Het kan anders: verkavelen

timer3 min
Het kan anders: verkavelen

In zijn reeks van blogs laat Hans Hidden zien hoe je de ruimtelijke omgeving anders kunt inrichten met de focus op het realiseren van woonwerkunits. Na kwesties als financiering en parkeernormen bespreekt hij dit keer in onderstaande blog het thema verkavelen.

Vroeger betekende ‘kavel’ een drooggelegd stuk grond in een polder dat te koop werd aangeboden, waarna het juridisch eigendom notarieel werd vastgelegd. Men moest wel de kavel in stand houden.
Tegenwoordig betekent kavel ook iets anders. Zo gebruikt de overheid de term om aan te geven voor welke eenduidige bestemming een stuk grond kan worden gebruikt.

De definitie van de term kavel is helaas nog niet ondubbelzinnig vastgelegd in wet- of regelgeving, waardoor enkele makelaars er mee aan de haal zijn gegaan. Zij bieden nu bijvoorbeeld waterkavels aan. Gelukkig geeft het kadaster wat meer houvast en definieert kavel als een samenhangend stuk grond dat één type gebruik heeft en meestal omgeven is door een duidelijk herkenbare grens. Het kadaster registreert geen kavels, maar wel percelen.

Bestemming

Een perceel is een stuk grond in juridisch eigendom, waarvan de naam van de eigenaar, de duiding van ligging en omvang, en de zakelijke rechten gedeponeerd zijn bij het kadaster. Een eenduidige bestemming kan daarbij wel genoemd zijn. In nota’s van ruimtelijke ordening staat een aantal van dat soort bestemmingen vermeld, te weten: wonen, werken, verkeer, recreatie en natuur & landschap.

Een beeldkwaliteitsplan kan de bestemming natuur & landschap verder verduidelijken, waardoor er randvoorwaarden gaan gelden voor bepaalde kavels. Willen we een aantal eenduidige bestemmingen combineren, dan kan dat door kavels onder te brengen in één perceel, zodat deze kavels in handen komen van één juridische eigenaar. Een perceel kan uit meer dan één kavel bestaan.

Bijéén

Verkavelen betreft het opdelen in kavels. Voor het samenvoegen van kavels is er, gek genoeg, geen werkwoord. Gaan we een perceel verkavelen dan krijgen we kavels. Voegen we kavels samen tot één perceel dan ‘kavelen wij bijéén’. Zo zijn er experimenten waarbij de nominale grootte en de exacte ligging van de kavels nog niet zijn vastgesteld, maar die een koper - enigszins naar eigen inzicht – bijéén kan kavelen tot één perceel. Er worden dan wel verhoudingen tussen de bestemmingen gehandhaafd.

Het aantal percelen is in Nederland te achterhalen, maar het aantal kavels niet direct. Hoe meer kavels per km2, hoe meer Nederland is dichtgeregeld? Misschien wordt het tijd voor een kavelquote en perceelquote om zo meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen met betrekking tot de omvang van het verkavelen.

Woonwerkgebouw

Om terug te komen op mijn onderwerp ‘meerlaagse woonwerkgebouwen’: uit onder anderen financiële overwegingen is gekozen om alleen de footprint als perceel aan te schaffen. Banken willen graag ook grond als onderpand. Bij een gemengde bestemming ligt het tegenwoordig voor de hand om het perceel opgebouwd te zien uit twee of meer kavels. In dit geval: één voor wonen en één voor werken. In de praktijk wordt men namelijk gedwongen om een keuze te maken tussen wonen of werken en wel per bouwlaag of bouwdeel.
Dat komt door de wet BAG en het geldende bouwbesluit. Zo wordt aangestuurd op één enkele gebruiksfunctie achter één enkele deur op één enkele bouwlaag of in één enkel bouwdeel. Dit zorgt voor weinig flexibiliteit en staat ook levensloopbestendig wonen en/of werken in de weg.

Meerdere bestemmingen

Het kan anders: verkavelenHet kan in de praktijk anders door de mogelijkheid in te bouwen om meerdere bestemmingen in de tijd of gelijktijdig toe te laten op één kavel of één perceel, liefst zonder al te veel randvoorwaarden en procedures. Op deze wijze draaien we aan de knop verkavelen en verlengen we daarmee de functioneel economische levensduur van woonwerkgebouwen en voorkomen we, op termijn, leegstand van werkunits. Dit is onderdeel van het herstelplan.

Lees meer over de voorstellen van Hans Hidden in deze artikelen:
deel 1 - Het kan anders
deel 2 - Het kan anders: financiering
deel 3 - Het kan anders: parkeernormen
deel 5 - Het kan anders: bestemmingsplannen
deel 6 - Het kan anders: kostendelersnorm

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243 c267
Alles over verduurzaming en renovatie bedrijventerreinen

Alles over verduurzaming en renovatie bedrijventerreinen

7 dec om 16:01 uur
timer 2 min

In een reeks van webinars gingen experts van TKI Urban Energy en diverse marktpartijen diep in op het verduurzamen ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Met collectoren in asfalt warmte opwekken

Met collectoren in asfalt warmte opwekken

7 dec om 10:01 uur
timer 2 min

In Veenendaal start een onderzoek naar de mogelijkheden om huizen duurzaam te verwarmen met warmte uit asfalt. ...

Lees verder »

c21 c225 c243
525 miljoen euro voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

525 miljoen euro voor verduurzaming maatschappelijk ...

6 dec om 15:30 uur
timer 2 min

Er komt 525 miljoen euro beschikbaar voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. De plannen voor de ...

Lees verder »

c21 c225 c243
‘De energietransitie is voor ons de enige weg vooruit’

‘De energietransitie is voor ons de enige ...

3 dec om 15:01 uur
timer 7 min

Wie weet hoe het energielandschap er in 2050 uitziet? We hebben de vraag al vaker gesteld en waren ook benieuwd ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243 c263
Blik terug op het Duurzame & Gezonde Scholen Congres

Blik terug op het Duurzame & Gezonde Scholen ...

2 dec om 08:01 uur

Op 10 november kwamen we in Eindhoven bij elkaar om de volgende stappen voor gezonde en duurzame scholen te concretiseren ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Eaton’s Buildings as a Grid: Uw gebouw transformeren tot energiehub

Advertorial: Eaton’s Buildings as ...

30 nov om 08:00 uur
timer 2 min

Een belangrijk speerpunt van de energietransitie is het elektrificeren van gebouwen en transport. In het huidige ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c275 c280
Van Transitievisie Warmte naar Uitvoeringsplan

Van Transitievisie Warmte naar Uitvoeringsplan

26 nov om 15:50 uur
timer 8 min

Nu bijna alle Nederlandse gemeenten de Transitievisie Warmte aan hun gemeenteraad hebben voorgelegd, is de volgende ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Panasonic levert totaaloplossing voor verwarming en koeling 

Advertorial: Panasonic levert totaaloplossing ...

26 nov om 07:30 uur
timer 2 min

Panasonic leverde een totaaloplossing voor zowel de verwarming als de koeling van een luxe gerenoveerde woning ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c275
De grootste uitdaging binnen de Wijkuitvoeringsplannen

De grootste uitdaging binnen de Wijkuitvoeringsplannen

26 nov om 07:01 uur
timer 6 min

Veel Warmtetransitievisies zijn inmiddels klaar en opgeleverd, waarna het de vraag is: hoe nu verder? TAUW is ...

Lees verder »

c21 c225 c243
DG Expeditie: Wijkaanpak Energietransitie

DG Expeditie: Wijkaanpak Energietransitie

22 nov om 09:35 uur
timer 2 min

Duurzaam Gebouwd en Versnelling NL zoeken gemeenten waarbij ontwikkelteams ingezet kunnen worden. Ben jij of ken ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Versneld verduurzamen met effectiever energiemanagement

Versneld verduurzamen met effectiever energiemanagement

19 nov om 10:00 uur
timer 6 min

Als we in 2030 al 55% minder CO2 willen uitstoten, dan moeten we ons niet alleen buigen over een warme jas en ...

Lees verder »

c21 c225 c243
AM geeft startsein bouw 27 duurzame woningen in Goudstuin in Gouda

AM geeft startsein bouw 27 duurzame woningen ...

18 nov om 09:18 uur

Na een succesvolle verkoop is de bouw van Goudstuin, onderdeel van het plan Goudshof in Gouda, officieel gestart. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up