Het kan anders: huisnummerregistratie

timer3 min
Het kan anders: huisnummerregistratie

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde groepen wonen en werken samengaan. Vandaar zijn zevendelige serie van artikelen met een pleidooi voor WoonWerkGebouwen. Lees nu deel 7 (slot): huisnummerregistratie.

Het kan anders: huisnummerregistratieDen Haag bepaalt ieder jaar de nieuwbouweisen en het maximaal aantal vergunningen dat mag worden verleend voor nieuwbouw. Hiermee bepaalt het Rijk, vaak samen met de provincies, de maximale hoeveelheid extra huisnummers die er op deze wijze mogen bijkomen. In de bestaande voorraad, bij splitsing of aanbouw, bepaalt echter iedere gemeente voor zichzelf of er een extra huisnummer mag worden geregistreerd of niet. Dan is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) leidinggevend. Het is nu evident dat na de invoering van de BAG het veel moeilijker is geworden om een extra huisnummer te registreren. Ook voor het geheel verzelfstandigen van een werkunit binnen een te creëren WoonWerkGebouw (WWG).

Door de BAG wordt aan ieder adresseerbaar object, zoals een verblijfsobject, slechts één hoofdadres toegekend. Wel is er de mogelijkheid van een nevenadres. Een nevenadres is echter een eigenschap van het geheel van hetzelfde verblijfsobject als hoofdadres en niet van slechts een gedeelte ervan.

Een nevenadres kan een adres zijn waar goederen worden afgeleverd en/of worden opgehaald. Een werkunit, als deel van een verblijfsobject, zou een onzelfstandig nevenadres kunnen zijn behorende bij een zelfstandig (woon)hoofdadres. Het is nu vrijwel niet mogelijk om de woonunit en de werkunit ieder, zonder al te veel moeite, een eigen hoofdadres te laten zijn. Daarbij komt dat de BAG en het bouwbesluit nu nog niet goed op elkaar aansluiten. De BAG spreekt over verblijfsobjecten en het bouwbesluit spreekt over verblijfsruimten met bepaalde gebruiksfuncties.

Resumerend zijn dit de twaalf adviezen uit de reeks ‘Het kan Anders’:

12. De BAG zou beter kunnen aansluiten op het Bouwbesluit en de woon- en de werkunit zouden ieder, zonder al te veel moeite, een eigen hoofdadres moeten kunnen zijn.

11. De kostendelersnorm is een reden te meer om iedere unit eigen voorzieningen en een eigen voordeur met huisnummer te geven.

10. Het lijkt mij niet onredelijk om bij het hanteren van de kostendelersnorm een ondergrens te hanteren van circa 30 vierkante meter netto vloeroppervlak per volwassen bewoner.

9. Opstallen en/of grond kunnen worden ingekocht met objectsubsidie, hetgeen uiteindelijk resulteert in minder subjectsubsidies, waardoor het gedoe met voor- en nacalculatie achterwege kan blijven.

8. Toegelaten instellingen zouden meer kunnen samenwerken met niet-toegelaten instellingen, zodat die laatsten kunnen meeliften op allerlei bestemmingsplan-vrijstellingen.

7. De levensduur van een WoonWerkGebouw is beter gegarandeerd door de bestemming ‘FLEX-wonen en/of werken’.

6. Laat meerdere bestemmingen in de tijd of gelijktijdig toe op één kavel of één perceel, liefst zonder al te veel randvoorwaarden en procedures.

5. Parkeernormen dienen het liefst te worden bepaald door de werkelijke behoefte aan parkeerduur.

4. Minder parkeren op privaat domein en meer parkeren op publiek domein verlaagt de financieringsbehoefte van een WoonWerkGebouw.

3. Het percentage van de totale stichtingskosten toegerekend aan de grond, de grondquote, dient het liefst zo laag mogelijk te zijn. Dit kan door de omliggende grond een (semi)publieke functie te geven, gefinancierd door de gemeente die ook het (betaald) parkeren faciliteert.

2. Om de directe kosten te drukken kan gekozen worden voor prefab en modulair.

1. Opstallen, inclusief de footprint, kunnen gefinancierd worden door een vereniging van eigenaren waar twee financiers in deelnemen: een toegelaten instelling (voor de woonunits) en een private marktpartij (voor de werkunits).

Lees meer over de voorstellen van Hans Hidden in deze artikelen:
deel 1 - Het kan anders
deel 2 - Het kan anders: financiering
deel 3 - Het kan anders: parkeernormen
deel 4 - Het kan anders: verkavelen
deel 5 - Het kan anders: bestemmingsplannen
deel 6 - Het kan anders: kostendelersnorm

Tekst: Hans Hidden
Foto boven: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c40 c225 c243
Neem de volgende stap in je verduurzamingsaanpak

Neem de volgende stap in je verduurzamingsaanpak

Tijd om je kennis op te vijzelen over de energietransitie én de volgende stap te zetten in je verduurzamingsaanpak: de opleiding Basiscertificaat Energietransitie ...

Lees verder

c21 c26 c243
Gemeente Den Haag versnelt energietransitie met warmte- en koudenet

Gemeente Den Haag versnelt energietransitie ...

Het tweede grote duurzame warmte- en koudenet komt er, dankzij een samenwerking tussen de combinatie Heijmans-Essent en de gemeente Den Haag. Zowel nieuwe als bestaande ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243
Zo maak je impact met Energie Bespaar Game voor Gebouwen

Zo maak je impact met Energie Bespaar Game voor ...

Impact verminderen op het klimaat en geld besparen: slechts twee van de voordelen van energie besparen binnen je organisatie. Dan komt de vraag: hoe kan ik op korte ...

Lees verder

c21 c41 c54 c243
Expertreactie klimaatbeleid: ‘Hybride is alweer achterhaald’

Expertreactie klimaatbeleid: ‘Hybride ...

Hoe reageren experts van Duurzaam Gebouwd op het ter sprake gekomen klimaatbeleid tijdens Prinsjesdag 2023? Duurzaam Gebouwd vroeg hoe ze tegenover het gepresenteerde ...

Lees verder

c21 c225 c243
Fabriek zorgt voor betaalbare nieuwbouwwoningen

Fabriek zorgt voor betaalbare nieuwbouwwoningen

Het huidige probleem in de woningmarkt zag Van Wijnen in 2016 aankomen. Daarom besloot het met het woonproduct ‘Fijn Wonen’ op een andere manier woningen ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243
Klimaatbeleid (kort) belicht tijdens Prinsjesdag

Klimaatbeleid (kort) belicht tijdens Prinsjesdag

De derde dinsdag van september betekent Prinsjesdag. Wij verzamelden de belangrijkste onderwerpen over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit jaar een iets ...

Lees verder

c21 c225 c243
Kijkje in de keuken bij koplopers

Kijkje in de keuken bij koplopers

De Duurzame Bedrijven Dagen geven een kijkje in de keuken bij organisaties die het beste beentje voorzetten. Ondernemers die een verhaal hebben over onder andere ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c243 c278 c299
Dierinclusief groenconcept voor mixed-use woningbouwproject

Dierinclusief groenconcept voor mixed-use woningbouwproject

Het mixed-use woningbouwproject The Pulse of Amsterdam heeft niet alleen ambities voor WELL Platinum en BREEAM-NL Outstanding. De ontwikkeling – bestaande ...

Lees verder

c21 c185 c225 c243
Paris Proof-ambitie voor herontwikkeling kantoor

Paris Proof-ambitie voor herontwikkeling kantoor

Het startsein klonk voor de bouwfase van de nieuwe thuishaven van ABN AMRO aan de Foppingadreef, in Amsterdam Zuidoost. ABN AMRO werkt samen met Edge en BAM Bouw ...

Lees verder

c21 c225 c243
<span>Scale-up wil 1 miljoen warmtepompen installeren tot en met 2030</span>

Scale-up wil 1 miljoen warmtepompen installeren ...

Quatt uit Amsterdam installeerde de drieduizendste warmtepomp en wil tot en met 2030 één miljoen warmtepompen realiseren. We horen van CEO Marijn ...

Lees verder

c21 c225 c243
Lijst met energiezuinige investeringen uitgebreid

Lijst met energiezuinige investeringen uitgebreid

De lijst voor fiscaal voordeel voor energiezuinige investeringen van bedrijven (EIA) is tussentijds uitgebreid. Vanaf vandaag (5 september) kan de EIA voor drie ...

Lees verder

c21 c40 c140 c225 c243
Primeur: eerste CO2-negatieve gevelsteen

Primeur: eerste CO2-negatieve gevelsteen

Vandersanden komt met de eerste CO2-negatieve gevelsteen onder de naam Pirrouet, dat bij het uitharden 60 kilogram schadelijke broeikasgassen opneemt. De steen ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up