Duurzaamheid is een kans, geen straf

Duurzaamheid is een kans, geen straf

In onze maatschappij wordt duurzaamheid gezien als een noodzakelijk kwaad. Mensen richten zich op minder fout doen en minder uitstoten. Dit is ook terug te zien in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen.

In een reeks blogs geven Duurzaam Gebouwd-experts hun visie op het thema Duurzame Energie, om dit onder de aandacht te brengen bij de aanstaande kabinetsformatie. Tot 15 maart gaan de experts in op de status quo rondom dit onderwerp en geven ze advies aan de nieuwe kabinetsleden.

 

We kunnen het ook anders benaderen, meer vanuit de natuur. In de natuur zijn systemen gebouwd rondom overvloed. Eigenlijk moeten we duurzaamheid zien als een kans. Meer welvaart, meer welzijn tegen lagere kosten zowel op de korte als lange termijn. We moeten niet denken in energiebesparing maar in energielevering. We moeten niet denken in bijna energieneutrale gebouwen, maar in gebouwen die energie leveren voor onze elektrische auto’s.

Deze manier van denken is geen sprookje. Het is realistisch. Inmiddels hebben wij meerdere panden gerealiseerd die niet alleen energie besparen maar ook meer energie opwekken dan ze verbruiken. Het aardige van die panden is, is dat het zeker niet ten koste is gegaan van de kwaliteit of van de beleving. Juist zijn die panden in staat de gebruiker/bewoner een veel rijkere beleving te verschaffen.

Best practices

Als voorbeelden kan ik de The Edge in Amsterdam en het pand van ABN Amro in Den Haag noemen. Nu is The Edge een nieuwbouwpand en kun je de juiste condities scheppen. Dat betreft niet alleen de harde comfortcriteria, maar juist ook de zachte criteria: temperatuur, licht, geluid, vocht, geur, kleur en voorzieningen op het gebied van ontspanning en beschikbaarheid van natuurlijk voedsel. Nieuwbouw is relatief eenvoudig om in te richten. Het vereist wel kennis van alle deelgebieden om in een symbiose er een mooi geheel van te maken.

Een ander voorbeeld is het pand van ABN Amro in Den Haag. Dat was een voormalig KvK kantoor, gebouwd in de jaren 90 volgens de energienormen van die tijd. Dit pand voldeed niet meer aan de huidige energienormen en moest grondig gerenoveerd worden om aan de hedendaagse comforteisen te voldoen. Door een aantal ingrijpende wijzigingen heeft het pand nu een BREEAM In-Use Excellent status gekregen. 

Daarnaast is het pand veel mooier en comfortabeler geworden. De architect heeft op een hele fraaie manier licht in het hele pand gebracht door het atrium te openen. Verder zijn er slimme technieken toegepast waaronder PCM (Phase Change Materials) in de klimaatplafonds. Dit kunstmatige ijs zorgt ervoor dat in de winter het warmteoverschot van de dag het gebouw ‘s nachts op temperatuur houdt en in de zomer de koude van de nacht invangt en overdag afstaat. Dit is een natuurlijk proces dat ook heel natuurlijk aanvoelt voor de gebruiker. Omdat het een natuurlijk proces is, ontstaat er een binnentemperatuur die enigszins meebeweegt met het buitenklimaat. Dit wordt door de gebruikers als veel behaaglijker ervaren dan een strak ingeregeld constant gebouw.

De toepassing van deze PCMs zorgt voor dermate veel besparing dat de bestaande gevel gehandhaafd kon worden om toch voor het energiecertificaat in aanmerking te komen. Het PCM klimaatplafond is ook goedkoper dan een volledig traditioneel klimaatplafond. Kortom, een comfortabeler binnenklimaat, duurzamer, goedkoper in gebruik én tegen een lagere investering.

De boodschap voor de politiek is:

  1. Duurzaamheid is een kans en geen straf. Wij kunnen onze kennis toepassen en de maatschappij verduurzamen. Daarnaast kunnen wij onze kennis exporteren en verdienen.
  2. De politiek moet zich niet bemoeien met de middelen maar met het doel. Het doel moet zijn: een fossielvrij, energieleverend Nederland. De mensen uit de praktijk, de ondernemers, gaan over de meest optimale oplossing, niet de politiek.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c134 c225 c265
Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

16 aug om 10:01 uur
timer 5 min

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243 c291
Energieopslag in watervoerende grondlagen

Energieopslag in watervoerende grondlagen

15 aug om 10:01 uur
timer 3 min

In Den Haag is onderzocht hoe vijf woonwijken kunnen worden verwarmd door op twee verschillende manieren gebruik ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Warmtebatterij steeds interessanter voor huishoudens

Warmtebatterij steeds interessanter voor huishoudens

23 mei om 15:01 uur
timer 6 min

Met het aanstaande beperken van de salderingsregeling wordt de roep om thuis elektriciteit te kunnen opslaan steeds ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Is warmteopslag in zoutbatterij dé oplossing?

Is warmteopslag in zoutbatterij dé oplossing?

29 apr om 10:01 uur
timer 3 min

Wat zijn de kansen voor een warmtebatterij op basis van zouten? Gaat dit concept een rol spelen in de warmtetransitie ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225
Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck in de Binck

Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck ...

11 apr om 10:01 uur
timer 2 min

De Haagse Binckhorst, ooit vooral bekend als bedrijventerrein, ondergaat de laatste jaren een enorme transformatie, ...

Lees verder »

c21 c125 c185 c225
Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

6 apr om 15:01 uur
timer 2 min

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) wordt door veel partijen gezien als een waardevolle manier om de duurzaamheidsprestatie ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225
Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van de toekomst

Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van ...

1 apr om 10:01 uur
timer 3 min

Op het voormalig defensieterrein Crailo zijn 590 nieuwe woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid gepland. Het moet ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Balansexperiment: waterstoffabriek naast zonnepark

Balansexperiment: waterstoffabriek naast zonnepark

28 mrt om 10:01 uur
timer 3 min

Met behulp van zonne-energie die wordt omgezet in waterstof kan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk beter ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243 c263
Nieuw all-electric ziekenhuis Meppel opent poorten

Nieuw all-electric ziekenhuis Meppel opent poorten

21 mrt om 10:01 uur
timer 4 min

Na een weekend lang verhuizen wordt vandaag het splinternieuwe en aardgasvrije ziekenhuis Isala Meppel geopend. ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Batterij op bouwplaats: veel vermogen in klein jasje

Batterij op bouwplaats: veel vermogen in klein ...

3 mrt om 16:30 uur
timer 2 min

De bouw is hard bezig om het materieel te elektrificeren, maar dan moet er wel voldoende elektriciteit voorhanden ...

Lees verder »

c21 c125 c148 c225 c267
Warmte als dienst voor efficiëntere Nederlandse gebouwen

Warmte als dienst voor efficiëntere Nederlandse ...

26 jan om 16:30 uur
timer 3 min

Ontdek ook Efficiency-as-a-Service, een vernieuwend businessmodel achter winnende proposities voor efficiënte ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Ulco Vermeulen (Gasunie) ziet een grote toekomst voor waterstof

Ulco Vermeulen (Gasunie) ziet een grote toekomst ...

23-12-2021 om 08:01 uur
timer 3 min

Ulco Vermeulen is een spin in het web als het gaat om de levering en het transport van moleculaire energie in ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up