Glasnost en perestrojka in de Nederlandse bouw- en vastgoedsector?

Glasnost en perestrojka in de Nederlandse bouw- en vastgoedsector?

Zoals Gorbatsjov vanaf 1985 de vastlopende Sovjet-Unie weer op gang heeft kunnen krijgen door glasnost (openheid) en perestrojka (hervormingen), is op dit moment voor duurzaamheid een “Haagse Groene Lente Revolutie” ontvlamt met enorme impact voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector.

Onder het kabinet Rutte II leken de aantrekkende woningmarkt en het ontbreken van een Nationale Omgevingsvisie nog de grootste bedreigingen om te komen tot duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland, maar sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 is de “Haagse Groene Lente Revolutie” daadwerkelijk in Nederland doorgebroken. Een “Haagse Groene Lente Revolutie” met duurzame integrale keuzes voor 'Anders en Beter' nu alleen nog vast te leggen in de Nationale Omgevingsvisie.

Kabinetsformatie

In de als Groen-Rechts aangeduide formatieverkenning VVD, CDA, D66 en GroenLinks omarmen alle partijen het klimaatakkoord van Parijs en één klimaatmaatregel komt bij alle vier partijen voor: een nieuw kabinet moet investeren in het isoleren van woningen en gebouwen.

Nu was het onder het kabinet Rutte II om met milieubeleidsmaatregelen en gedragsveranderingen de temperatuurstijging in 2100 te beperken tot 2°C ook best belangrijk. Maar in de “Haagse Groene Lente Revolutie” lijkt niet alleen de Nederlandse politiek te kiezen voor glasnost (openheid) en perestrojka (hervormingen) voor duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector. Ook waait een “extreem frisse groene wind” bij:

  • gemeenten, provincies en waterschappen, die op 10 maart 2017 een gezamenlijke investeringsagenda met hun jaarlijkse investeringen van 28 miljard willen inzetten voor Naar een duurzaam Nederland en vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren.
  • het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die op 3 april 2017 de urgentie van de klimaatkwestie benadrukt en dat de komende kabinetsperiode werk gemaakt moet worden van het aanpakken van het klimaatprobleem.
  • De VNO-NCW, die met de 11 megagetallen Nederland van het gas af wil hebben.
  • en de bouwwereld met de presentatie op 28 maart 2017 van de Bouwagenda als Nederlands antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen klimaatverandering en uitputting van grondstoffen voor de komende jaren met specifieke opgaven als: verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, grootschalige renovatie en vervanging van de infrastructuur, vervangings- en uitbreidingsopgaven tot 1 miljoen woningen, de transformatie van leegstaande kantoren, maatschappelijk vastgoed en delen van het winkelbestand.

Het jaar 2017 is het momentum om deze “Haagse Groene Lente Revolutie” te verzilveren in een koploperspositie van de Nederlandse bouw- en vastgoedsector met innovaties en specialismen als exportproduct en ook voor samenwerking met andere landen. Hiervoor zal het nieuwe kabinet een voortrekkers rol moeten vervullen om integrale en duurzame keuzes te maken van en met “dé man op straat in Nederland” en Duurzaamheid als fundering voor de Nationale Omgevingsvisie. Net als Apple meer is dan een hardware-bedrijf, zal de Nederlandse bouw- en vastgoedsector nu moeten laten zien dat het daadwerkelijk de grootste wereldwijde speler is met duurzame innovaties en specialismen.

Als deze “Haagse Groene Lente Revolutie” in 2017 niet verzilvert wordt met Duurzaamheid als fundering voor de Nationale Omgevingsvisie, dan zullen conservatieven en fossielen met hun belangen tegen duurzaamheid een “coup” plegen net als de Augustusstaatsgreep in 1991 in Moskou. De Nederlandse bouw- en vastgoedsector zal dan op basis van de oude 4 P’s: Pieken, Pakken, Pleite en Puinhoop blijven opereren, terwijl de urgentie voor duurzaamheid juist nu het grootst is. En helaas zit er bij de kabinetsformatie niemand aan tafel met de initiatalen van Boris Jeltsin om de menigte op een (olie)tank(er) toe te spreken om deze mogelijke coup af te laten blazen…

Met blogs, publicaties en mijn in de 2e helft van 2017 te verschijnen boek met de voorlopige werktitel “Duurzame Gebiedsontwikkeling” draag ik graag bij om een duurzame koploperspositie voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector te veroveren.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

13 nov om 13:00 uur
timer 6 min

Hoe een koffietafel van private eilandbezitters hun gedrag duurzaam veranderde.

Lees verder »

Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van kersen eten)

Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van ...

8 nov om 15:30 uur

Marten Valk: Stakingen in het kader van stikstofoxiden. Handhaving van de Pfas-normering. De kreten van Greta Thunberg. Elon ...

Lees verder »

Weg met de norm, leve de standaard

Weg met de norm, leve de standaard

8 nov om 08:00 uur
timer 4 min

Harm Valk: We hebben een probleem met normen, zeker in de bouw- en vastgoed. Daarom moeten we ervan af. De bouw wordt er ...

Lees verder »

Regie over innovatie

Regie over innovatie

4 nov om 11:00 uur
timer 3 min

Ik heb al eens eerder over hem geschreven; Bart Bossink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was ...

Lees verder »

Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

27 sep om 15:30 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: Een paar weken terug vroeg ik mijn netwerk wie er een lab-omgeving kent waar je verduurzamingsmaatregelen voor ...

Lees verder »

Stap uit de comfortzone

Stap uit de comfortzone

23 sep om 07:00 uur
timer 4 min

Marten Valk: Na mijn sabbatical kijk ik met nieuwsgierigheid naar het spanningsveld tussen mijn vakgebied ‘bouwfysica’ ...

Lees verder »

Kennis? Kennissen!

Kennis? Kennissen!

22 aug om 16:00 uur
timer 3 min

Harm Valk: Vakantie, mooie tijd. Je ziet nieuwe plekken en doet nieuwe indrukken op, of hernieuwt het contact met plekken ...

Lees verder »

Ons Bouwbesluit is crimineel

Ons Bouwbesluit is crimineel

19 aug om 15:30 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Het Bouwbesluit is crimineel en daarom wordt het hoog tijd dat het ouderwetse model flink op de schop gaat. We ...

Lees verder »

Gezond binnen zitten

Gezond binnen zitten

24 jul om 08:00 uur

Marjolein van Gelder: Uit diverse onderzoeken in Westerse landen blijkt dat we gemiddeld 90% van onze tijd binnen besteden. Deze tijd ...

Lees verder »

Het geluid van lucht/water-warmtepompen: is de wetgever horende doof?

Het geluid van lucht/water-warmtepompen: is de wetgever horende doof?

13 jun om 15:30 uur
timer 8 min

Rudy Grevers: Zoals zo vaak volgt de wetgeving de actualiteit, maar veelal wordt beleid ten aanzien van nieuwe thema`s (veel) ...

Lees verder »

Afscheidsbrief aan mijn hartverwarmende vriend

Afscheidsbrief aan mijn hartverwarmende vriend

29 mei om 11:00 uur
timer 4 min

Jan-Maarten Elias: Exact 60 jaar na de ontdekking van 'Slochteren', schrijven wij jou deze afscheidsbrief. Het gaat ons aan het hart, ...

Lees verder »

Energietransitie: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan

Energietransitie: ik heb het nog nooit gedaan, ...

28 mei om 13:00 uur
timer 5 min

Selina Roskam: Een stoere quote van Pippi Langkous als ze aan iets nieuws begint. En hoe meer we aan de energietransitie in de ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up