Succesfactoren van een once-in-a-lifetime project

Succesfactoren van een once-in-a-lifetime project

Vorige week werd in Emmen een wereldprimeur aan de pers gepresenteerd: de eerste beweegbare klapbrug waarin biocomposiet als belangrijkste constructieve materiaal wordt gebruikt!

In Emmen mag ik als projectleider duurzaamheid meewerken aan de complete herontwikkeling en verplaatsing van Dierenpark Emmen. Ontzettend leuk en een echt once-in-a-lifetime project. Een opgave waarbij in een design-build en deels maintain samenwerking tussen het dierenpark en VolkerWessels een compleet nieuw concept ontwikkeld wordt op de locatie aan de rand van het centrum waar 10 jaar geleden een uitbreiding voor het  huidige park werd gerealiseerd.

Natuurlijk een project waarbij er een flinke spanning bestaat tussen beschikbare middelen en tijd en het hoge ambitieniveau. En omdat de leisure markt onder flinke spanning staat is het scherp aan de wind zeilen. Toch is er ruimte voor duurzame innovaties zoals deze brug. Hier een paar succesfactoren waarom in dit project wel lukt wat vaak onder druk van tijd, geld en risico beheersing binnen projecten maar moeilijk van de grond komt.

1.      Externe prikkel

Om duurzame innovaties binnen projecten toegepast te krijgen is vaak een externe prikkel nodig. Het is natuurlijk goed dat nieuwe duurzame technieken in de praktijk worden toegepast maar daarvoor zijn ook launching customers nodig. En wie zit te wachten op de risico’s (tijd, geld, kwaliteit) van nieuwe technieken? Ook al zijn nieuwe technieken al door en door getest; zolang niet toegepast op grotere schaal maakt onbekend onbemind.

Er is dus een stimulans nodig in verband met het project overstijgend belang. Aan de intrinsieke motivatie bij Dierenpark Emmen om een duurzaam park te ontwikkelen en duurzaam te exploiteren ligt het niet; die is zondermeer aanwezig. Maar ook deze opdrachtgever richt zich hierbij het liefst op zijn corebusiness en heeft van nature een voorkeur voor proven technology. Waarom hier dan toch deze innovatieve ontwikkeling?

De centrum vernieuwing van Emmen waar het nieuwe park onderdeel van uit maakt wordt ondersteund met provinciaal geld. En de provincie Drenthe heeft heldere voorwaarden verbonden aan deze steun: de Centrum Vernieuwing Emmen projecten moeten lokaal en regionaal ook rendement opleveren op het vlak van innovatie, kennisdeling en werkgelegenheid. Er wordt ook getoetst of dit in de praktijk in de projecten goed wordt ingevuld.

Vanuit het project DPE Next ben ik binnen dat kader initiatiefnemer / kartrekker voor het initiatief ‘Duurzame Bouwmaterialen’ van het Innovatie en Kennisplatform Drenthe. Een externe prikkel die helpt bij het project op onderdelen net een paar stappen verder te gaan dan wat anders zou zijn gebeurd.

2.      Afgestemd op de lokale kennis / kracht

Drenthe heeft een agenda op het innovatiethema ‘de Biobased Economy’, en wordt hierbij ondersteund door Syntens (het innovatiecentrum voor het MKB). Dit thema sluit aan bij de in de provincie aanwezige kennis en bedrijvigheid. In Emmen zit een breed cluster aan bedrijven en kennisinstellingen op het vlak van composieten en polymeren en al geruime tijd wordt hier ook hard gewerkt aan de nieuwe duurzame kunststoffen die steeds meer biobased worden ontwikkeld. Stenden Polymer Research and Education is een programma rond biocomposieten aan het ontwikkelen.

Vanuit het IKDrenthe en het project DPE Next lag de keuze voor een pilot voor het toepassen van biocomposieten in het project voor de hand. Door een goede samenwerking met StendenPre en Syntens en de keuze voor deze brug - waarvoor een goed gekwalificeerde Emmense partij beschikbaar was die in samenwerking met enkele specialisten op het vlak van biocomposieten de handschoen op wilde pakken - zijn we snel tot een pilot gekomen die binnen 4 maanden voldoende was uit ontwikkeld om een ‘GO’ te geven.

3.      Opdrachtgever / opdrachtnemer met lef  

Uiteindelijk moeten een opdrachtgever en een opdrachtnemer het alle twee zien zitten om een dergelijke uitdaging aan te gaan. En daar is lef voor nodig. Het helpt daarbij zeker dat Dierenpark Emmen een Emmense partij graag wat gunt en dat VolkerWessels het belang van dit traject onderkent en er daarom graag aan meewerkt. En ook dat Machine Fabriek Emmen een betrouwbare en gerenommeerde partij is die een naam heeft hoog te houden. De publicitaire kans die in dit project voor alle drie de partijen zit is net het laatste zetje dat heeft gemaakt dat deze stap is gezet.

Bovenstaande factoren hebben er samen voor gezorgd dat de kansen van dit innovatietraject zwaarder hebben gewogen dan de risico’s en dat de brug dus komend jaar gebouwd gaat worden. In Emmen zoeken we ondertussen al weer naar het volgende pilot project dat kan bijdragen aan het verder brengen van  biocomposieten als de veelbelovende nieuwe duurzame bouwmaterialen!  

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c265
Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

31 aug om 13:01 uur
timer 36 min

In Nederland zijn meer dan 150 merken warmtepompen te koop en voor meer dan 6.000 types ligt een ISDE-subsidie ...

Lees verder »

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30 jun om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10 jun om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11 mei om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

4 mei om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c21 c54
Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

5 apr om 15:01 uur
timer 7 min

Het verhaal van de drie biggetjes zit diep in de haarvaten van de Nederlander. Het eerste biggetje is lui en bouwt ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Met digitalisering werf je het talent van de toekomst

Met digitalisering werf je het talent van de ...

22 feb om 10:01 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Een nieuwe generatie staat in de startblokken om hun carrière te beginnen. Weet jij wat deze jonge talenten ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Het kan anders: huisnummerregistratie

Het kan anders: huisnummerregistratie

9 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Circulaire economie: van horen zeggen!

Circulaire economie: van horen zeggen!

8 feb om 13:01 uur
timer 5 min

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel ...

Lees verder »

c21 c54 c277 c295
De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

27 jan om 10:01 uur
timer 9 min

Nagenoeg iedereen begrijpt dat de huidige klimaatverandering ongekend snel gaat en dat deze snelheid komt door ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up