd wordt. Dus geen pilots meer (die moeten verboden worden), maar gerealiseerde projecten. Recent heeft AgentschapNL een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met ESCO’s in Nederland? en daaruit komen duidelijke aanbevelingen naar voren die we eenvoudig kunnen implementeren. Belangrijk is dat contracten en business modellen eenduidig zijn en er goede monitoring van energieopwekking en/of -besparing wordt ingericht. Dit kan (en moet) allemaal aan de voorkant worden geregeld, zodat financiers standaard pakketjes aangeleverd krijgen. In Noord Holland zijn we reeds gestart met deze aanpak met behulp van EU-subsidie. Wie sluiten er aan?

Investeren in ambities
Veel gemeenten hebben de ambitie geformuleerd om het maatschappelijk vastgoed de komende jaren energieneutraal te maken. Hun begrotingen bieden echter steeds minder ruimte om daadwerkelijk te investeren in de verduurzaming van de eigen panden. Het gevolg is dat de ambities bijgesteld worden en er uiteindelijk misschien helemaal geen stappen gezet worden. Jammer, want de lagere exploitatielasten van een duurzaam gebouw bieden op langere termijn voldoende financiële ruimte om de meerinvestering van verduurzaming terug te verdienen.

Organisaties die wel stappen zetten om het vastgoed te verduurzamen lopen er vaak tegenaan dat de praktijk weerbarstig is: berekende besparingen blijken niet gehaald te worden, het binnenmilieu is toch niet zo geweldig als vooraf is bedacht en de installaties functioneren niet probleemloos.

Mits goed toegepast, kan een ESCo een oplossing zijn voor zowel het financiële probleem als het probleem dat de vooraf gedefinieerde prestaties niet gehaald worden. Een ESCo rust namelijk op drie pijlers:

  • Zekerheid dat de prestaties met betrekking tot energiebesparing en een goed binnenklimaat worden gehaald;
  • Financierbaar maken van de investeringen met behulp van extern vermogen dat op basis van een transparante business case wordt aangetrokken;
  • Een goed gestructureerde beheersorganisatie die verantwoordelijk is voor energie, binnenklimaat, onderhoud en beheer

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c144 c225 c243
Drievoudig inzetten op duurzaamheid

Drievoudig inzetten op duurzaamheid

02-01-2020 om 08:00 uur

In de nieuwe sociale werkplaats van Enschede werden circulariteit en duurzame energietechnieken gecombineerd in ...

Lees verder »

c21 c127 c144 c185 c225 c244 c246
Split incentive? Circulair opgelost!

Split incentive? Circulair opgelost!

30-08-2019 om 17:00 uur
timer 3 min

De split incentive is vaak een drempel om niet te verduurzamen. De eigenaar van het pand investeert immers in ...

Lees verder »

c21 c144 c146 c225 c243
Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

08-07-2019 om 08:00 uur
timer 3 min

Niet alleen bedrijven en huishoudens moeten op termijn over van gas op groene stroom. Ook zwembaden en sportaccommodaties ...

Lees verder »

c21 c144 c225 c243
'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21-05-2019 om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

c54 c144
‘Een ander, vernieuwend geluid’

‘Een ander, vernieuwend geluid’

11-04-2018 om 11:00 uur
timer 4 min

Ambitieuze doelstellingen om een energie neutrale, circulaire en aardgasloze omgeving te realiseren zwerven aan ...

Lees verder »

c143 c144 c225
Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond schoolgebouw' 

Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond ...

08-03-2018 om 13:00 uur
timer 7 min

De doordecentralisatie van het onderhoud van schoolgebouwen heeft gezorgd voor een perverse prikkel, een split ...

Lees verder »

c144 c225
'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

26-01-2018 om 13:00 uur

De Nederlandse overheid wil met verplichtingen zoals de EED Audits, Wet Milieubeheer, en de energielabel C-verplichting ...

Lees verder »

c144 c225
Ambities realiseren met een ESCo

Ambities realiseren met een ESCo

02-08-2017 om 11:00 uur

Bij de inzet van Energy Service Company’s (ESCo) wordt de energievoorziening inclusief het onderhoud en het ...

Lees verder »

c144 c225
Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

07-06-2017 om 15:30 uur

Decathlon heeft als internationale doelstelling om de CO2-uitstoot in haar panden drastisch te verlagen. In Nederland ...

Lees verder »

c144 c225
Tool om gebouw te verduurzamen

Tool om gebouw te verduurzamen

19-05-2017 om 11:00 uur

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren,  die hun gebouw willen verduurzamen. Deze ...

Lees verder »

c144 c225
‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling EPC’s’

‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling ...

28-03-2017 om 11:00 uur

Voor een opschaling en versnelling van de markt voor energieprestatiecontracten (EPC’s) heeft Nederland een ...

Lees verder »

c54 c144
Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

17-10-2016 om 15:30 uur

Eloi Burdorf: Om maar met de deur in huis te vallen: in de praktijk werken prestatiecontracten meestal niet. Ze sterven ...

Lees verder »

Reacties

Inderdaad, een ESCO is een goede oplossing om deze grote stappen te nemen....en dan voor meer dan alleen gemeente gebouwen. Maar let op dan wel aandacht voor de kwaliteit controle, want wij, Als ZON Energie Groep met een eigen ESCO fonds, zien momenteel teveel projecten en partijen, die niet (gaan) voldoen aan de kaders van de business case, dat geeft weer teleurstellingen. Kortom: Ja ESCO's, maar let op de kwaliteit, anders krijgen we straks mandjes met "rommel-projecten" en dat willen we vast niet immer hebben we met "rommel hypotheken" net achter de rug.

Nee, Op deze manier voorgesteld, is de ESCO het vehikel waarmee graaiers willen verdienen aan gemeentelijke vastgoed. Een verstandige gemeente, die duurzaam met zijn gebruikers en vastgoed wil omgaan, besteed het "duurzaam worden" niet uit aan een graaier, of die nu ESCO heet of iets anders. Ze zorgt op een kosten effectieve manier dat de noodzakelijke energiebesparing met goed binnenklimaat wordt gerealiseerd. Dat is geen dienst voor een ESCO, maar een duurzame eigenschap van vastgoed. Gemeentes kunnen goedkoop lenen, dus kunne nze zo beter zelf investeren in hun eigen vastgoed, dan geld geven aan graaiers, want diensten blijven geld kosten, en zoals gezegd, een duurzaam gebouw is een vast goed, geen kostenpost, maar een bron van besparing op geld en energie.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up