Tuigplan

Tuigplan

We zullen alle zeilen moeten bijzetten om de lange termijndoelen 100% Circulair Bouwen en geen noemenswaardige CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te halen. Woningen en gebouwen verduurzamen namelijk niet vanzelf, de term vastgoed is in dit opzicht veelzeggend. Er zijn voldoende initiatieven, plannen, projecten, regelingen, convenanten, subsidies en green deals. Maar het ontbreekt aan consistentie, samenhang en synergie. En met een lappendeken met grote gaten erin als zeil breng je een mammoettanker echt niet in beweging.

In een reeks blogs geven Duurzaam Gebouwd-experts hun visie op het thema Duurzame Energie, om dit onder de aandacht te brengen bij de aanstaande kabinetsformatie. Tot 15 maart gaan de experts in op de status quo rondom dit onderwerp en geven ze advies aan de nieuwe kabinetsleden.

 

Bij een analyse van succesvolle projecten en programma’s ontdekte ik drie succesfactoren: ambitie, vakmanschap en samenwerking. Vooral de laatste factor is in minder succesvolle projecten en programma’s hinderlijk afwezig. Belangrijkste oorzaak hiervan is de totale verschotting van Nederland. Het speelt in de zorg, de jeugdhulpverlening, het onderwijs, het bedrijfsleven en helaas ook overal in de gebouwde omgeving.  Laat ik het toelichten aan de hand van de scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Bij het verduurzamen van scholen is de Rijksoverheid vertegenwoordigd door minimaal vier ministeries: OCW, BZK, EZ en IenM. De verschotting van de Rijksoverheid op dit dossier is pijnlijk voor de lezer van de rapporten van de Algemene Rekenkamer over de kwaliteit van de scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs . Vervolgens blijken gemeenten te gaan over nieuwe gebouwen en schoolbesturen over de energierekening daarvan. Voor alle duidelijkheid: alle zes partijen hebben maar een financieringsbron hiervoor en dat is de belastingbetaler. Koplopers die erin slagen om een duurzame school te realiseren stuiten vervolgens op het volgende schot: een schot tussen bouw en exploitatie. Na oplevering komt het gebouw in nieuwe handen: een beheerder en onderhoudsmonteur die volstrekt geen weet hebben welk beheer en onderhoud past bij het duurzame gebouw. Wat moeten zij doen om het binnenklimaat blijvend goed te houden en de energierekening laag?. Iets anders dan vroeger, maar wat en hoe?

Vervuilers: ga je gang

Ooit was het adagium: de vervuiler betaalt. Op dit moment geldt dit nog steeds voor de kleine vervuiler, de energiebelastingen zijn voor bewoners en andere kleinverbruikers aanzienlijk. De grote vervuilers mogen vrijwel onbelast hun gang gaan. De wet milieubeheer maakt dit verschil nog groter. Omdat de grote vervuiler zo’n lage energieprijs betaalt, zijn weinig energiebesparende maatregelen rendabel met als gevolg dat deze niet genomen hoeven te worden. Dit terwijl de kleine vervuiler niet alleen veel meer belasting betaalt, maar tevens moet investeren in energiebesparende maatregelen. Waarbij de gemeenten worden geacht hier handhavend op te treden. Op de kleintjes letten heet dat, of mooier, penny wise and pound foolish.

Labyrint voor de specialist

Ook in de wet- en regelgeving en subsidiestelsel heeft de verschottingsdrift toegeslagen.  Hierdoor is er een labyrint ontstaan waar alleen een specialist de weg weet te vinden. De roep om meer regels, meer controles, meer coördinatie lijkt onstuitbaar. Zelfs de aloude Trias Energetica wordt binnenkort verschot in drie deeleisen: energiebehoefte, duurzame energie en CO2-uitstoot. En naast energie-eisen komen er eisen ten aanzien van de milieubelasting door de te gebruiken bouwmaterialen. Ja, u raadt het al, een betere energiescore leidt tot een slechtere materialen score, zie daar maar eens uit te komen. Dit alles terwijl we juist vaart moeten maken met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Is het niet tijd om de historisch gegroeide lappendeken ter zijde te leggen, schoonschip te maken en te komen met een nieuw, flexibel en toekomstbestendig tuigplan? Een tuigplan waarbij iedereen die een zeiltje wil bijzetten welkom is, een plek kan krijgen en effectief kan bijdragen aan de noodzakelijk doelen van 100% circulair bouwen zonder noemenswaardige CO2-uitstoot.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243
Alliander legt ondanks corona meer kabels

Alliander legt ondanks corona meer kabels

3 aug om 07:00 uur
timer 3 min

Een aanzienlijk deel van de energietransitie hangt af van de beschikbaarheid van een adequaat elektriciteitsnetwerk. ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in Hengelo

Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in ...

26 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Mike Pellewever en zijn vriendin Lianne zijn sinds kort de trotse eigenaren van hun eerste woning aan de Johan ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c184 c243
Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

1 mei om 10:01 uur
timer 7 min

Je kunt met grote gebaren, veel discussies en talloze vergaderingen de verduurzaming een forse duw in de rug geven, ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c172 c225 c243
Delen: de sleutel in de energietransitie

Delen: de sleutel in de energietransitie

26 mrt om 09:30 uur

In Voorhout staan 33 Plus op de Meter-woningen in de wijk Hooghkamer. Dit is niet zomaar een voorbeeldproject, ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

11 mrt om 10:00 uur
timer 2 min

Royal HaskoningDHV deed onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) naar de klimaatvriendelijkheid ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam ...

12 feb om 13:01 uur
timer 3 min

Primagaz Benelux, leverancier van duurzaam biopropaangas voor particulieren en professionals, heeft zich als partner ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

4 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Op 24 maart ’s van 13 tot 17 uur sluit het AZEB-project in Nederland af met het AZEB Slotcongres tijdens ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

9 jan om 16:10 uur
timer 1 min

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moet er in Nederland nog heel wat gebeuren. Het Solarclarity Energie ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c225
Innovatieve gevel prijkt aan energieleverende woontoren

Innovatieve gevel prijkt aan energieleverende ...

9 jan om 13:01 uur
timer 5 min

Gelegen in een van de hipste wijken ter wereld verrijst de energieleverende woontoren BOLD. Aan de overkant van ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c140
Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

04-12-2019 om 14:00 uur
timer 2 min

Je hebt nog een week om je project voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 in te zenden. Een van de winnaars ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Bewoners enthousiasmeren voor de warmtetransitie

Bewoners enthousiasmeren voor de warmtetransitie

04-11-2019 om 07:00 uur
timer 5 min

In de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving komen in veel gemeenten nieuwe warmtenetten in beeld. ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c185
Floriade 2022 wordt groener en duurzamer dan ooit

Floriade 2022 wordt groener en duurzamer dan ...

28-10-2019 om 15:00 uur
timer 5 min

De contouren voor de Floriade in 2022 worden zichtbaar. Het eerste vastgoed verrijst binnenkort op het Floriade-terrein ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up