Krijg toch de saldering!

Krijg toch de saldering!

De PvdA (Vos) en GroenLinks (Van Tongeren) dienden vorig jaar december een motie in tegen minister Kamp over de salderingsregeling. Standpunt hierin is geweest dat deze regeling voortgezet moet worden in de huidige vorm,  ook na 2020. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met het plan. Ik zou zeggen, Vos en Van Tongeren, krijg toch de saldering!

In een reeks blogs geven Duurzaam Gebouwd-experts hun visie op het thema Duurzame Energie, om dit onder de aandacht te brengen bij de aanstaande kabinetsformatie. Tot 15 maart gaan de experts in op de status quo rondom dit onderwerp en geven ze advies aan de nieuwe kabinetsleden.

 

Laat ik beginnen met het feit dat ik voorstander ben van initiatieven die duurzaamheid (verder) aanjagen. Maar daarbij zal ik altijd kritisch blijven kijken naar de (on)mogelijkheden en de effecten van een dergelijke maatregel. Zeker nu, in tijden van de verkiezingsperiode. De tijd waarin politieke partijen alles uit de kast halen voor een extra stem. Ik stel mijzelf dan ook de vraag of we onszelf voldoende informeren voordat er weer besluiten worden gemaakt op basis van kiezerspeilingen.

Wat is salderen? De salderingsregeling is tot stand gekomen om de terugverdientijd van bijvoorbeeld zonnepanelen te verkorten. Als u eigen opgewekte kWh teruglevert aan het net, is uw elektriciteit ± 6 cent waard. Als u elektriciteit van het net afneemt, kost deze ± 19 cent. Het gat hiertussen is belasting (± 13 cent) en wordt gecompenseerd door de salderingsregeling. Klinkt logisch toch? Salderen heeft dan ook zeker bijgedragen aan het succes van de zonnepanelen. Want zeg nou zelf, hoeveel consumenten zouden er nog investeren in zonnepanelen als de terugverdientijd 15 jaar is? Maar in mijn ogen zijn er meer aspecten in de discussie over het succes rondom het salderen.

Als een wijk veel zonnepanelen heeft, zijn de pieken en de dalen op het net moeilijk in te schatten. Als voorbeeld, een mooie zomerdag en de zon breekt door. In dit geval gaan alle zonnepanelen produceren en leveren dus terug aan het net. Hierdoor kunnen, door een te grote aanbodpiek, opstoppingen ontstaan in het net. Met als gevolg kans op een stroomstoring. De stabiliteit en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet zijn dus in gevaar door lokaal opgewekte duurzame energie. Met als gevolg dat netbeheerders de infrastructuur moeten verzwaren om de betrouwbaarheid te blijven waarborgen. Dit brengt hoge kosten met zich mee, die uiteraard weer verhaald zullen worden op de energieconsument.

Al sinds de opkomst van duurzame energieopwekking zijn deskundigen actief met een mogelijke oplossing,  Smart Grids. Bij Smart Grids zijn twee principes leidend, vraagsturing en opslag van duurzame energie. Vraagsturing betekent dat de vraag naar elektriciteit in een digitaal systeem bijgestuurd kan worden. De uitrol van de ‘slimme meter’  is hier een onderdeel van. De opslag van duurzame energie komt echter nog onvoldoende van de grond. Mede door de saldering wordt een eigenaar van zonnepanelen niet gestimuleerd  om eigen opgewekte energie te gebruiken in plaats van het terugleveren.

Dus hoe zou het toekomstig kabinet ervoor kunnen zorgen dat het elektriciteitsnet niet aangepast en verzwaard gaat worden? Hoe kan de overheid er aan bijdragen dat de kosten, die bij de consument terecht komen, niet de pan uit rijzen? Juist, door de salderingsregeling aan te passen! In mijn optiek zouden we de salderingsregeling enigszins moeten versoberen. In ruil hiervoor ontstaat er ruimte voor een stimuleringsregeling om het gebruik (en de innovatie) van een thuisbatterij verder aan te jagen. Uiteraard moet er een goede overgangsregeling komen voor consumenten die al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Op deze manier richten we het energiesysteem echt duurzaam in en worden hoge kosten voor verzwaring van het net voorkomen of verminderd.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c134 c225 c265
Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

16 aug om 10:01 uur
timer 5 min

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243 c291
Energieopslag in watervoerende grondlagen

Energieopslag in watervoerende grondlagen

15 aug om 10:01 uur
timer 3 min

In Den Haag is onderzocht hoe vijf woonwijken kunnen worden verwarmd door op twee verschillende manieren gebruik ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Warmtebatterij steeds interessanter voor huishoudens

Warmtebatterij steeds interessanter voor huishoudens

23 mei om 15:01 uur
timer 6 min

Met het aanstaande beperken van de salderingsregeling wordt de roep om thuis elektriciteit te kunnen opslaan steeds ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Is warmteopslag in zoutbatterij dé oplossing?

Is warmteopslag in zoutbatterij dé oplossing?

29 apr om 10:01 uur
timer 3 min

Wat zijn de kansen voor een warmtebatterij op basis van zouten? Gaat dit concept een rol spelen in de warmtetransitie ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225
Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck in de Binck

Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck ...

11 apr om 10:01 uur
timer 2 min

De Haagse Binckhorst, ooit vooral bekend als bedrijventerrein, ondergaat de laatste jaren een enorme transformatie, ...

Lees verder »

c21 c125 c185 c225
Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

6 apr om 15:01 uur
timer 2 min

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) wordt door veel partijen gezien als een waardevolle manier om de duurzaamheidsprestatie ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225
Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van de toekomst

Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van ...

1 apr om 10:01 uur
timer 3 min

Op het voormalig defensieterrein Crailo zijn 590 nieuwe woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid gepland. Het moet ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Balansexperiment: waterstoffabriek naast zonnepark

Balansexperiment: waterstoffabriek naast zonnepark

28 mrt om 10:01 uur
timer 3 min

Met behulp van zonne-energie die wordt omgezet in waterstof kan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk beter ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243 c263
Nieuw all-electric ziekenhuis Meppel opent poorten

Nieuw all-electric ziekenhuis Meppel opent poorten

21 mrt om 10:01 uur
timer 4 min

Na een weekend lang verhuizen wordt vandaag het splinternieuwe en aardgasvrije ziekenhuis Isala Meppel geopend. ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Batterij op bouwplaats: veel vermogen in klein jasje

Batterij op bouwplaats: veel vermogen in klein ...

3 mrt om 16:30 uur
timer 2 min

De bouw is hard bezig om het materieel te elektrificeren, maar dan moet er wel voldoende elektriciteit voorhanden ...

Lees verder »

c21 c125 c148 c225 c267
Warmte als dienst voor efficiëntere Nederlandse gebouwen

Warmte als dienst voor efficiëntere Nederlandse ...

26 jan om 16:30 uur
timer 3 min

Ontdek ook Efficiency-as-a-Service, een vernieuwend businessmodel achter winnende proposities voor efficiënte ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Ulco Vermeulen (Gasunie) ziet een grote toekomst voor waterstof

Ulco Vermeulen (Gasunie) ziet een grote toekomst ...

23-12-2021 om 08:01 uur
timer 3 min

Ulco Vermeulen is een spin in het web als het gaat om de levering en het transport van moleculaire energie in ...

Lees verder »

Reacties

Als je nu eens alle onderzoeken zou lezen dan zou je weten dat het netwerk van Nederland geen enkel risico loopt, er hoeft nog lang niet te worden uitgebreid. Dit onderwerp wordt door velen alleen maar aangegrepen om weer eens alles op zijn kop te zetten en hun zegje te doen en zin te krijgen, wellicht met verborgen agendas en eigen voordeel. Dus aan iedereen het verzoek om niet selectieve berichten te plaatsen maar eerst onderzoek te doen en met juiste beweringen te komen. Er is niets aan de hand, er hoeft niets te veranderen, mits er geen eigen politiek wordt gevoerd tot nadeel van het volk.

Beste Ruben, Mijn bedoeling is niet geweest om de discussie rondom het energienet aan te wakkeren. Daarbij ligt er nog een nuance in de belasting op het hoogspanningsnet enerzijds en het laag- en middenspanningsnet anderzijds. Er is wel degelijk sprake van impact op de laatst genoemde netten door een hoge toename van elektrische auto´s, zonnepanelen, warmtepompen, enzovoorts. En ja, dit vraagt om een efficiënte inrichting van de pieken en dalen in het net. Laten we hopen dat het volgend kabinet, al lijkt gisteren anders besloten, vol aan de slag gaat om de ambities van de 2023 energiedoelstellingen te halen. Hierdoor zal er groei ontstaan van duurzame-energie, EV’s en warmtepompen en zullen we na moeten denken over hoe we dit toekomstige energiesysteem vorm gaan geven. Lokale energieopslag en het beter inrichten van vraagsturing zou hierin een mogelijke oplossing kunnen zijn. Door middel van mijn blog wil ik de discussie aanjagen op welke wijze innovatie rondom opslag verder kan worden aangejaagd. De salderingsregeling zou, mits anders ingericht, hier een bijdrage aan kunnen leveren. Mvg, Jim

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up