Beleidscyclus Omgevingswet: Kroonjuweel voor duurzaamheid?

Beleidscyclus Omgevingswet: Kroonjuweel voor duurzaamheid?

De nieuwe Omgevingswet van minister Melanie Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu komt er in 2019 aan en de nieuwe Omgevingswet is één van de grootste wetgevingsoperaties sinds de grondwet van Thorbecke uit 1848.

De wet maakt het omgevingsrecht in Nederland straks eenvoudiger. Er komt meer vrijheid om zelf initiatief te nemen en de zekerheid van een gezonde leefomgeving. Dat klinkt natuurlijk aardig in Haags jargon, maar levert de nieuwe Omgevingswet voor Nederland, en in het bijzonder voor u als duurzame bouwer, op?”

Het eerste grote voordeel is dat de nieuwe Omgevingswet uitgaat van een paradigmawisseling en mentaliteitsverandering. Het huidige omgevingsrecht heeft als uitgangspunt om de fysieke leefomgeving te beschermen. De nieuwe Omgevingswet maakt echter een draai van 180 graden en heeft als uitgangspunt een beleidscyclus om de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal te stellen en ruimte te bieden voor ontwikkeling…

Verrassend voordeel is de Beleidscyclus van de Omgevingswet, die gericht is op het actief realiseren van specifieke doelen voor de fysieke leefomgeving gebaseerd op richtlijnen van de Europese Unie (EU). In samenspraak met de maatschappij formuleert uw gemeente (of provincie en het Rijk) doelen voor de (fysieke) leefomgeving en monitoort uw gemeente of de doelen worden gehaald met heldere voorwaarden voor inwoners, ondernemers en uw gemeente.

U leest het goed: een voordeel van het lidmaatschap van de Europese Unie, want Nederland gaat actief doelen realiseren in plaats van ‘eindeloos polderen’ met een resultaat waarin niemand zich meer herkent...

Wat is nu Beleidscyclus als denkmodel voor de Omgevingswet?

In beleidscyclus staan de instrumenten voor uw gemeente/provincie en het Rijk. Centraal staat de zorg van uw gemeente voor de kwaliteit van de (fysieke) leefomgeving. Deze wordt in toenemende mate bepaald door initiatieven uit de samenleving en ondernemers. Een gemeentelijke omgevingsvisie voor het hele grondgebied bepaalt de invulling van de gemeentelijke en de formulering van de verdere ambities voor de fysieke leefomgeving.

Beleidscyclus Omgevingswet: Kroonjuweel voor duurzaamheid?

De beleidscyclus van de Omgevingswet.

In programma’s formuleert de overheid de maatregelen, die leiden tot de gewenste kwaliteit van de (fysieke) leefomgeving. Dit heeft als consequentie dat inwoners en ondernemers met de nieuwe Omgevingswet uw gemeente kan verplichten om maatregelen te treffen wanneer de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de praktijk tekort schiet. Een programma is zelfs verplicht als dat de vereiste kwaliteit of omgevingswaarde niet wordt gehaald.

Als uit de monitoring blijkt dat niet voldaan wordt of zal worden aan een omgevingswaarde, geldt een plicht om een programma vast te stellen. Het programma bevat de maatregelen die verzekeren dat blijvend aan omgevingswaarden wordt voldaan. Ook bevat het wetsvoorstel bepalingen die bewerkstelligen dat maatregelen in programma’s ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat een programma moet worden aangepast als niet voldaan wordt aan een omgevingswaarde.

Voorbeelden zijn een te slechte luchtkwaliteit en te hoge concentraties fijnstof. Interessant is een beroep op het Asbestdakenverbod na 2024, de CO2-doelen of de luchtkwaliteit door het Longfonds en hoe u deze kansen commercieel wilt en kunt verzilveren..

Conclusies

  1. Beleidscyclus is het Kroonjuweel van de nieuwe Omgevingswet voor duurzaamheid en duurzame gebiedsontwikkeling;
  2. De Amvb’s met verdere uitwerking van de AmvB’s gaan per 1 juli 2016 in consultatie voor 3 maanden
  3. Helaas pakt minister Schulz dit cadeau niet zelf uit en de vraag is hoe dit onder haar opvolger uitpakt…

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c185 c225 c244
A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

26 nov om 10:01 uur
timer 5 min

De uitbreiding van het A1 Bedrijvenpark in Deventer biedt de kans om een circulaire afslag te nemen. Na de keuze ...

Lees verder »

c21 c26 c122 c134 c278
Het Platform – mixed-use gebouw in het stationsgebied van Utrecht

Het Platform – mixed-use gebouw in het ...

26 nov om 09:04 uur
timer 3 min

Direct naast station Utrecht Centraal is een nieuw gebouw in gebruik genomen: Het Platform. In het gebouw wordt ...

Lees verder »

c21 c120 c134 c225
Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

23 sep om 12:01 uur
timer 3 min

“Als we een kwaliteitsslag willen maken in de openbare ruimte, zodat die toekomstbestendig is en blijft, ...

Lees verder »

c21 c134 c225
BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ’t Veen – Gemeente Hattem

BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ...

4 aug om 10:01 uur
timer 1 min

De gemeente Hattem wil graag energieneutraal worden en biedt partners kansen hiervoor in het ontwikkelingsgebied ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Samen naar de top voor ’t Veen: eerste partners aangesloten

Samen naar de top voor ’t Veen: eerste ...

20 jul om 15:30 uur
timer 3 min

Intensieve kennisdeling brengt de transformatie van het ontwikkelingsgebied ’t Veen in de gemeente Hattem ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem

Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen ...

15 jun om 07:00 uur
timer 1 min

Last call voor het gratis webinar 'Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem' op woensdag 17 juni. ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c246 c269
De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan rollen

De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan ...

31 jan om 10:01 uur
timer 6 min

Witteveen+Bos is sinds kort aangesloten bij het kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Dat heeft alles met de grote ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c184 c225
Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije ...

21 jan om 16:01 uur
timer 1 min

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt ...

Lees verder »

c21 c134 c225
'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

17-10-2019 om 15:00 uur
timer 4 min

De komende jaren worden tientallen, zo niet honderden gebieden op de schop genomen om toe te werken naar een volledig ...

Lees verder »

c21 c134 c225
10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet' te lezen

10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling ...

11-10-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-expert Arno Kleine Staarman schreef het boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet'. ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c246
Wordt nieuwe Omgevingswet oplossing voor ‘democratisch tekort’?

Wordt nieuwe Omgevingswet oplossing voor ‘democratisch ...

04-10-2019 om 08:00 uur
timer 4 min

Gaat het werk van planologen eenvoudiger worden dankzij de invoering van de Omgevingswet? Co Verdaas geeft antwoord.

Lees verder »

c21 c134 c225
Mexit first, duurzaamheid second!

Mexit first, duurzaamheid second!

17-05-2019 om 12:30 uur
timer 3 min

De vernietiging van de aarde is in volle gang. Dit dwingt ons om grote sprongen te maken om deze schade aan de ...

Lees verder »

Reacties

Dank voor jouw helderheid. Hmm,.. dan maar als gemeente aan de veilige kant gaan zitten met visie, programma en ambities ...? Of is dit in het nieuwe recht ondervangen?

Beste Margot, Dank voor je reactie en als antwoord op je vragen: Het doel van de Omgevingswet is niet om als gemeente aan de veilige kant te blijven zitten, want de balans moet meer liggen bij groei gericht op duurzame ontwikkeling en minder bij te veel zekerheid. Meer hierover is te lezen in mijn blog Eén Omgevingswet, waarom eigenlijk? http://www.aranto.nl/een-omgevingswet-waarom-eigenlijk/ Met vriendelijke groet, Arno Kleine Staarman

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up