Schaf welstand af!

timer2 min
Schaf welstand af!

Welstand is niet meer van deze tijd. Sterker nog, het is bijna middeleeuws om alleen op architectuur te bepalen of een gebouw in de omgeving past. De opgaven van vandaag de dag zijn veel complexer geworden dan alleen esthetiek. Dat maakt dat het gremium welstandscommissie moet worden afgeschaft of fors moet worden herzien.

Mooi en lelijk is zeer subjectief, zo ook architectuur. Toch is het onderwerp belangrijker dan we ons realiseren. Het heeft veel invloed op hoe de openbare ruimte wordt gebruikt en voor de waarde van een plek ook naar de toekomst toe. De welstand heeft architectuur in het verleden en heden een stevige plek gegeven als subjectief thema bij de besluitvorming over onze stedelijke omgeving. Tot zover terecht.

Blijvende invloed

Echter, door de energietransitie is de bouw- en vastgoedsector bewust geworden dat ons handelen van heden een blijvende invloed heeft. Deze invloed gaat verder dan architectuur en energieneutraliteit. Ecologie, grondstoffen, gezondheid, mobiliteit zijn inmiddels allemaal belangrijke thema’s. Deze onderwerpen worden mede bepaald door onze invulling van de gebouwde omgeving.

Om te borgen dat deze thema’s de aandacht krijgen die ze verdienen ben ik een pleitbezorger om de welstand te herzien. De welstand moeten beter aansluiten op de definitie van het woordenboek;

1) Goede gezondheid 2) Rijkdom 3) Toestand van voorspoed 4) Voorspoed 5) Welgesteldheid 6) Welvaart 7) Welvaren 8) Welzijn

Verbreed

Welstand moet dan ook worden verbreed met ecologen, mobiliteitsdeskundige, grondstoffenexperts en gezondheidsexperts, zodat alle ontwikkelingen niet alleen worden uitgedaagd op het gebied van architectuur maar op alle thema’s. Immers is het helder geworden dat gebouwen niet alleen door de architectuur invloed hebben op hun omgeving maar dat gebouwen invloed hebben op onze maatschappij.

Wil de welstand weer passen bij de tijd dan zou deze meer de invulling moeten krijgen zoals het in het woordenboek bedoeld is. Een toetsing die er voor zorgt dat de welstand garant staat voor maximale bijdrage aan ons welzijn. Dat is meer dan alleen het gezicht van een gebouw.

 “[ overig] Het begrip welstand heeft betrekking op de mate waarin een bouwplan architectonisch past in de omgeving. Bouwplannen worden hierop getoetst door de welstandscommissie. De criteria waarop wordt getoetst worden vast gelegd in de zogenaamde welstandsnota.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30 jun om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10 jun om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11 mei om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

4 mei om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c21 c54
Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

5 apr om 15:01 uur
timer 7 min

Het verhaal van de drie biggetjes zit diep in de haarvaten van de Nederlander. Het eerste biggetje is lui en bouwt ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Met digitalisering werf je het talent van de toekomst

Met digitalisering werf je het talent van de ...

22 feb om 10:01 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Een nieuwe generatie staat in de startblokken om hun carrière te beginnen. Weet jij wat deze jonge talenten ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Het kan anders: huisnummerregistratie

Het kan anders: huisnummerregistratie

9 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Circulaire economie: van horen zeggen!

Circulaire economie: van horen zeggen!

8 feb om 13:01 uur
timer 5 min

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel ...

Lees verder »

c21 c54 c277 c295
De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

27 jan om 10:01 uur
timer 9 min

Nagenoeg iedereen begrijpt dat de huidige klimaatverandering ongekend snel gaat en dat deze snelheid komt door ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243 c265
Is NMDA toch MDMA?

Is NMDA toch MDMA?

18 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Als je het snel uitspreekt lijkt NMDA (het niet-meer-dan-anders principe uit de Warmtewet) verdacht veel op MDMA ...

Lees verder »

Reacties

Dit is wel een stemmingmakende titel hoor. Als ik het goed lees is het helemaal geen pleidooi om afschaffing, maar om verbreding. En dat is in de praktijk een tendens die al jaren gaande is. Welstand gaat al lang niet meer alleen om architectuur. Alle oefeningen die wij in Voorst doen in het licht van Omgevingswet, verbeteren dienstverlening en het goed invullen van onze (integrale) rol als gemeente leren dat het NOG breder en completer moet. Daar hoort duurzaamheid volledig bij, maar niet alleen! De opsomming van de schrijver is nog veel te beperkt. Het gaat om omgevingskwaliteit, rentmeesterschap en balans in belangen. Het beeld van de omgeving, architectuur, stedenbouw, landschap blijven belangrijk: voor bewoner, bezoeker, toerist. En de druk wordt steeds groter: ook door de duurzaamheidopgave. Hoe 'groen' is het kappen van bomen voor pv-panelen of het volplempen van ons landschap met glas, zonder voldoende aanplant van groen. EN OOK: duurzame bouw is m.i. pas volwassen als er niet persé een specifiek architectuurbeeld bij hoort. Duurzaamheid moet intrinsiek onderdeel zijn van alle bouwen en er ook gewoon goed uit kunnen zien. Dus welstand niet afschaffen, maar goed inbedden!

En nog een aanvulling. Te véél vernieuwingsdrang is ook niet duurzaam. Het slopen en nieuw bouwen van gebouwen kost ook grondstoffen en energie (en veeeel verpakkingsmateriaal). En goede stedelijke omgevingen blijven soms eeuwen voldoen. Dat wat mooi gevonden wordt, of geborgenheid geeft, of waarmee je je kunt identificeren, of waar mensen warm voor lopen wordt verdedigd. Dat wíl je niet eens veranderen. Ruimtelijke beeldkwaliteit is daarom een duurzaamheidsaspect van belang. Maar ze is wel kwetsbaar en verdient eerder méér, dan minder aandacht. Volgens mij gaat het vooral om keuzes en hoe je die op een goede manier weet te continueren en maar weinig om smaak. Het IS te doen. En laten we niet de fout maken om duurzaamheid gelijk te stellen met de energieopgave. Energie is ook maar één aspect (belangrijk, dat wel).

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up