Het kan anders: financiering

timer3 min
Het kan anders: financiering

In een blogreeks gaat Hans Hidden in op hoe het ‘anders kan’ in de ruimtelijke omgeving, waarin hij onder andere financiering en verkaveling als onderwerpen behandelt en naar een herstelplan toewerkt. Dit keer pakt hij een onderwerp beet dat duurzame vastgoedontwikkeling kan maken of breken: financiering.

Afbeelding: Boris Stroujko / Shutterstock.com

Bij vastgoed gaat het om een geleide voorraadeconomie. Visies van overheden moeten duidelijk onderscheid maken in voorraadbeheer en uitbreiding. Ik beperk mij, in deze reeks, tot de nieuwbouw van een standaard woonwerkgebouw dat een locatie zoekt. Bestaande bouw is complexer en is gebaat bij een nieuw soort bestemming, namelijk: wonen en/of werken achter een enkele voordeur. Een woonwerkgebouw kent woonunits en werkunits, ruimtelijk aan elkaar gekoppeld. Ieder koppel, woonunit-werkunit, heeft twee voordeuren en dat biedt financieringstechnisch meer mogelijkheden. Welk werk wordt toegestaan, wordt aangegeven door de gebruiksvergunning.

Eigen of vreemd vermogen

Bij financiering wordt eigen of vreemd vermogen vastgelegd. Hoeveel, waarin, door wie, voor hoelang en voor welke tegenprestaties zijn een aantal vragen die gesteld kunnen worden bij financiering. Doordat het hier gaat om het realiseren van een woonwerkgebouw, waarbij betaalbare huisvesting voorop staat, moeten de stichtingskosten zo laag mogelijk uitvallen. Na oplevering wordt er gestart met verhuur, inclusief optie tot koop. De streefhuren zijn gebaseerd op draagkrachthuren. Om de zaak helder te krijgen, maken we onderscheid in: opstallen (gebouw zelf); footprint (de grond onder het gebouw) en de omliggende grond (voor bijvoorbeeld parkeerplekken).

Het kan anders: financiering

Schrijver van deze blog, Hans Hidden

De grondquote: zo laag mogelijk

Opstallen kunnen verdeeld worden in woonunits, werkunits, algemene ruimtes, gemeenschappelijke installaties, bergingen en de schil. De stichtingskosten zijn terug te vinden in de vastgoedexploitatie opgedeeld in grondkosten, directe bouwkosten, bijkomende kosten, winst & risico en rente(verlies). De grondquote (dat percentage van de totale stichtingskosten toegerekend aan de grond) zien we het liefst zo laag als mogelijk. Dit kan door de omliggende grond een (semi-)publieke functie te geven, gefinancieerd door de gemeente, die ook het (betaald) parkeren voor zijn rekening neemt. Extra gelden hiervoor kunnen worden gefourneerd via het ministerie van Binnenlandse Zaken op aandrang van de VNG. Onder de begane grond worden bergingen gerealiseerd, zonder parkeerplekken.

VvE met twee financiers

De opstallen, inclusief de footprint, kunnen gefinancieerd worden door een Vereniging van Eigenaren waarin twee financiers deelnemen: een toegelaten instelling (voor de woonunits) en een private marktpartij (voor de werkunits). Om de directe kosten te drukken, is prefab en modulair een optie om zo een standaardgebouw te realiseren dat een locatie zoekt. Er kan gevarieerd worden door een andere materiaalkeuze voor de schil en door een andere keuze in standaardmodules. Door serie-stukproductie kunnen de directe kosten maar ook de bijkomende kosten gedrukt worden.

Vorm van objectsubsidie

De centrale en lokale overheid kunnen de bijkomende kosten, zoals heffingen en belastingen, sterk verminderen als vorm van objectsubsidie. Hierdoor ontstaat er minder behoefte aan subjectsubsidie. Ook notariskosten kunnen worden beperkt. Een private marktpartij neemt de financiering van de werkunits voor haar rekening. Daar deze units relatief klein zijn en voornamelijk bestaan uit modules en prefab elementen zullen de kosten daarvan meevallen. Wellicht is er een bank of institutionele marktpartij te vinden die maatschappelijk wil ondernemen. De duur van de financiering, door de eigenaar-verhuurder, hangt af van het moment van de wenselijke en haalbare verkoop.

Door terugdringen van de directe en indirecte kosten kan er gewerkt worden aan een herstelplan, waarbij publiek en privaat vermogen voor bepaalde tijd wordt ingezet. Het kan anders.

Tekst: Hans Hidden

Lees ook:

deel 1 - Het kan anders
deel 3 - Het kan anders: parkeernormen

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c244
Nieuw: Duurzaam Gebouwd Podcast Live op Green Buildings Event 2021

Nieuw: Duurzaam Gebouwd Podcast Live op Green ...

Vandaag om 08:57 uur

Met het thema ‘Building Change’ gaf het Green Buildings Event 2021, georganiseerd door CFP Green Buildings, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Francesco Veenstra opent Building Holland 2021

Francesco Veenstra opent Building Holland 2021

Gisteren om 08:00 uur
timer 1 min

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra opent Building Holland 2021 op 2 november aanstaande. Sinds 1 september 2021 ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De energietransitie invullen: hoe pakken we dat aan?

De energietransitie invullen: hoe pakken we ...

Gisteren om 07:00 uur
timer 2 min

In 2030 willen we de 49 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 willen we geen schadelijke broeikasgassen meer ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Folkert Linnemans, Leontien de Waal en Onno Dwars op Building Holland 2021

Folkert Linnemans, Leontien de Waal en Onno ...

Gisteren om 06:30 uur

De mainstage op Building Holland 2021 puilt uit van topsprekers, die jou enthousiast maken voor de volgende stap ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c280
De Shift: van projecten naar programmeren

De Shift: van projecten naar programmeren

18 okt om 09:01 uur
timer 6 min

Woningcorporaties spelen in de energietransitie vaak een cruciale rol. Om de specifieke vragen van corporaties ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Gamechangers in de Bouw en Infra barst op 25 november los

Gamechangers in de Bouw en Infra barst op 25 ...

8 okt om 07:00 uur
timer 1 min

Hét grote bouwteam-event van 2021 is aanstaande. Op 25 november nodigen we alle sectoren van de bouw en ...

Lees verder »

c21 c225 c243
<span>Green Buildings Event 2021: ‘Radicale verandering door innovatie, kennisdeling en lef!’</span>

Green Buildings Event 2021: ‘Radicale ...

8 okt om 06:30 uur
timer 7 min

Het is overduidelijk: er moet een verandering plaatsvinden om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Er ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Duurzamer bouwen met Faay op Maat

Advertorial: Duurzamer bouwen met Faay op Maat

8 okt om 06:30 uur
timer 3 min

Zowel met vlas als biobased en circulaire grondstof als met prefabricage, sluiten de Faay scheidingswanden perfect ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267
Creatieve oplossingen voor elektrificatie bedrijventerreinen

Creatieve oplossingen voor elektrificatie bedrijventerreinen

5 okt om 14:01 uur
timer 6 min

Elektriciteitsnetwerken sluiten niet meer altijd goed aan bij de behoeften van klanten en bedrijven. Met slimme ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c286
Luister de nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast 

Luister de nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast 

1 okt om 12:30 uur
timer 1 min

De nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast staat weer klaar voor jouw luisterplezier. Deze aflevering hebben we experts ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Gideon Maasland, Bram Adema en Mantijn van Leeuwen op Building Holland 2021

Gideon Maasland, Bram Adema en Mantijn van Leeuwen ...

30 sep om 17:00 uur

De mainstage op Building Holland 2021 puilt uit van topsprekers, die jou enthousiast maken voor de volgende stap ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Side Events Building Holland 2021: Smart Buildings, Innovatie in de Gevel en Deelmobiliteit

Side Events Building Holland 2021: Smart Buildings, ...

30 sep om 14:30 uur

Wil je meer kennis over Smart Buildings, gevelinnovatie of deelmobiliteit? Dan ben je aan het juiste adres bij ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up