Biomassa in kolencentrales of blijvend duurzaam

Biomassa in kolencentrales of blijvend duurzaam

In maart van dit jaar hebben de energiebedrijven met de milieuorganisaties een akkoord gesloten, die het bijstoken van biomassa in kolencentrales financieel mogelijk maakt. Dit bijstoken houdt in dat hout en houtresten worden meeverbrand in kolencentrales, waardoor de centrales op papier netto minder CO2 uitstoten.

In het akkoord is vastgesteld welk hout voor bijstook in aanmerking komt. Ook is hierin bepaald dat de kosten voor het bijstoken van biomassa wordt betaald vanuit de SDE+.

Dit ‘bijstook-akkoord’ komt voort uit het in 2013 gesloten Energieakkoord. Bij het sluiten van het bijstookakkoord heeft Ed Nijpels, die namens de SER toeziet op de uitvoering van het Energieakkoord, verklaard: “Voor de subsidiëring van biomassa is de komende 15 jaar enkele miljarden nodig. Het precieze bedrag is afhankelijk van de energieprijs.”

Voor alle duidelijkheid: die benodigde miljarden gaan wíj, de ruim 7 miljoen huishoudens, de komende jaren betalen via een opslag op onze energierekening, de heffing ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE).

Klimaattop Parijs

Maar er is nu goed nieuws te melden: in de aanloop naar de klimaattop in Parijs wil de PvdA de kolencentrales in Nederland versneld sluiten. Daarmee lijkt zich een meerderheid in de Tweede Kamer af te tekenen die dit voorstel steunt.

De SDE-gelden die dan vrijvallen als gevolg van het stoppen van de bijstook van biomassa in kolencentrales, kunnen worden ingezet voor de financiering van nieuwe projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. En die blijvend effect sorteren, ook nadat de SDE-subsidies gestopt zijn.

Eenduidig beleid

In het kielzog van dit voornemen zie ik nog meer goed nieuws. Mocht dit besluit daadwerkelijk worden doorgevoerd, dan voert de Rijksoverheid eenduidig beleid uit dat de burger begrijpt vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Consumentenpsycholoog Niels Götz stelt in zijn rapport ‘Verleid de consument; Inzicht in extra marktkansen voor energie innovaties’, dat hij schreef in opdracht van het ministerie van Economische Zaken:

‘Het wispelturige beleid, het ontbreken van een eenduidige visie en daadkracht van de Rijksoverheid is een belangrijke belemmering voor het laten slagen van energieinnovaties. De investeringen in de kolencentrale in de Eemshaven is een overheidskeuze die haaks lijkt te staan op de doelstelling voor duurzame energie.’

Als we Götz mogen geloven, zullen beleidsinitiatieven van de Rijksoverheid die zich richten op het verlagen van de CO2-uitstoot, zoals het stimuleren van energieinnovaties en het gebruik van het energielabel, na sluiting van de kolencentrales sneller door de samenleving worden geaccepteerd.

Ik juich daarom de heldere stellingname van de PvdA ten aanzien van de toekomst van Nederlandse kolencentrales in meerdere opzichten toe. Om echte stappen te maken met het terugdringen van CO2-emissies heeft het weinig zin om gedurende 15 jaar de bijstook van biomassa in kolencentrales te financieren. Daarentegen kan Nederland na sluiting van de kolencentrales extra investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het geld is er, bijeengebracht door de Nederlandse huishoudens. Laten wij nu eindelijk het lef hebben alle kolencentrales los te laten.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Studententeam TU/e presenteerde LINQ op Solar Decathlon Middle East 2018

Studententeam TU/e presenteerde LINQ op Solar ...

14 jan om 14:00 uur
timer 1 min

VIRTUe, het studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de zesde plaats bereikt in de Solar Decathlon ...

Lees verder »

Opschalen van opslag is de missie

Opschalen van opslag is de missie

21-12-2018 om 13:00 uur

Na een aantal pilots met flowbatterij-opslag onder uiteenlopende condities breekt nu de fase van opschalen aan, ...

Lees verder »

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

In de gratis whitepaper 'Duurzame Energie: op naar de transitie!' brengen we je opnieuw op de hoogte omtrent de ...
Dynamische energiescan voor verduurzaming bedrijventerreinen

Dynamische energiescan voor verduurzaming bedrijventerreinen

19-12-2018 om 08:00 uur
timer 3 min

Binnen de energietransitie zijn de pijlen vooral gericht op de verduurzaming van de woningvoorraad. Broodnodig ...

Lees verder »

'Gebiedsontwikkeling is pas duurzaam als de gebruiker tevreden is'

'Gebiedsontwikkeling is pas duurzaam als de ...

18-12-2018 om 16:00 uur

Hoge duurzaamheidsambities voor gebieden, betrokkenheid en samenwerking bij de exploitatiefase en een blik op ...

Lees verder »

Duurzaam Gebouwd Congres 2019: infographic Fryslân deel 2

Duurzaam Gebouwd Congres 2019: infographic Fryslân ...

18-12-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Eerder gaven we je al inzicht in onder andere het aantal woningen in Fryslân, de hoeveelheid duurzame energie ...

Lees verder »

Duurzame energie en onderhoudscontract voor NEN in Delft

Duurzame energie en onderhoudscontract voor ...

07-12-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-partner Schone Energie plaatste in opdracht van Mijn Onderneming Duurzaam zonnepanelen op het ...

Lees verder »

Organisaties moeten energiemonitoring beter verankeren

Organisaties moeten energiemonitoring beter ...

03-12-2018 om 15:30 uur
timer 5 min

Door de veranderende wetgeving begint energie te leven. Ook binnen de branche van bestaand vastgoed gaan meer en ...

Lees verder »

HAUT: duurzaam wonen aan de Amstel

HAUT: duurzaam wonen aan de Amstel

30-11-2018 om 11:00 uur

Dit najaar start de bouw van HAUT, met 21 verdiepingen en 73 meter de voorlopig hoogste houten hybride woontoren ...

Lees verder »

SDE+ Zon-PV en Wind vindt gretig aftrek

SDE+ Zon-PV en Wind vindt gretig aftrek

20-11-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

De najaarsronde voor SDE+ lijkt populair. RVO.nl heeft voor deze ronde al bijna 6.000 subsidieaanvragen binnengekregen ...

Lees verder »

Gevels, daken en straten als bron van energie

Gevels, daken en straten als bron van energie

16-11-2018 om 15:30 uur
timer 4 min

TNO organiseerde een minisymposium over gevels, daken en straten als energiebron. Design gaat soms ten koste van ...

Lees verder »

Duurzaam Gebouwd Congres 2019: Bouwstenen en mijlpalen

Duurzaam Gebouwd Congres 2019: Bouwstenen en ...

15-11-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

Op welke manieren zet provincie Fryslân in op energieneutraliteit? Wij zetten de bouwstenen voor je op een ...

Lees verder »

Reacties

Volstrekt niet mee eens. Elke nuance ontbreekt, zowel in economisch als ecologisch opzicht. Zie mijn analyse in/op European Energy Review, 9 december aanstaande..

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up