Energie-audit kan leiden tot financiële voordelen

Energie-audit kan leiden tot financiële voordelen

Grote ondernemingen moeten dit jaar voor 5 december hun energiestromen in kaart brengen. Wat veel van hen niet weten is dat de maatregelen die uit deze audit kunnen komen, vervolgens weer kunnen leiden tot financiële voordelen.

Om de Europese energiedoelstelling (20% minder energieverbruik in 2020) te halen, verplicht de Europese Commissie ondernemingen om hun energiestromen in kaart te brengen. Dit betekent dat ondernemingen met meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen of een jaarlijkse balansomzet van meer dan € 43 miljoen zijn gedwongen om mee te werken aan een energie-audit.

Overzicht van alle energiestromen en -verbruik

Tijdens deze audit brengt het bedrijf diverse elementen in kaart. Zo moet de onderneming een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming hebben, maar ook het energieverbruik van (groepen) gebouwen en industriële installaties en -processen. Deze audit moet uiterlijk op 5 december worden uitgevoerd en vervolgens minstens 1 keer in de 4 jaar worden herhaald.

Bedrijven die al meedoen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) of Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) hoeven deze audit overigens niet uit te voeren. Dit geldt ook voor ondernemingen met een internationaal erkend energie- of milieubeheersysteem.

Audit kan voordeel opleveren

Na het uitwerken van het energieverbruik en -stromen, stuurt de onderneming binnen 4 weken het verslag op naar een bevoegd gezag (gemeente of provincies). Het bevoegde bestuursorgaan kijkt vervolgens of op grond van de wet Milieubeheer is voldaan aan de verplichtingen en brengt een advies uit. 

Als blijkt dat naar aanleiding van de audit maatregelen getroffen moeten worden, kan het zijn dat daarvoor investeringen nodig zijn. Bedrijfsmiddelen of -processen moeten bijvoorbeeld energie- of milieuvriendelijker zijn om aan de gestelde normering te voldoen. Op dat moment kan een onderneming besluiten om duurzame installaties aan te schaffen of andere energiezuinige producten. 

Subsidie of fiscaal voordeel

Wat veel bedrijven misschien niet weten, is dat veel van deze vervolgens in aanmerking kunnen komen voor subsidie of fiscaal voordeel. Denk aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+), waarbij het verschil in de kostprijs tussen fossiele en duurzame energie wordt gecompenseerd. Maar ook fiscale voordelen zoals de Energie- (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunnen interessant zijn.

Via deze regelingen geeft de overheid een fiscale aftrek op het investeringsbedrag en komt zo ondernemingen tegemoet die Nederland (en daarmee Europa) duurzamer willen maken. Ook kan worden gedacht aan groenfinanciering of korting op energiebelasting.

Voor ondernemingen die verplicht zijn om voor 5 december een audit uit voeren, is het goed om deze investeringsvoordelen goed te toetsen. Niet alleen wordt de onderneming op deze manier duurzamer en draagt het verduurzamen bij aan de energiedoelstellingen van (Nederland en) Europa, ook kan investeren in deze bedrijfsmiddelen dus een behoorlijk voordeel opleveren. 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c144 c146 c225 c243
Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

08-07-2019 om 08:00 uur

Niet alleen bedrijven en huishoudens moeten op termijn over van gas op groene stroom. Ook zwembaden en sportaccommodaties ...

Lees verder »

c21 c54 c146 c244
Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

Nieuwe verdienmodellen in de bouw- en vastgoedsector?

08-04-2019 om 10:00 uur
timer 10

As a service, at your service: met diensten en abonnementen in plaats van producten kun je andere inkomstenbronnen ...

Lees verder »

c21 c146 c225 c249 c253
Kostenoverschrijdingen hebben vaak een politiek karakter

Kostenoverschrijdingen hebben vaak een politiek ...

24-01-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Waarom gieren de kosten van grote infrastructurele werken vaak uit de bocht? Kostenexpert Joep van der Meer: "Plannen ...

Lees verder »

c21 c125 c146 c225
Deadline voor Investeringsronde 2018 nadert

Deadline voor Investeringsronde 2018 nadert

05-08-2018 om 13:00 uur
timer 1 min

4 oktober is de laatste dag om een financieringsaanvraag te doen als innovator in duurzame energie. Dan sluit de ...

Lees verder »

c21 c120 c146 c225
Slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel

Slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel

23-07-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Er moeten renovatiepakketten komen waarmee oude, bestaande woningen in één keer energieneutraal kunnen ...

Lees verder »

c21 c146 c225
STEP-regeling volledig aangevraagd

STEP-regeling volledig aangevraagd

20-07-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

De Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP) is volledig aangevraagd en het volledige budget wordt ...

Lees verder »

c120 c146 c184 c225
Noord-Hollandse gemeenten krijgen geld voor onderzoek naar gasloze buurten

Noord-Hollandse gemeenten krijgen geld voor ...

17-07-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat in 2021 woningen en gebouwen worden verwarmd zonder aardgas? In Noord-Holland ...

Lees verder »

c21 c120 c146 c225
Ombouw leegstaande winkels leveren 14.000 nieuwe woningen op 

Ombouw leegstaande winkels leveren 14.000 nieuwe ...

04-07-2018 om 13:00 uur
timer 2 min

Het samenbrengen van het overschot op de winkelmarkt met het tekort op de woningmarkt, maakt het mogelijk om tot ...

Lees verder »

c21 c54 c125 c146 c184
Gevraagd: effectieve transitieprikkels!

Gevraagd: effectieve transitieprikkels!

03-07-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Het spel is op de wagen. Aan de verschillende tafels wordt gewerkt aan het klimaatakkoord dat het nieuwe kabinet ...

Lees verder »

c21 c134 c146 c225
'Er is nu momentum om woningtekort op te lossen'

'Er is nu momentum om woningtekort op te lossen'

02-07-2018 om 15:30 uur
timer 2 min

De coalitieplannen voor nieuwbouw in Amsterdam, gericht op meer betaalbare en duurzame woningen, kunnen juist leiden ...

Lees verder »

c21 c125 c146 c225
Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland

Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland

02-07-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

Via blockchain duurzame energie uitwisselen in één en dezelfde wijk en een innovatieve financieringswijze ...

Lees verder »

c21 c146 c190 c225
Mede-eigenaar worden van Madaster via obligaties

Mede-eigenaar worden van Madaster via obligaties

21-06-2018 om 12:00 uur
timer 2 min

Initiatiefnemer Thomas Rau van Madaster, de ’materialenbibliotheek voor vastgoed’, nam zojuist ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up