Het kan anders: huisnummerregistratie

timer3 min
Het kan anders: huisnummerregistratie

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde groepen wonen en werken samengaan. Vandaar zijn zevendelige serie van artikelen met een pleidooi voor WoonWerkGebouwen. Lees nu deel 7 (slot): huisnummerregistratie.

Het kan anders: huisnummerregistratieDen Haag bepaalt ieder jaar de nieuwbouweisen en het maximaal aantal vergunningen dat mag worden verleend voor nieuwbouw. Hiermee bepaalt het Rijk, vaak samen met de provincies, de maximale hoeveelheid extra huisnummers die er op deze wijze mogen bijkomen. In de bestaande voorraad, bij splitsing of aanbouw, bepaalt echter iedere gemeente voor zichzelf of er een extra huisnummer mag worden geregistreerd of niet. Dan is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) leidinggevend. Het is nu evident dat na de invoering van de BAG het veel moeilijker is geworden om een extra huisnummer te registreren. Ook voor het geheel verzelfstandigen van een werkunit binnen een te creëren WoonWerkGebouw (WWG).

Door de BAG wordt aan ieder adresseerbaar object, zoals een verblijfsobject, slechts één hoofdadres toegekend. Wel is er de mogelijkheid van een nevenadres. Een nevenadres is echter een eigenschap van het geheel van hetzelfde verblijfsobject als hoofdadres en niet van slechts een gedeelte ervan.

Een nevenadres kan een adres zijn waar goederen worden afgeleverd en/of worden opgehaald. Een werkunit, als deel van een verblijfsobject, zou een onzelfstandig nevenadres kunnen zijn behorende bij een zelfstandig (woon)hoofdadres. Het is nu vrijwel niet mogelijk om de woonunit en de werkunit ieder, zonder al te veel moeite, een eigen hoofdadres te laten zijn. Daarbij komt dat de BAG en het bouwbesluit nu nog niet goed op elkaar aansluiten. De BAG spreekt over verblijfsobjecten en het bouwbesluit spreekt over verblijfsruimten met bepaalde gebruiksfuncties.

Resumerend zijn dit de twaalf adviezen uit de reeks ‘Het kan Anders’:

12. De BAG zou beter kunnen aansluiten op het Bouwbesluit en de woon- en de werkunit zouden ieder, zonder al te veel moeite, een eigen hoofdadres moeten kunnen zijn.

11. De kostendelersnorm is een reden te meer om iedere unit eigen voorzieningen en een eigen voordeur met huisnummer te geven.

10. Het lijkt mij niet onredelijk om bij het hanteren van de kostendelersnorm een ondergrens te hanteren van circa 30 vierkante meter netto vloeroppervlak per volwassen bewoner.

9. Opstallen en/of grond kunnen worden ingekocht met objectsubsidie, hetgeen uiteindelijk resulteert in minder subjectsubsidies, waardoor het gedoe met voor- en nacalculatie achterwege kan blijven.

8. Toegelaten instellingen zouden meer kunnen samenwerken met niet-toegelaten instellingen, zodat die laatsten kunnen meeliften op allerlei bestemmingsplan-vrijstellingen.

7. De levensduur van een WoonWerkGebouw is beter gegarandeerd door de bestemming ‘FLEX-wonen en/of werken’.

6. Laat meerdere bestemmingen in de tijd of gelijktijdig toe op één kavel of één perceel, liefst zonder al te veel randvoorwaarden en procedures.

5. Parkeernormen dienen het liefst te worden bepaald door de werkelijke behoefte aan parkeerduur.

4. Minder parkeren op privaat domein en meer parkeren op publiek domein verlaagt de financieringsbehoefte van een WoonWerkGebouw.

3. Het percentage van de totale stichtingskosten toegerekend aan de grond, de grondquote, dient het liefst zo laag mogelijk te zijn. Dit kan door de omliggende grond een (semi)publieke functie te geven, gefinancierd door de gemeente die ook het (betaald) parkeren faciliteert.

2. Om de directe kosten te drukken kan gekozen worden voor prefab en modulair.

1. Opstallen, inclusief de footprint, kunnen gefinancierd worden door een vereniging van eigenaren waar twee financiers in deelnemen: een toegelaten instelling (voor de woonunits) en een private marktpartij (voor de werkunits).

Lees meer over de voorstellen van Hans Hidden in deze artikelen:
deel 1 - Het kan anders
deel 2 - Het kan anders: financiering
deel 3 - Het kan anders: parkeernormen
deel 4 - Het kan anders: verkavelen
deel 5 - Het kan anders: bestemmingsplannen
deel 6 - Het kan anders: kostendelersnorm

Tekst: Hans Hidden
Foto boven: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c190 c225 c243
Pleidooi voor veilige installatie van geïntegreerde pv-systemen

Pleidooi voor veilige installatie van geïntegreerde ...

Gisteren om 16:01 uur
timer 3 min

Een goed, vakkundig en veilig aangelegd PV-systeem dat in een dak wordt geïntegreerd heeft een grote reeks ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Tips en tools voor verduurzamen VvE

Tips en tools voor verduurzamen VvE

3 okt om 10:42 uur
timer 4 min

Verenigingen van Eigenaren die willen gaan verduurzamen staan voor een fikse opgave. Met gratis instrumenten en ...

Lees verder »

c185 c223 c243 c244
Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen

Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities ...

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...
c21 c225 c243 c267 c292
Podcast Smart Energy: energie wordt minder simpel

Podcast Smart Energy: energie wordt minder simpel

30 sep om 10:01 uur
timer 1 min

Achter de letters en cijfers van jouw energiecontract schuilt een wereld die velen nauwelijks kennen. Tot voor ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c291
Prijs warmte loskoppelen van gastarief

Prijs warmte loskoppelen van gastarief

27 sep om 10:01 uur
timer 1 min

De warmtetransitie stagneert door onzekerheid rondom prijsontwikkelingen, vertraging van de nieuwe Warmtewet en ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267 c292
Podcast Smart Energy: het kostenplaatje

Podcast Smart Energy: het kostenplaatje

23 sep om 10:01 uur
timer 1 min

Vrijwel niemand twijfelt meer aan de desastreuze gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat op onze aardbol. Hoewel ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Provincie Utrecht en gemeente Groningen op Duurzaam Gebouwd Congres 2022

Provincie Utrecht en gemeente Groningen op Duurzaam ...

23 sep om 07:00 uur
timer 2 min

Eerder vertelden we je al over het thema van het Duurzaam Gebouwd Congres 2022 (Als partner/lid heb je met ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c291 c294
‘Het enthousiasme van deze mensen raakt mij’

‘Het enthousiasme van deze mensen raakt ...

19 sep om 10:01 uur
timer 7 min

René Jansen, procesmanager bij adviesbureau DWA, maakt sinds drie jaar onderdeel uit van het programma ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267 c292
Podcast Smart Energy: derde industriële revolutie

Podcast Smart Energy: derde industriële ...

16 sep om 10:01 uur
timer 1 min

Industriële revoluties hebben een belangrijke overeenkomst. In alle gevallen wordt de communicatie verbeterd, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265 c291
Gasmonteurs opgeleid voor werken met waterstof

Gasmonteurs opgeleid voor werken met waterstof

12 sep om 10:01 uur
timer 3 min

Binnenkort gaat in het Gelderse Lochem een pilot met waterstof van start. Het is voor het eerst dat in bestaande, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267 c292
Podcast Smart Energy: goedkope energie

Podcast Smart Energy: goedkope energie

9 sep om 10:01 uur
timer 1 min

Energie wordt in de toekomst soepel en snel over (lokale) netwerken uitgewisseld. Opwek en gebruik vormen nog ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Leer hoe jij bouwgeschillen kunt voorkomen én oplossen 

Leer hoe jij bouwgeschillen kunt voorkomen én ...

9 sep om 08:30 uur
timer 1 min

Een bouwproject kan op veel manieren tot een succes uitgroeien. De voorwaarden in een contract vormen daarvan ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up