Waardebepaling en duurzaamheid

Waardebepaling en duurzaamheid

Zoals de meesten van u weten ben ik het afgelopen jaar bezig geweest met een onderzoek naar de barrières bij het investeren in energie-efficiënt vastgoed. Daarin kwamen vele pijnpunten naar voren, maar een belangrijke grondslag voor de terughoudendheid ligt vaak in de waardebepaling. Wat is de aanvullende waarde van energie efficiëntie op vastgoed, ongeacht de functie? Binnen het Nederlandse vastgoednetwerk wordt hier ondertussen regelmatig aandacht aan besteed.

We hebben concreet met twee vragen te maken: ‘Op welke manier wordt de duurzaamheid van het gebouw bepaald’ en ‘Welke toegevoegde waarde levert deze duurzaamheid het gebouw in de toekomst op?’

De eerste vraag gaat heel duidelijk over de methodiek en vraagt om een consensus omtrent de wijze waarop de duurzaamheid in een gebouw definiëren. Dit wordt steeds lastiger. We kunnen kijken naar energielabels, maar met de huidige aandacht voor materialen en gebruikerscomfort/gezondheid dekken deze niet totaal de lading.

We kunnen de verschillende certificeringssystemen gebruiken (BREEAM/LEED/WELL etc.) maar dat geeft ons geen richtlijnen over het daadwerkelijk duurzame definiëren van een gebouw. Een voorbeeld: is BREEAM Pass (1 ster) even duurzaam als BREEAM Very Good (3 sterren)? Waarschijnlijk is uw eerste antwoord: ‘Nee’. Stel dat ik u vertel dat het PASS-gebouw deze certificering heeft behaald op basis van energie en materialen en de rest links heeft laten liggen. Terwijl het gebouw met de Very Good-certificering deze behaald heeft op basis van aspecten als ecologie en gezondheid? Hoe verhouden de gebouwen zich nu?

Nog lastiger wordt het als we over specifieke maatregelen gaan praten. Een paar jaar geleden was een led-verlichtingsinstallatie nog een energie-efficiënte maatregel. Tegenwoordig is het een gangbare keuze. In hoeverre moet deze installatie dan nog als ‘aanvullend’ energie-efficiënt gezien worden of gewoon als ‘standaard’ onderdeel van een gebouw. Hoe bepalen we dan de waarde van deze installatie in het gebouw?

Brown Discount

Met de huidige sprongen in energielabels wordt energie-efficiëntie ook steeds lastiger te om als duurzame maatstaf te gebruiken. Interessanter is het om bij het gebouw te kijken naar maatregelen die nog niet genomen zijn. Bijvoorbeeld als we de energie-efficiëntie niet gaan zien als een aanvulling, maar als een standaard. Hiermee gaan we de gebouwen die niet aan de eisen voldoen negatief waarderen, oftewel de ‘Brown Discount’. Deze term geeft ook meteen aansluiting op mijn tweede vraag omtrent de toegevoegde waarde van duurzaamheid in het gebouw in de toekomst.

Binnen de oude circle of blame werd altijd gewezen naar de gebruiker of huurder. Deze was niet bereid te betalen voor duurzame en energie-efficiënte maatregelen in een gebouw. Met de opkomende interesse voor systemen als WELL is het de vraag of dat nog wel de realiteit is. In hoeverre gaat het gebrek aan energie-efficiënte maatregelen er niet toe leiden dat de gebruiker niet meer bereid is te betalen voor een gebouw dat niet voldoet aan de standaardverwachtingen omtrent energie-efficiëntie.

De overheid maakt met de minimumeisen rondom energielabels (eerst C en straks B) al een nieuwe standaard omtrent energie-efficiëntie en vastgoed. Gebouwen met lagere labels moeten nu aangepakt worden om een exploitatierisico voor de toekomst te beperken. Als de gebruiker hier nu ook nog in gaat sturen door een bepaalde basisverwachting te creëren, dan heeft dit een directe impact op de wijze waarop waardebepaling van vastgoed ingezet wordt.

Mijn vragen en overwegingen zijn nog lang niet volledig, maar ik merk vanuit mijn project dat er behoefte ontstaat aan een vorm van consensus omtrent in ieder geval deze twee specifieke (maar brede) vragen. Daarom ga ik graag met u allen in overleg om te komen tot een eerste kader voor waardebepaling van duurzaamheid te komen.

Waardebepaling

Op 12 september organiseren wij een bijeenkomst omtrent Waardebepaling in Amsterdam. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf u in voordat het te laat is. Sprekers van Triodos, ABN AMRO, Dynamis en MAT25 geven hun visies op waardebepaling en duurzaamheid. In deze eerste bijeenkomsten bespreken we verschillen, overeenkomsten en komen we tot nieuwe inzichten en samenwerkingen.

In navolging daarop organiseren we een aantal workshops. Informatie hierover volgt spoedig. We richten ons op commercieel vastgoed (workshop 1), particulier woningbezit (workshop 2) en gebruikers/huurders (workshop 3). Hierbij gaan we verder in op vast te stellen uitgangspunten om consensus te bereiken omtrent waardebepaling.

Omdat we een internationaal project zijn (H2020 BUILDINTEREST) zal ook bij onze internationale partners dit onderwerp opgepakt gaan worden. Tijdens de internationale bijeenkomst in februari zal er dan ook verder over dit onderwerp gesproken worden en komt u ook met Europese partijen in gesprek. Doet u mee?

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c135 c243
Prijsplafond is geen blijvende oplossing

Prijsplafond is geen blijvende oplossing

12 jan om 15:01 uur
timer 3 min

Met de nodige verbazing volgde Duurzaam Gebouwd-expert Albert Hulshoff de afgelopen maanden het debat over het ...

Lees verder »

c21 c54 c148 c263
Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

10 jan om 10:01 uur
timer 5 min

Er zijn steeds meer mensen actief met het verduurzamen van hun woning. Naast de klimaatdoelen vormen ook de hoge ...

Lees verder »

c21 c54 c225 c280
Isochroniteit: de vijf levensduren van een duurzaam gebouw

Isochroniteit: de vijf levensduren van een duurzaam ...

14-12-2022 om 10:01 uur
timer 9 min

Wie een duurzaam gebouw wil ontwikkelen, kan daarvoor de 5F-methode gebruiken die gebaseerd is op vijf verschillende ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243 c265
Zet deze winter ook de knop om!

Zet deze winter ook de knop om!

26-10-2022 om 16:01 uur
timer 3 min

Krijgen we deze winter op vrijdag lege kantoren met de thermostaat in de laagste stand en met alle lampen uit? ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c265
Portefeuilleaanpak voor de komende vier jaar

Portefeuilleaanpak voor de komende vier jaar

25-10-2022 om 16:01 uur
timer 5 min

In een driedelige serie blogs gaat Duurzaam Gebouwd-expert Selina Roskam dieper in op het verschijnen van de Kamerbrief ...

Lees verder »

c21 c54 c186 c265
Renovatiestandaard: nieuwe stap vooruit

Renovatiestandaard: nieuwe stap vooruit

24-10-2022 om 16:01 uur
timer 7 min

Wat is het een bizarre tijd. Werken aan de energietransitie in de gebouwde omgeving is schaken op drie borden ...

Lees verder »

c21 c54 c134 c160 c259
Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor de bouw

Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor ...

18-10-2022 om 10:01 uur
timer 6 min

In Nederland worden problemen in silo’s geplaatst en opgelost met geld. Heel veel geld. De bouwsector heeft ...

Lees verder »

c21 c54 c265
Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

31-08-2022 om 13:01 uur
timer 36 min

In Nederland zijn meer dan 150 merken warmtepompen te koop en voor meer dan 6.000 types ligt een ISDE-subsidie ...

Lees verder »

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30-06-2022 om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10-06-2022 om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11-05-2022 om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

04-05-2022 om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up