Duurzame energie op niveau

Duurzame energie op niveau

In 2013 nam het aantal lokale energie-initiatieven in Nederland explosief toe. De boodschap is duidelijk: Nederland wil dolgraag verduurzamen. Maar onduidelijkheid over de effectiviteit van specifieke duurzaamheidsmaatregelen maakt dat menig investeerder nog steeds een afwachtende houding aanneemt.

Daardoor ontstaat het gevaar dat grootschalige investeringen in duurzame energievoorzieningen worden uitgesteld of zelfs volledig uitblijven. Het project De Groene Grachten, een initiatief van Wubbo Ockels dat streeft naar een verduurzaming van de Amsterdamse binnenstad, illustreert dat zelfs de energiehuishouding van historische grachtenpanden kan worden verduurzaamd.

Schaal
Ogenschijnlijk komt de transitie naar duurzame energiesystemen zeer langzaam op gang, maar achter de schermen vindt zowel op het technische als op het procesmatige vlak een ware innovatieslag plaats. Dankzij resultaten uit de praktijk begrijpen we de wisselwerking tussen energiesystemen beter dan ooit. Voor het realiseren van een betrouwbare, betaalbare en duurzame energiehuishouding, zo leert de ervaring, ligt de uitdaging met name in het benutten van kansen op alle schaalniveaus.

Blauwdruk
Energiesystemen zijn vaak complex van aard en het resultaat van het geheel is zelden gelijk aan de som der delen. Omdat omstandigheden per regio, per wijk en zelfs per straat, gebouw en gebouwetage kunnen verschillen bestaat er voor de verduurzaming van lokale energiesystemen geen algemeen geldende blauwdruk.

Dat maakt de keuze voor duurzame maatregelen niet eenvoudig. Het verduurzamen van wijken, straten en panden is elke keer als het leggen van een nieuwe puzzel, waarbij voor elke locatie en elk schaalniveau weer andere partijen moeten worden gemotiveerd om de puzzelstukjes in te vullen. Het succes van een duurzame energiehuishouding staat of valt dan ook met een ontwikkelingsproces waarin alle partijen een waardevolle rol kunnen spelen.

Groene Grachten
Voor het project De Groene Grachten zoeken de leden van de werkgroep Energie op Gebiedsniveau, waaronder de gemeente Amsterdam, netbeheerder Liander, Raedthuys Groep, Royal HaskoningDHV en Tauw, gezamenlijk naar de optimale balans tussen pandgebonden en gebiedsgerichte maatregelen. De werkgroep baseert zich daarbij op een helder overzicht van alle technische mogelijkheden voor elektriciteit en warmte, met inachtneming van een groot aantal beperkende factoren, die zowel plaatsgebonden, logistiek, beleidsmatig als financieel-juridisch van aard kunnen zijn.

Vanuit diverse invalshoeken en op basis van de nodige ervaring met complexe vraagstukken inventariseerde en analyseerde Royal HaskoningDHV alle praktisch uitvoerbare maatregelen, van pv paneel of goede HR ketel (HR107) op individueel niveau tot collectieve warmte-koude-opslag, waarbij ook de onderlinge effecten van duurzaamheidsmaatregelen helder in kaart zijn gebracht. Uit dit overzicht destilleerde Royal HaskoningDHV scenario’s waarin de betrokken partijen op hun eigen schaalniveau aan een optimale duurzame herontwikkeling kunnen bijdragen.

Bewijzen
Het project De Groene Grachten toont aan hoe onmisbaar een integrale benadering van het thema duurzaamheid is. Door gelijktijdig meerdere schaalniveaus in acht te nemen en gefundeerde energiescenario’s op te stellen die voor alle betrokkenen en op elk schaalniveau richtinggevend zijn, creëerde mijn collega, Geert Filippini, een waardevol technisch en financieel kader voor toekomstige investeringsbeslissingen. Genoeg getwijfeld dus, want als het ons lukt om zelfs eeuwenoude Amsterdamse grachtenpanden op een betaalbare wijze te verduurzamen, is het definitieve bewijs geleverd: De Groene Grachten toont aan dat een duurzame energiehuishouding binnen ieders handbereik ligt.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c265
Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

31 aug om 13:01 uur
timer 36 min

In Nederland zijn meer dan 150 merken warmtepompen te koop en voor meer dan 6.000 types ligt een ISDE-subsidie ...

Lees verder »

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30 jun om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10 jun om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11 mei om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

4 mei om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c21 c54
Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

5 apr om 15:01 uur
timer 7 min

Het verhaal van de drie biggetjes zit diep in de haarvaten van de Nederlander. Het eerste biggetje is lui en bouwt ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Met digitalisering werf je het talent van de toekomst

Met digitalisering werf je het talent van de ...

22 feb om 10:01 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Een nieuwe generatie staat in de startblokken om hun carrière te beginnen. Weet jij wat deze jonge talenten ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Het kan anders: huisnummerregistratie

Het kan anders: huisnummerregistratie

9 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Circulaire economie: van horen zeggen!

Circulaire economie: van horen zeggen!

8 feb om 13:01 uur
timer 5 min

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel ...

Lees verder »

c21 c54 c277 c295
De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

27 jan om 10:01 uur
timer 9 min

Nagenoeg iedereen begrijpt dat de huidige klimaatverandering ongekend snel gaat en dat deze snelheid komt door ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up