Maatlat voor brandveilig duurzaam vastgoed

Maatlat voor brandveilig duurzaam vastgoed

Brandveiligheid en duurzaamheid staan ogenschijnlijk los van elkaar. Dat komt omdat brandveiligheidsvoorzieningen gericht zijn op het beperken van een brand, terwijl duurzaamheid vooral wordt gerelateerd aan het normale gebruik van een gebouw. Toch staan brandveiligheid en duurzaamheid niet los van elkaar. 

Hoe zorgen we ervoor dat de gebouwvoorraad die we aan de volgende generatie nalaten duurzaam en brandveilig is? Al eerder constateerden wij dat onze gebouwen veranderen als gevolg van trends zoals groene, duurzame, en energie-efficiëntie gebouwen met meerdere gebruiksfuncties. Het feit is dat de consequenties voor de brandveiligheid niet in alle gevallen zijn te overzien. Het niveau van brandveiligheid zoals deze is vastgelegd in het Bouwbesluit is sinds de invoering in 1992 ongewijzigd gebleven. Is dat erg? Neen; er zijn nauwelijks meer dodelijke slachtoffers te betreuren.

Wat dat betreft voldoen de eisen uit de bouwregelgeving nog steeds aan de belangrijkste overheidsdoelstelling; het veilig kunnen vluchten en het redden van personen. Schade en bedrijfscontinuiteit komt voor rekening van verzekeraars en is derhalve geen overheidsdoelstelling. Dergelijke private brandveiligheidsdoelen kunnen feitelijk onder de noemer van duurzaamheid gebracht worden. Wanneer na een brand het gebouw of het proces weer gecontinueerd wordt, is er voldoende veerkracht aanwezig (building resilience), een kenmerk van duurzaamheid onder calamiteitcondities.

Dat voor verzekeraars een gebouw wat voldoet aan het Bouwbesluit 2012 automatisch een total loss (lees: afbrandscenario) betekent, is een teken aan de wand. Indien wij ervoor kunnen zorgen dat het risico op een total loss wordt verkleind, wordt de gebouwvoorraad verduurzaamd en krijgen personen aanwezig in het gebouw ten tijde van de brand meer tijd om te vluchten. Dat laatste is niet verkeerd aangezien de bevolking vergrijst en meer mensen verminderd zelfredzaam worden.

Het in het verleden behaalde veiligheidsniveau is geen garantie voor de toekomst.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De overheid is voornemens het huidige Bouwbesluit te vervangen door een Besluit bouwen, aanleggen en slopen (Bbas). Deze zal naar verwachting in 2018 samen met de Omgevingswet en daarmee samenhangende andere wet- en regelgeving in werking treden. De overheid streeft ernaar dat het Bbas geen oplossing voor problemen van gisteren maar voor ten tijde van de inwerkingtreding actuele problemen biedt. De technische voorschriften van het Bbas 2018 over het (ver)bouwen, gebruiken, in stand houden en slopen van bouwwerken moeten geschikt zijn voor de bouwopgave vanaf 2020 waarbij ook rekening wordt gehouden met duurzaamheid.

De oplossing?

Het waarderen van duurzame en robuuste brandveiligheidsconcepten in een probabilistische levensduur van het gebouw biedt een oplossing. Door de duurzaamheid van een brandveiligheidsconcept uit te drukken in de Verwachte Gebouw Levensduur kunnen voorzieningen onderling worden vergeleken.

Maatlat voor Brandveilige Duurzame gebouwen

Gebouwen met een afbrandscenario bezitten een kortere Verwachte Gebouw Levensduur dan gebouwen waarin de brand een kleinere impact bezit. Een hogere faalkans van de compartimentsscheiding verlaagt de verwachte levensduur van een gebouw en komt daarmee de bedrijfscontinuiteit niet ten goede.

De verwachte levensduur van 50 jaar wordt in onderstaande voorbeeld verlaagd naar respectievelijk 46, 42, en 41 jaar afhankelijk van de faalkans van de brandscheiding. Door preventieve maatregelen aan te brengen wordt branduitbreiding in het gebouw voorkomen en de Verwachte Gebouw Levensduur verlengd.

Voorbeeld van een gebouw wat voldoet aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit met een 19% kortere Verwachte Gebouw Levensduur (van 50 naar 41 jaar). Bekijk de afbeelding op volledige grootte.

Buitenbranden vallen buiten de scope van het Bouwbesluit, maar kunnen uiteindelijk tot gebouwbranden leiden

Indien wordt gekozen voor een duurzame en robuuste oplossing betekent dat:

  • Een langere Verwachte Gebouw Levensduur
  • Een risico reductie van 20% of meer
  • Minder directe en indirecte schade en overlast mbt personeel, klanten, eigen terrein en omgeving
  • Lager risico op aansprakelijkheid
  • Lagere premie (jaarlijks)
  • Grotere kans op herbouw volgens de oude bouwvergunning
  • Veiliger voor personen en reddingsdiensten
  • Minder rookoverlast
  • Minder inzet brandweer

Conclusie

De publieke brandveiligheidsdoelen die de voorschriften van het Bouwbesluit impliceren garanderen geen duurzame en robuuste brandveiligheidsconcepten. Aan duurzaamheid en robuustheid worden geen eisen gesteld in de publiekrechtelijke regelgeving. Zo kan een gebouw met een afbrandscenario best veilig zijn, maar van een duurzaam brandveiligheidsconcept kan met een afbrandscenario niet worden gesproken.

Immers, een afbrandscenario houdt in dat binnen de referentie levensduur rekening moet worden gehouden met het verlies van het gebouw door brand. Een gebouw met een afbrandscenario bezit een kortere probabilistische levensduur dan de referentie levensduur.  Dat houdt ook in dat er gedurende de referentie levensduur van het gebouw een kans aanwezig is dat gebruikers en proces geherhuisvest moeten worden. Dat strookt niet met de beginselen van duurzaamheid.

Brandbeperking en brandbeheersing tot een kleiner deel van het gebouw (of een kleiner deel van het proces dat erin plaats vindt) leidt tot een meer duurzaam brandveiligheidsconcept. Op de Maatlat voor brandveilige duurzame gebouwen betekent dat dat het gekozen bouwconcept naar links verschuift, waarmee de probabilistische levensduur van het gebouw toeneemt. Branduitbreiding wordt in dat geval beperkt.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c243
Worden warmtenetten ingehaald door innovatie?

Worden warmtenetten ingehaald door innovatie?

Gisteren om 15:30 uur
timer 3 min

Jan-Maarten Elias: “We overschatten altijd de innovatieve ontwikkelingen die binnen twee jaar zullen optreden, en onderschatten ...

Lees verder »

c21 c54 c245
Ventilatie: maak je gebouw niet alleen veilig maar ook gezond

Ventilatie: maak je gebouw niet alleen veilig ...

16 sep om 15:30 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Gebouwventilatie staat nu vol in de schijnwerpers. We staan voor de opgave om gebouwen veiliger en meer coronaproof ...

Lees verder »

c21 c54 c122 c244
Circulariteit anno 2020: dakdekkersbranche onder de loep

Circulariteit anno 2020: dakdekkersbranche onder ...

27 aug om 15:30 uur
timer 5 min

Erik Steegman: Dakbedekkingsmaterialen worden met enige regelmaat op het voetstuk geplaatst als het gaat om de duurzaamheid. ...

Lees verder »

c21 c54
Achteruitkijkspiegel

Achteruitkijkspiegel

17 aug om 16:00 uur
timer 5 min

Harm Valk: Als we nadenken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving, dan gebruiken we de achteruitkijkspiegel: we baseren ...

Lees verder »

c21 c54 c245
De installatie van deurintercoms: luister naar het Bouwbesluit!

De installatie van deurintercoms: luister naar ...

20 jul om 15:30 uur
timer 7 min

Peter van Veen: Als directeur van Comelit Nederland loop ik al even mee in het land van aanbellen, een gesprek voeren met de bezoeker ...

Lees verder »

c21 c54 c245
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: deel 2

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: ...

29 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Marten Valk: De wereld ontwaakt steeds verder uit haar lockdown, hoewel we de COVID19-puzzel nog niet opgelost hebben. Elke ...

Lees verder »

c21 c54 c143 c243 c244
Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle jaren

Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle ...

28 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Hans Korbee: Het werd nog knap spannend in 1995; zou het na herhaald uitstel alsnog lukken om inderdaad nog voor het eind van ...

Lees verder »

c21 c54
Ploeterend voorwaarts!

Ploeterend voorwaarts!

18 mei om 15:30 uur
timer 4 min

De ene groteske krantenkop overschaduwt de andere. Na het kruisen van de degens met stikstof, PFAS en trage beslissingen ...

Lees verder »

c21 c54 c245 c263
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19

7 mei om 15:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: Dankzij COVID-19 komt 'lucht' meer in de schijnwerpers te staan. Slechts weinig mensen weten dat we dagelijks ...

Lees verder »

c21 c54 c127
'Het nieuwe normaal'

'Het nieuwe normaal'

20 apr om 15:30 uur
timer 3 min

Peter van Veen: Duurzaam Gebouwd-expert Peter van Veen schreef eerder deze maand over zijn visie op de gezondheidscrisis en deed ...

Lees verder »

c21 c54
‘Mooi om creativiteit van collega’s te zien’

‘Mooi om creativiteit van collega’s ...

16 apr om 15:30 uur

Duurzaam Gebouwd besteedt aandacht aan hoe partners omgaan met de huidige gezondheidscrisis. Dit keer is Manon ...

Lees verder »

c21 c54
Welke plaag hebben wij nodig om écht te veranderen?

Welke plaag hebben wij nodig om écht ...

15 apr om 16:00 uur
timer 3 min

Henk Willem van Dorp: Het jaar 2020 zag er in januari nog veelbelovend uit. BV Nederland verkeerde in gezonde staat en er zat een stijgende ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up