Gaan we met ESCo's de ambities uit het Energieakkoord realiseren?

Gaan we met ESCo's de ambities uit het Energieakkoord realiseren?

Natuurlijk is een ESCO geen ‘oplossing voor al uw problemen’, maar, mits goed opgezet, biedt een Energy Service Company wel degelijk kansen om de gebouwde omgeving sneller en beter te verduurzamen. Waarom? De belangrijkste reden is misschien wel dat er een business case wordt gecreëerd.

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat daarmee (externe) financiering aangetrokken kan worden. Uiteindelijk gaat het er om dat er grote, hele grote, investeringen gedaan moeten worden. Hiervoor is financiering nodig en die is best beschikbaar, maar niet perse bij de overheid. Er wordt op dit moment zoveel geld bijgedrukt in met name de VS en Japan dat de rente laag is.

Om er gebruik van te maken is opschaling en bundeling van projecten wel een vereiste. Als we nu een ESCO, zoals ook voorgesteld in het Energieakkoord, zouden oprichten met al het gemeentelijk vastgoed erin, zou er een mooi mandje ontstaan voor banken, privaat geld en wellicht zelfs institutionele beleggers. Denkt u even mee.

ESCo fonds
De ruim 400 Nederlandse gemeenten hebben een enorme hoeveelheid vastgoed in eigendom of gebruik (zo’n 45 miljoen m2, waarvan 10% kantoorfunctie). Natuurlijk zijn niet al die gebouwen geschikt voor verduurzaming, maar bij elkaar praten we al snel over meer dan een miljard dat rendabel geïnvesteerd kan worden in verduurzaming (investeringsniveaus van € 50-100 per m2). Dat is een heel mooi ‘fondsje’ en er zijn er op deze manier nog veel meer te bedenken…. Gemiddeld kunnen de business cases worden uitgevoerd met een rendement van 7 à 8% (ervaringscijfers DWA), ruim voldoende voor de meeste banken, particulieren en institutionele beleggers. Leuk sommetje, maar kan het ook? Ik ben er van overtuigd! De vraag is slechts: durven we dit te organiseren? En wat moet er dan gebeuren?

Ten eerste moeten alle gemeenten hun vastgoedvoorraad inventariseren: wat wordt op korte termijn gesloopt of afgestoten? Wat overblijft kan worden ingedeeld in verschillende klassen qua verduurzamingspotentieel. De meest kansrijke gebouwen worden (afhankelijk van de omvang in een cluster) aanbesteed conform gestandaardiseerde(!) ESCo-contracten. Contracten met een DBFMO-format. De benodigde financiering voor de private(!) ESCo’s is mogelijk, omdat vooraf is geregeld dat deze uiteindelijk (na een jaar bewezen rendabele exploitatie) in het fonds kunnen worden geplaatst. De risico’s zijn in deze alleen nog technisch van aard: de “einddebiteur” is overheid (het was tenslotte maatschappelijk vastgoed) en de lange termijn financiering is gegarandeerd (via het fonds).

Deze aanpak creëert de noodzakelijke boost voor verduurzaming en voor economische ontwikkeling en het mooiste is: het kost de overheid nauwelijks iets! Om de inhoudelijke kant goed dicht te timmeren is het noodzakelijk dat alles wat gestandaardiseerd kan worden ook daadwerkelijk gestandaardiseerd wordt. Dus geen pilots meer (die moeten verboden worden), maar gerealiseerde projecten. Recent heeft AgentschapNL een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met ESCO’s in Nederland? en daaruit komen duidelijke aanbevelingen naar voren die we eenvoudig kunnen implementeren. Belangrijk is dat contracten en business modellen eenduidig zijn en er goede monitoring van energieopwekking en/of -besparing wordt ingericht. Dit kan (en moet) allemaal aan de voorkant worden geregeld, zodat financiers standaard pakketjes aangeleverd krijgen. In Noord Holland zijn we reeds gestart met deze aanpak met behulp van EU-subsidie. Wie sluiten er aan?

Investeren in ambities
Veel gemeenten hebben de ambitie geformuleerd om het maatschappelijk vastgoed de komende jaren energieneutraal te maken. Hun begrotingen bieden echter steeds minder ruimte om daadwerkelijk te investeren in de verduurzaming van de eigen panden. Het gevolg is dat de ambities bijgesteld worden en er uiteindelijk misschien helemaal geen stappen gezet worden. Jammer, want de lagere exploitatielasten van een duurzaam gebouw bieden op langere termijn voldoende financiële ruimte om de meerinvestering van verduurzaming terug te verdienen.

Organisaties die wel stappen zetten om het vastgoed te verduurzamen lopen er vaak tegenaan dat de praktijk weerbarstig is: berekende besparingen blijken niet gehaald te worden, het binnenmilieu is toch niet zo geweldig als vooraf is bedacht en de installaties functioneren niet probleemloos.

Mits goed toegepast, kan een ESCo een oplossing zijn voor zowel het financiële probleem als het probleem dat de vooraf gedefinieerde prestaties niet gehaald worden. Een ESCo rust namelijk op drie pijlers:

  • Zekerheid dat de prestaties met betrekking tot energiebesparing en een goed binnenklimaat worden gehaald;
  • Financierbaar maken van de investeringen met behulp van extern vermogen dat op basis van een transparante business case wordt aangetrokken;
  • Een goed gestructureerde beheersorganisatie die verantwoordelijk is voor energie, binnenklimaat, onderhoud en beheer

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
‘Het geïntegreerde contract is nog lang niet afgeschreven’

‘Het geïntegreerde contract is nog ...

22 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Hebben geïntegreerde contracten nog bestaansrecht in een aannemers-markt? “Meer dan ooit”, vinden ...

Lees verder »

c21 c225 c267 c283
Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten van een toekomstbestendig gebouw

Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten ...

11 jul om 10:01 uur
timer 11 min

Om voor toekomstbestendige gebouwen een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing te kunnen nemen, is het ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
Samenwerking in bouw & infra fundamenteel gewijzigd

Samenwerking in bouw & infra fundamenteel ...

2 jun om 16:01 uur
timer 7 min

Het was afgelopen week exact twee jaar geleden dat een expertgroep van Duurzaam Gebouwd de Modelovereenkomst Bouwteam ...

Lees verder »

c21 c225 c261 c283
Smart contracts in gebouwonderhoud

Smart contracts in gebouwonderhoud

27 mei om 09:01 uur
timer 6 min

In een pragmatisch verhaal over smart contracts en gebouwonderhoud, schrijft smart buildings-expert Wilfred van ...

Lees verder »

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

18 mei om 11:01 uur
timer 7 min

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

16 mei om 10:01 uur
timer 5 min

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

9 mei om 10:01 uur
timer 3 min

Met de juiste voorwaarden in een bouwcontract leg je de basis voor een succesvol project. De advocaten van Bird ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c283
Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven richting

Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven ...

28 apr om 15:01 uur
timer 3 min

De gemeente Eindhoven wil duurzaam bouwen nadrukkelijk stimuleren door een goede uitvraag in aanbestedingen. Dat ...

Lees verder »

c21 c225 c261 c283
Levensduurkosten: obstakels en kansen

Levensduurkosten: obstakels en kansen

25 apr om 15:01 uur
timer 8 min

We zeggen graag dat we goed doordacht ontwerpen en toekomstbestendige gebouwen realiseren. Toch kennen we allemaal ...

Lees verder »

c21 c140 c168 c225 c265 c283
Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner ...

18 mrt om 15:01 uur
timer 7 min

Het in Den Haag en Amsterdam gevestigde internationale advocatenkantoor Bird & Bird ondertekende deze week ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c283
De winst van circulariteit in de infra

De winst van circulariteit in de infra

11 mrt om 14:01 uur
timer 3 min

Bij een IT-dienst of een gebouw is as-a-service niet meer onbekend, maar hoe doe je dat in de infra? Dura Vermeer ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Handreiking Bouwteams goed ontvangen

Handreiking Bouwteams goed ontvangen

2 mrt om 13:01 uur
timer 3 min

Eind vorig jaar verscheen het boek Handreiking Bouwteams. Hoe is het sindsdien vergaan met deze handreiking, vroegen ...

Lees verder »

Reacties

Inderdaad, een ESCO is een goede oplossing om deze grote stappen te nemen....en dan voor meer dan alleen gemeente gebouwen. Maar let op dan wel aandacht voor de kwaliteit controle, want wij, Als ZON Energie Groep met een eigen ESCO fonds, zien momenteel teveel projecten en partijen, die niet (gaan) voldoen aan de kaders van de business case, dat geeft weer teleurstellingen. Kortom: Ja ESCO's, maar let op de kwaliteit, anders krijgen we straks mandjes met "rommel-projecten" en dat willen we vast niet immer hebben we met "rommel hypotheken" net achter de rug.

Nee, Op deze manier voorgesteld, is de ESCO het vehikel waarmee graaiers willen verdienen aan gemeentelijke vastgoed. Een verstandige gemeente, die duurzaam met zijn gebruikers en vastgoed wil omgaan, besteed het "duurzaam worden" niet uit aan een graaier, of die nu ESCO heet of iets anders. Ze zorgt op een kosten effectieve manier dat de noodzakelijke energiebesparing met goed binnenklimaat wordt gerealiseerd. Dat is geen dienst voor een ESCO, maar een duurzame eigenschap van vastgoed. Gemeentes kunnen goedkoop lenen, dus kunne nze zo beter zelf investeren in hun eigen vastgoed, dan geld geven aan graaiers, want diensten blijven geld kosten, en zoals gezegd, een duurzaam gebouw is een vast goed, geen kostenpost, maar een bron van besparing op geld en energie.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up