Duurzame energie op niveau

Duurzame energie op niveau

In 2013 nam het aantal lokale energie-initiatieven in Nederland explosief toe. De boodschap is duidelijk: Nederland wil dolgraag verduurzamen. Maar onduidelijkheid over de effectiviteit van specifieke duurzaamheidsmaatregelen maakt dat menig investeerder nog steeds een afwachtende houding aanneemt.

Daardoor ontstaat het gevaar dat grootschalige investeringen in duurzame energievoorzieningen worden uitgesteld of zelfs volledig uitblijven. Het project De Groene Grachten, een initiatief van Wubbo Ockels dat streeft naar een verduurzaming van de Amsterdamse binnenstad, illustreert dat zelfs de energiehuishouding van historische grachtenpanden kan worden verduurzaamd.

Schaal
Ogenschijnlijk komt de transitie naar duurzame energiesystemen zeer langzaam op gang, maar achter de schermen vindt zowel op het technische als op het procesmatige vlak een ware innovatieslag plaats. Dankzij resultaten uit de praktijk begrijpen we de wisselwerking tussen energiesystemen beter dan ooit. Voor het realiseren van een betrouwbare, betaalbare en duurzame energiehuishouding, zo leert de ervaring, ligt de uitdaging met name in het benutten van kansen op alle schaalniveaus.

Blauwdruk
Energiesystemen zijn vaak complex van aard en het resultaat van het geheel is zelden gelijk aan de som der delen. Omdat omstandigheden per regio, per wijk en zelfs per straat, gebouw en gebouwetage kunnen verschillen bestaat er voor de verduurzaming van lokale energiesystemen geen algemeen geldende blauwdruk.

Dat maakt de keuze voor duurzame maatregelen niet eenvoudig. Het verduurzamen van wijken, straten en panden is elke keer als het leggen van een nieuwe puzzel, waarbij voor elke locatie en elk schaalniveau weer andere partijen moeten worden gemotiveerd om de puzzelstukjes in te vullen. Het succes van een duurzame energiehuishouding staat of valt dan ook met een ontwikkelingsproces waarin alle partijen een waardevolle rol kunnen spelen.

Groene Grachten
Voor het project De Groene Grachten zoeken de leden van de werkgroep Energie op Gebiedsniveau, waaronder de gemeente Amsterdam, netbeheerder Liander, Raedthuys Groep, Royal HaskoningDHV en Tauw, gezamenlijk naar de optimale balans tussen pandgebonden en gebiedsgerichte maatregelen. De werkgroep baseert zich daarbij op een helder overzicht van alle technische mogelijkheden voor elektriciteit en warmte, met inachtneming van een groot aantal beperkende factoren, die zowel plaatsgebonden, logistiek, beleidsmatig als financieel-juridisch van aard kunnen zijn.

Vanuit diverse invalshoeken en op basis van de nodige ervaring met complexe vraagstukken inventariseerde en analyseerde Royal HaskoningDHV alle praktisch uitvoerbare maatregelen, van pv paneel of goede HR ketel (HR107) op individueel niveau tot collectieve warmte-koude-opslag, waarbij ook de onderlinge effecten van duurzaamheidsmaatregelen helder in kaart zijn gebracht. Uit dit overzicht destilleerde Royal HaskoningDHV scenario’s waarin de betrokken partijen op hun eigen schaalniveau aan een optimale duurzame herontwikkeling kunnen bijdragen.

Bewijzen
Het project De Groene Grachten toont aan hoe onmisbaar een integrale benadering van het thema duurzaamheid is. Door gelijktijdig meerdere schaalniveaus in acht te nemen en gefundeerde energiescenario’s op te stellen die voor alle betrokkenen en op elk schaalniveau richtinggevend zijn, creëerde mijn collega, Geert Filippini, een waardevol technisch en financieel kader voor toekomstige investeringsbeslissingen. Genoeg getwijfeld dus, want als het ons lukt om zelfs eeuwenoude Amsterdamse grachtenpanden op een betaalbare wijze te verduurzamen, is het definitieve bewijs geleverd: De Groene Grachten toont aan dat een duurzame energiehuishouding binnen ieders handbereik ligt.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c135 c243 c265
Is NMDA toch MDMA?

Is NMDA toch MDMA?

18 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Als je het snel uitspreekt lijkt NMDA (het niet-meer-dan-anders principe uit de Warmtewet) verdacht veel op MDMA ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c265 c295
De winstkansen van het regeerakkoord schuilen in integratie

De winstkansen van het regeerakkoord schuilen ...

10 jan om 13:01 uur
timer 7 min

Op basis van het regeerakkoord van het nieuwe, vandaag geïnstalleerde kabinet Rutte IV is het voor de verduurzaming ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c295
Wees moedig in je ongemak

Wees moedig in je ongemak

10 jan om 09:01 uur
timer 6 min

In een nieuwe Expertpost gaat Norbert Schotte dieper in op wat jij kunt betekenen voor de energietransitie en ...

Lees verder »

c21 c54 c186
Kan BENG niet eenvoudiger en beter?

Kan BENG niet eenvoudiger en beter?

6 jan om 11:01 uur
timer 8 min

De bouw stoot als sector een immense hoeveelheid CO2 uit. Wat komt daar nog bij als aan de bouwopgave wordt voldaan? ...

Lees verder »

c21 c54
Het kan anders: kostendelersnorm

Het kan anders: kostendelersnorm

23-11-2021 om 15:40 uur
timer 4 min

Voor alweer de zesde keer gaat Hans Hidden in op de kansen en regels rond woonwerkunits. Hij pleit voor de bouw ...

Lees verder »

c21 c54 c134
Het kan anders: bestemmingsplannen

Het kan anders: bestemmingsplannen

28-10-2021 om 16:01 uur
timer 4 min

In een reeks van blogs behandelt Hans Hidden het nieuw bouwen van meerlaagse woonwerkgebouwen voor werkondernemers, ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Geld is niet meer het probleem in de energietransitie

Geld is niet meer het probleem in de energietransitie

27-10-2021 om 16:01 uur
timer 30 min

Onze economie is gebouwd op goedkope, fossiele brandstoffen. De effecten van de klimaatverandering namen we op ...

Lees verder »

c21 c54
Duurzame leiders zijn systeemdenkers

Duurzame leiders zijn systeemdenkers

27-10-2021 om 06:00 uur

Als het coronavirus ons iets kan leren, dan is het wel het belang van systeemdenken. De uitdagingen rondom corona ...

Lees verder »

c21 c54 c244
Hoe circulariteit ons op het verkeerde been kan zetten

Hoe circulariteit ons op het verkeerde been ...

26-10-2021 om 09:12 uur
timer 5 min

Jan Willem van de Groep: Het komt met enige regelmaat voor dat we in een discussie, podcast, panel of expertinterview belanden met fervente ...

Lees verder »

c21 c54 c122 c243
'Woningisolatie met voucher is de perfecte stap'

'Woningisolatie met voucher is de perfecte stap'

25-10-2021 om 15:30 uur
timer 7 min

'Opnieuw sterke stijging gasprijs, nu al acht keer zo hoog als een jaar geleden', kopte een nieuwsbericht van ...

Lees verder »

c21 c54 c190 c260
10 redenen om vol te gaan voor biobased bouwen

10 redenen om vol te gaan voor biobased bouwen

14-10-2021 om 09:15 uur
timer 7 min

Jan Willem van de Groep: In deze blog draait Jan Willem van de Groep er niet om heen. Deze tien redenen om voor biobased te gaan zijn kansen ...

Lees verder »

c21 c54
De innovatiechallenge: gebruik de ideeën in je eigen organisatie

De innovatiechallenge: gebruik de ideeën ...

17-09-2021 om 17:00 uur
timer 4 min

Marc Kooij: De druk om steeds sneller te komen met nieuwe oplossingen neemt toe. Leveranciers die deze innovaties bedenken, ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up