Neproms gebiedsontwikkeling heeft 2 gezichten: Dr Jekyll en Mr Hyde?

timer2 min
Neproms gebiedsontwikkeling heeft 2 gezichten: Dr Jekyll en Mr Hyde?

Ik heb tijdens mijn zomervakantie tot in Denemarken erover nagedacht, gedubd en gewogen en ben tot de volgende conclusie gekomen: De Neprom is (nog) niet duurzaam en niet omgevingswetproof…

En dat ondanks de mooie woorden van Neprom-voorzitter Bart van Breukelen op 10 juni 2016 aan het adres van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, die haar de Neprom-visie ‘Ruimte maken voor het Nationaal Geluk’ overhandigde. Destijds zei hij:

De demografische transitie, de energietransitie, de revoluties in mobiliteit en in informatie- en communicatietechnologie stellen ons voor urgente opgaven. Nederland moet kiezen! Een goed ingerichte leefomgeving draagt bij aan het geluk van mensen, aan welvaart en welzijn en is een stimulans voor onze economie. Voortvarendheid is echter geboden. We kunnen niet wachten op een Nationale Omgevingsvisie in 2019.”

Het grootste deel van de nieuwe woningbouwopgave in de komende decennia dient in bestaand stedelijk gebied plaats te vinden, door middel van transformatie en herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen, leegstaande kantoren en ander verouderd vastgoed.”

De Neprom lijkt te streven naar gebiedsontwikkeling met een visie voor een duurzame Nationale Omgevingsvisie. Maar in de NEPROM-brief aanvalsplan woningbouw Ontwikkelaars bepleiten noodplan woningbouw’ van 19 juli 2017 draait dat beeld ineens helaas 180° uit de maatregelen, die Neprom voorstelt:

  1. Het buiten werking stellen van de Ladder voor duurzame verstedelijking, zodat bij woningbouw geen sprake meer is van duurzame gebiedsontwikkeling.
  2. Het schrappen van de gemeentelijke bezwaarschriftprocedure, waardoor compleet voorbij gegaan wordt aan participatie en maatschappelijk draagvlak.
  3. Gemeenten moeten terughoudend omgaan met:
  • percentages voor het reguleren van de nieuwbouwproductie voor sociale (huur)woningen en middeldure (huur)woningen
  • aanvullende eisen ten aanzien van nieuwbouw en kiezen voor een ontslakte werkwijze.

De NEPROM wil blijkbaar helemaal af van de gemeentelijke keuzevrijheid, autonomie en maatwerk van gemeenten, zo blijkt uit een volgende maatregel:

Het Rijk maakt bindende afspraken met gemeenten om een aantal grote, reeds aangewezen nieuwbouwlocaties in het westen en midden van het land versneld te bebouwen. Het betreft onder meer locaties als voormalig vliegveld Valkenburg, Haarlemmermeer-West, Zuidplaspolder Zuid-Holland en Rijnenburg Utrecht. Daarnaast wijzen gemeenten en provincies met voortvarendheid nieuwe bouwlocaties aan.

Tot mijn spijt kom ik tot de conclusie, dat het lijkt of de Neprom-gebiedsontwikkeling met 2 gezichten bedrijft: Dr Jekyll en Mr Hyde.

Ondanks de vele mooie inspirerende voorbeelden in Nederland als:

  1. Het nieuwe dorp Op Buuren geïnspireerd op landelijke buitenplaatsen.
  2. Park 2020 is dé best practice van een duurzame werkomgeving die niet alleen effectief, maar ook economisch haalbaar is.[iv]
  3. Puraverde: Wonen in een prachtige, cradle-to-cradle duurzame woonwijk![v]

Mijn oproep aan de NEPROM is daarom ook:

Kom met een visie en acteer echt duurzaam en ‘eenvoudig beter’ in de geest van de Omgevingswet!

Auteur Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling bij Aranto.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c135 c184 c225
Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije ...

21 jan om 16:01 uur
timer 1 min

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt ...

Lees verder »

c21 c134 c225
'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

17-10-2019 om 15:00 uur
timer 4 min

De komende jaren worden tientallen, zo niet honderden gebieden op de schop genomen om toe te werken naar een volledig ...

Lees verder »

c21 c134 c225
10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet' te lezen

10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling ...

11-10-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-expert Arno Kleine Staarman schreef het boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet'. ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c246
Wordt nieuwe Omgevingswet oplossing voor ‘democratisch tekort’?

Wordt nieuwe Omgevingswet oplossing voor ‘democratisch ...

04-10-2019 om 08:00 uur
timer 4 min

Gaat het werk van planologen eenvoudiger worden dankzij de invoering van de Omgevingswet? Co Verdaas geeft antwoord.

Lees verder »

c21 c134 c225
Mexit first, duurzaamheid second!

Mexit first, duurzaamheid second!

17-05-2019 om 12:30 uur
timer 3 min

De vernietiging van de aarde is in volle gang. Dit dwingt ons om grote sprongen te maken om deze schade aan de ...

Lees verder »

c21 c134 c186 c225 c237
Stedelijk ontwerp en de nieuwbouweisen BENG

Stedelijk ontwerp en de nieuwbouweisen BENG

10-05-2019 om 15:30 uur
timer 1 min

Ruimtelijke ontwerpers lijken op het eerste gezicht een ‘vreemde eend in de bijt’ als het gaat om bijna ...

Lees verder »

c21 c134 c137 c225 c243
Zomerse zoektocht naar duurzamere gebouwde omgeving

Zomerse zoektocht naar duurzamere gebouwde omgeving

03-05-2019 om 11:00 uur
timer 1 min

Gezocht voor pitches tijdens bbq: producten die bijdragen aan een duurzamere energieleverende gebouwde omgeving.

Lees verder »

c21 c134 c135 c225
Schuiven aan de knoppen van het mengpaneel Omgevingswet

Schuiven aan de knoppen van het mengpaneel Omgevingswet

26-04-2019 om 10:45 uur
timer 4 min

Door de nieuwe Omgevingswet moeten bouwprojecten makkelijker de weg van tekentafel naar realisatie kunnen vinden. ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c237 c238
'Binnen vastgoed dagelijks bezig met biodiversiteit'

'Binnen vastgoed dagelijks bezig met biodiversiteit'

26-04-2019 om 08:00 uur
timer 8 min

Of het nu gaat om duurzaamheid, biodiversiteit of de gezondheid van de gebruikers; groen is niet meer weg te denken ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c225
De spagaat van gemeenten

De spagaat van gemeenten

16-04-2019 om 16:00 uur
timer 2 min

Naast het standaard dagelijks reilen en zeilen, komt de aanstaande Omgevingswet als een zware tanker af op gemeentelijke ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Volgende Bouwpoort richt pijlen op omgevingswet

Volgende Bouwpoort richt pijlen op omgevingswet

01-04-2019 om 13:00 uur
timer 1 min

Dankzij de Omgevingswet moet het eenvoudiger worden om bouwprojecten te starten en sneller richting realisatie ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c253 c254
Duurzaamheid vereist opschalen en innovatieve samenwerking

Duurzaamheid vereist opschalen en innovatieve ...

25-03-2019 om 13:00 uur
timer 5 min

Volgens Henberto Remmerts (Tauw bv) is innoveren, opschalen en ketensamenwerking nodig voor de realisatie van de ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up