9 werelddoelen voor groene gebouwen

9 werelddoelen voor groene gebouwen

Vlak voor de 23e klimaatconferentie in Bonn bracht de World Green Building Council (WGBC) een plaat uit waarin ze beschrijft welke duurzame doelen bijdragen aan groene gebouwen.

Na diverse presentaties over de minimale vereisten voor verduurzaming van kantoren in Nederland wil ik schetsen aan welke doelen we moeten werken op de lange termijn.

17 sustainable development goals

In 2015 hebben de Verenigde Naties de 17 werelddoelen voor een duurzame toekomst vastgesteld. Ook Nederland doet vanzelfsprekend mee, wat betekent dat we hierover moeten rapporteren. Onder het Tweede Kamer-onderwerp ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ vind ik een soort plan van aanpak rondom deze doelen. Hoe we via de gebouwde omgeving bijdragen aan deze duurzaamheidsdoelen, is niet zo duidelijk in dit plan. Het Energieakkoord komt terug, het Rijksbrede programma circulaire economie, maar niet zo mooi als nu de WGBC.

(Bron: World Green Building Council)

Met 9 doelen voor groene gebouwen is deze blog niet echt kort. Het helpt om eens vanuit een ander perspectief te kijken.

Good health and well-being

Zo'n thema gaat in eerste instantie over de gezondheidszorg. Maar we weten allemaal wel dat voorkomen beter is dan genezen. We verblijven zo'n 80% van onze tijd in gebouwen. Deze hebben dus veel invloed op onze gezondheid.

Bijdragen aan gezonde en productieve werknemers zou ook een hoge prioriteit bij werkgevers moeten hebben. En dus hoog op de agenda bij facilitymanagers, corporate real estate managers en vastgoedmanagers: zij hebben invloed op gebouwen en de plekken waarop de werknemers hun werk doen.

Positief is dat er op de lijst voor een WELL-certificaat in Nederland 10 projecten staan, dat de VLA goed bezig is met Programma's van Eisen rondom kantoren en het binnenmilieu door het Lenteakkoord net zo hard wordt meegenomen als energieneutraal zijn.

Affordable and clean energy

Zonnepanelen worden steeds goedkoper, beter toepasbaar en gewoon. Maar denk ook aan de warmtepompen: helaas hebben ze nog niet dezelfde prijs als een HR++-ketel, maar dan kijk je alleen naar de aanschafprijs.

In Nederland moeten we los van het aardgasnetwerk. In de plaats daarvan komt duurzame energie: wko's, zonneboilers, zonnepanelen of misschien zelfs wel wind op je bedrijventerrein. Energieneutraal betekent ook dat je zo veel energie zelf duurzaam opwekt als je nodig hebt. Maak een plan hoe je dat gaat bereiken.

Decent work and economic growth

Bij dit thema moet ik meteen aan de Bouwagenda denken. Het lobbyen voor meer bouwthema's in het Regeerakkoord heeft zijn vruchten afgeworpen. Nog nooit stond er zo veel geschreven in het regeerakkoord over de bouw.

Na de crisis is het wel weer tijd voor de bouw om te floreren. Naar mijn mening moet het wel anders. Niet op dezelfde voet verder. Bij decent work denk ik ook aan fatsoenlijk werkgeverschap, dat ervoor zorgt dat zijn mensen met plezier naar het werk gaan, dat ze het werk goed afleveren en daarvoor opgeleid zijn.

Voor de energietransitie moeten mensen wel nieuwe skills hebben. BuildUpSkills helpt professionals op MBO en HBO niveau met de nieuwe technieken. De jeugd krijgt op school steeds meer 21st Century Skills mee: we leven tenslotte steeds meer in een kennis- en netwerksamenleving. Big data worden ook ingezet om gebouwen beter te benchmarken. Hoe ga je daarmee om?

Onder economic growth kun je ook verstaan dat je geld moet kunnen verdienen aan je werk. Niet ten koste van alles, maar wel dat het positief is op je balans. Duurzaam ondernemen loont, zeg maar. En voor de vastgoedsector zien we dat ook. Heel langzaam veranderen taxaties, worden in taxatierapporten duurzaamheid meegenomen en zie je het terug in de waarde. Bedrijven die in duurzame gebouwen zitten, een duurzaam primair proces en duurzame bedrijfsvoering hebben, doen het beter dan niet duurzame. Daar wil je natuurlijk met zijn allen naar toe.

Industry, innovation and infrastructure

Innovatie kun je niet meer los zien van industrialisatie. En ook de energie-infrastructuur gaat veranderen. Zonnepanelen en ledverlichting werden door de industrialisatie snel goedkoper. Wellicht is dat ook nog te verwachten voor warmtepompen, handige isolatiepanelen en zonneboilers.

Restwarmte van de industrie kan gebruikt worden om huizen en bedrijventerreinen te verwarmen. Of gewoon binnen de industrie dat de restwarmte gebruikt wordt om het kantoor te verwarmen. Daarvoor heb je ook een andere infrastructuur voor nodig. Het aardgasnetwerk is op veel plaatsen nu zo'n 50 jaar oud: door wat voor netwerk wordt het vervangen? Toch nog gas, of wellicht een verzwaard elektriciteitsnetwerk of een lage-temperatuur-warmtenetwerk.

Innovatie is ook nog keihard nodig. Topsector Energie, Water, ICT: ze werken allemaal wel op een of andere manier aan een toekomstbestendige wereld. Overheid en bedrijfsleven werken aan vernieuwingen. De mooiste van de laatste tijd zijn de zonnepanelen met een print, die je in de gevel kunt verwerken.

Sustainable cities and communities

In de stad wonen zoveel mensen dat de focus op leefbaarheid en duurzaamheid daar echt nodig is. Gebouwen alleen verduurzamen zonder naar de omgeving te kijken, is iets van de afgelopen tijd. In de aankomende tijd dragen duurzame gebouwen bij aan het uitvoeren van regionale energiestrategieën.

Energieneutrale gebouwen, zoals we dat graag wensen in 2050, kunnen waarschijnlijk niet energieneutraal zijn op gebouwniveau, maar wel als je net iets verder kijkt. Huizen kunnen op een dergelijke manier al energieneutraal zijn, door mee te doen met de postcoderoos.

Het gaat natuurlijk niet alleen om energie, maar ook om leefbaarheid. Om de verhouding tussen wonen en werken, groen en stenen, water en wegen. Wat betekent een gebouw in zijn omgeving? Leegstand voorkomen of andere oplossingen zoeken voor lege gebouwen.

Een duurzame stad is ook bestand tegen het klimaat. Die is klimaatadaptief. Gereed voor warme zomers en de natte perioden. Regenwateropvang, meer bomen die voor verkoeling zorgen, een groen verkoelend dak en zonwering.

Responsible consumption and production

Ik moet meteen denken aan sober en spaarzaam. Koop niet wat je niet nodig hebt. Hergebruik wat kan, koop geen wegwerpproducten. Repareer wat kan. Gebruik gebruikte producten voor een andere toepassing. In Nederland zien we steeds meer projecten met een circulair karakter. Koplopers vinden het interessant. Maar circulaire gebouwen zijn natuurlijk alleen circulair als ze ook aan de ouderwetse randvoorwaarden voldoen, zoals zo veel mogelijk energiebesparing en hernieuwbaar opgewekte energie. Niet alleen of je materiaal circulair is.

Weten waar je spullen voor het gebouw vandaan komen, heeft ook met verantwoordelijkheid te maken. Verdiep je in de keurmerken. Kan het anders en beter? Kan het biobased? De Transitieagenda rondom Circulaire bouw wordt op 28 november gepresenteerd in de Bouwpoort.

Climate action

Iedere CO2 die je niet uitstoot, heeft direct gevolgen op het CO2-gehalte in de lucht en dus de klimaatverandering. Zelf vind ik dit de belangrijkste motivatie om met energiebesparing bezig te zijn.

Reduceer je energieverbruik.Reduceer de CO2-uitstoot die nodig is om je gebouw te verwarmen, te koelen, te ventileren of te verlichten. De energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Niet met fossiele energie, maar ook niet met hernieuwbare energie. Gebouwen zijn voor 40% verantwoordelijk voor de wereldwijde CO2-uitstoot. Maak je gebouw energiezuinig. Energielabel C voor kantoren is maar een eerste kleine stap.

Life on land

Om het leven op het land, de flora en fauna, te stimuleren of in ieder geval te beschermen, zou je eigenlijk helemaal geen gebouwen meer moeten bouwen. Dit leven is nodig om de hele voedselketen, denk aan de bijen, op orde te houden, mensen gelukkig te maken en ook CO2 op te slaan. Gelukkig zien we steeds meer oplossingen in de gebouwde omgeving die de biodiversiteit stimuleren. Het is ons natuurlijk kapitaal. Weg is weg. Het natuurbeleid in Nederland blinkt niet uit in schoonheid. Bedrijven kunnen daaraan zelf vorm geven, door er gewoon over na te denken en het mee te nemen in beslissingen.

Partnerships for the goals

Iedere vorm van samenwerking die bijdraagt aan een duurzamere samenleving is mooi. Al sinds 2011 werken we met ruim 10 organisaties in het Platform Duurzame Huisvesting. Green business clubs zijn mooie voorbeelden waar uitvoering wordt gegeven aan duurzaamheid. Platform BEE (Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie) is een initiatief van VNO-NCW en IUCN NL. De Groene Zaak treedt namens werkgevers op. Vele organisaties zijn lid van MVO Nederland. Het initiatief van de Toekomststoel werkt ook aan een soort partnership waarbij je je inbeeldt hoe de toekomst zou nadenken over de beslissingen die je vandaag neemt.

De overheid kan ook via partnerships werken aan het bereiken van de doelen. Bedrijfsleven moet dan ook meedoen. Wat mij betreft, mag iedere bedrijfstak zich melden bij de overheid. En dan niet voor een Green Deal en wat pilotprojecten, maar gewoon met concrete acties om echt bij te dragen aan de doelen van Parijs: minder CO2-uitstoot, linksom of rechtsom. En dan helpt de overheid met monitoring, communicatie, het formuleren van de doelen en kennisoverdracht.

Auteur Selina Roskam heeft deze blog eerder gepubliceerd op LinkedIn, onder de naam 'Punten op de horizon: sustainable development goals for green buildings'.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c160 c225 c259
<span class='normaltextrun'><span>Op het podium van het Verbindingsfestival: Laurens de Lange</span></span>

Op het podium van het Verbindingsfestival: Laurens ...

24 mei om 13:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-expert Laurens de Lange staat 7 juli 2022 op het podium van het Verbindingsfestival. In dit artikel ...

Lees verder »

c21 c160 c185 c225 c279
Veelgestelde vragen over het materialenpaspoort

Veelgestelde vragen over het materialenpaspoort

20 mei om 10:01 uur
timer 4 min

Veel materialen die we gebruiken om te bouwen zijn eindig. En de productie ervan heeft een forse impact op het ...

Lees verder »

c21 c148 c160 c225
Kantoren: van label C naar label A

Kantoren: van label C naar label A

6 mei om 10:01 uur
timer 5 min

Er is werk aan de winkel voor veel vastgoedeigenaren. In 2023 moeten kantoren in Nederland minimaal energielabel ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c263 c265
Webtool voor energiezuiniger en gezondere woning

Webtool voor energiezuiniger en gezondere woning

26 apr om 10:01 uur
timer 2 min

Om antwoord te geven op de graag ‘Hoe gezond en energiezuinig is uw huis?’ is een nieuwe webtool gelanceerd ...

Lees verder »

c21 c135 c143 c160 c225
Feringa Building: enorme campus biedt veiligheid en huiselijkheid

Feringa Building: enorme campus biedt veiligheid ...

19 apr om 15:01 uur
timer 1 min

In de serie BouwHelden verhaalt architect Joost Ector over zijn ontwerp voor het Groningse Feringa Building met ...

Lees verder »

c21 c160 c282 c286
Nieuwe werkplekken voor rust en reuring

Nieuwe werkplekken voor rust en reuring

15 apr om 15:01 uur
timer 2 min

Hoe denken experts over de werkplek van de toekomst? Daarover gaat de nieuwste podcast van Duurzaam Gebouwd, waarin ...

Lees verder »

c21 c151 c160 c225
Meld je aan voor ontwerp en realisatie Het Groene Verpleeghuis

Meld je aan voor ontwerp en realisatie Het Groene ...

7 apr om 08:01 uur

Op Texel wordt het eerste ‘groene verpleeghuis’ gebouwd. Hierin moeten alle ambities op het gebied ...

Lees verder »

c21 c160 c225
LIAG wint duurzame vernieuwbouw Bonhoeffer College in Enschede

LIAG wint duurzame vernieuwbouw Bonhoeffer College ...

4 apr om 08:01 uur

LIAG architecten en bouwadviseurs heeft de architectenselectie gewonnen voor het ontwerp van de vernieuwbouw van ...

Lees verder »

c21 c160 c183 c225
WorkPlace Xperience: horen, zien, beleven, ontmoeten, delen en doen

WorkPlace Xperience: horen, zien, beleven, ontmoeten, ...

4 mrt om 15:01 uur
timer 2 min

Op 29 en 30 maart werken de initiatiefnemers van Smart WorkPlace tijdens de WorkPlace Xperience aan hun missie ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243 c261
Universiteit Utrecht gaat vastgoed ‘verslimmen’

Universiteit Utrecht gaat vastgoed ‘verslimmen’

15 feb om 11:01 uur
timer 4 min

De directie Vastgoed & Campus van de Universiteit Utrecht is op zoek naar een strategie om gebouwprestaties ...

Lees verder »

c21 c160 c168 c225 c261
De voordelen van een slimme kaart met een beter ruimtelijk inzicht

De voordelen van een slimme kaart met een beter ...

13 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Organisaties die werken met GIS en slimme kaarten ontdekken snel waarom iets op een bepaalde plek gebeurt. Zo ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up