Biomassa in kolencentrales of blijvend duurzaam

Biomassa in kolencentrales of blijvend duurzaam

In maart van dit jaar hebben de energiebedrijven met de milieuorganisaties een akkoord gesloten, die het bijstoken van biomassa in kolencentrales financieel mogelijk maakt. Dit bijstoken houdt in dat hout en houtresten worden meeverbrand in kolencentrales, waardoor de centrales op papier netto minder CO2 uitstoten.

In het akkoord is vastgesteld welk hout voor bijstook in aanmerking komt. Ook is hierin bepaald dat de kosten voor het bijstoken van biomassa wordt betaald vanuit de SDE+.

Dit ‘bijstook-akkoord’ komt voort uit het in 2013 gesloten Energieakkoord. Bij het sluiten van het bijstookakkoord heeft Ed Nijpels, die namens de SER toeziet op de uitvoering van het Energieakkoord, verklaard: “Voor de subsidiëring van biomassa is de komende 15 jaar enkele miljarden nodig. Het precieze bedrag is afhankelijk van de energieprijs.”

Voor alle duidelijkheid: die benodigde miljarden gaan wíj, de ruim 7 miljoen huishoudens, de komende jaren betalen via een opslag op onze energierekening, de heffing ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE).

Klimaattop Parijs

Maar er is nu goed nieuws te melden: in de aanloop naar de klimaattop in Parijs wil de PvdA de kolencentrales in Nederland versneld sluiten. Daarmee lijkt zich een meerderheid in de Tweede Kamer af te tekenen die dit voorstel steunt.

De SDE-gelden die dan vrijvallen als gevolg van het stoppen van de bijstook van biomassa in kolencentrales, kunnen worden ingezet voor de financiering van nieuwe projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. En die blijvend effect sorteren, ook nadat de SDE-subsidies gestopt zijn.

Eenduidig beleid

In het kielzog van dit voornemen zie ik nog meer goed nieuws. Mocht dit besluit daadwerkelijk worden doorgevoerd, dan voert de Rijksoverheid eenduidig beleid uit dat de burger begrijpt vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Consumentenpsycholoog Niels Götz stelt in zijn rapport ‘Verleid de consument; Inzicht in extra marktkansen voor energie innovaties’, dat hij schreef in opdracht van het ministerie van Economische Zaken:

‘Het wispelturige beleid, het ontbreken van een eenduidige visie en daadkracht van de Rijksoverheid is een belangrijke belemmering voor het laten slagen van energieinnovaties. De investeringen in de kolencentrale in de Eemshaven is een overheidskeuze die haaks lijkt te staan op de doelstelling voor duurzame energie.’

Als we Götz mogen geloven, zullen beleidsinitiatieven van de Rijksoverheid die zich richten op het verlagen van de CO2-uitstoot, zoals het stimuleren van energieinnovaties en het gebruik van het energielabel, na sluiting van de kolencentrales sneller door de samenleving worden geaccepteerd.

Ik juich daarom de heldere stellingname van de PvdA ten aanzien van de toekomst van Nederlandse kolencentrales in meerdere opzichten toe. Om echte stappen te maken met het terugdringen van CO2-emissies heeft het weinig zin om gedurende 15 jaar de bijstook van biomassa in kolencentrales te financieren. Daarentegen kan Nederland na sluiting van de kolencentrales extra investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het geld is er, bijeengebracht door de Nederlandse huishoudens. Laten wij nu eindelijk het lef hebben alle kolencentrales los te laten.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

'Menukaart' voor warmtetransitie in de huursector

'Menukaart' voor warmtetransitie in de huursector

17 jun om 13:00 uur
timer 2 min

Welke rol kunnen warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels spelen in de warmtetransitie van huurwoningen? Dat ...

Lees verder »

Gasloze Vijverhof torens in Den Haag met pv-panelen

Gasloze Vijverhof torens in Den Haag met pv-panelen

13 mei om 11:00 uur
timer 2 min

Aan het Leemansplein in Den Haag, in het Central Innovation District (CID), staan de torens ‘Vijverhof’. ...

Lees verder »

Veranderend energielandschap bij Energie Café

Veranderend energielandschap bij Energie Café

8 mei om 11:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-partner Solarclarity organiseert op 23 mei een Energie Café. Tijdens de bijeenkomst staat ...

Lees verder »

Startblok Elzenhagen is modulair, circulair en BENG

Startblok Elzenhagen is modulair, circulair ...

3 mei om 13:00 uur
timer 1 min

Gemeente Amsterdam en woningcorporaties De Key en Eigen Waard werkten samen met modulair bouwbedrijf Jan Snel aan ...

Lees verder »

'Hoepel op met je zonnepanelen!'

'Hoepel op met je zonnepanelen!'

2 mei om 08:00 uur
timer 3 min

Hoe zou u het vinden als u ’s ochtends uw kantoor binnenkomt en ontdekt dat de vloer volledig bedekt is met ...

Lees verder »

Lees het Duurzaam Gebouwd Magazine ook digitaal

Lees het Duurzaam Gebouwd Magazine ook digitaal

17 apr om 11:30 uur

Het Duurzaam Gebouwd Magazine valt tegenwoordig niet alleen in papieren vorm op je mat. Je leest het nu ook digitaal, ...

Lees verder »

Silverpoint zonnepanelen: zonder busbars een hogere opbrengst

Silverpoint zonnepanelen: zonder busbars een ...

2 apr om 15:30 uur
timer 1 min

De Nederlandse PV fabrikant Autarco heeft een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de efficiëntie van zonnepanelen. ...

Lees verder »

Grootschalige energieopslag: de noodzaak en de kansen

Grootschalige energieopslag: de noodzaak en ...

29 mrt om 13:00 uur
timer 4 min

De Conferentie Energieopslag van Eaton in de Johan Cruijff ArenA toonde aan een breed publiek kansrijke en onmisbare ...

Lees verder »

Overheid zoekt innovators voor aardgasvrije realisaties

Overheid zoekt innovators voor aardgasvrije ...

7 mrt om 13:00 uur
timer 2 min

Het is tijd voor verandering. Nederland wil niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en zet daarom ...

Lees verder »

De uitdagingen van zonne-energie op zakelijk vastgoed

De uitdagingen van zonne-energie op zakelijk ...

26 feb om 10:30 uur
timer 1 min

Vastgoed verduurzamen aan de hand van praktijkcases. Dit onderwerp staat op het programma tijdens het seminar zonne-energie ...

Lees verder »

Save the date: DEI+ themabijeenkomsten Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Save the date: DEI+ themabijeenkomsten Innovaties ...

25 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Ben jij een ondernemer en/of eindgebruiker die investeert in een innovatie ten behoeve van aardgasloze woningen, ...

Lees verder »

Informatie-bijeenkomst subsidieregeling Urban Energy

Informatie-bijeenkomst subsidieregeling Urban ...

22 feb om 15:30 uur
timer 1 min

Onderzoek of ontwikkel jij producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en/of een flexibele ...

Lees verder »

Reacties

Volstrekt niet mee eens. Elke nuance ontbreekt, zowel in economisch als ecologisch opzicht. Zie mijn analyse in/op European Energy Review, 9 december aanstaande..

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up