Heeft biomassa een plek in de energietransitie?

Heeft biomassa een plek in de energietransitie?

Afgelopen weken was er een kleine polemiek rond de voors- en tegens van biobrandstof. Vanuit het KNAW werd een pamflet gelanceerd met daarin de stelling dat biomassa en biobrandstof naar alle waarschijnlijkheid vrijwel geen winst oplevert voor de energietransitie en het klimaatvraagstuk. Nederland zou voor ongeveer de helft van haar oppervlak met koolzaad bebouwd moeten worden om slechts 5% van het brandstofgebruik te vergroenen.

Er kwam al gauw een tegenreactie vanuit de frontrunners in de bio-energie en de biobased economy. Het KNAW-rapport zou onzorgvuldig en slecht onderbouwd zijn en geen rekening houden met de laatste technologische ontwikkelingen in biobrandstof.

Vooralsnog denk ik dat biomassa en biobrandstof wel degelijk een belangrijke maar wel bescheiden plek heeft en steeds meer gaat krijgen in de energietransitie. Die energietransitie zal altijd uitkomen op een mix van duurzame oplossingen waarbij wij steeds naar de context moeten kijken om te beoordelen wat de beste, meest betaalbare en duurzaamste oplossing is.

Risico

Daarbij vind ik het vrij onbegrijpelijk dat bijstook van biomassa in kolencentrales onder de SDE moet vallen. Het risico lijkt mij aanzienlijk dat via deze route goede initiatieven op het vlak van zon-pv en wind uit de markt worden gedrukt omdat de SDE pot snel leeg raakt om het verbranden van - van ver weg aangevoerd - hout in kolencentrales te subsidiëren. En dat terwijl ook nog in 2016 de kolenbelasting wordt opgeheven. Voor zover de KNAW de pijlen richt op deze ontwikkeling ben ik het er helemaal mee eens.

Toegenomen enthousiasme

Zelf ben ik vanuit mijn rol als projectleider duurzame innovatie bij de herontwikkeling van Dierenpark Emmen tot Wildlands Adventure Zoo Emmen, betrokken bij een bio-diesel initiatief waardoor mijn enthousiasme voor biobrandstoffen juist is toegenomen. Het bedrijf TCE GoFour uit Stadskanaal ontwikkelde  -  in samenwerking met RUG en WUR – een kleinschalige raffinage techniek. Met behulp van de Bio Product Processor kan koolzaad worden verwerkt tot spijsoliën, veevoer en een biodiesel die 1 op 1 uitwisselbaar is met reguliere diesel. Lokaal geteeld koolzaad wordt straks verwerkt tot frituurolie voor het park om na gebruik opgewerkt te worden tot biodiesel voor de safaritrucks en servicevoertuigen.

En dat allemaal met een techniek die in formaat zeecontainer bij elke boer op het erf kan staan. Daarnaast levert de koolzaad voer op voor de lokale veehouderij en wordt er nu hard aan gewerkt dit ook tot de kwaliteit op te werken die nodig is voor de dierentuindieren. Een Blue Economy met een gezonde businesscase. De CO2  / duurzaamheid winst gaat hier veel verder dan enkel het vergroenen van de brandstof van de voertuigen op het park. Het perspectief is dat er een hele transportketen van bijvoorbeeld sojavoer uit Zuid Amerika kan vervallen en dat door benutting van meerdere waardelagen uit één gewas er grote winst ontstaat. Die lokale, hoogwaardige kleine schaal raffinage die vanuit de biobased economy vol in ontwikkeling is; daar gaan zeker een aantal gamechangers uit voortkomen.

Zelf kan ik het allemaal niet na rekenen maar ik heb toch de stellige indruk dat deze ecosysteemgedachte in de toch vrij eenzijdige macrobenadering van de KNAW van de potentie van biobrandstof niet de aandacht krijgt die het verdient.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54
Bokito of Bonobo?

Bokito of Bonobo?

8 jan om 12:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Je komt in de markt nogal wat ego’s tegen. Mensen en bedrijven die primair acteren vanuit eigen producten, ...

Lees verder »

c21 c54
Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg niet verliefd

Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg ...

6 jan om 08:00 uur
timer 4 min

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en de hoeveelheid informatie die we moeten verwerken groeit exponentieel. ...

Lees verder »

c21 c54
Emissieloze bouw

Emissieloze bouw

6 jan om 07:00 uur

Daan Bruggink: Het klinkt als een prachtige utopie. Geen stikstof, geen CO2, geen fijnstof: dat moet een onmogelijk werkelijkheid ...

Lees verder »

c21 c54
Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

28-11-2019 om 15:30 uur

Marc Kooij: Een facilitair manager krijgt veel op z’n bordje. De eisen die aan een modern gebouw gesteld worden, stijgen ...

Lees verder »

c21 c54
Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

13-11-2019 om 13:00 uur
timer 6 min

Hoe een koffietafel van private eilandbezitters hun gedrag duurzaam veranderde.

Lees verder »

c21 c54
Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van kersen eten)

Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van ...

08-11-2019 om 15:30 uur

Marten Valk: Stakingen in het kader van stikstofoxiden. Handhaving van de Pfas-normering. De kreten van Greta Thunberg. Elon ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Weg met de norm, leve de standaard

Weg met de norm, leve de standaard

08-11-2019 om 08:00 uur
timer 4 min

Harm Valk: We hebben een probleem met normen, zeker in de bouw- en vastgoed. Daarom moeten we ervan af. De bouw wordt er ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Regie over innovatie

Regie over innovatie

04-11-2019 om 11:00 uur
timer 3 min

Ik heb al eens eerder over hem geschreven; Bart Bossink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

27-09-2019 om 15:30 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: Een paar weken terug vroeg ik mijn netwerk wie er een lab-omgeving kent waar je verduurzamingsmaatregelen voor ...

Lees verder »

c21 c54
Stap uit de comfortzone

Stap uit de comfortzone

23-09-2019 om 07:00 uur
timer 4 min

Marten Valk: Na mijn sabbatical kijk ik met nieuwsgierigheid naar het spanningsveld tussen mijn vakgebied ‘bouwfysica’ ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Kennis? Kennissen!

Kennis? Kennissen!

22-08-2019 om 16:00 uur
timer 3 min

Harm Valk: Vakantie, mooie tijd. Je ziet nieuwe plekken en doet nieuwe indrukken op, of hernieuwt het contact met plekken ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Ons Bouwbesluit is crimineel

Ons Bouwbesluit is crimineel

19-08-2019 om 15:30 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Het Bouwbesluit is crimineel en daarom wordt het hoog tijd dat het ouderwetse model flink op de schop gaat. We ...

Lees verder »

Reacties

Begin deze eeuw hoorde ik dezelfde argumenten voor pv-panelen: te hoge milieubelasting o.a. door gebruik van zilver, te weinig opbrengst om de vraag te dekken, geen ruimte genoeg in Nederland. Anno 2014 constateert het PBL dat de energiedoelen voor de gebouwde omgeving voor 2020 iets minder onbereikbaar zijn geworden dankzij..... pv. En wie slim is volgt de trias energetica en komt uit op energieleverende gebouwen. Een check met GPR Gebouw toont aan dat deze gebouwen ook nog eens duurzaam, gezond, en flexibel zijn en een hoge gebruikswaarde kennen. Maarten heeft helemaal gelijk: als we maar integraal denken, ontwikkelen en exploiteren komen we veel verder dan monomaan denken doet vermoeden.

Gelukkig zal geen enkele bron of techniek dé oplossing voor onze energie vraagstukken kunnen betekenen. Daarvoor zijn de lokale behoeftes, combi-mogelijkheden én potentiele bronnen te divers. Dat lokale oplossingen altijd de voorkeur hebben, is intussen voor velen duidelijk geworden. Net zoals bio-diversiteit de weerstand van de natuur verhoogd, zal energie-diversiteit de weerstand van onze gemeenschappen verhogen. Economisch, sociaal en op het gebied van natuur en milieu. De trias energetica vormt daarbij een belangrijke leidraad, echter, we hebben ook haast, dus moet er nu een versnelde vervanging van de meest bedreigende door duurzamere alternatieven plaats gaan vinden. De bepaling van het duurzaamheidsgehalte van de diverse oplossingen, moet zeker zo integraal mogelijk worden bekeken. Die meetlat, inclusief de bijdrage aan het lokale economisch, sociaal en maatschappelijk kapitaal is momenteel de belangrijke doelstelling van verschillende Green Deals. Wanneer we de "werkelijke prijs" en opbrengst van de alternatieven kunnen bepalen, zal de keuze van de juiste lokale mix een stuk makkelijker worden. Laten we wel zorgen dat de discussie en vaststelling van criteria en normen niet gekaapt wordt door de belangenbehartigers en uitgekiende lobby van de eigenaars van traditionele verdienmodellen, maar laten we ze wel uitnodigen om deel uit te maken van die transitie.

@MaartenEpema: "Zelf kan ik het niet narekenen maar ik heb toch de stellige indruk dat deze ecosysteem-gedachte in de eenzijdige macrobenadering van de KNAW van de potentie van biobrandstof niet de aandacht krijgt die het verdient"
Een afwijzing louter op gevoel?

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up