Waardebepaling en duurzaamheid

Waardebepaling en duurzaamheid

Zoals de meesten van u weten ben ik het afgelopen jaar bezig geweest met een onderzoek naar de barrières bij het investeren in energie-efficiënt vastgoed. Daarin kwamen vele pijnpunten naar voren, maar een belangrijke grondslag voor de terughoudendheid ligt vaak in de waardebepaling. Wat is de aanvullende waarde van energie efficiëntie op vastgoed, ongeacht de functie? Binnen het Nederlandse vastgoednetwerk wordt hier ondertussen regelmatig aandacht aan besteed.

We hebben concreet met twee vragen te maken: ‘Op welke manier wordt de duurzaamheid van het gebouw bepaald’ en ‘Welke toegevoegde waarde levert deze duurzaamheid het gebouw in de toekomst op?’

De eerste vraag gaat heel duidelijk over de methodiek en vraagt om een consensus omtrent de wijze waarop de duurzaamheid in een gebouw definiëren. Dit wordt steeds lastiger. We kunnen kijken naar energielabels, maar met de huidige aandacht voor materialen en gebruikerscomfort/gezondheid dekken deze niet totaal de lading.

We kunnen de verschillende certificeringssystemen gebruiken (BREEAM/LEED/WELL etc.) maar dat geeft ons geen richtlijnen over het daadwerkelijk duurzame definiëren van een gebouw. Een voorbeeld: is BREEAM Pass (1 ster) even duurzaam als BREEAM Very Good (3 sterren)? Waarschijnlijk is uw eerste antwoord: ‘Nee’. Stel dat ik u vertel dat het PASS-gebouw deze certificering heeft behaald op basis van energie en materialen en de rest links heeft laten liggen. Terwijl het gebouw met de Very Good-certificering deze behaald heeft op basis van aspecten als ecologie en gezondheid? Hoe verhouden de gebouwen zich nu?

Nog lastiger wordt het als we over specifieke maatregelen gaan praten. Een paar jaar geleden was een led-verlichtingsinstallatie nog een energie-efficiënte maatregel. Tegenwoordig is het een gangbare keuze. In hoeverre moet deze installatie dan nog als ‘aanvullend’ energie-efficiënt gezien worden of gewoon als ‘standaard’ onderdeel van een gebouw. Hoe bepalen we dan de waarde van deze installatie in het gebouw?

Brown Discount

Met de huidige sprongen in energielabels wordt energie-efficiëntie ook steeds lastiger te om als duurzame maatstaf te gebruiken. Interessanter is het om bij het gebouw te kijken naar maatregelen die nog niet genomen zijn. Bijvoorbeeld als we de energie-efficiëntie niet gaan zien als een aanvulling, maar als een standaard. Hiermee gaan we de gebouwen die niet aan de eisen voldoen negatief waarderen, oftewel de ‘Brown Discount’. Deze term geeft ook meteen aansluiting op mijn tweede vraag omtrent de toegevoegde waarde van duurzaamheid in het gebouw in de toekomst.

Binnen de oude circle of blame werd altijd gewezen naar de gebruiker of huurder. Deze was niet bereid te betalen voor duurzame en energie-efficiënte maatregelen in een gebouw. Met de opkomende interesse voor systemen als WELL is het de vraag of dat nog wel de realiteit is. In hoeverre gaat het gebrek aan energie-efficiënte maatregelen er niet toe leiden dat de gebruiker niet meer bereid is te betalen voor een gebouw dat niet voldoet aan de standaardverwachtingen omtrent energie-efficiëntie.

De overheid maakt met de minimumeisen rondom energielabels (eerst C en straks B) al een nieuwe standaard omtrent energie-efficiëntie en vastgoed. Gebouwen met lagere labels moeten nu aangepakt worden om een exploitatierisico voor de toekomst te beperken. Als de gebruiker hier nu ook nog in gaat sturen door een bepaalde basisverwachting te creëren, dan heeft dit een directe impact op de wijze waarop waardebepaling van vastgoed ingezet wordt.

Mijn vragen en overwegingen zijn nog lang niet volledig, maar ik merk vanuit mijn project dat er behoefte ontstaat aan een vorm van consensus omtrent in ieder geval deze twee specifieke (maar brede) vragen. Daarom ga ik graag met u allen in overleg om te komen tot een eerste kader voor waardebepaling van duurzaamheid te komen.

Waardebepaling

Op 12 september organiseren wij een bijeenkomst omtrent Waardebepaling in Amsterdam. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf u in voordat het te laat is. Sprekers van Triodos, ABN AMRO, Dynamis en MAT25 geven hun visies op waardebepaling en duurzaamheid. In deze eerste bijeenkomsten bespreken we verschillen, overeenkomsten en komen we tot nieuwe inzichten en samenwerkingen.

In navolging daarop organiseren we een aantal workshops. Informatie hierover volgt spoedig. We richten ons op commercieel vastgoed (workshop 1), particulier woningbezit (workshop 2) en gebruikers/huurders (workshop 3). Hierbij gaan we verder in op vast te stellen uitgangspunten om consensus te bereiken omtrent waardebepaling.

Omdat we een internationaal project zijn (H2020 BUILDINTEREST) zal ook bij onze internationale partners dit onderwerp opgepakt gaan worden. Tijdens de internationale bijeenkomst in februari zal er dan ook verder over dit onderwerp gesproken worden en komt u ook met Europese partijen in gesprek. Doet u mee?

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54
Bokito of Bonobo?

Bokito of Bonobo?

8 jan om 12:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Je komt in de markt nogal wat ego’s tegen. Mensen en bedrijven die primair acteren vanuit eigen producten, ...

Lees verder »

c21 c54
Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg niet verliefd

Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg ...

6 jan om 08:00 uur
timer 4 min

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en de hoeveelheid informatie die we moeten verwerken groeit exponentieel. ...

Lees verder »

c21 c54
Emissieloze bouw

Emissieloze bouw

6 jan om 07:00 uur

Daan Bruggink: Het klinkt als een prachtige utopie. Geen stikstof, geen CO2, geen fijnstof: dat moet een onmogelijk werkelijkheid ...

Lees verder »

c21 c54
Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

28-11-2019 om 15:30 uur

Marc Kooij: Een facilitair manager krijgt veel op z’n bordje. De eisen die aan een modern gebouw gesteld worden, stijgen ...

Lees verder »

c21 c54
Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

13-11-2019 om 13:00 uur
timer 6 min

Hoe een koffietafel van private eilandbezitters hun gedrag duurzaam veranderde.

Lees verder »

c21 c54
Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van kersen eten)

Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van ...

08-11-2019 om 15:30 uur

Marten Valk: Stakingen in het kader van stikstofoxiden. Handhaving van de Pfas-normering. De kreten van Greta Thunberg. Elon ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Weg met de norm, leve de standaard

Weg met de norm, leve de standaard

08-11-2019 om 08:00 uur
timer 4 min

Harm Valk: We hebben een probleem met normen, zeker in de bouw- en vastgoed. Daarom moeten we ervan af. De bouw wordt er ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Regie over innovatie

Regie over innovatie

04-11-2019 om 11:00 uur
timer 3 min

Ik heb al eens eerder over hem geschreven; Bart Bossink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

27-09-2019 om 15:30 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: Een paar weken terug vroeg ik mijn netwerk wie er een lab-omgeving kent waar je verduurzamingsmaatregelen voor ...

Lees verder »

c21 c54
Stap uit de comfortzone

Stap uit de comfortzone

23-09-2019 om 07:00 uur
timer 4 min

Marten Valk: Na mijn sabbatical kijk ik met nieuwsgierigheid naar het spanningsveld tussen mijn vakgebied ‘bouwfysica’ ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Kennis? Kennissen!

Kennis? Kennissen!

22-08-2019 om 16:00 uur
timer 3 min

Harm Valk: Vakantie, mooie tijd. Je ziet nieuwe plekken en doet nieuwe indrukken op, of hernieuwt het contact met plekken ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Ons Bouwbesluit is crimineel

Ons Bouwbesluit is crimineel

19-08-2019 om 15:30 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Het Bouwbesluit is crimineel en daarom wordt het hoog tijd dat het ouderwetse model flink op de schop gaat. We ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up