Wat als

timer3 min
Wat als

Het IPCC luidt opnieuw de noodklok en mede daarom gaat Norbert Schotte, bij VORM manager Innovatie & Duurzaamheid, in drie achtereenvolgende blogs in op zijn droom voor een duurzame toekomst.

“De bouwvak gebruik ik om mijn gedachten weer op een rij te zetten. Zo heb ik het boek The Corporate Tribe nogmaals gelezen. Als je het nog niet kent: een aanrader, waarin met een antropologische bril naar organiseren en organisaties wordt gekeken. Hierin wordt onder andere over de Aboriginals geschreven. Voor de Aboriginals in Australië bestaat er een plek voorbij tijd en ruimte waarin heden, verleden en toekomst volledig samenvallen: droomtijd. Of zoals zij dat noemen: Altjeringa.

Om te kunnen dromen over de toekomst kijk ik ook graag naar het verleden en heden om iets zinnigs te kunnen zeggen over de toekomst. In deze eerste blog blik ik terug op het verleden en mijn volgende bijdragen zullen gaan over het heden en de toekomst. Ik stuitte daarbij op een rapport van het RIVM uit 2005: Visualisatie van een veranderd Nederland in 2030 (pdf). Dit rapport maakt gebruik van onderstaand kwadrant met vier mondiale scenario’s die zijn ontwikkeld door het IPCC. De twee assen geven de onzekerheid voor de toekomst aan, namelijk globalisering/regionalisering en solidariteit/efficiëntie.

Wat als

Bij efficiëntie wordt verondersteld dat beslissingen van mensen plaatsvinden op basis van marktprocessen en economische rationaliteit, waarbij de overheid zich beperkt tot het faciliteren van deze processen. Bij solidariteit wordt verondersteld dat waarden met betrekking tot de mate van sociale gelijkheid, culturele identiteit en duurzaamheid sterk bepalend zijn bij beslissingen van mensen.

Nogmaals, we hebben het hier over een rapport uit 2005. Zestien jaar geleden dus. Als ik je nu vraag waarop in dit kwadrant de nadruk deze jaren heeft gelegen, geeft 90% van de mensen mondiale markt aan. En ik denk enkel aan wat als.

Wat als er in 1987 was geluisterd naar voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) Ed Nijpels. Hij stuurde destijds de notitie ‘Klimaatverandering door CO2 en andere sporengassen’ naar de Tweede Kamer. Twee jaar later in 1989 organiseerde hij in Noordwijk de eerste wereldwijde klimaatconferentie.
Wat als het toen was gelukt om tot een mondiaal akkoord te komen? Nijpels weet dat het nu een stuk makkelijker was geweest om onder de anderhalve graad opwarming te blijven.

Niemand minder dan voormalig koningin Beatrix sprak in 1988 tijdens de kerstrede de volgende woorden: ‘Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare – het einde van het leven zelf – toch voorstelbaar’ en partijen van links tot rechts toonden zich begaan met het lot van de planeet.

Toch blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer (figuur onder) dat tussen 2000 en 2006 klimaatverandering amper benoemd is de Tweede Kamer.

Wat als

Wat als we de ondernemersgeest en ons innovatief en financieel vermogen vanaf eind jaren 80 consequent op klimaatverandering hadden ingezet en niet meer hadden losgelaten?

Het is goed om terug te blikken en te leren van het verleden, maar het mag geen excuus zijn tot passiviteit en vertraging. Het zou ons juist moeten sterken in de meervoudige opgave die we samen hebben. Klimaatmitigatie en -adaptatie, bevorderen van biodiversiteit en natuurinclusief bouwen.

==

Norbert Schotte (VORM) bracht samen met Jan Willem van de Groep het succesvolle manifest Een eerlijk speelveld voor een duurzaam Nederland uit, wat bijval kreeg van zo’n 240 organisaties. Hij heeft samen met andere ‘Gideons’ stichting Gideon – Building Transition Tribes opgericht en is daarnaast sinds april bestuurslid bij innovatieplatform Booosting.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c238 c260 c267 c278
Nieuwe bouwcultuur biedt alternatief voor landbouw

Nieuwe bouwcultuur biedt alternatief voor landbouw

12-10-2022 om 10:01 uur
timer 4 min

De landbouw zoekt een uitweg voor de uitstootproblematiek en daarbij kan de bouw helpen. Zeker met De Nieuwe Oogst, ...

Lees verder »

c21 c225 c278
Heembouw zet standaard met natuurinclusief distributiecentrum

Heembouw zet standaard met natuurinclusief distributiecentrum

11-10-2022 om 13:01 uur
timer 2 min

Stel je een willekeurig distributiecentrum voor. Waarschijnlijk denk je aan een grijze kolos, waar vrachtwagens ...

Lees verder »

c21 c225 c277 c278
Gezocht: klimaatadaptieve en natuurinclusieve bedrijventerreinen

Gezocht: klimaatadaptieve en natuurinclusieve ...

06-10-2022 om 17:01 uur
timer 2 min

Is jouw bedrijventerrein al toekomstbestendig? En heb je dus al volop klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c259 c278
Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie en oplossingen

Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie ...

13-09-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

Natuurinclusief bouwen zit in de lift. Gelukkig maar, want de klok tikt door. Toch is de praktijk weerbarstig. ...

Lees verder »

c21 c225 c278
Natuurinclusieve Amstelstroombrug geopend

Natuurinclusieve Amstelstroombrug geopend

06-06-2022 om 08:01 uur
timer 2 min

Amsterdam is een nieuwe brug rijker en wel een natuurinclusieve brug. Op 31 mei is de Amstelstroombrug over ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c278
Gebrek aan kennis vertraagt versnelling circulaire bouw

Gebrek aan kennis vertraagt versnelling circulaire ...

11-02-2022 om 15:01 uur
timer 6 min

De aandacht voor het onderwerp circulaire economie begint te groeien. Met dank aan de pioniers en koplopers, zoals ...

Lees verder »

c21 c225 c278
Geïntegreerde nestkast brengt natuurinclusief bouwen dichterbij

Geïntegreerde nestkast brengt natuurinclusief ...

04-02-2022 om 13:01 uur
timer 2 min

Sommige bouwplannen worden niet vertraagd door protesterende omwonenden of stikstofuitstoot, maar door aanwezige ...

Lees verder »

c21 c225 c263 c266 c278
Internationaal podium voor Ladder van Koeling

Internationaal podium voor Ladder van Koeling

01-02-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

In het voorjaar van 2021 jaar ondertekende een brede coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de ...

Lees verder »

c21 c225 c278
Doe mee aan de groene golf: teken de petitie natuurinclusief bouwen

Doe mee aan de groene golf: teken de petitie ...

26-01-2022 om 11:09 uur
timer 1 min

De nieuwe regering heeft grote plannen om de woningnood te bestrijden. NL Greenlabel en Ballast Nedam Development ...

Lees verder »

c21 c225 c278
Schrijf mee aan het Woordenboek Natuurinclusief Bouwen

Schrijf mee aan het Woordenboek Natuurinclusief ...

26-10-2021 om 10:00 uur

Natuurinclusief bouwen doen we samen. Toch begrijpen bestuurders, beleidsmakers, bewoners, aannemers, projectontwikkelaars ...

Lees verder »

c21 c225 c277 c278
‘Gelukkiger uit het gebied komen dan toen je er aankwam’ 

‘Gelukkiger uit het gebied komen dan toen ...

25-10-2021 om 08:00 uur

Op 16 september vond de tweede bijeenkomst voor de natuurinclusieve ontwikkeling van Schiphol Trade Park samen. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c277 c278
Digitaal Magazine: Klimaatadaptief en Natuurinclusief Bouwen

Digitaal Magazine: Klimaatadaptief en Natuurinclusief ...

21-10-2021 om 11:15 uur

In het digitaal magazine Klimaatadaptief en Natuurinclusief Bouwen lees je onder andere meer over het belang van ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up