Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Gemeentelijke gebouwen zullen de komende jaren sterk verduurzaamd moeten worden. Deze verduurzamingslag biedt goede kansen om uitgaven aan energie en onderhoud te verlagen.

Alleen al ruim €200 miljoen per jaar door het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. In opdracht van Agentschap NL heb ik een overzicht gemaakt van instrumenten die gemeenten kunnen gebruiken bij het verduurzamen van hun gebouwen.

De tijd is er rijp voor om op grote schaal aan de slag te gaan met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. De Wet Milieubeheer / Activiteitenbesluit verplicht gemeenten tot het nemen van alle energiebesparende maatregelen, die een terugverdientijd hebben van vijf jaar en korter.

De Energy Efficiency Directive stimuleert gemeenten om energie te besparen in haar eigen gebouwen, ondermeer door het invoeren van energiebeheer en energieprestatiecontracten. Via Duurzaam Inkopen dienen gemeenten eisen te stellen aan beheer en onderhoud en vervanging van installaties en gebouwdelen.

Instrumentenvergelijking
Voor beheer, energiemonitoring, het verbeteren van de energieprestatie of – breder – het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen zijn heel wat instrumenten op de markt beschikbaar met uiteenlopende toepassingen. Om gemeenten te helpen bij het bepalen welk instrument het beste aansluit op hun vastgoedpraktijk heb ik een aantal van deze instrumenten in kaart gebracht en samengebracht in een overzicht. Dit overzicht biedt informatie over 15 actuele instrumenten, die veelvuldig door gemeenten worden toegepast.

De 15 instrumenten heb ik ondermeer beoordeeld op benodigde inputgegevens, uitkomsten/effectiviteit van het instrument en gebruikskosten. Alle informatie is samengevoegd in het bestand ‘Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed’ en is gratis te downloaden via de Agentschap NL-website.

Toepassingsmogelijkheden sterk verschillend
Een meerderheid van de instrumenten kan worden toegepast bij alle typen gemeentelijk vastgoed (12 van de 15). De complexiteit van de instrumenten loopt sterk uiteen: van eenvoudig tot zeer uitgebreid. Ook de toepassingsmogelijkheden verschillen van elkaar: van alleen het inregelen van bestaande klimaatinstallaties tot en met het breed verduurzamen van gebouwen. De instrumenten die zich richten op energiebesparing in gebouwen zijn ruim vertegenwoordigd - 6 van de 15 - en deze instrumenten bestaan al langere tijd. Daarentegen zijn de instrumenten die zich richten op het breed verduurzamen van gebouwen relatief jong en nog in ontwikkeling.

Hulshoff

Kosten beperkt
De kosten voor het gebruik van de meeste instrumenten zijn relatief beperkt, zeker als deze in relatie worden bezien met de potentiële opbrengsten als gevolg van verlaagde energie- en onderhoudskosten.

Twee instrumenten uit de instrumentenvergelijking, ‘QuickWin’ en de ‘Energy Navigator’, worden aangeboden in combinatie met een gegarandeerde energiebesparing op basis van een prestatiecontract. Indien de besparing niet wordt behaald, worden geen kosten in rekening gebracht (‘No cure no pay’).

Breed verduurzamen
Verduurzaming van de bestaande bouw werkt het best als men voortdurend, bijvoorbeeld via de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), verbeteringen in de bestaande gebouwen doorvoert en daarbij zoveel mogelijk de natuurlijke momenten aangrijpt, zoals kleine renovaties en (groot) planmatig onderhoud.

Op basis van deze uitgangspunten is het instrument BREEAM-NL In-Use ingericht. Beoordeling binnen BREEAM-NL In-Use vindt plaats over een bepaalde gebruiksperiode. Hierbij spelen beheer en gebruik van het gebouw een net zo belangrijke rol als de gebouweigenschappen zelf. BREEAM-NL In-Use biedt tevens de mogelijk om zelf pre-scans uit te voeren. Daarvoor kunnen andere (goedkopere) instrumenten worden ingezet zoals BPA tool.

Veel aanknopingspunten
De Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed biedt heel wat kansen en aanknopingspunten voor gemeenten om op structurele basis aan de slag te gaan met energiebesparing en verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Daarbij zijn aanzienlijke besparingen op energie en onderhoud te realiseren met behoud of zelfs verbetering van het comfort in de gebouwen.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Het geluid van lucht/water-warmtepompen: is de wetgever horende doof?

Het geluid van lucht/water-warmtepompen: is de wetgever horende doof?

13 jun om 15:30 uur
timer 8 min

Rudy Grevers: Zoals zo vaak volgt de wetgeving de actualiteit, maar veelal wordt beleid ten aanzien van nieuwe thema`s (veel) ...

Lees verder »

Afscheidsbrief aan mijn hartverwarmende vriend

Afscheidsbrief aan mijn hartverwarmende vriend

29 mei om 11:00 uur
timer 4 min

Jan-Maarten Elias: Exact 60 jaar na de ontdekking van 'Slochteren', schrijven wij jou deze afscheidsbrief. Het gaat ons aan het hart, ...

Lees verder »

Energietransitie: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan

Energietransitie: ik heb het nog nooit gedaan, ...

28 mei om 13:00 uur
timer 5 min

Selina Roskam: Een stoere quote van Pippi Langkous als ze aan iets nieuws begint. En hoe meer we aan de energietransitie in de ...

Lees verder »

Waterstof draagt niet bij aan de CO2-doelen van 2030

Waterstof draagt niet bij aan de CO2-doelen ...

9 mei om 00:00 uur
timer 8 min

Jan Willem van de Groep: Laat ik aan het begin van deze blog even helder zijn: ik heb niets tegen waterstof. Het is een energiedrager die ...

Lees verder »

De architect anno 2019 moet geen trend nalopen

De architect anno 2019 moet geen trend nalopen

26 apr om 15:30 uur

Thomas Bögl: Sinds een jaar of drie maakt de bouw- en vastgoedsector zich opeens bijzonder druk over de circulariteit van onze ...

Lees verder »

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

8 apr om 10:00 uur
timer 10

As a service, at your service: met diensten en abonnementen in plaats van producten kun je andere inkomstenbronnen ...

Lees verder »

Polderen over circulaire bouw

Polderen over circulaire bouw

3 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Hoe geef je de circulaire bouw vorm? Daarover spreek ik samen met diverse experts uit de bouw in CB’23 (circulaire ...

Lees verder »

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

19 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Onno Dwars: Het klimaatakkoord wordt vaak gezien als een linkse hobby. GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 zijn partijen ...

Lees verder »

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en nadelen per aanpak

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en ...

18 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Marjet Rutten: Een week geleden publiceerden we een expertpost van Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten, die inging op de mogelijkheden ...

Lees verder »

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

13 mrt om 15:30 uur
timer 3 min

Hans ter Horst: Zou de Van Dale er iets mee doen? Het woord ‘Circulair’. Het is voor mij nu al het woord van 2019. ...

Lees verder »

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe je dat?

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe ...

11 mrt om 13:00 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: De komende jaren wordt aardgas vervangen door duurzame bronnen. Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 ...

Lees verder »

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je gebouw

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je ...

10 jan om 15:30 uur
timer 4 min

Het blijft een worsteling voor menig facilitair manager: overzicht en regie houden over de prestaties van een pand. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up