Het kan anders: financiering

Het kan anders: financiering

In een blogreeks gaat Hans Hidden in op hoe het ‘anders kan’ in de ruimtelijke omgeving, waarin hij onder andere financiering en verkaveling als onderwerpen behandelt en naar een herstelplan toewerkt. Dit keer pakt hij een onderwerp beet dat duurzame vastgoedontwikkeling kan maken of breken: financiering.

Afbeelding: Boris Stroujko / Shutterstock.com

Bij vastgoed gaat het om een geleide voorraadeconomie. Visies van overheden moeten duidelijk onderscheid maken in voorraadbeheer en uitbreiding. Ik beperk mij, in deze reeks, tot de nieuwbouw van een standaard woonwerkgebouw dat een locatie zoekt. Bestaande bouw is complexer en is gebaat met een nieuw soort bestemming, namelijk: wonen en/of werken achter een enkele voordeur. Een woonwerkgebouw kent woonunits en werkunits, ruimtelijk aan elkaar gekoppeld. Ieder koppel, woonunit-werkunit, heeft twee voordeuren en dat biedt financieringstechnisch meer mogelijkheden. Welk werk wordt toegestaan, wordt aangegeven door de gebruiksvergunning.

Eigen of vreemd vermogen

Bij financiering wordt eigen of vreemd vermogen vastgelegd. Hoeveel, waarin, door wie, voor hoelang en voor welke tegenprestaties zijn een aantal vragen die gesteld kunnen worden bij financiering. Doordat het hier gaat om het realiseren van een woonwerkgebouw, waarbij betaalbare huisvesting voorop staat, moeten de stichtingskosten zo laag mogelijk uitvallen. Na oplevering wordt er gestart met verhuur, inclusief optie tot koop. De streefhuren zijn gebaseerd op draagkrachthuren. Om de zaak helder te krijgen maken we onderscheid in: opstallen (gebouw zelf); footprint (de grond onder het gebouw) en de omliggende grond (voor bijvoorbeeld parkeerplekken).

Het kan anders: financiering

Schrijver van deze blog, Hans Hidden

De grondquote: zo laag mogelijk

Opstallen kunnen verdeeld worden in woonunits, werkunits, algemene ruimtes; gemeenschappelijke installaties, bergingen en de schil. De stichtingskosten zijn terug te vinden in de vastgoedexploitatie opgedeeld in grondkosten; directe bouwkosten; bijkomende kosten; winst & risico en rente(verlies). De grondquote (dat percentage van de totale stichtingskosten toegerekend aan de grond) zien we het  liefst zo laag als mogelijk. Dit kan door de omliggende grond een (semie-) publieke functie te geven gefinancieerd door de gemeente die ook het (betaald) parkeren voor zijn rekening neemt. Extra gelden hiervoor kunnen worden gefourneerd via het ministerie van binnenlandse zaken op aandrang van de VNG. Onder de begane grond verdieping worden bergingen gerealiseerd, zonder parkeerplekken.

VvE met twee financiers

De opstallen, inclusief de footprint, kunnen gefinancieerd worden door een vereniging van eigenaren waar twee financiers in deelnemen: een toegelaten instelling (voor de woonunits) en een private marktpartij (voor de werkunits). Om de directe kosten te drukken is prefab en modulair een optie, om zo een standaardgebouw te realiseren dat een locatie zoekt. Er kan gevarieerd worden door een andere materiaalkeuze voor de schil en door een andere keuze in standaardmodules. Door seriestukproductie kunnen de directe kosten maar ook de bijkomende kosten gedrukt worden.

Vorm van objectsubsidie

De centrale en lokale overheid kunnen de bijkomende kosten zoals heffingen en belastingen sterk verminderen als vorm van object subsidie. Hierdoor ontstaat er minder behoefte aan subjectsubsidie. Ook notariskosten kunnen worden beperkt. Een private marktpartij neemt de financiering van de werkunits voor haar rekening. Daar deze units relatief klein zijn en voornamelijk bestaan uit modules en prefab elementen zullen de kosten daarvan meevallen. Wellicht is er een bank of institutionele markt-partij te vinden die maatschappelijk wil ondernemen. De duur van de financiering, door de eigenaar-verhuurder, hangt af van het moment van de wenselijke - en haalbare verkoop.

Door terugdringen van de directe – en indirecte kosten kan er gewerkt worden aan een herstelplan waarbij publiek en privaat vermogen voor bepaalde tijd wordt ingezet. Het kan anders.

Tekst: Hans Hidden

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c237 c243 c277
Duurzame groene gevel in Delft weet alle ogen op zich gericht

Duurzame groene gevel in Delft weet alle ogen ...

29 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Een bijzondere gevel in Delft, vol klimaatadaptieve en natuurinclusieve eigenschappen, heeft al enige tijd een ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Asfaltspreidmachine zonder uitstoot CO2 en fijnstof

Asfaltspreidmachine zonder uitstoot CO2 ...

28 jul om 08:01 uur
timer 2 min

Na een aantal testprojecten dit jaar zal in 2022 een nieuwe, elektrische asfaltspreidmachine volop gaan meedraaien ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Waterschap daagt markt uit met duurzame dijkversterking

Waterschap daagt markt uit met duurzame dijkversterking

27 jul om 13:01 uur
timer 3 min

Dijkversterking is een super actueel thema, maar kan dat ook worden gerealiseerd zonder uitstoot van schadelijke ...

Lees verder »

c185 c223 c243
Whitepaper: 'Hoe vind je de juiste professionals voor je verduurzamingsopgave?'

Whitepaper: 'Hoe vind je de juiste professionals ...

De uitdagingen om de Energietransitie in te vullen liegen er niet om. In 2030 moeten we meer dan de helft minder ...
c21 c184 c225 c243 c245
Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

23 jul om 14:25 uur

Je bent schoolbestuurder, beleidsadviseur of ontwerper en je bent dagelijks bezig scholen optimaal in te richten ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Toekomst van wonen en CO2-reductie

Toekomst van wonen en CO2-reductie

21 jul om 15:30 uur
timer 5 min

Marten Valk: We hebben in de gebouwde omgeving de uitdaging om onze huidige CO2-uitstoot terug te brengen van 180 Mt/jaar naar ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De kortste route naar een slimmer en groener Europa

De kortste route naar een slimmer en groener ...

21 jul om 15:15 uur
timer 1 min

De verduurzamingssnelheid moet verdubbelen, willen we de gestelde duurzaamheidsdoelen voor 2050 behalen. De Europese ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c243
Brick Valley: duurzame intenties baksteenfabrikanten

Brick Valley: duurzame intenties baksteenfabrikanten

20 jul om 07:56 uur
timer 3 min

De intentie van vier baksteenfabrikanten om gezamenlijk te komen tot een halvering van de broeikasgasemissies ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
2,7 kilometer diep boren naar bodemwarmte in Friesland

2,7 kilometer diep boren naar bodemwarmte in ...

19 jul om 13:01 uur
timer 2 min

Op zoek naar aardwarmte waarmee gebouwen en woningen met duurzame energie kunnen worden verwarmd, bouwt Bouwgroep ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c281
Rondreizend tiny house toont twee systemen met waterstof

Rondreizend tiny house toont twee systemen met ...

19 jul om 11:01 uur
timer 3 min

In Hoogeveen moet in ’s werelds eerste waterstofwijk worden aangetoond dat waterstof een veilig, comfortabel ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243
Energielabel C eerste, kleine stap richting Eindnorm Utiliteitsbouw

Energielabel C eerste, kleine stap richting ...

16 jul om 13:01 uur
timer 3 min

Nog anderhalf jaar en dan is Energielabel C verplicht voor elk kantoorgebouw in Nederland. Daarmee zijn we er ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c243 c245
Conceptmatige aanpak voor een duurzamer resultaat

Conceptmatige aanpak voor een duurzamer resultaat

16 jul om 11:00 uur
timer 5 min

Over slimme klimaatbeheersing en de voordelen van een comfortabel binnenklimaat kan Klimaatgroep Holland je alles ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up