Hoe krijg ik het thema gezondheid op de kaart?

Hoe krijg ik het thema gezondheid op de kaart?

Een nieuw gebouw energieneutraal maken is een fluitje van een cent. Je bouwt muren van een meter dik zonder ramen of met kleine ramen die niet open kunnen. Als je vervolgens alle gaten dichtstopt heb je al bijna het niveau van energieneutraliteit bereikt. De mensen die in het gebouw aanwezig zijn plus de onvermijdelijke apparatuur voor ICT en verlichting zullen zorgen voor een aangename binnentemperatuur.

Echter het binnenklimaat in een dergelijk gebouw zal erbarmelijk zijn. In zo’n gebouw valt niet te wonen of te werken. En dan is het weer goed om je te realiseren waarvoor wij uiteindelijk gebouwen gebruiken: het weer dwingt ons gedurende een groot deel van het jaar ons te beschermen tegen te veel regen, zon, koude of warmte. Gelet op de primaire doelen van gebouwen, het mogelijk maken van wonen, werken, recreëren, ben ik van mening dat het energie- of materialengebruik van een gebouw ondergeschikt dient te zijn aan een creëren van een goed en gezond binnenklimaat (lucht, licht, geluid) in gebouwen.

Nearly zero in 2021

Ik ben daarom verheugd met de vraag die Harm Valk opwierp tijdens de PEP-meeting op donderdag 15 oktober: ‘Hoe krijgen we het thema gezondheid op de kaart?’ en die hij verder heeft uitgewerkt in zijn expertpost van 24 oktober. Ik vind deze vraag zeer relevant, ook gelet op het feit dat onze Europese wetgever vooralsnog met een grote boog om dit vraagstuk heenloopt: voor de nieuwbouw zet Brussel volop in op verbetering van de energieprestatie: de EPBD schrijft voor dat alle nieuwbouw vanaf 2021 ‘nearly zero’ moet zijn.

Gebruikersenquêtes en prestatie-indicatoren

Als ik de vraag van Harm Valk op mijzelf betrek: ‘Hoe krijg ík het thema gezondheid op de kaart?’, kan ik de volgende zaken aangeven uit mijn adviespraktijk: In prestatiecontracten, die ik voor ondermeer scholen, kantoren en woningen schrijf, veranker ik het thema gezondheid door zowel afspraken in het prestatiecontract op te nemen over het periodiek afnemen van enquêtes onder gebouwgebruikers over het ervaren binnenklimaat en afspraken over prestatie-indicatoren voor lucht (temperatuur en CO2-concentratie), licht (lux) en geluid (dB) in het gebouw, samen met wijzen van monitoren, rapporteren en afrekenen van deze waarden.

Het goede nieuws: uitvoerende partijen (nu vaak aangeduid als ‘ESCo’) zijn in de huidige markt bereid om op basis van een dergelijke set aan prestatie-indicatoren voor binnenklimaat gebouwen te bouwen of te renoveren en vervolgens te beheren en te monitoren gedurende de looptijd van het prestatiecontract.

Menukaart Prestatiecontracten

Voor meer informatie over prestatiecontracten inclusief afspraken over een gezond binnenklimaat verwijs ik graag naar de Menukaart Prestatiecontracten. In de menukaart, die ik samen met Marc Hopman van AT Osborne in opdracht van het Platform Duurzame Huisvesting heb gemaakt, is een voorbeeldset aan prestatie-indicatoren opgenomen voor het verbeteren en borgen van een goed binnenklimaat.

Als opdrachtgevers het thema binnenklimaat op een dergelijke wijze meenemen in hun uitvragen en opdrachtnemers op hun beurt deze thematiek standaard meenemen in hun aanbiedingen, staat het thema gezondheid binnenkort vanzelf op de kaart.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

8 apr om 10:00 uur
timer 10

As a service, at your service: met diensten en abonnementen in plaats van producten kun je andere inkomstenbronnen ...

Lees verder »

Polderen over circulaire bouw

Polderen over circulaire bouw

3 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Hoe geef je de circulaire bouw vorm? Daarover spreek ik samen met diverse experts uit de bouw in CB’23 (circulaire ...

Lees verder »

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

19 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Onno Dwars: Het klimaatakkoord wordt vaak gezien als een linkse hobby. GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 zijn partijen ...

Lees verder »

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en nadelen per aanpak

Transitievisie warmte opstellen: de voor- en ...

18 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Marjet Rutten: Een week geleden publiceerden we een expertpost van Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten, die inging op de mogelijkheden ...

Lees verder »

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

13 mrt om 15:30 uur
timer 3 min

Hans ter Horst: Zou de Van Dale er iets mee doen? Het woord ‘Circulair’. Het is voor mij nu al het woord van 2019. ...

Lees verder »

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe je dat?

Een transitievisie warmte opstellen: hoe doe ...

11 mrt om 13:00 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: De komende jaren wordt aardgas vervangen door duurzame bronnen. Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 ...

Lees verder »

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je gebouw

In 5 stappen meer grip op de kwaliteit van je ...

10 jan om 15:30 uur
timer 4 min

Het blijft een worsteling voor menig facilitair manager: overzicht en regie houden over de prestaties van een pand. ...

Lees verder »

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar all-electric

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar ...

7 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Karin Husmann: Iedereen kent de gigantische opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In dat jaar moet de gebouwde omgeving volledig ...

Lees verder »

Editorial Duurzaam Gebouwd Magazine 41: Circulair Bouwen

Editorial Duurzaam Gebouwd Magazine 41: Circulair ...

4 jan om 15:30 uur
timer 1 min

In Duurzaam Gebouwd Magazine 41 schreef Duurzaam Gebouwd-expert Pim Peters, directeur van IMd Raadgevende Ingenieurs, ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 1

Best gelezen 2018: nummer 1

2 jan om 15:30 uur

Jan Willem van de Groep: Het was spannend, maar het best gelezen artikel van 2018 is de expertpost 'Wet VET: waarom gasloos bouwen wél ...

Lees verder »

'Mijn niet duurzame leven'

'Mijn niet duurzame leven'

27-12-2018 om 13:30 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Beste Twitter en LinkedIn volgers, Kerst. Een tijd van rust. Maar ook een tijd van liefhebben. Een tijd waarin ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 2

Best gelezen 2018: nummer 2

27-12-2018 om 11:00 uur
timer 1 min

We gaan door met de top 3 van best gelezen artikelen in 2018. Op plek 2 staat de expertpost ‘Niks niet label ...

Lees verder »

Reacties

Na het beeindigen van de overheidsagenda op dit onderwerp is nu de markt aan zet: Spaar het klimaat pakt het op voor de bestaande bouw. Want een groot deel van de bestaande woningen zullen comfortabel en gezond moeten worden na-geisoleerd als we tenminste de breed gedragen afspraken uit het verleden nog steeds willen nakomen.

Gezondheid moét op de kaart. De gezondheidsraad publiceerde vorig jaar een rapport waarin een grote bezorgdheid wordt geuit over de gezondheidsgevolgen van het feit dat het binnenklimaat in gebouwen verre van (ja zo dramatisch is het) op orde is. Mij verbaast die bezorgdheid niet als je weet dat de leerprestatie in scholen met 15% omhoog gaat als het binnenklimaat volgens een nadere hier niet uit te diepen specificatie wordt verbeterd (bron TNO). Dat aandoeningen als astma en allergieën in hoge mate worden gerelateerd aan gebrekkige ventilatie in woningen, zelfs als ze aan het bouwbesluit voldoen. En dat er enorme bedragen op gezondheidskosten zijn te besparen bij een ventilatievoud van ca. 2x het niveau bouwbesluit (promotieonderzoek F. Franchimont 2009), dat gebouwen kunnen helpen om diabetes te reduceren (W. Van Marken Lichtenbelt, 2014). Dat neigt allemaal naar extra energieverlies, maar so what: zijn woningen er nu primair om energie te besparen of om er gezond in te kunnen wonen? Bovendien kun je terugwinnen en met PV, wind en biobrandstof duurzaam compenseren. Hoe krijg je het op de kaart? Wellicht door het rapport van de gezondheidsraad en andere relevante literatuur te ‘promoten’. Dat is door de minister wat terzijde geschoven. Het roept immers een beeld van kosten op en dat komt even niet goed uit. Ik breng dit rapport regelmatig onder de aandacht (zo ook hier en nu), omdat ik denk dat we als maatschappij deze omvangrijke problematiek nog niet goed onderkennen. Onbewust onbekwaam heet dat. Een beweging als Active House speelt er al op in, maar is daarin een absolute voorloper. Het devies is hoort zegt het voort! Als de maatschappij en met name bewindvoerders bewust onbekwaam zijn geworden is er een drive en gaat het ook gebeuren.

Beste Albert, een mooi initiatief en waardevolle documenten! Toch nog graag een kanttekening. De Rijksoverheid is al ruim 10 jaar actief met prestatiecontracten in PPS projecten. Daar is heel veel tijd, denkwerk en moeite in gestoken. Ik heb daar zelf als unitleider Bouwfysica van de Rijksgebouwendienst actief in meegewerkt. Er is inmiddels een hele serie gebouwen gerealiseerd met Outputspecificaties en een Monitoringprotocol. Ervaringen zijn beschikbaar. Onderdeel was ook het evalueren van ISSO74 door metingen in 4 gerechtsgebouwen. Daaruit blijkt dat het beoordelen van en ingrijpen in een comfortabel en gezond binnenklimaat meer om het lijf heeft dan de App nu faciliteert. De OS van de rijksgebouwen zijn openbaar. Veel ervaringen heeft de Rgd samen met alle grote bouwfysische bureaus vastgelegd in het Handboek Bouwfysische Kwaluiteit kantoorgebouwen. Dit is gratis te downloaden via. www.nvbv.org

25 NZEB's in NL zijn van 7-9 nov open gedurende de Internationale Passiefhuis dagen. Deze bewoners/eigenaren hebben gezondheid concreet op de kaart gezet met een nieuw, gerenoveerd of te renoveren passiefhuis. Warm aanbevolen! Meer info.

Dit is een goede beweging, nu nog de vertaalslag naar de praktijk. Isoleren betekent (ruimhartig) ventileren! Als fabrikanten verenigd in de VLA merken wij vaak dat er nog onvoldoende aandacht hiervoor is. Dit vraagt om bewustwording bij professionele partijen maar zeker ook om bewustwording bij eindgebruikers/bewoners.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up