'Stimuleer CO2-opslag in gebouwen'

timer4 min
'Stimuleer CO2-opslag in gebouwen'

Door gebouwen uit nagroeibare grondstoffen te maken, worden grote hoeveelheden CO2 in het gebouw vastgelegd. Terwijl tegelijkertijd andere bouwmaterialen die een stevige CO2-uitstoot hebben, zoals beton en baksteen, vervangen kunnen worden door deze nagroeibare bouwmaterialen. Daarvoor pleit Michiel Haas, founding partner/senior consultant NIBex.green en emeritus hoogleraar Materials & Sustainability van TU Delft.

Om aan de doelen van Parijs te voldoen moet er een grote inspanning verricht worden. Het kabinet wil in 2018 in de EU pleiten voor 55% minder uitstoot van CO2 in 2030 ten opzichte van 1990. Ook en nadrukkelijk zal de bouwindustrie hier zijn steentje moeten bijdragen. Daarbij wordt al snel gedacht aan energiebesparing en energiezuinige gebouwen. Dat is zeker een belangrijk onderdeel van het beleid, maar realiseren we ons dat we ook met de toe te passen bouwmaterialen een stevige besparing van uitgestoten CO2 kunnen realiseren?  

In plaats van CO2-uitstoot naar CO2-opslag 

Uit levenscyclusberekeningen blijkt dat iedere m3 hout die een steenachtig bouwmateriaal vervangt, gemiddeld 1,1 ton CO2 bespaart. Als je dan rekening houdt met het feit dat er in een m3 hout circa 0,9 ton CO2 opgeslagen is, blijkt dat we totaal 2 ton CO2 besparen. Dat is een niet onaanzienlijk resultaat. Enkele voorbeelden op bouwdeel niveau:

De gemiddelde uitstoot c.q. opslag gedurende het productieproces van CO2 van verschillende buitenwanden per m2, ziet er als volgt uit:

•Massief houten wand: - 88 kg CO2
•Houtskeletbouw wand: - 45 kg CO2
•Bakstenen wand:+ 57 kg CO2 
•Betonnen wand: + 82 kg CO2

Bij de berekeningen zijn standaard wanden met een gelijke warmte isolatie vergeleken en is rekening gehouden met de CO2 emissie tijdens het productieproces en de opslag CO2 capaciteit van het betreffende bouwmateriaal. 

Waarom is CO2 opslag in gebouwen van belang? 

Het is duidelijk dat ook hout en andere biobased producten feitelijk net niet CO2-neutraal zijn, vanwege bewerking en transport. Maar ze leggen CO2 voor een langere periode vast. Hout is in feite uitgestelde emissie. En als er veel hout gebruikt gaat worden, zal er ook veel aangeplant moeten worden, want ontbossing is een belangrijke medeoorzaak van onze klimaatproblemen.

Alle klimaatmodellen gaan er vanuit dat we maximaal de komende 50 jaar, maar liever de komende 30 jaar de CO2-uitstoot aanmerkelijk moeten terugdringen naar een zero fossiele uitstoot. Dan kan er weer een evenwicht gaan ontstaan in een hopelijk slechts licht opgewarmde wereld. Het is dus van het grootste belang om een oplossing voor de CO2 te vinden voor een periode van bij voorkeur 100 jaar en daar voldoet de gedachte om CO2 in gebouwen vast te leggen helemaal aan. Daarna hebben we feitelijk geen CO2-probleem meer, omdat we alleen nog maar met ‘renewable energy’ werken waardoor de CO2-concentratie zal afnemen. 

CO2-ratio van gebouwen 

De meeste bouwmaterialen veroorzaken een grotere CO2-uitstoot dan ze opnemen. Ze belasten de CO2-balans in onze atmosfeer met extra uitstoot vanuit het materiaal zelf of via fossiele brandstoffen. Dit aandeel CO2-uitstoot zal richting de doelen van Parijs steeds lager moeten worden ten guste van materialen die CO2 opnemen. Het zijn bij wijze van spreken communicerende vaten. 

Stimuleren CO2 opslag in gebouwen

In bovenstaande figuur is het idee van communicerende vaten uitgewerkt: links de traditionele bouwmaterialen die CO2 uitstoot veroorzaken, onder midden de hybride materialen die minder uitstoten of deels al CO2 binden, rechts de biobased materialen die CO2 binden (figuur naar een idee van Boudewijn Piscaer)

In het kader van een eenvoudig instrument om te beoordelen of we al de goede richting op gaan, kun je denken aan een CO2-ratio. In het begin zal een gebouw mogelijk 10 keer meer CO2-uitstoten door zijn bouwmaterialen dan de gebruikte bouwmaterialen opnemen. Dit omdat er betrekkelijk weinig biobased materialen zijn toegepast. Bijvoorbeeld 200 ton CO2-uitstoot tegenover 2 ton CO2-opname, de ratio is dan 10:1, die we dan -10 noemen. 

Biobased materialen

Berekeningen zullen moeten uitwijzen hoe de ratio’s momenteel met de huidige standaard bouwwijze liggen. Maar in de toekomst zullen er steeds meer biobased materialen gebruikt gaan worden, mede met het oog op circulariteit, waardoor deze verhouding kan gaan veranderen. Gebouwen als HAUT kunnen nu al een ratio hebben van 1:15, welke we dan +15 noemen. 

Het is mogelijk op eenvoudige wijze doelen te stellen. Stel: de huidige ratio ligt vermoedelijk tussen -15 en -8; doel is om binnen 10 jaar naar bijvoorbeeld een ratio van 1 te komen. Terwijl gebouwen met een ratio van +10 en hoger in aanmerking komen voor een award. Met deze ratio wordt zichtbaar dat het mogelijk is om grote hoeveelheden CO2 vast te leggen en er komen tevens cijfers beschikbaar om de Parijse doelen te halen. 

Voor de berekening hoeven geen nieuwe instrumenten gebouwd te worden, omdat met een kleine aanpassing de huidige instrumenten, die de MPG-berekeningen faciliteren, de nieuwe berekeningen kunnen maken. De gegevens zijn al beschikbaar.

Foto geheel boven: Interieur foto van HAUT, een hoog woongebouw geheel uit hout opgetrokken, wat binnenkort in Amsterdam zal verschijnen (foto: www.amsterdamwoont.nl) 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Impuls voor beter bosbeheer

Impuls voor beter bosbeheer

1 okt om 10:00 uur
timer 3 min

Ook in ons kleine landje is het zaak verantwoord om te gaan met bosbeheer. Samen met FSC Nederland geeft VolkerWessels ...

Lees verder »

Innoveren in duurzaam inkopen en aanbesteden

Innoveren in duurzaam inkopen en aanbesteden

30 sep om 16:00 uur
timer 1 min

Het volledige programma van het seminar Duurzaam Inkopen & Aanbesteden is bekend. We hebben sprekers van Rijksvastgoedbedrijf, ...

Lees verder »

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

12 aug om 13:00 uur
timer 6 min

Slopen is niet direct een sexy onderwerp en ook niet altijd even duurzaam. Hoe besteed je circulair slopen aan ...

Lees verder »

Circulair gebouwde kinder- en jeugdkliniek officieel heropend

Circulair gebouwde kinder- en jeugdkliniek officieel ...

28 mrt om 11:00 uur
timer 2 min

Bruikbare materialen en installaties uit een afgebroken Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen zijn hoogwaardig hergebruikt ...

Lees verder »

Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

24 jan om 11:00 uur
timer 5 min

Rapport 'Circulaire Economie in kaart' biedt kansen en bedreigingen. Hoe circulair is een nieuwe warmtepomp? En ...

Lees verder »

'Beoordeel duurzaamheid op proces, niet op projectniveau'

'Beoordeel duurzaamheid op proces, niet op projectniveau'

15-10-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

VBI pleit voor een beoordeling van duurzaamheid op proces- in plaats van projectniveau. De ommezwaai moet zorgen ...

Lees verder »

'Circulair bouwen op basis van feiten'

'Circulair bouwen op basis van feiten'

10-10-2018 om 08:00 uur

TNO en Madaster gaan onderling data uitwisselen om vraag en aanbod van gebruikte materialen in de gebouwde omgeving ...

Lees verder »

Bouwonderneming TBI doet mee aan Madaster

Bouwonderneming TBI doet mee aan Madaster

Bouwonderneming TBI Holdings heeft een partnerovereenkomst getekend met Madaster Services. Madaster is het onafhankelijk ...

Lees verder »

Hout uit 100 jaar oude huizen verwerkt tot nieuwe dakramen

Hout uit 100 jaar oude huizen verwerkt tot nieuwe ...

13-09-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Hout uit gesloopte Rotterdamse woningen uit 1910 gebruikt voor nieuwe dakramen: dat is de nieuwste loot aan de ...

Lees verder »

Van fossiele grondstof naar biobased alternatief

Van fossiele grondstof naar biobased alternatief

17-08-2018 om 15:30 uur

Met de grondstoffenschaarste in het achterhoofd zijn biobased alternatieven interessanter dan ooit. De tender ...

Lees verder »

Nederlandse zoutwaterbatterij in finale Postcode Lottery Green Challenge 2018

Nederlandse zoutwaterbatterij in finale Postcode ...

17-08-2018 om 11:00 uur
timer 1 min

De Nederlandse start-up AquaBattery (Delft) heeft de finale van de Postcode Lottery Green Challenge 2018 bereikt. ...

Lees verder »

Video: On Stage LIVE | Stefan van Uffelen

Video: On Stage LIVE | Stefan van Uffelen

11-07-2018 om 13:00 uur

Duurzaam Gebouwd-expert Stefan van Uffelen gaat tijdens zijn presentatie op Duurzaam Gebouwd LIVE in op de vorderingen ...

Lees verder »

Reacties

Inderdaad Circulair en Biobased Bouwen is de ideale GEO-ENGINEERING ECO-Boards® (Stroboards) gaan nog verder dan CRADLE 2 CRADLE aangezien het start met grondstoffen die nu een afvalprobleem zijn maar toch hoogwaardig en gezond bouwmateriaal en meubels leveren die bij einde leven probleemloos herwerkt worden tot evenwaardig plaatmateriaal. Stro en andere biomassa uit de landbouw of tuinbouw neemt gedurende het groeien ongeveer 1.78 kg CO2 op per kg. Voor alle duidelijkheid , het bestaat voor ongeveer 45 % uit (C)arbon of 0.45 kg C per kg en maakt bij verbranding 1.78 kg CO2. aan Bij compostering is dit minder maar dan komt er ondermeer methaan vrij, een ander greenhouse gas dat 20 keer erger is dan CO2. Landbouw neemt dus nog meer CO2 op dan een bos bomen want stro is eigenlijk een boompje dat reeds gekapt is en dat er volgend jaar terug staat of na 6 maanden naargelang het land. Door van dit stro een materiaal te maken (fossiel dus) slaat men deze Carbon op. De LCA van ECOBoards laat zien dat de impact op het milieu na het produceren inclusief alle energie, additieven en transport uiteindelijk MIN 1,08 kg CO2 per kg is omdat men start van MIN 1.78 kg CO2. Bij einde leven worden de oude ECOBoards of overschotten terug gebruikt als grondstof voor nieuwe ECOBoards en blijft de Carbon dus opgeslagen > cradle2cradle. De impact op de CO2 balans is ENORM. Een ECOBoard fabriek met een capaciteit van 100.000 m3 is verantwoordelijk voor opslag van > 100.000 TON CO2 per jaar impact van > 200.000 TON CO2 per jaar minder red > 400.000 m3 BOMEN per jaar.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up