'Ik pleit voor resultaatverplichtingen in de bouw'

'Ik pleit voor resultaatverplichtingen in de bouw'

Ooit in een auto, of nog erger, een vliegtuig gestapt waar nog sprake is van restpunten of inregelen? Ik vermoed van niet. 

Dit doen we wel dagelijks in onze huizen, kantoren, ziekenhuizen en scholen. Helaas kenmerkt de bouw zich nog te veel door inspanningsverplichtingen in plaats van resultaatverplichtingen. Dit leidt tot een verkeerde focus in het bouwproces: de focus moet liggen op de exploitatie en niet op de oplevering. Alle ontwerp- en realisatiewerkzaamheden zouden uitgevoerd moeten worden met het oog op de (lange) exploitatiefase om faalkosten te verminderen en een werkelijk duurzaam resultaat te leveren.

Focus op de exploitatie betekent ook dat in de ontwerpfase (van gebouw en installaties) al invulling gegeven moet worden aan de onderhouds- en beheersorganisatie. Hier ligt namelijk een belangrijke voorwaarde voor het succesvol gebruik van een gebouw. Werkend vanuit KPI’s is het van belang om aan de voorkant al na te denken over monitoring en de inrichting van een verbetercyclus zodat de prestaties niet alleen constant blijven, maar zelfs verbeteren.

Natuurlijk vraagt dit alles om een andere inrichting van contracten in de bouwkolom. Contracten moeten worden ingericht vanuit de te leveren prestaties. Hierop dient dan het performance management ingericht te worden. De business case van een project en de daaruit volgende risico’s worden leidend in de contractvorming en de monitoring van een project. Hiermee is de business case niet alleen maar aan de voorkant van belang in de besluitvorming, maar kan er ook in de exploitatie op gestuurd worden.

Zaak is wel om meer in de business case te betrekken dan alleen de kosten en opbrengsten in euro’s. Dus niet alleen de energieopwekking, maar de hele gebouwprestatie: comfort en duurzaamheid naast energie en euro’s. Goede monitoring levert continu inzicht in de prestaties van gebouw en installaties, zodat bij afwijkingen van de ontwerpuitgangspunten snel kan worden gehandeld. Met als resultaat optimaal presterende installaties die geen energie verspillen, minder onderhoud nodig hebben en een langere levensduur hebben.

Juist ESCo’s (al dan niet ‘light’) geven invulling aan deze manier van denken omdat het in de aard van een serviceorganisatie (=ESCo) zit om op de langere termijn te sturen. ESCo-contracten werken met prestatieafspraken en sturen op de business case: dat is tenslotte het verdienmodel van een ESCo. Het is van belang dat we meer en meer ervaring opdoen met prestatiecontracten en ESCo-modellen in de bouw door het gewoon te doen. Alleen op die manier kunnen we ervaring opdoen met dergelijke contracten en de noodzakelijke kwaliteitsslag maken, zodat de volgende keer mensen uit de auto-industrie zich afvragen hoe het toch kan dat ze nog steeds geen auto’s kunnen leveren die 15 tot 30 jaar in nieuwstaat verkeren.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c144 c225 c243
Drievoudig inzetten op duurzaamheid

Drievoudig inzetten op duurzaamheid

02-01-2020 om 08:00 uur

In de nieuwe sociale werkplaats van Enschede werden circulariteit en duurzame energietechnieken gecombineerd in ...

Lees verder »

c21 c127 c144 c185 c225 c244 c246
Split incentive? Circulair opgelost!

Split incentive? Circulair opgelost!

30-08-2019 om 17:00 uur
timer 3 min

De split incentive is vaak een drempel om niet te verduurzamen. De eigenaar van het pand investeert immers in ...

Lees verder »

c21 c144 c146 c225 c243
Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

08-07-2019 om 08:00 uur
timer 3 min

Niet alleen bedrijven en huishoudens moeten op termijn over van gas op groene stroom. Ook zwembaden en sportaccommodaties ...

Lees verder »

c21 c144 c225 c243
'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21-05-2019 om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

c54 c144
‘Een ander, vernieuwend geluid’

‘Een ander, vernieuwend geluid’

11-04-2018 om 11:00 uur
timer 4 min

Ambitieuze doelstellingen om een energie neutrale, circulaire en aardgasloze omgeving te realiseren zwerven aan ...

Lees verder »

c143 c144 c225
Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond schoolgebouw' 

Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond ...

08-03-2018 om 13:00 uur
timer 7 min

De doordecentralisatie van het onderhoud van schoolgebouwen heeft gezorgd voor een perverse prikkel, een split ...

Lees verder »

c144 c225
'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

26-01-2018 om 13:00 uur

De Nederlandse overheid wil met verplichtingen zoals de EED Audits, Wet Milieubeheer, en de energielabel C-verplichting ...

Lees verder »

c144 c225
Ambities realiseren met een ESCo

Ambities realiseren met een ESCo

02-08-2017 om 11:00 uur

Bij de inzet van Energy Service Company’s (ESCo) wordt de energievoorziening inclusief het onderhoud en het ...

Lees verder »

c144 c225
Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

07-06-2017 om 15:30 uur

Decathlon heeft als internationale doelstelling om de CO2-uitstoot in haar panden drastisch te verlagen. In Nederland ...

Lees verder »

c144 c225
Tool om gebouw te verduurzamen

Tool om gebouw te verduurzamen

19-05-2017 om 11:00 uur

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren,  die hun gebouw willen verduurzamen. Deze ...

Lees verder »

c144 c225
‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling EPC’s’

‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling ...

28-03-2017 om 11:00 uur

Voor een opschaling en versnelling van de markt voor energieprestatiecontracten (EPC’s) heeft Nederland een ...

Lees verder »

c54 c144
Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

17-10-2016 om 15:30 uur

Eloi Burdorf: Om maar met de deur in huis te vallen: in de praktijk werken prestatiecontracten meestal niet. Ze sterven ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up