La Biennale 2016

timer3 min
La Biennale 2016

Op architectuurevent La Biennale 2016 hebben we aandacht voor de recentelijk overleden dame Zaha M. Hadid, met een indrukwekkende tentoonstelling van haar uitgebreide werk. Deze Iraakse architecte heeft in haar eentje de mogelijkheden van architecten verruimd. Niet zozeer met betrekking tot de vormgeving, maar vooral wat betreft de technologische mogelijkheden van hoe gebouwen gemaakt worden.

Hadids tentoonstelling gaf antwoord op de vraag: ‘Wat is maakbaar?’ Die kom je op Biennale vaker tegen. Zij heeft met haar visie ervoor gezorgd dat we in de bouw nu in staat zijn dingen te bouwen die 20 jaar geleden ondenkbaar waren. In haar tentoonstelling werd een glimp naar de toekomst gegeven en de impact getoond die 3D-printen op onze bouwproductie heeft.

Politieke en sociale vraagstukken

Naast haar werk is bijzonder dat zij afkomstig uit de Arabische wereld is: het werelddeel waar op dit moment de grootste groep migranten vandaan komt. En dit is dan ook een van de grootste aandachtsgebieden van de hele Biennale. Alejandro Aravena Mori zorgde er met zijn onderwerpen voor dat de tentoonstelling focuste op politieke en sociale vraagstukken.

Maquette Zaha Hadid tentoonstelling

Hoe gaan we bijvoorbeeld om met migratie en hoe creëren we een waardige leefomgeving voor de toenemende bevolking, met steeds beperktere middelen? Met name in het hoofdpaviljoen werd hier veel aandacht aan geschonken. Zo is de entree ingericht met alleen maar afval van de voorgaande tentoonstelling. Het is een indrukwekkend voorbeeld van hoe we met onze beschikbare middelen om kunnen gaan en hiervoor werden verschillende oplossingsrichtingen voorgesteld.

Circulaire en groene stad

Zo liet de Technische Universiteit München een leembouwinstallatie zien als voorbeeld van een ruim voorhanden en gemakkelijk toegankelijk materiaal. EPEA stelde hun Cradle to Cradle-concept van een gezonde en circulaire economie voor en LIAG presenteerde met het Lyceum Schravenlant het eerste Nederlandse schoolgebouw dat is gerealiseerd binnen deze filosofie. Daarnaast liet architect Vo Trong Nghia zijn idee zien voor een groene stad. En Richard Rogers en Renzo Piano toonden hoe zij de toekomst van het bouwen zien, met een verder geïndustrialiseerde manier van bouwen.

In de ‘landenpaviljoens’ werd op verschillende manieren de impact van de vluchtelingencrisis belicht. Soms min of meer als politiek vraagstuk gepresenteerd en niet altijd onderbouwd of gecombineerd met een ruimtelijke probleemstelling. Het Oostenrijkse paviljoen probeerde hier bijvoorbeeld antwoorden te geven door de transformatie van drie leegstaande gebouwen tot woongebouwen als voorbeeld te tonen.

Entree Israëlische paviljoen

Biomimicry en biobased materials

In het Poolse paviljoen werd de sociale impact van het bouwen zelf bevraagd. Met heel concrete cijfers over gewonde en onderbetaalde werknemers. Hier werd de vraag gesteld wie er verdient aan onze manier van bouwproductie, aan de hand van een voorbeeldproject. Israël is op zijn beurt op zoek naar hoe biologie en architectuur elkaar beïnvloeden. Biomimicry [het nabootsen van de beste biologische ideeën uit de natuur om menselijke problemen op te lossen, red.] met biobased materials in de gebouwde omgeving, aan de hand van theoretische voorbeeldprojecten.

Samengevat kan men stellen dat er hoofdzakelijk 3 aspecten onder de aandacht gebracht worden: sociale en politieke aspecten en de maakbaarheid. Velen stellen wel de vraag welke ruimtelijke en esthetische consequenties dit heeft. Dit deel bleef toch enigszins onderbelicht in de tentoonstelling.

Verschillende bouwstromingen

Er zijn 2 stromingen te herkennen. Aan de ene kant het streven om eenvoudige maar wel arbeidsintensieve materialen in de bouwproductie in te zetten, aan de andere kant de hoogtechnologische manier van bouwen door robots. Twee bewegingen die hun voor- en tegenstanders kennen en elkaar toch voortdurend beïnvloeden: uiteindelijk wordt het biobased hightech.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c259 c277
Weeralarm of weer alarm?

Weeralarm of weer alarm?

28 jul om 10:00 uur
timer 2 min

Harm Valk: Het klimaat is veranderd. Toch lijkt de illusie te bestaan dat we de definitieve verandering nog kunnen voorkomen, ...

Lees verder »

c21 c54 c266 c277
Multifunctionele daken – flexibele oplossing voor klimaatadaptieve dakconstructies

Multifunctionele daken – flexibele oplossing ...

22 jul om 08:00 uur
timer 4 min

Benno Nijenhuis: In het vakgebied van platte daken is het hebben van een goede link met ontwerp en architectuur belangrijk en soms ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Toekomst van wonen en CO2-reductie

Toekomst van wonen en CO2-reductie

21 jul om 15:30 uur
timer 5 min

Marten Valk: We hebben in de gebouwde omgeving de uitdaging om onze huidige CO2-uitstoot terug te brengen van 180 Mt/jaar naar ...

Lees verder »

c21 c54 c244 c276
Visie op 2050: ‘Gebouwen produceren zelf water’

Visie op 2050: ‘Gebouwen produceren zelf ...

20 jul om 17:00 uur
timer 2 min

Johan Bel: Wat hebben we ons toch een zorgen gemaakt 30 jaar geleden. De aanstormende ellende van klimaatverandering denderde ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Het kan anders: financiering

Het kan anders: financiering

20 jul om 11:00 uur

In een blogreeks gaat Hans Hidden in op hoe het ‘anders kan’ in de ruimtelijke omgeving, waarin hij ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243
Energielabel C eerste, kleine stap richting Eindnorm Utiliteitsbouw

Energielabel C eerste, kleine stap richting ...

16 jul om 13:01 uur
timer 3 min

Nog anderhalf jaar en dan is Energielabel C verplicht voor elk kantoorgebouw in Nederland. Daarmee zijn we er ...

Lees verder »

c21 c54 c134 c135 c185
Duurzaamheid in tijden van woningnood

Duurzaamheid in tijden van woningnood

6 jul om 10:00 uur
timer 4 min

Hermen Jansen: Het tekort van meer dan 300.000 woningen is ondertussen zo groot dat het schrikeffect er wel een beetje af is. ...

Lees verder »

c21 c54 c265
Think big, act small!

Think big, act small!

29 jun om 17:00 uur
timer 2 min

Onno Dwars: We kennen hem allemaal: de 80-20-regel. Maar wat kunnen wij leren van dit zogeheten Pareto-principe? Het is een ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Miljardeninvestering in maatschappelijk vastgoed nodig

Miljardeninvestering in maatschappelijk vastgoed ...

21 jun om 08:00 uur

Selina Roskam: Het is een kop die ik zo uit de krant plukte en waarbij ik Prorail verving voor maatschappelijk vastgoed. Maar ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Gasloos bouwen met een terugverdientijd van 1 dag?

Gasloos bouwen met een terugverdientijd van ...

17 jun om 17:00 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Eneco stopt uiterlijk vanaf 2025 met de verkoop van gasketels. Hopelijk is dit dan eindelijk het startsein voor ...

Lees verder »

c21 c54 c265
Klimaatzaak Shell: wanneer is de bouw aan de beurt? 

Klimaatzaak Shell: wanneer is de bouw aan de ...

27 mei om 19:00 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Loesje kopte al eerder pakkend met een van haar bekende kritische posters: ‘Olie kun je winnen, een mooie ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Met inspiratie, zonder rampen

Met inspiratie, zonder rampen

3 mei om 15:30 uur
timer 1 min

Claudia Bouwens: De blik op 2050 stemt droevig. We kennen de richting, maar met het tempo zoals het nu gaat, redden we het niet. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up