Duurzaam maatschappelijk vastgoedmanagement is een must!

Duurzaam maatschappelijk vastgoedmanagement is een must!

Vastgoed vormt een substantiële kostenpost op de begroting van gemeenten. Naast het geld dat besloten zit in de gebouwen zelf, zijn er ook de telkens terugkerende exploitatie- en onderhoudskosten. Het ligt daarom voor de hand dat gemeenten bewust en actief sturen op hun vastgoed. Onderzoek toont echter aan dat er nauwelijks sprake is van professioneel vastgoedmanagement, laat staan een duurzame vorm hiervan.

Ook gemeenten hebben last van de gevolgen van de economische crisis. Daar komen taakverzwaringen (denk aan: decentralisatie van de zorg) met beperkte budgetten nog eens bovenop. Dalende inkomsten, exploitatietekorten en leegstand betekenen dat er bezuinigd moet worden op vastgoeduitgaven. Daarnaast dwingen gemeentelijke fusies tot afstemming c.q. heroverweging van vastgoedportefeuilles, het inzetten van flexibelere werkvormen en het verschuiven van functies zodat monofunctioneel vastgoed multifunctioneel wordt. Door te investeren in duurzaam vastgoedmanagement is het mogelijk om gemeentelijk vastgoed optimaal te laten renderen én te laten voldoen aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Prestaties optimaliseren

In de kern komt duurzaam vastgoedmanagement neer op het strategisch omgaan met de beschikbare faciliteiten, het beter afstemmen van de middelen op de actuele behoefte, het verhogen van opbrengsten en het slim inspelen op nieuwe ontwikkelingen om de prestaties te optimaliseren. Het is daarbij noodzakelijk om eerst al het vastgoed in een gemeente in kaart te brengen en het maatschappelijk rendement vast te stellen. Daartoe wordt het gescreend op onder andere technische aspecten, comfort en veiligheid, duurzaamheid, financiële parameters, bezetting/benutting en functionaliteit. Hieruit volgen signalen over de staat en prestaties van het vastgoed en wat momenten zijn om maatregelen te nemen.

Verduurzaming bestaand vastgoed

Als de prestaties van het vastgoed ondermaats zijn, wordt onderzocht wat een passende strategie is. Alternatieve aanwending, afstoten en duurzaam slopen behoren dan tot de opties. Indien het vastgoed in bezit blijft, moet eerst een aantal zaken worden bepaald: de te huisvesten organisaties en functies, de mate van (multi-)functionaliteit, de bezetting en benutting, en het huisvestingsconcept. De volgende stap is het uitwerken van een passend scenario om de technische en functionele prestaties van het vastgoed op het gewenste niveau te krijgen. Effecten op de totale levenscyclus, waaronder het facilitair management, moeten ten slotte in de businesscase worden meegenomen.

Blijvend goed presterende gebouwen

Als de functionele en technische prestaties van het vastgoed nog zodanig zijn dat grootschalig ingrijpen niet aan de orde is, kan actieve sturing zorgen voor verhoogde prestaties. Door onderhoudsmanagement, energiemanagement en facilitair management goed op elkaar af te stemmen kunnen activiteiten worden gebundeld – technische problemen bijvoorbeeld worden aangepakt op momenten dat er toch al onderhoud plaatsvindt – en kosten worden bespaard. Indien maatregelen tot verduurzaming financieel haalbaar zijn en worden geïmplementeerd, leidt dat tot verlaging van energieverbruik en CO2-uitstoot. Door prestaties scherp te monitoren kunnen gebouwen blijvend goed presteren en gaat de verhuurbaarheid of bezetting/benutting omhoog.

Realiseren duurzaamheidsdoelstellingen

Een strategische en duurzame manier van omgaan met vastgoed effent tevens het pad voor duurzame doelstellingen die het individuele vastgoed ontstijgen. Veel gemeenten hebben ambitieuze plannen op duurzaamheidsgebied. Of deze nu een circulaire stad omvatten, een CO2-neutrale stad, of energieneutraliteit binnen 20 tot 30 jaar, verduurzamen is niet mogelijk zonder een strategisch plan met een tijdshorizon van jaren. Met het inzetten van het ‘middel’ duurzaam vastgoedmanagement zetten gemeenten een cruciale stap in het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Tel daar de kostenreductie en het maatschappelijk rendement bij op en het mag duidelijk zijn: duurzaam vastgoedmanagement is een must.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c145 c171 c225 c252
CBRE en Bouwinvest werken samen aan duurzaamheidsambities

CBRE en Bouwinvest werken samen aan duurzaamheidsambities

20 aug om 16:01 uur
timer 2 min

Bouwinvest zet al jarenlang in op duurzaamheid en gaat nu nog een stap verder. In samenwerking met CBRE wordt ...

Lees verder »

c21 c141 c145 c225
Innovatief onderhoudscontract voor VU Amsterdam mét toegevoegde waarde

Innovatief onderhoudscontract voor VU Amsterdam ...

27-11-2019 om 10:00 uur
timer 6 min

Met een Energiemasterplan om van het gas af te komen en BREEAM-NL Excellent ambities voor nieuwe onderwijspanden, ...

Lees verder »

c21 c145 c189 c225
Wat kun je eigenlijk met Internet of Things?

Wat kun je eigenlijk met Internet of Things?

29-10-2018 om 15:30 uur
timer 2 min

In november besteden we de complete maand aandacht aan het fenomeen Internet of Things. Dit wondermiddel zou het ...

Lees verder »

c21 c145 c225
'Duurzame koplopers moeten afscheid nemen van papier'

'Duurzame koplopers moeten afscheid nemen van ...

25-10-2018 om 08:00 uur
timer 4 min

Jaarlijks gebruiken we naar schatting 10 miljard papieren handdoekjes in Nederlandse toiletruimtes. Omgerekend ...

Lees verder »

c21 c145 c160 c225
Medewerkers met digitale werkplek zijn 70% productiever

Medewerkers met digitale werkplek zijn 70% productiever

27-08-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

Medewerkers met een volledig digitale werkplek, de zogenoemde digital revolutionaries, zijn bijna 70% productiever ...

Lees verder »

c127 c145 c225
Eindgebruiker centraal op event over gebouwautomatisering

Eindgebruiker centraal op event over gebouwautomatisering

23-08-2017 om 08:00 uur

Het Building G100 Event vindt plaats op 5 oktober aanstaande om 10.00 uur. Het tweejaarlijkse event over gebouwautomatisering ...

Lees verder »

c145 c225
Hackathon voor CO2-reductie door facility managers

Hackathon voor CO2-reductie door facility managers

10-07-2017 om 11:00 uur

Een hackathon [bijeenkomst om aan gezamenlijk project te werken] om CO2-uitstoot van vastgoed fors te reduceren ...

Lees verder »

c141 c145 c225
Krachten bundelen voor transitie naar duurzaam vastgoed

Krachten bundelen voor transitie naar duurzaam ...

12-10-2016 om 13:00 uur

Achterblijvende investeringen in duurzaam vastgoed zetten financiers en taxateurs aan het denken. Zij zoeken naar ...

Lees verder »

c20 c145 c225
Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: BRControls

Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: BRControls

11-02-2016 om 11:00 uur
timer 2 min

BRControls is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Directeur Harrie Bouwhuis stelt zijn bedrijf voor.

Lees verder »

c145 c225
Samenwerking bespaart jaarlijks 200.000 ton CO2

Samenwerking bespaart jaarlijks 200.000 ton ...

04-06-2015 om 13:00 uur

Door samen te werken aan de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van ING Real Estate Finance Nederland verwachten ...

Lees verder »

c145 c225
Asset Facility Management nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Asset Facility Management nieuwe partner van ...

27-05-2015 om 13:00 uur

Aan de hand van een interview heten we Asset Facility Management graag welkom als partner bij Duurzaam Gebouwd. ...

Lees verder »

c145 c225
Kapitaalbenutting van big data performance management

Kapitaalbenutting van big data performance management

20-05-2015 om 13:00 uur

Over de gebouwde omgeving is inmiddels een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar. De financieel directeur, ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up