Biomassa in kolencentrales of blijvend duurzaam

Biomassa in kolencentrales of blijvend duurzaam

In maart van dit jaar hebben de energiebedrijven met de milieuorganisaties een akkoord gesloten, die het bijstoken van biomassa in kolencentrales financieel mogelijk maakt. Dit bijstoken houdt in dat hout en houtresten worden meeverbrand in kolencentrales, waardoor de centrales op papier netto minder CO2 uitstoten.

In het akkoord is vastgesteld welk hout voor bijstook in aanmerking komt. Ook is hierin bepaald dat de kosten voor het bijstoken van biomassa wordt betaald vanuit de SDE+.

Dit ‘bijstook-akkoord’ komt voort uit het in 2013 gesloten Energieakkoord. Bij het sluiten van het bijstookakkoord heeft Ed Nijpels, die namens de SER toeziet op de uitvoering van het Energieakkoord, verklaard: “Voor de subsidiëring van biomassa is de komende 15 jaar enkele miljarden nodig. Het precieze bedrag is afhankelijk van de energieprijs.”

Voor alle duidelijkheid: die benodigde miljarden gaan wíj, de ruim 7 miljoen huishoudens, de komende jaren betalen via een opslag op onze energierekening, de heffing ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE).

Klimaattop Parijs

Maar er is nu goed nieuws te melden: in de aanloop naar de klimaattop in Parijs wil de PvdA de kolencentrales in Nederland versneld sluiten. Daarmee lijkt zich een meerderheid in de Tweede Kamer af te tekenen die dit voorstel steunt.

De SDE-gelden die dan vrijvallen als gevolg van het stoppen van de bijstook van biomassa in kolencentrales, kunnen worden ingezet voor de financiering van nieuwe projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. En die blijvend effect sorteren, ook nadat de SDE-subsidies gestopt zijn.

Eenduidig beleid

In het kielzog van dit voornemen zie ik nog meer goed nieuws. Mocht dit besluit daadwerkelijk worden doorgevoerd, dan voert de Rijksoverheid eenduidig beleid uit dat de burger begrijpt vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Consumentenpsycholoog Niels Götz stelt in zijn rapport ‘Verleid de consument; Inzicht in extra marktkansen voor energie innovaties’, dat hij schreef in opdracht van het ministerie van Economische Zaken:

‘Het wispelturige beleid, het ontbreken van een eenduidige visie en daadkracht van de Rijksoverheid is een belangrijke belemmering voor het laten slagen van energieinnovaties. De investeringen in de kolencentrale in de Eemshaven is een overheidskeuze die haaks lijkt te staan op de doelstelling voor duurzame energie.’

Als we Götz mogen geloven, zullen beleidsinitiatieven van de Rijksoverheid die zich richten op het verlagen van de CO2-uitstoot, zoals het stimuleren van energieinnovaties en het gebruik van het energielabel, na sluiting van de kolencentrales sneller door de samenleving worden geaccepteerd.

Ik juich daarom de heldere stellingname van de PvdA ten aanzien van de toekomst van Nederlandse kolencentrales in meerdere opzichten toe. Om echte stappen te maken met het terugdringen van CO2-emissies heeft het weinig zin om gedurende 15 jaar de bijstook van biomassa in kolencentrales te financieren. Daarentegen kan Nederland na sluiting van de kolencentrales extra investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het geld is er, bijeengebracht door de Nederlandse huishoudens. Laten wij nu eindelijk het lef hebben alle kolencentrales los te laten.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Overheid zoekt innovators voor aardgasvrije realisaties

Overheid zoekt innovators voor aardgasvrije ...

7 mrt om 13:00 uur
timer 2 min

Het is tijd voor verandering. Nederland wil niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en zet daarom ...

Lees verder »

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

In de gratis whitepaper 'Duurzame Energie: op naar de transitie!' brengen we je opnieuw op de hoogte omtrent de ...
De uitdagingen van zonne-energie op zakelijk vastgoed

De uitdagingen van zonne-energie op zakelijk ...

26 feb om 10:30 uur
timer 1 min

Vastgoed verduurzamen aan de hand van praktijkcases. Dit onderwerp staat op het programma tijdens het seminar zonne-energie ...

Lees verder »

Save the date: DEI+ themabijeenkomsten Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Save the date: DEI+ themabijeenkomsten Innovaties ...

25 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Ben jij een ondernemer en/of eindgebruiker die investeert in een innovatie ten behoeve van aardgasloze woningen, ...

Lees verder »

Informatie-bijeenkomst subsidieregeling Urban Energy

Informatie-bijeenkomst subsidieregeling Urban ...

22 feb om 15:30 uur
timer 1 min

Onderzoek of ontwikkel jij producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en/of een flexibele ...

Lees verder »

Dashboard voor duurzame stedelijke regio's

Dashboard voor duurzame stedelijke regio's

22 feb om 08:00 uur
timer 3 min

Bestuurders van gemeenten staan voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. De energietransitie, ontwikkeling naar ...

Lees verder »

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor unieke NoM-uitvraag

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor ...

20 feb om 08:00 uur

De succesvolle renovatie van de proefportiek Flatmettoekomst verdient meer aandacht. Dat bleek wel uit een sessie ...

Lees verder »

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: It Giet Oan!

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: ...

20 feb om 07:00 uur
timer 2 min

Het is februari 2020, 4 graden boven 0. Weer een zachte wintermaand en geen ijs te zien in Nederland. Behalve in ...

Lees verder »

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije ...

18 feb om 16:00 uur
timer 1 min

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden hebben drie partijen de handen ineen geslagen voor een nieuwe ...

Lees verder »

Studententeam TU/e presenteerde LINQ op Solar Decathlon Middle East 2018

Studententeam TU/e presenteerde LINQ op Solar ...

14 jan om 14:00 uur
timer 1 min

VIRTUe, het studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de zesde plaats bereikt in de Solar Decathlon ...

Lees verder »

Foods Innovation Centre krijgt BREEAM-NL Outstanding

Foods Innovation Centre krijgt BREEAM-NL Outstanding

10 jan om 13:00 uur
timer 1 min

De bouw van het nieuwe Global Foods Innovation Centre van Unilever voor gezonde en duurzame voedingsinnovaties ...

Lees verder »

Opschalen van opslag is de missie

Opschalen van opslag is de missie

21-12-2018 om 13:00 uur

Na een aantal pilots met flowbatterij-opslag onder uiteenlopende condities breekt nu de fase van opschalen aan, ...

Lees verder »

Reacties

Volstrekt niet mee eens. Elke nuance ontbreekt, zowel in economisch als ecologisch opzicht. Zie mijn analyse in/op European Energy Review, 9 december aanstaande..

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up