Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Gemeentelijke gebouwen zullen de komende jaren sterk verduurzaamd moeten worden. Deze verduurzamingslag biedt goede kansen om uitgaven aan energie en onderhoud te verlagen.

Alleen al ruim €200 miljoen per jaar door het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. In opdracht van Agentschap NL heb ik een overzicht gemaakt van instrumenten die gemeenten kunnen gebruiken bij het verduurzamen van hun gebouwen.

De tijd is er rijp voor om op grote schaal aan de slag te gaan met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. De Wet Milieubeheer / Activiteitenbesluit verplicht gemeenten tot het nemen van alle energiebesparende maatregelen, die een terugverdientijd hebben van vijf jaar en korter.

De Energy Efficiency Directive stimuleert gemeenten om energie te besparen in haar eigen gebouwen, ondermeer door het invoeren van energiebeheer en energieprestatiecontracten. Via Duurzaam Inkopen dienen gemeenten eisen te stellen aan beheer en onderhoud en vervanging van installaties en gebouwdelen.

Instrumentenvergelijking
Voor beheer, energiemonitoring, het verbeteren van de energieprestatie of – breder – het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen zijn heel wat instrumenten op de markt beschikbaar met uiteenlopende toepassingen. Om gemeenten te helpen bij het bepalen welk instrument het beste aansluit op hun vastgoedpraktijk heb ik een aantal van deze instrumenten in kaart gebracht en samengebracht in een overzicht. Dit overzicht biedt informatie over 15 actuele instrumenten, die veelvuldig door gemeenten worden toegepast.

De 15 instrumenten heb ik ondermeer beoordeeld op benodigde inputgegevens, uitkomsten/effectiviteit van het instrument en gebruikskosten. Alle informatie is samengevoegd in het bestand ‘Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed’ en is gratis te downloaden via de Agentschap NL-website.

Toepassingsmogelijkheden sterk verschillend
Een meerderheid van de instrumenten kan worden toegepast bij alle typen gemeentelijk vastgoed (12 van de 15). De complexiteit van de instrumenten loopt sterk uiteen: van eenvoudig tot zeer uitgebreid. Ook de toepassingsmogelijkheden verschillen van elkaar: van alleen het inregelen van bestaande klimaatinstallaties tot en met het breed verduurzamen van gebouwen. De instrumenten die zich richten op energiebesparing in gebouwen zijn ruim vertegenwoordigd - 6 van de 15 - en deze instrumenten bestaan al langere tijd. Daarentegen zijn de instrumenten die zich richten op het breed verduurzamen van gebouwen relatief jong en nog in ontwikkeling.

Hulshoff

Kosten beperkt
De kosten voor het gebruik van de meeste instrumenten zijn relatief beperkt, zeker als deze in relatie worden bezien met de potentiële opbrengsten als gevolg van verlaagde energie- en onderhoudskosten.

Twee instrumenten uit de instrumentenvergelijking, ‘QuickWin’ en de ‘Energy Navigator’, worden aangeboden in combinatie met een gegarandeerde energiebesparing op basis van een prestatiecontract. Indien de besparing niet wordt behaald, worden geen kosten in rekening gebracht (‘No cure no pay’).

Breed verduurzamen
Verduurzaming van de bestaande bouw werkt het best als men voortdurend, bijvoorbeeld via de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), verbeteringen in de bestaande gebouwen doorvoert en daarbij zoveel mogelijk de natuurlijke momenten aangrijpt, zoals kleine renovaties en (groot) planmatig onderhoud.

Op basis van deze uitgangspunten is het instrument BREEAM-NL In-Use ingericht. Beoordeling binnen BREEAM-NL In-Use vindt plaats over een bepaalde gebruiksperiode. Hierbij spelen beheer en gebruik van het gebouw een net zo belangrijke rol als de gebouweigenschappen zelf. BREEAM-NL In-Use biedt tevens de mogelijk om zelf pre-scans uit te voeren. Daarvoor kunnen andere (goedkopere) instrumenten worden ingezet zoals BPA tool.

Veel aanknopingspunten
De Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed biedt heel wat kansen en aanknopingspunten voor gemeenten om op structurele basis aan de slag te gaan met energiebesparing en verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Daarbij zijn aanzienlijke besparingen op energie en onderhoud te realiseren met behoud of zelfs verbetering van het comfort in de gebouwen.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c245
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: deel 2

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: ...

29 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Marten Valk: De wereld ontwaakt steeds verder uit haar lockdown, hoewel we de COVID19-puzzel nog niet opgelost hebben. Elke ...

Lees verder »

c21 c54 c143 c243 c244
Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle jaren

Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle ...

28 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Hans Korbee: Het werd nog knap spannend in 1995; zou het na herhaald uitstel alsnog lukken om inderdaad nog voor het eind van ...

Lees verder »

c21 c54
Ploeterend voorwaarts!

Ploeterend voorwaarts!

18 mei om 15:30 uur
timer 4 min

De ene groteske krantenkop overschaduwt de andere. Na het kruisen van de degens met stikstof, PFAS en trage beslissingen ...

Lees verder »

c21 c54 c245 c263
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19

7 mei om 15:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: Dankzij COVID-19 komt 'lucht' meer in de schijnwerpers te staan. Slechts weinig mensen weten dat we dagelijks ...

Lees verder »

c21 c54 c127
'Het nieuwe normaal'

'Het nieuwe normaal'

20 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Peter van Veen: Duurzaam Gebouwd-expert Peter van Veen schreef eerder deze maand over zijn visie op de gezondheidscrisis en deed ...

Lees verder »

c21 c54
‘Mooi om creativiteit van collega’s te zien’

‘Mooi om creativiteit van collega’s ...

16 apr om 15:30 uur

Duurzaam Gebouwd besteedt aandacht aan hoe partners omgaan met de huidige gezondheidscrisis. Dit keer is Manon ...

Lees verder »

c21 c54
Welke plaag hebben wij nodig om écht te veranderen?

Welke plaag hebben wij nodig om écht ...

15 apr om 16:00 uur
timer 3 min

Henk Willem van Dorp: Het jaar 2020 zag er in januari nog veelbelovend uit. BV Nederland verkeerde in gezonde staat en er zat een stijgende ...

Lees verder »

c21 c54
Duurzaam Gebouwd-expert Fred Sanders over de gezondheidscrisis

Duurzaam Gebouwd-expert Fred Sanders over de ...

9 apr om 15:30 uur
timer 1 min

Fred Sanders: Duurzaam Gebouwd-expert Fred Sanders vertelt je in deze persoonlijke vlog hoe hij omgaat met de nieuwe situatie, ...

Lees verder »

c21 c54 c237
Quantum Leap 

Quantum Leap 

8 apr om 15:30 uur
timer 2 min

Daan Bruggink: In één keer zitten we in een soort quantum leap. Als er niets gebeurd zou zijn, zouden we hier decennia ...

Lees verder »

c21 c54
Hoe Duco omgaat met de huidige gezondheidscrisis

Hoe Duco omgaat met de huidige gezondheidscrisis

7 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Richard Geraerts: Hoe gaan Duurzaam Gebouwd-partners de huidige gezondheidscrisis te lijf? We besteden dagelijks aandacht aan partners ...

Lees verder »

c21 c54 c254
Gezondheid boven alles

Gezondheid boven alles

2 apr om 16:15 uur
timer 2 min

Woud Jansen: Tja. De wereld op z’n kop. Wat een turbulente weken. De tijd waarin gezondheid boven alles staat. En terecht. ...

Lees verder »

c21 c54 c127 c254
Strijd tegen Covid-19 door Comelit Nederland

Strijd tegen Covid-19 door Comelit Nederland

1 apr om 16:00 uur
timer 5 min

Duurzaam Gebouwd besteedt aandacht aan hoe zijn partners en experts omgaan met de huidige gezondheidscrisis. Comelit ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up