Biomassa in kolencentrales of blijvend duurzaam

Biomassa in kolencentrales of blijvend duurzaam

In maart van dit jaar hebben de energiebedrijven met de milieuorganisaties een akkoord gesloten, die het bijstoken van biomassa in kolencentrales financieel mogelijk maakt. Dit bijstoken houdt in dat hout en houtresten worden meeverbrand in kolencentrales, waardoor de centrales op papier netto minder CO2 uitstoten.

In het akkoord is vastgesteld welk hout voor bijstook in aanmerking komt. Ook is hierin bepaald dat de kosten voor het bijstoken van biomassa wordt betaald vanuit de SDE+.

Dit ‘bijstook-akkoord’ komt voort uit het in 2013 gesloten Energieakkoord. Bij het sluiten van het bijstookakkoord heeft Ed Nijpels, die namens de SER toeziet op de uitvoering van het Energieakkoord, verklaard: “Voor de subsidiëring van biomassa is de komende 15 jaar enkele miljarden nodig. Het precieze bedrag is afhankelijk van de energieprijs.”

Voor alle duidelijkheid: die benodigde miljarden gaan wíj, de ruim 7 miljoen huishoudens, de komende jaren betalen via een opslag op onze energierekening, de heffing ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE).

Klimaattop Parijs

Maar er is nu goed nieuws te melden: in de aanloop naar de klimaattop in Parijs wil de PvdA de kolencentrales in Nederland versneld sluiten. Daarmee lijkt zich een meerderheid in de Tweede Kamer af te tekenen die dit voorstel steunt.

De SDE-gelden die dan vrijvallen als gevolg van het stoppen van de bijstook van biomassa in kolencentrales, kunnen worden ingezet voor de financiering van nieuwe projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. En die blijvend effect sorteren, ook nadat de SDE-subsidies gestopt zijn.

Eenduidig beleid

In het kielzog van dit voornemen zie ik nog meer goed nieuws. Mocht dit besluit daadwerkelijk worden doorgevoerd, dan voert de Rijksoverheid eenduidig beleid uit dat de burger begrijpt vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Consumentenpsycholoog Niels Götz stelt in zijn rapport ‘Verleid de consument; Inzicht in extra marktkansen voor energie innovaties’, dat hij schreef in opdracht van het ministerie van Economische Zaken:

‘Het wispelturige beleid, het ontbreken van een eenduidige visie en daadkracht van de Rijksoverheid is een belangrijke belemmering voor het laten slagen van energieinnovaties. De investeringen in de kolencentrale in de Eemshaven is een overheidskeuze die haaks lijkt te staan op de doelstelling voor duurzame energie.’

Als we Götz mogen geloven, zullen beleidsinitiatieven van de Rijksoverheid die zich richten op het verlagen van de CO2-uitstoot, zoals het stimuleren van energieinnovaties en het gebruik van het energielabel, na sluiting van de kolencentrales sneller door de samenleving worden geaccepteerd.

Ik juich daarom de heldere stellingname van de PvdA ten aanzien van de toekomst van Nederlandse kolencentrales in meerdere opzichten toe. Om echte stappen te maken met het terugdringen van CO2-emissies heeft het weinig zin om gedurende 15 jaar de bijstook van biomassa in kolencentrales te financieren. Daarentegen kan Nederland na sluiting van de kolencentrales extra investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het geld is er, bijeengebracht door de Nederlandse huishoudens. Laten wij nu eindelijk het lef hebben alle kolencentrales los te laten.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243
Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in Hengelo

Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in ...

26 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Mike Pellewever en zijn vriendin Lianne zijn sinds kort de trotse eigenaren van hun eerste woning aan de Johan ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c184 c243
Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

1 mei om 10:01 uur
timer 7 min

Je kunt met grote gebaren, veel discussies en talloze vergaderingen de verduurzaming een forse duw in de rug geven, ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c172 c225 c243
Delen: de sleutel in de energietransitie

Delen: de sleutel in de energietransitie

26 mrt om 09:30 uur

In Voorhout staan 33 Plus op de Meter-woningen in de wijk Hooghkamer. Dit is niet zomaar een voorbeeldproject, ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

11 mrt om 10:00 uur
timer 2 min

Royal HaskoningDHV deed onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) naar de klimaatvriendelijkheid ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam ...

12 feb om 13:01 uur
timer 3 min

Primagaz Benelux, leverancier van duurzaam biopropaangas voor particulieren en professionals, heeft zich als partner ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

4 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Op 24 maart ’s van 13 tot 17 uur sluit het AZEB-project in Nederland af met het AZEB Slotcongres tijdens ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

9 jan om 16:10 uur
timer 1 min

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moet er in Nederland nog heel wat gebeuren. Het Solarclarity Energie ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c225
Innovatieve gevel prijkt aan energieleverende woontoren

Innovatieve gevel prijkt aan energieleverende ...

9 jan om 13:01 uur
timer 5 min

Gelegen in een van de hipste wijken ter wereld verrijst de energieleverende woontoren BOLD. Aan de overkant van ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c140
Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

04-12-2019 om 14:00 uur
timer 2 min

Je hebt nog een week om je project voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 in te zenden. Een van de winnaars ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Bewoners enthousiasmeren voor de warmtetransitie

Bewoners enthousiasmeren voor de warmtetransitie

04-11-2019 om 07:00 uur
timer 5 min

In de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving komen in veel gemeenten nieuwe warmtenetten in beeld. ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c185
Floriade 2022 wordt groener en duurzamer dan ooit

Floriade 2022 wordt groener en duurzamer dan ...

28-10-2019 om 15:00 uur
timer 5 min

De contouren voor de Floriade in 2022 worden zichtbaar. Het eerste vastgoed verrijst binnenkort op het Floriade-terrein ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Met de groengasrevolutie van Bareau hoef je niet #VanGasLos

Met de groengasrevolutie van Bareau hoef je ...

11-10-2019 om 16:00 uur
timer 4 min

Behoud alle gasleidingen en ga niet #VanGasLos, stelt Kirsten Zagt. En vervang het ‘normale’, opgewaardeerde ...

Lees verder »

Reacties

Volstrekt niet mee eens. Elke nuance ontbreekt, zowel in economisch als ecologisch opzicht. Zie mijn analyse in/op European Energy Review, 9 december aanstaande..

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up