MPG: samen het verschil maken

MPG: samen het verschil maken

Komt er een grenswaarde voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) of niet? Sinds 1 januari 2013 is het verplicht bij elke aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning een milieuprestatieberekening uit te laten uitvoeren.

Een grenswaarde ontbreekt nog omdat in het Overlegplatform Bouwregelgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was afgesproken met de markt eerst ervaring met de MPG op te doen. De toeleverende bouwindustrie stelt voor om die grenswaarde per 1-1-2017 in te voeren en te stellen op MPG=1. Met een grenswaarde voor de MPG kunnen we samen het verschil gaan maken.

De MPG wordt berekend op basis van het materiaalgebruik met gebruikmaking van milieudata uit de Nationale Milieu Database (NMD). Met de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken kan de MPG op eenduidige en controleerbare wijze worden vastgesteld. Een grenswaarde legt een bodem in de markt waar het gaat om duurzaamheidsprestaties en zorgt voor een gelijk speelveld. Een aanscherping van de grenswaarde stimuleert de verdere verbetering van de duurzaamheidsprestaties. We staan er te weinig bij stil, maar mede dankzij de grenswaarden voor de energieprestatie van gebouwen (EPG) bouwen we tegenwoordig zelfs al energieleverende woningen.

Ik bouw duurzaam!

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is de vraag naar duurzame gebouwen steeds manifester geworden. Fabrikanten en leveranciers verbeteren de milieuprestatie van hun producten en installaties en dragen daarmee ook bij aan een duurzaam gebouwde omgeving. Nu we er in slagen de energievraag van gebouwen steeds verder terug te dringen wordt materiaalgebruik een steeds grotere factor van betekenis in de totale duurzaamheidsprestatie van gebouwen. Met een uitgekiend ontwerp en duurzame materialen kun je je als aanbieder in de markt onderscheiden en kan de klant/opdrachtgever de duurzaamheidsprestatie van een gebouw op waarde schatten.

MPG werkt

Er is inmiddels ruime ervaring opgedaan met de milieuprestatieberekeningen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de uitkomsten van de MPG consistent zijn en bijdragen aan het bewustzijn van materiaalgebruik voor gebouwen. De Nationale Milieu Database is de afgelopen jaren steeds verder aangevuld en biedt met meer dan 700 productkaarten ruime keuzemogelijkheden voor ontwerpers en bouwers. Met elke nieuwe release (inmiddels 1.7) van de NMD neemt de kwaliteit en het aandeel gevalideerde milieudata toe. De gevalideerde milieudata zijn gestructureerd in lijn met de European Product Declarations (EPD’s) die de bouwstenen vormen van uiteenlopende milieubeoordelingsinstrumenten.

De MPG vormt de kern van breed erkende duurzaamheidsinstrumenten zoals GPR-gebouw en Breeam van DGBC. De gratis te gebruiken MRPI MPG-freetool is inmiddels ook beschikbaar bij Greenworks en maakt het berekenen van de milieuprestatie laagdrempelig.

Ook met BENG

MPG en EPG ondersteunen ontwerpers, bouwers en opdrachtgevers bij duurzaam bouwen. MPG en EPG zijn aan elkaar gerelateerd; immers een hele goede EPG brengt vaak extra materiaalgebruik met zich mee. Beide prestaties kunnen daarom niet los van elkaar gezien worden. Uit berekeningen blijkt dat bijna energiezuinige gebouwen (BENG) onder de voorgestelde grenswaarde van de MPG blijven. Bij verdere aanscherping van de grenswaarde is de relatie met de EPG een punt van aandacht.

In het BBL, het Besluit Bouwactiviteiten Leefomgeving, onderdeel van de Omgevingswet is een MPG-grenswaarde voorzien welke gesteld is op 1. Het ziet er naar uit dat invoering van de Omgevingswet nog enige tijd op zich laat wachten. Zonder grenswaarde kun je als overheid niet gaan handhaven, is er geen eerlijk speelveld voor de aanbieders en krijgt de klant niet wat hij vraagt.

Om deze en bovengenoemde redenen stelt NVTB voor niet langer te wachten met het opnemen van een MPG-grenswaarde in Bouwbesluit en deze per 1-1-2017 van kracht te laten worden. Samen kunnen we het verschil maken!

Auteur: Peter Fraanje, directeur Nederlands Verbond Toelevering Bouw 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c265
Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

31 aug om 13:01 uur
timer 36 min

In Nederland zijn meer dan 150 merken warmtepompen te koop en voor meer dan 6.000 types ligt een ISDE-subsidie ...

Lees verder »

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30 jun om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10 jun om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11 mei om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

4 mei om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c21 c54
Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

5 apr om 15:01 uur
timer 7 min

Het verhaal van de drie biggetjes zit diep in de haarvaten van de Nederlander. Het eerste biggetje is lui en bouwt ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Met digitalisering werf je het talent van de toekomst

Met digitalisering werf je het talent van de ...

22 feb om 10:01 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Een nieuwe generatie staat in de startblokken om hun carrière te beginnen. Weet jij wat deze jonge talenten ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Het kan anders: huisnummerregistratie

Het kan anders: huisnummerregistratie

9 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Circulaire economie: van horen zeggen!

Circulaire economie: van horen zeggen!

8 feb om 13:01 uur
timer 5 min

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel ...

Lees verder »

c21 c54 c277 c295
De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

27 jan om 10:01 uur
timer 9 min

Nagenoeg iedereen begrijpt dat de huidige klimaatverandering ongekend snel gaat en dat deze snelheid komt door ...

Lees verder »

Reacties

Inderdaad, zonder eis blijft de MPG een papieren tijger. Ik ben daarbij voorstander van één prestatie eis voor duurzaam bouwen voor energie- en materiaal gebruik samen en over de levensduur van het bouwwerk. Dan krijgen slimme integrale ontwikkelingen een echte stimulans. Je voorkomt dat de opdrachtgever voor keuzes komt te staan waar hij of zij geen inzicht in heeft. En je voorkomt dat energiebesparing op gebouwniveau afgewenteld wordt op de industrie en vervoer. Stimuli als Groenregeling, EIA, MIA, STEP en Duurzaam inkopen (MVI) kunnen eenvoudig op deze eis aansluiten.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up