'Vanaf 1 januari 2016 worden alle ongezonde gebouwen gesloten'

'Vanaf 1 januari 2016 worden alle ongezonde gebouwen gesloten'

Daar waar gebrek aan veiligheid in een gebouw een gezondheidsrisico oplevert, geldt dit eveneens voor een slecht binnenklimaat. Daarom verdient 'gezondheid' dezelfde wettelijke status als 'veiligheid' in een gebouw. 

De kop van deze expertpost kan prima de kop van een toekomstig, landelijk krantenartikel zijn. Althans, wanneer gezondheid dezelfde wettelijke status als veiligheid zou krijgen én er ook consequent op wordt gehandhaafd.

Obesitas

Een langdurig verblijf in een ongezond binnenklimaat vormt, net als gebrekkige veiligheid een gezondheidsrisico. Toch is dit lastiger om te bewijzen en om hiervoor een verantwoordelijke aan te wijzen. Het ontbreken van de directe koppeling tussen oorzaak en gevolg is hét grote verschil tussen veiligheid en gezondheid tussen de veligheid van een gebouw en de gezondheid van een gebouw. Voor het geval er brand optreedt, zijn er in elk gebouw nooduitgangen, brandalarmen en blusmiddelen aanwezig omdat het negatieve effect van brand op de aanwezige mensen direct optreedt en de oorzaak helder en eenduidig is. Een slecht binnenklimaat leid tot een hoger ziekteverzuim, improductiviteit en cara maar dit treft niet iedereen, kan ook nog andere oorzaken hebben en de negatieve effecten treden pas op wanneer de oorzaak langdurig aanwezig is.

Er zijn daarom vele scholen, kantoren, verzorgingshuizen en andere publieke gebouwen die absoluut slecht scoren op ventilatie en verlichting, geluidsdruk en/of verlichting zonder dat daar iets aan gebeurt. Hun 'ongezondheid' is daarmee de 'obesitas van de gebouwde omgeving', een uitdijend probleem.

Handhaving

Er is een groot onderscheid tussen de handhaving van veiligheid en handhaving op gezondheid. Wanneer op een willekeurige bouwplaats een afscherming één keer niet goed is geplaatst, kan je als bedrijf direct een boete van een kleine € 5.000 van de Arbeidsinspectie tegemoet zien. Het daarentegen dagelijks laten vertoeven van kinderen en leerkrachten in basisscholen in een binnenklimaat met een CO2-percentage van meer dan 3000 ppm, zo’n drie maal de maximaal toelaatbare waarde, wordt structureel geaccepteerd en niet gesanctioneerd. Dit is helaas meer gewoonte dan uitzondering.

Voor andere publieke gebouwen zal door de toenemende bezettingsgraad het probleem eerder toe- als afnemen. De 'obesitas van de gebouwde omgeving' lost zich dus niet vanzelf op.

Techniek

Met de huidige stand van de gebouwtechnologie is het op afstand meten van de kwaliteit van het binnenklimaat voor elk gebouw echter binnen bereik terwijl de techniek voor goede ventilatie en verlichting al jaren voorhanden is. Handhaving hoeft niet gepaard te gaan met een uitbreiding van de Arbeidsinspectie maar kan prima op afstand gebeuren. De techniek is klaar voor een gezonde gebouwde omgeving. Bovendien is de business case van een gezond gebouw zelf ook gezond: het levert onder aan de streep geld op.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c244
Waardebehoud of waardecreatie voor circulair bouwen?

Waardebehoud of waardecreatie voor circulair ...

14 okt om 16:30 uur
timer 4 min

Hans Korbee: Beschermen van bestaande waarde is door CB23 in haar leidraad Meten van circulariteit als een van de drie doelen ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Worden warmtenetten ingehaald door innovatie?

Worden warmtenetten ingehaald door innovatie?

18 sep om 15:30 uur
timer 3 min

Jan-Maarten Elias: “We overschatten altijd de innovatieve ontwikkelingen die binnen twee jaar zullen optreden, en onderschatten ...

Lees verder »

c21 c54 c245
Ventilatie: maak je gebouw niet alleen veilig maar ook gezond

Ventilatie: maak je gebouw niet alleen veilig ...

16 sep om 15:30 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Gebouwventilatie staat nu vol in de schijnwerpers. We staan voor de opgave om gebouwen veiliger en meer coronaproof ...

Lees verder »

c21 c54 c122 c244
Circulariteit anno 2020: dakdekkersbranche onder de loep

Circulariteit anno 2020: dakdekkersbranche onder ...

27 aug om 15:30 uur
timer 5 min

Erik Steegman: Dakbedekkingsmaterialen worden met enige regelmaat op het voetstuk geplaatst als het gaat om de duurzaamheid. ...

Lees verder »

c21 c54
Achteruitkijkspiegel

Achteruitkijkspiegel

17 aug om 16:00 uur
timer 5 min

Harm Valk: Als we nadenken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving, dan gebruiken we de achteruitkijkspiegel: we baseren ...

Lees verder »

c21 c54 c245
De installatie van deurintercoms: luister naar het Bouwbesluit!

De installatie van deurintercoms: luister naar ...

20 jul om 15:30 uur
timer 7 min

Peter van Veen: Als directeur van Comelit Nederland loop ik al even mee in het land van aanbellen, een gesprek voeren met de bezoeker ...

Lees verder »

c21 c54 c245
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: deel 2

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: ...

29 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Marten Valk: De wereld ontwaakt steeds verder uit haar lockdown, hoewel we de COVID19-puzzel nog niet opgelost hebben. Elke ...

Lees verder »

c21 c54 c143 c243 c244
Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle jaren

Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle ...

28 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Hans Korbee: Het werd nog knap spannend in 1995; zou het na herhaald uitstel alsnog lukken om inderdaad nog voor het eind van ...

Lees verder »

c21 c54
Ploeterend voorwaarts!

Ploeterend voorwaarts!

18 mei om 15:30 uur
timer 4 min

De ene groteske krantenkop overschaduwt de andere. Na het kruisen van de degens met stikstof, PFAS en trage beslissingen ...

Lees verder »

c21 c54 c245 c263
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19

7 mei om 15:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: Dankzij COVID-19 komt 'lucht' meer in de schijnwerpers te staan. Slechts weinig mensen weten dat we dagelijks ...

Lees verder »

c21 c54 c127
'Het nieuwe normaal'

'Het nieuwe normaal'

20 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Peter van Veen: Duurzaam Gebouwd-expert Peter van Veen schreef eerder deze maand over zijn visie op de gezondheidscrisis en deed ...

Lees verder »

c21 c54
‘Mooi om creativiteit van collega’s te zien’

‘Mooi om creativiteit van collega’s ...

16 apr om 15:30 uur

Duurzaam Gebouwd besteedt aandacht aan hoe partners omgaan met de huidige gezondheidscrisis. Dit keer is Manon ...

Lees verder »

Reacties

Je kunt wel strenger willen handhaven en boetes uitdelen. Maar de publieke gebouwen waarover u spreekt zijn bijna allemaal in beheer bij de overheid. Ik verwacht niet dat de overheid zichzelf boetes gaat opleggen, gekoppeld aan de verplichting om vervolgens te moeten investeren in binnenklimaat. Dat geld is er niet en volgens mij is de business case van een gezond gebouw bij veel overheidsinstanties ook nog niet bekend.

ik ben blij dat Laurens hier stevig inzet om wederom aandacht te vragen voor het Sick Building Syndrom. Een fenomeen wat al tientallen jaren bekend is. Ik geloof dat we gezonde gebouwen als voorbeeld dienen te maken die aantonen dat jonge kinderen en volwassenen zich beduidend beter voelen en de klachten als hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, brandende ogen. Wij doen dat vanuit overtuiging dat we het beste wat we vandaag de dag kunnen ook moeten bieden. De overheid en verzekeraars mogen daar geld in investeren. 1 januari 2016 in elke gemeente in Nederland een gezond gebouw wat als voorbeeld dient voor iedereen. Dat zal mensen bewust maken dat het ook echt kan. Daar geloof ik in

Voor ongezonde gebouwen wordt nog steeds een bouwvergunning afgegeven. Hetzelfde geldt voor woningen met wtw-balansventilatie. Kunnen gemeenten hiervoor aansprakelijk gesteld?

In principe een goed idee maar het zou nog beter zijn als we vanaf nu in Nederland in alle verblijfsruimten de luchtkwaltiet gaan regelen op basis van CO2. Dus niet alleen in scholen kantoren en openbare gebouwen maar ook in woonhuizen. Dat is niet zo moeilijk nu CO2 regelaars in een klein aantal jaren een factor vijf in prijs zijn gedaald. Met massale toepassing zal, analoog aan zonnepanelen, de prijs nog een fors omlaag kunnen. Dit beleid is niet alleen goed voor de gezondheid maar kan ook nog eens heel veel energie besparen met wellicht een betere terugverdientijd dan bijvoorbeeld het het zelf opwekken van duurzame energie.

Met een CO2 indicator kun je de luchtkwaliteit monitoren door middel van een display, 'stoplicht'-signalering en een geluidsignaal dat klinkt als de ingestelde grenswaarde wordt overschreden. Een hoogwaardige CO2 indicator kost slechts € 150 en dat is een geringe investering als je de opbrengsten uitdrukt in verbeterde prestaties en minder ziekteverzuim.

Ik pleit voor een holistische (kijkend vanuit het geheel) aanpak. Wij keen nog slechtere en zeer ongezonde situaties die ontstaan zijn nadat de CO2 bestreden is. FIjnstof nam dramatisch toe. Middels de aanpak van vitaallokaal ( of zo je wilt vitaal kantoor, vitaal wonen) voorzien we in de integrale aanpak. En natuurlijk, daar hebben we onderandere ook CO2 indicatoren bij in gebruik.

Goed dat Laurens hier zo stevig op inzet. Gezonde gebouwen zijn ook een belangrijk thema voor het Longfonds een oud opdrachtgever voor mij. Zij strijden voor de belangen van de gebruikers van gebouwen. Als bouwers & producenten samenwerken met deze actieve, gerenommeerde organisatie ontstaat een krachtige beweging.

De stichting Spaar het Klimaat heeft de ambitie om alle woningen in Nederland gezond, klimaatvriendelijk en energiezuinig te maken, opgepakt en is bezig met beleidsgesprekken om vast te stellen welke belangrijke stappen gezet moeten worden. Lees bijvoorbeeld het verslag van de beleidstafel van februari j.l. waarin relevante stakeholders, ministerie en industrie met elkaar in gesprek gingen.

Prima boodschap. Andersom gesteld zorgt een goed binnenklimaat ook voor een hogere productiviteit. Hier is in het verleden veel onderzoek naar gedaan en de relatie is duidelijk. De business case wordt zeer aantrekkelijk wanneer investeren in een beter binnenklimaat zorgt voor 5-10% productiviteitstijging. Zou veel beter benut kunnen worden!

Inspirerende gedachte. Even een kritische noot vanuit het perspectief van de eindgebruiker. De techniek is klaar voor de gebouwde omgeving. Is de wens hier niet de vader van de gedachte? Waar blijkt dat in de praktijk dan uit? Zeker waar het de scholen betreft kunnen hier vraagtekens bij geplaatst worden. Uit de meest recente evaluatie voor de tweede kamer (eindevaluatie regelingen verbetering energiezuinigheid en binnenklimaat PO en VO; OCW juni 2013) blijkt nml. dat die techniek (en dan met name de uitvoering van die techniek) in de praktijk nog meer dan veel te wensen over laat. Uit die evaluatie blijkt dat Schoolbesturen zich in veel situaties bekocht voelen, doordat zij voor miljoenen hebben geïnvesteerd in deze techniek (grootste deel betrof investeringen in Mechanische ventilatiesystemen) maar deze in meer dan 50% van de gevallen niet heeft geleid tot 1) gewenste effect op gebied van gezondheid 2) tot een sluitende businesscase in de exploitatie (met name waar het het toegenomen energieverbruik betreft). Wie dit eindrapport leest kan niet anders dan concluderen dat het hebben van alleen techniek dus niet voldoende is. Daarbij is het ook goed te beseffen dat niet de overheid maar de schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en ook de (noodzakelijke) vervanging na circa vijftien jaar van deze installatie-systemen. Over dat laatste heeft niemand hun geïnformeerd, nog heeft er vanuit de Rijksoverheid een aanvulling in de rijksbekostiging plaatsgevonden. Ik ben dan ook oprecht nieuwsgierig naar de opbouw van de sluitende businesscase zoals Laurens deze stelt, want ook ik ben ervan doordrongen dat er op gebied van gezondheid, functionaliteit en duurzaamheid nog de nodige stappen te zetten zijn om het onderwijs de omgeving te bieden die past bij deze tijd.

Dank Marco voor hde kritische noot bij techniek. Ik ben al jaren op zoek naar balans tussen natuurlijke oplossingen, gebouwde oplossingen en technische installaties. Ik heb inspiratiereis mogen maken naar Zweden en mag deze voor volgend jaar wederom organiseren. Ik heb de architect Anders Nyquist bezocht en ook een school die al 20 jaar geleden is gebouwd met een ventilatiesysteem gebaseerd op de thermietenheuvel. Volledig natuurlijk. Ik heb het met eigen ogen (en neus) ervaren. Ook hangen daar in elke klas co2 meters en de co2 komt niet boven de 500 ppm! Waar wij in de Boshoeve nog veel installatie techniek nodig hadden met de bijbehorende investeringen en energiekosten. Is daar eenmalig in de bouw geinvesteerd in een goede bouwkundige oplossing. Zeer inspirerend voor de eigenaren, beheerders, techneuten, bouwkundigen, architecten en anderen die eens verder willen kijken naar hoe het al 20 jaar geleden anders wordt bekeken.

Durven we het aan om installaties die niet deugen niet te vervangen maar te verwijderen en naar natuurlijke oplossingen te zoeken met de know how uit Zweden? Wij zijn lid van Zeri.org een netwerk van wetenschappers Wie durft met ons een renovatieproject te starten waarbij we op dit platform alle know en kennis gaan delen waardoor iedereen die mee leest leert dat alleen integraal denken en doen tot de juiste oplossing zal gaan leiden. Het is geen co2probleem, het gaat om het gehele binnenklimaat, licht en lucht ... Water en materialisering. Kijk hoe de natuur vitale omgevingen vormt en laat je daardoor inspireren

Vandaag is het 1 januari 2016. Kan ik het omstreden Groninger Forum gebouw tegen houden? In dit gebouw moet o.a een bibliotheek, filmzalen en een stripmuseum komen. Ik zet mij al 6 jaar in om dit levensgevaarlijke, nog te bouwen gebouw, Groninger Forum, tegen te houden. 1. Het Forum gebouw is inpandig levensgevaarlijk: dat blijkt uit 2 onjuiste DGMR ontruimingsrapporten. 2. Maar ook uitpandig is het 45 meter hoge Forum gebouw horror. Het windtunnelonderzoek (DGMR 2008) toont aan dat het hoge Forum gebouw enorme windhinder veroorzaakt. En... dat daarvoor GEEN oplossing is. De Grontmij oordeelde dat de windcomfort, voor gezonde vitale mensen, gaat van ++ naar - -. Cauberg Huygen (ir. J.A.Pleysier) toonde aan dat DGMR onjuist windtunnelonderzoek (2008) heeft uitgevoerd. Het windcomfort blijkt te gaan naar van ++ naar - - - ! 3. Let op: B&W weigert al jaren deze ernstige windhinder problematiek OOK te laten onderzoeken voor bejaarden, kleine kinderen en minder validen. Voor deze kwetsbare doelgroep is een aanvaardbaar windcomfort: ONMOGELIJK. B&W moet voor hen strenger toetsten. Het windcomfort gaat dan van ++ naar - - - -. Maar.... juist deze 3 kwetsbare groepen hebben een windcomfort van + ( goed) nodig. Waarom de Groninger Gemeenteraad het Forum gebouw niet van tafel blaast, is voor de Stadjers een heel groot raadsel. Mevrouw Kiki

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up