Doordecentralisatie is geen horde, maar kans!

Doordecentralisatie is geen horde, maar kans!

Een goed binnenklimaat zorgt voor minder ziekteverzuim en heeft een goede invloed op de leerprestaties van leerlingen. Maar de kwaliteit van het primaire onderwijs wordt bedreigd, doordat scholen zelf verantwoordelijk worden voor het totale onderhoud van hun schoolgebouwen. Toch kan deze zogenaamde ‘doordecentralisatie’ juist leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs!

De doorcentralisatie is het gevolg van de nieuwe wet Onderwijshuisvesting, die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Hierdoor wordt het budget voor buitenonderhoud binnen het primair onderwijs overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Zij moeten hun gebouwonderhoud goed regelen om niet alleen goede prestaties van leerlingen en docenten te waarborgen, maar ook om een onnodig hoge energierekening te voorkomen.

Horde of kans?

Deze extra taak kan enerzijds een onneembare horde vormen, maar anderzijds liggen hier ook kansen voor de schoolbesturen. Een horde, omdat veel scholen onvoldoende kennis en competenties hebben voor het organiseren van het dagelijks onderhoud en het maken van een goede meerjaren-onderhoudsplanning of -exploitatieplanning.Maar ook kansen, omdat de doordecentralisatie aan scholen volop kansen biedt om het binnenmilieu en de kwaliteit van hun gebouwen te verbeteren. Met de juiste tools op het gebied van duurzaamheid kunnen schoolbesturen deze problemen in een keer aanpakken. Door bijvoorbeeld onderhoudsgegevens te digitaliseren, krijgen zij een helder en volledig inzicht in de staat van het vastgoed. Daarmee kunnen zij de juiste onderhoudskeuzes maken, zonder hulp van buitenaf. Daarnaast helpt zo’n ‘digitaal dossier’ de scholen met het in kaart brengen van achterstallig onderhoud. Hierdoor kunnen de schoolbesturen beter de risico’s bepalen bij het overnemen van het vastgoed.

Duurzaam ondernemen

Een digitaal scholendossier neemt niet alleen werk uit handen van schoolbesturen, het is ook een perfecte vorm van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ten eerste het sociale aspect. Een grondige aanpak van het buitenonderhoud is een mooie basis voor het verduurzamen van het gehele gebouw. Dit leidt tot betere prestaties van leerlingen en docenten en een daling van het ziekteverzuim. Bovendien is het voor de school een prima handvat om leerlingen en medewerkers bewust te maken van verduurzaming en de voordelen ervan. Bijvoorbeeld door hen te vertellen over de nieuwe manier van werken met het digitale scholendossier. De school kan ook de BREAAM-NL Junior Milieuscan Basisschool gebruiken. Met dit lespakket, gebaseerd op het internationale keurmerk BREAAM, kunnen leerlingen uit de bovenbouw zelfstandig de duurzaamheid van hun school in kaart brengen. Zo ontdekken zij zelf wat goed gaat in en om hun school en wat beter kan.

Zelf investeren in verduurzaming

Een digitaal scholendossier helpt schoolbesturen ook om een meerjaren-onderhoudsplan op stellen. Zo’n plan waarborgt de technische kwaliteit van het gebouw, helpt om kosten te voorspellen, maatregelen slim en efficiënt te plannen en zo desinvesteringen te voorkomen. Zo krijgen scholen eindelijk de kans om zélf te investeren in verduurzaming van hun gebouwen. Hierdoor gaat hun energierekening naar beneden, waardoor het onderwijs een kwaliteitsinjectie kan krijgen. Ook al investeert de school dus eerst in duurzaamheid, op termijn worden deze investeringen terugverdiend.

Het digitaliseren van onderhoud en energieverbruik ontzorgt bovendien ouders van leerlingen en schoolbesturen zelf. Ouders zijn blij met het verbeterde binnenmilieu van de school en met de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast helpt een digitaal scholendossier schoolbesturen om het totaalplaatje van hun school te verbeteren.

Kwestie van doen!

Duurzaamheid is een veelbesproken onderwerp, maar er worden te weinig plannen echt gerealiseerd. Met een digitaal scholendossier verandert de doordecentralisatie van een horde in een kans om het onderwijs te verbeteren, op sociaal gebied en op het gebied van (leef)milieu en economie. Het is slechts een kwestie van doen!

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c143 c225
Je school verduurzamen? Het kan wél!

Je school verduurzamen? Het kan wél!

23 feb om 16:30 uur
timer 1 min

In een online eventreeks georganiseerd door Duurzaam Gebouwd en Stedebouw & Architectuur laten we zien welke ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243 c245
Maak jij jouw school gezond en duurzaam?

Maak jij jouw school gezond en duurzaam?

09-11-2020 om 07:00 uur
timer 2 min

Duurzaam Gebouwd zoekt een schoolbestuur dat haar vastgoed samen met experts de gezonde school van Nederland wil ...

Lees verder »

c143 c223
Whitepaper: Betere leerprestaties en hogere kwaliteit schoolgebouw binnen handbereik

Whitepaper: Betere leerprestaties en hogere ...

Dringender dan ooit zijn de opgaven voor schoolbesturen om toekomstbestendig te zijn en de leeromgeving gezond ...
c21 c143 c160 c225 c263
Ontwikkelingen in de scholenbouw

Ontwikkelingen in de scholenbouw

06-11-2020 om 09:01 uur
timer 3 min

"Door covid-19 zet de overheid grootschalig in op betere ventilatie in scholen. Daarvoor stond de verduurzaming ...

Lees verder »

c21 c120 c127 c143 c225 c243 c263
Programma Verbindingsdag Gezonde Scholen is rond 

Programma Verbindingsdag Gezonde Scholen is ...

26-10-2020 om 11:14 uur
timer 2 min

Op 11 november vindt de online Verbindingsdag Gezonde Scholen plaats. Architecten, schoolbesturen, overheden, ...

Lees verder »

c21 c143 c225
Whitepaper geeft oplossingsrichtingen voor beter binnenklimaat scholen

Whitepaper geeft oplossingsrichtingen voor beter ...

14-10-2020 om 07:00 uur
timer 1 min

Zo’n 11% van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar welke zijn ...

Lees verder »

c21 c143 c151 c225 c245
Innovatie maakt scholen en verpleeghuizen gezonder

Innovatie maakt scholen en verpleeghuizen gezonder

13-10-2020 om 17:00 uur
timer 2 min

De kwaliteit van het binnenklimaat in scholen en verpleeghuizen staat in het centrum van de aandacht. Om verbeterpunten ...

Lees verder »

c21 c120 c127 c143 c160 c225 c263
Kabinet stelt 360 miljoen beschikbaar voor niet-coronaproof scholen

Kabinet stelt 360 miljoen beschikbaar voor niet-coronaproof ...

01-10-2020 om 14:55 uur
timer 2 min

Alle schoolgebouwen in Nederland hadden tot 1 oktober te tijd om te laten weten of het ventilatiesystem in ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243
Van goed geregelde ventilatiesystemen tot controle en prestatiecontracten

Van goed geregelde ventilatiesystemen tot controle ...

14-07-2020 om 13:00 uur

Een goed geventileerd schoolgebouw bevordert de gezondheid en de prestaties van leerlingen en leerkrachten. Al ...

Lees verder »

c21 c54 c143 c243 c244
Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle jaren

Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle ...

28-05-2020 om 15:30 uur
timer 5 min

Hans Korbee: Het werd nog knap spannend in 1995; zou het na herhaald uitstel alsnog lukken om inderdaad nog voor het eind van ...

Lees verder »

c21 c143 c160 c225 c244
Nieuwbouw Hogeschool Rotterdam is gezond en duurzaam

Nieuwbouw Hogeschool Rotterdam is gezond en ...

07-05-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Hogeschool Rotterdam bouwt het scholencomplex uit met een 14.000m2 grote campus op de locatie Kralingse Zoom. ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243 c244
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed komt op stoom

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed komt ...

27-03-2020 om 11:00 uur
timer 4 min

“Durf te verduurzamen!”, klonk het tijdens het webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed, georganiseerd ...

Lees verder »

Reacties

Een prachtige en zeer optimistische visie! De nadruk ligt op de kansen die dit nieuwe beleid biedt. Dat laat onverlet de vraag of besturen en directies van scholen voldoende capaciteit, en kennis in huis hebben (of budget om die kennis in te kopen). Onderhoud is wel een extra taak! In steden kunnen scholen deze kennis gebundeld organiseren en inkopen, maar in de periferie (dorpen) met één basisschool zal dat nog moeten blijken.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up