Het kan anders: huisnummerregistratie

timer3 min
Het kan anders: huisnummerregistratie

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde groepen wonen en werken samengaan. Vandaar zijn zevendelige serie van artikelen met een pleidooi voor WoonWerkGebouwen. Lees nu deel 7 (slot): huisnummerregistratie.

Het kan anders: huisnummerregistratieDen Haag bepaalt ieder jaar de nieuwbouweisen en het maximaal aantal vergunningen dat mag worden verleend voor nieuwbouw. Hiermee bepaalt het Rijk, vaak samen met de provincies, de maximale hoeveelheid extra huisnummers die er op deze wijze mogen bijkomen. In de bestaande voorraad, bij splitsing of aanbouw, bepaalt echter iedere gemeente voor zichzelf of er een extra huisnummer mag worden geregistreerd of niet. Dan is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) leidinggevend. Het is nu evident dat na de invoering van de BAG het veel moeilijker is geworden om een extra huisnummer te registreren. Ook voor het geheel verzelfstandigen van een werkunit binnen een te creëren WoonWerkGebouw (WWG).

Door de BAG wordt aan ieder adresseerbaar object, zoals een verblijfsobject, slechts één hoofdadres toegekend. Wel is er de mogelijkheid van een nevenadres. Een nevenadres is echter een eigenschap van het geheel van hetzelfde verblijfsobject als hoofdadres en niet van slechts een gedeelte ervan.

Een nevenadres kan een adres zijn waar goederen worden afgeleverd en/of worden opgehaald. Een werkunit, als deel van een verblijfsobject, zou een onzelfstandig nevenadres kunnen zijn behorende bij een zelfstandig (woon)hoofdadres. Het is nu vrijwel niet mogelijk om de woonunit en de werkunit ieder, zonder al te veel moeite, een eigen hoofdadres te laten zijn. Daarbij komt dat de BAG en het bouwbesluit nu nog niet goed op elkaar aansluiten. De BAG spreekt over verblijfsobjecten en het bouwbesluit spreekt over verblijfsruimten met bepaalde gebruiksfuncties.

Resumerend zijn dit de twaalf adviezen uit de reeks ‘Het kan Anders’:

12. De BAG zou beter kunnen aansluiten op het Bouwbesluit en de woon- en de werkunit zouden ieder, zonder al te veel moeite, een eigen hoofdadres moeten kunnen zijn.

11. De kostendelersnorm is een reden te meer om iedere unit eigen voorzieningen en een eigen voordeur met huisnummer te geven.

10. Het lijkt mij niet onredelijk om bij het hanteren van de kostendelersnorm een ondergrens te hanteren van circa 30 vierkante meter netto vloeroppervlak per volwassen bewoner.

9. Opstallen en/of grond kunnen worden ingekocht met objectsubsidie, hetgeen uiteindelijk resulteert in minder subjectsubsidies, waardoor het gedoe met voor- en nacalculatie achterwege kan blijven.

8. Toegelaten instellingen zouden meer kunnen samenwerken met niet-toegelaten instellingen, zodat die laatsten kunnen meeliften op allerlei bestemmingsplan-vrijstellingen.

7. De levensduur van een WoonWerkGebouw is beter gegarandeerd door de bestemming ‘FLEX-wonen en/of werken’.

6. Laat meerdere bestemmingen in de tijd of gelijktijdig toe op één kavel of één perceel, liefst zonder al te veel randvoorwaarden en procedures.

5. Parkeernormen dienen het liefst te worden bepaald door de werkelijke behoefte aan parkeerduur.

4. Minder parkeren op privaat domein en meer parkeren op publiek domein verlaagt de financieringsbehoefte van een WoonWerkGebouw.

3. Het percentage van de totale stichtingskosten toegerekend aan de grond, de grondquote, dient het liefst zo laag mogelijk te zijn. Dit kan door de omliggende grond een (semi)publieke functie te geven, gefinancierd door de gemeente die ook het (betaald) parkeren faciliteert.

2. Om de directe kosten te drukken kan gekozen worden voor prefab en modulair.

1. Opstallen, inclusief de footprint, kunnen gefinancierd worden door een vereniging van eigenaren waar twee financiers in deelnemen: een toegelaten instelling (voor de woonunits) en een private marktpartij (voor de werkunits).

Lees meer over de voorstellen van Hans Hidden in deze artikelen:
deel 1 - Het kan anders
deel 2 - Het kan anders: financiering
deel 3 - Het kan anders: parkeernormen
deel 4 - Het kan anders: verkavelen
deel 5 - Het kan anders: bestemmingsplannen
deel 6 - Het kan anders: kostendelersnorm

Tekst: Hans Hidden
Foto boven: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243
Nieuwbouwpuzzel energieneutrale woonwijk in Noordeloos naar volgende fase

Nieuwbouwpuzzel energieneutrale woonwijk in ...

20 mei om 17:00 uur

Ondernemer Wim Rietveld heeft een bedrijfsterrein in Noordeloos, gemeente Molenlanden. Op dat terrein staat zijn ...

Lees verder »

c223 c243
Whitepaper: De kansen van waterstof

Whitepaper: De kansen van waterstof

De rol die waterstof kan spelen in de gebouwde omgeving staat ter discussie. We willen weten op welke termijn ...
c21 c225 c243 c261 c265
De oplossing voor de bestaande woningbouw: super hybride warmtepomp

De oplossing voor de bestaande woningbouw: super ...

19 mei om 14:01 uur
timer 7 min

Per jaar komen er bij CFP Green Buildings wel honderden innovatieve plannen voor een duurzame bouw binnen. Welke ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c293
Slimme en innovatieve concepten voor renovaties

Slimme en innovatieve concepten voor renovaties

19 mei om 11:01 uur
timer 6 min

Tijdens de Inspiratiedag Renovatie kwam in het gelijktijdig gehouden seminar Renovatie & Transformatie een ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261
Deze spreker ontmoet je op seminar Data & Digitalisering

Deze spreker ontmoet je op seminar Data & ...

18 mei om 16:45 uur

In een reeks artikelen stellen we de sprekers van het seminar Data & Digitalisering op 9 juni aan je voor. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c286 c292
Duurzaam Gebouwd Podcast: Internet of Energy

Duurzaam Gebouwd Podcast: Internet of Energy

13 mei om 07:00 uur
timer 1 min

De uitdagingen rondom de woningbouw stapelen zich op. De samenwerking tussen bouwbedrijven, installateurs en slimme ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261
Op het podium bij Seminar Data & Digitalisering: Kees Jan ‘t Mannetje

Op het podium bij Seminar Data & Digitalisering: ...

12 mei om 17:00 uur

In een reeks artikelen stellen we de sprekers van het seminar Data & Digitalisering op 9 juni aan je voor. ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Nieuw: digitaal magazine Energietransitie

Nieuw: digitaal magazine Energietransitie

12 mei om 13:00 uur
timer 1 min

Het nieuwe magazine staat vol met kennis over hoe je de energietransitie versneld en optimaal invult. Zo lees ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261
Gerard Streng dagvoorzitter van seminar Data & Digitalisering

Gerard Streng dagvoorzitter van seminar Data ...

9 mei om 08:30 uur
timer 1 min

In een reeks artikelen stellen we de sprekers van het seminar Data & Digitalisering op 9 juni aan je voor. ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Whitepaper over uitrol betaalbare warmtenetten

Whitepaper over uitrol betaalbare warmtenetten

5 mei om 10:01 uur
timer 3 min

De route naar een efficiënte, snelle en betaalbare warmtetransitie, tegen de maatschappelijk laagste kosten, ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

4 mei om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243
Energietransitie opschalen naar hoger tempo

Energietransitie opschalen naar hoger tempo

3 mei om 10:01 uur
timer 2 min

Op woensdag 11 mei is de Fokker Terminal in Den Haag het epicentrum voor alle partijen die betrokken zijn bij ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up