Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Gemeentelijke gebouwen zullen de komende jaren sterk verduurzaamd moeten worden. Deze verduurzamingslag biedt goede kansen om uitgaven aan energie en onderhoud te verlagen.

Alleen al ruim €200 miljoen per jaar door het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. In opdracht van Agentschap NL heb ik een overzicht gemaakt van instrumenten die gemeenten kunnen gebruiken bij het verduurzamen van hun gebouwen.

De tijd is er rijp voor om op grote schaal aan de slag te gaan met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. De Wet Milieubeheer / Activiteitenbesluit verplicht gemeenten tot het nemen van alle energiebesparende maatregelen, die een terugverdientijd hebben van vijf jaar en korter.

De Energy Efficiency Directive stimuleert gemeenten om energie te besparen in haar eigen gebouwen, ondermeer door het invoeren van energiebeheer en energieprestatiecontracten. Via Duurzaam Inkopen dienen gemeenten eisen te stellen aan beheer en onderhoud en vervanging van installaties en gebouwdelen.

Instrumentenvergelijking
Voor beheer, energiemonitoring, het verbeteren van de energieprestatie of – breder – het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen zijn heel wat instrumenten op de markt beschikbaar met uiteenlopende toepassingen. Om gemeenten te helpen bij het bepalen welk instrument het beste aansluit op hun vastgoedpraktijk heb ik een aantal van deze instrumenten in kaart gebracht en samengebracht in een overzicht. Dit overzicht biedt informatie over 15 actuele instrumenten, die veelvuldig door gemeenten worden toegepast.

De 15 instrumenten heb ik ondermeer beoordeeld op benodigde inputgegevens, uitkomsten/effectiviteit van het instrument en gebruikskosten. Alle informatie is samengevoegd in het bestand ‘Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed’ en is gratis te downloaden via de Agentschap NL-website.

Toepassingsmogelijkheden sterk verschillend
Een meerderheid van de instrumenten kan worden toegepast bij alle typen gemeentelijk vastgoed (12 van de 15). De complexiteit van de instrumenten loopt sterk uiteen: van eenvoudig tot zeer uitgebreid. Ook de toepassingsmogelijkheden verschillen van elkaar: van alleen het inregelen van bestaande klimaatinstallaties tot en met het breed verduurzamen van gebouwen. De instrumenten die zich richten op energiebesparing in gebouwen zijn ruim vertegenwoordigd - 6 van de 15 - en deze instrumenten bestaan al langere tijd. Daarentegen zijn de instrumenten die zich richten op het breed verduurzamen van gebouwen relatief jong en nog in ontwikkeling.

Hulshoff

Kosten beperkt
De kosten voor het gebruik van de meeste instrumenten zijn relatief beperkt, zeker als deze in relatie worden bezien met de potentiële opbrengsten als gevolg van verlaagde energie- en onderhoudskosten.

Twee instrumenten uit de instrumentenvergelijking, ‘QuickWin’ en de ‘Energy Navigator’, worden aangeboden in combinatie met een gegarandeerde energiebesparing op basis van een prestatiecontract. Indien de besparing niet wordt behaald, worden geen kosten in rekening gebracht (‘No cure no pay’).

Breed verduurzamen
Verduurzaming van de bestaande bouw werkt het best als men voortdurend, bijvoorbeeld via de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), verbeteringen in de bestaande gebouwen doorvoert en daarbij zoveel mogelijk de natuurlijke momenten aangrijpt, zoals kleine renovaties en (groot) planmatig onderhoud.

Op basis van deze uitgangspunten is het instrument BREEAM-NL In-Use ingericht. Beoordeling binnen BREEAM-NL In-Use vindt plaats over een bepaalde gebruiksperiode. Hierbij spelen beheer en gebruik van het gebouw een net zo belangrijke rol als de gebouweigenschappen zelf. BREEAM-NL In-Use biedt tevens de mogelijk om zelf pre-scans uit te voeren. Daarvoor kunnen andere (goedkopere) instrumenten worden ingezet zoals BPA tool.

Veel aanknopingspunten
De Instrumentenvergelijking Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed biedt heel wat kansen en aanknopingspunten voor gemeenten om op structurele basis aan de slag te gaan met energiebesparing en verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Daarbij zijn aanzienlijke besparingen op energie en onderhoud te realiseren met behoud of zelfs verbetering van het comfort in de gebouwen.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

19 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Het klimaatakkoord wordt vaak gezien als een linkse hobby. GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 zijn partijen ...

Lees verder »

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en nadelen per aanpak

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en ...

18 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Marjet Rutten: Een week geleden publiceerden we een expertpost van Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten, die inging op de mogelijkheden ...

Lees verder »

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

13 mrt om 15:30 uur
timer 3 min

Hans ter Horst: Zou de Van Dale er iets mee doen? Het woord ‘Circulair’. Het is voor mij nu al het woord van 2019. ...

Lees verder »

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe je dat?

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe ...

11 mrt om 13:00 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: De komende jaren wordt aardgas vervangen door duurzame bronnen. Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 ...

Lees verder »

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je gebouw

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je ...

10 jan om 15:30 uur
timer 4 min

Het blijft een worsteling voor menig facilitair manager: overzicht en regie houden over de prestaties van een pand. ...

Lees verder »

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar all-electric

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar ...

7 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Karin Husmann: Iedereen kent de gigantische opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In dat jaar moet de gebouwde omgeving volledig ...

Lees verder »

Editorial Duurzaam Gebouwd Magazine 41: Circulair Bouwen

Editorial Duurzaam Gebouwd Magazine 41: Circulair ...

4 jan om 15:30 uur
timer 1 min

In Duurzaam Gebouwd Magazine 41 schreef Duurzaam Gebouwd-expert Pim Peters, directeur van IMd Raadgevende Ingenieurs, ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 1

Best gelezen 2018: nummer 1

2 jan om 15:30 uur

Jan Willem van de Groep: Het was spannend, maar het best gelezen artikel van 2018 is de expertpost 'Wet VET: waarom gasloos bouwen wél ...

Lees verder »

'Mijn niet duurzame leven'

'Mijn niet duurzame leven'

27-12-2018 om 13:30 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Beste Twitter en LinkedIn volgers, Kerst. Een tijd van rust. Maar ook een tijd van liefhebben. Een tijd waarin ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 2

Best gelezen 2018: nummer 2

27-12-2018 om 11:00 uur
timer 1 min

We gaan door met de top 3 van best gelezen artikelen in 2018. Op plek 2 staat de expertpost ‘Niks niet label ...

Lees verder »

Daktegeltax

Daktegeltax

06-12-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Erik Steegman: Het is alweer een tijd geleden dat het woord tuintegeltax hardop is uitgesproken. Dat komt mede door de reuring ...

Lees verder »

'Jonge Honden' toont meetmethoden circulair bouwen

'Jonge Honden' toont meetmethoden circulair ...

05-12-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Hans Korbee: Circulair bouwen is een hot item, ook op DuurzaamGebouwd.nl. Over wat dat circulair nu precies inhoudt, lopen de ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up