Het kan anders: verkavelen

timer3 min
Het kan anders: verkavelen

In zijn reeks van blogs laat Hans Hidden zien hoe je de ruimtelijke omgeving anders kunt inrichten met de focus op het realiseren van woonwerkunits. Na kwesties als financiering en parkeernormen bespreekt hij dit keer in onderstaande blog het thema verkavelen.

Vroeger betekende ‘kavel’ een drooggelegd stuk grond in een polder dat te koop werd aangeboden, waarna het juridisch eigendom notarieel werd vastgelegd. Men moest wel de kavel in stand houden.
Tegenwoordig betekent kavel ook iets anders. Zo gebruikt de overheid de term om aan te geven voor welke eenduidige bestemming een stuk grond kan worden gebruikt.

De definitie van de term kavel is helaas nog niet ondubbelzinnig vastgelegd in wet- of regelgeving, waardoor enkele makelaars er mee aan de haal zijn gegaan. Zij bieden nu bijvoorbeeld waterkavels aan. Gelukkig geeft het kadaster wat meer houvast en definieert kavel als een samenhangend stuk grond dat één type gebruik heeft en meestal omgeven is door een duidelijk herkenbare grens. Het kadaster registreert geen kavels, maar wel percelen.

Bestemming

Een perceel is een stuk grond in juridisch eigendom, waarvan de naam van de eigenaar, de duiding van ligging en omvang, en de zakelijke rechten gedeponeerd zijn bij het kadaster. Een eenduidige bestemming kan daarbij wel genoemd zijn. In nota’s van ruimtelijke ordening staat een aantal van dat soort bestemmingen vermeld, te weten: wonen, werken, verkeer, recreatie en natuur & landschap.

Een beeldkwaliteitsplan kan de bestemming natuur & landschap verder verduidelijken, waardoor er randvoorwaarden gaan gelden voor bepaalde kavels. Willen we een aantal eenduidige bestemmingen combineren, dan kan dat door kavels onder te brengen in één perceel, zodat deze kavels in handen komen van één juridische eigenaar. Een perceel kan uit meer dan één kavel bestaan.

Bijéén

Verkavelen betreft het opdelen in kavels. Voor het samenvoegen van kavels is er, gek genoeg, geen werkwoord. Gaan we een perceel verkavelen dan krijgen we kavels. Voegen we kavels samen tot één perceel dan ‘kavelen wij bijéén’. Zo zijn er experimenten waarbij de nominale grootte en de exacte ligging van de kavels nog niet zijn vastgesteld, maar die een koper - enigszins naar eigen inzicht – bijéén kan kavelen tot één perceel. Er worden dan wel verhoudingen tussen de bestemmingen gehandhaafd.

Het aantal percelen is in Nederland te achterhalen, maar het aantal kavels niet direct. Hoe meer kavels per km2, hoe meer Nederland is dichtgeregeld? Misschien wordt het tijd voor een kavelquote en perceelquote om zo meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen met betrekking tot de omvang van het verkavelen.

Woonwerkgebouw

Om terug te komen op mijn onderwerp ‘meerlaagse woonwerkgebouwen’: uit onder anderen financiële overwegingen is gekozen om alleen de footprint als perceel aan te schaffen. Banken willen graag ook grond als onderpand. Bij een gemengde bestemming ligt het tegenwoordig voor de hand om het perceel opgebouwd te zien uit twee of meer kavels. In dit geval: één voor wonen en één voor werken. In de praktijk wordt men namelijk gedwongen om een keuze te maken tussen wonen of werken en wel per bouwlaag of bouwdeel.
Dat komt door de wet BAG en het geldende bouwbesluit. Zo wordt aangestuurd op één enkele gebruiksfunctie achter één enkele deur op één enkele bouwlaag of in één enkel bouwdeel. Dit zorgt voor weinig flexibiliteit en staat ook levensloopbestendig wonen en/of werken in de weg.

Meerdere bestemmingen

Het kan anders: verkavelenHet kan in de praktijk anders door de mogelijkheid in te bouwen om meerdere bestemmingen in de tijd of gelijktijdig toe te laten op één kavel of één perceel, liefst zonder al te veel randvoorwaarden en procedures. Op deze wijze draaien we aan de knop verkavelen en verlengen we daarmee de functioneel economische levensduur van woonwerkgebouwen en voorkomen we, op termijn, leegstand van werkunits. Dit is onderdeel van het herstelplan.

Lees meer over de voorstellen van Hans Hidden in deze artikelen:
deel 1 - Het kan anders
deel 2 - Het kan anders: financiering
deel 3 - Het kan anders: parkeernormen

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c244 c245
Gamechangers in de Bouw en Infra barst op 25 november los

Gamechangers in de Bouw en Infra barst op 25 ...

8 okt om 07:00 uur
timer 1 min

Hét grote bouwteam-event van 2021 is aanstaande. Op 25 november nodigen we alle sectoren van de bouw en ...

Lees verder »

c21 c225 c243
<span>Green Buildings Event 2021: ‘Radicale verandering door innovatie, kennisdeling en lef!’</span>

Green Buildings Event 2021: ‘Radicale ...

8 okt om 06:30 uur
timer 7 min

Het is overduidelijk: er moet een verandering plaatsvinden om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Er ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Duurzamer bouwen met Faay op Maat

Advertorial: Duurzamer bouwen met Faay op Maat

8 okt om 06:30 uur
timer 3 min

Zowel met vlas als biobased en circulaire grondstof als met prefabricage, sluiten de Faay scheidingswanden perfect ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267
Creatieve oplossingen voor elektrificatie bedrijventerreinen

Creatieve oplossingen voor elektrificatie bedrijventerreinen

5 okt om 14:01 uur
timer 6 min

Elektriciteitsnetwerken sluiten niet meer altijd goed aan bij de behoeften van klanten en bedrijven. Met slimme ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c286
Luister de nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast 

Luister de nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast 

1 okt om 12:30 uur
timer 1 min

De nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast staat weer klaar voor jouw luisterplezier. Deze aflevering hebben we experts ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Gideon Maasland, Bram Adema en Mantijn van Leeuwen op Building Holland 2021

Gideon Maasland, Bram Adema en Mantijn van Leeuwen ...

30 sep om 17:00 uur

De mainstage op Building Holland 2021 puilt uit van topsprekers, die jou enthousiast maken voor de volgende stap ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Side Events Building Holland 2021: Smart Buildings, Innovatie in de Gevel en Deelmobiliteit

Side Events Building Holland 2021: Smart Buildings, ...

30 sep om 14:30 uur

Wil je meer kennis over Smart Buildings, gevelinnovatie of deelmobiliteit? Dan ben je aan het juiste adres bij ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Volgende fase voor Gasthuiskwartier Den Bosch

Volgende fase voor Gasthuiskwartier Den Bosch

29 sep om 08:43 uur

Vof Gasthuiskwartier, een samenwerkingsverband van gebiedsontwikkelaars AM en Heijmans, viert op 29 september ...

Lees verder »

c21 c168 c225 c243 c276 c281
SDG’s, Waterstof en Smart Buildings op Side Events Building Holland 2021

SDG’s, Waterstof en Smart Buildings op ...

23 sep om 17:30 uur

Sustainable Development Goals, Waterstof & CO2-reductie en Smart Buildings. Wil je meer leren over deze onderwerpen ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c243
Advertorial: Op ontdekkingstocht met de SDG’s, ga je mee?

Advertorial: Op ontdekkingstocht met de SDG’s, ...

22 sep om 14:00 uur
timer 4 min

We zijn het aan de aarde en toekomstige generaties verplicht bij elk huisvestingsvraagstuk met het beste, meest ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Schrijf je in voor de opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

Schrijf je in voor de opleiding Basiscertificaat ...

22 sep om 11:52 uur
timer 1 min

Wil jij met een voorsprong aan de slag met praktische oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving? ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c277
Inspiratie voor regeneratief bouwen met de Living Building Challenge

Inspiratie voor regeneratief bouwen met de Living ...

20 sep om 09:01 uur
timer 1 min

Ben je benieuwd hoe je met een woning of gebouw een positieve invloed kunt hebben op de omgeving? Ontdek dan tijdens ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up