Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

timer3 min
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van Duurzaam Gebouwd. In deze eerste expertpost lees je over waar zij energie van krijgt en wat haar persoonlijke drijfveren zijn om maximaal in te zetten op duurzaamheid.

Wat is jouw passie en waar krijg je energie van?

Mijn passie ligt bij een zo groot mogelijke impact creëren op het klimaatpositief maken van de gebouwde omgeving. Dat is een uitdagend doel, maar ik zie voor mij een rol weggelegd als kartrekker. Ik wil het voortouw nemen en laten zien dat verduurzaming wél kan. En dat het zelfs een haalbare businesscase kan opleveren.

Enthousiast word ik van mensen en bedrijven die zich hard maken voor échte impact. Zij zetten zich met kennis, kunde en daadkracht in om te bouwen aan betere toekomst. We staan voor serieus grote uitdagingen als de uitputting van grondstoffen en de transitie naar hernieuwbare energie. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig. Als een ieder zich beseft dat je invloed hebt op verduurzaming vanuit je eigen rol en netwerk, dan ontstaat er een vliegwiel. En dat vliegwiel is hard nodig.

Welke verandering is er volgens jou nodig?

Gedragsverandering is hier een sleutelwoord. Technisch gezien kunnen we alles en weten we wat we moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Voorheen waren financiële investeringen een flinke drempel, maar de gunstige effecten van duurzaamheid zijn ondertussen overduidelijk. Echter, het inzicht dat de duurzame beslissing uiteindelijk meer oplevert moet nog beter beklijven. Evenals het gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid.

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Dura Vermeer zet stappen richting emissieloze bouwkeet, op basis van vehicle to load

Wat kan ons dichterbij elkaar brengen?

Natuurlijk moeten we openstaan voor elkaars gedachtegoed en elkaar beter begrijpen. Als je begrijpt wat de ander beweegt, maak je andere, slimmere keuzes. Door meebewegen je doel bereiken. Een andere versneller is het aan elkaar laten zien dat verduurzaming nu al mogelijk is. Inspireer elkaar, want als een ander ziet dat je succes hebt, dan werkt dat aanstekelijk. Blijf elkaar dus aanspreken en zorg voor opschaling en versnelling.

Hoe laten jullie dat zelf zien?

We proberen bijvoorbeeld kennis te delen over hoe we samen optrekken met ketenpartners en inzicht geven in materiaalstromen met de Dura Vermeer Urban Miner. En ons Inspiration Centre in Utrecht zetten we in als living lab voor gezondheid. We laten zien hoe we stappen zetten in de renovatie van utiliteit, dat we steeds meer hout toepassen en we aan de slag zijn met verschillende bouwconcepten die CO2-neutraliteit en het volledig hergebruiken van materialen dichterbij brengen.   

Wat moet er morgen veranderen?

Allereerst moeten we op korte termijn stevigere en doelmatige wetgeving invoeren. Dit leidt tot een nationaal level playing field. Een voorbeeld van hoe dit goed kan werken is het verbod op een gasaansluiting bij nieuwbouw en de energielabel C verplichting bij kantoren. Ten tweede moet het gevoel van urgentie toenemen, door kennis te delen en bewustwording in organisaties na te jagen. Waarom is verduurzamen belangrijk en waarom moet de toekomst in ieder gesprek een stoel aan tafel? En tot slot moeten we elkaar blijven inspireren en verleiden. Praat niet over wat er misschien nog niet lukt, maar etaleer wat wél kan.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c244
Amvest en Dura Vermeer gaan Asterweg in Amsterdam herontwikkelen

Amvest en Dura Vermeer gaan Asterweg in Amsterdam ...

11 apr om 08:01 uur

Amvest en Dura Vermeer Bouw Midden West hebben vorige week een positie verworven aan de Asterweg in Amsterdam. ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Circulaire toekomst: milieukosten naar nul

Circulaire toekomst: milieukosten naar nul

31 mrt om 12:01 uur
timer 3 min

De circulaire beweging in Nederland heeft last van enige spraakverwarring. Hoe lossen we dat op en hoe krijgen ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c244
Meer eenduidigheid moet circulariteit écht vooruithelpen

Meer eenduidigheid moet circulariteit écht ...

29 mrt om 15:01 uur
timer 3 min

Het circulair maken van de economie en bouw vergt veel inspanningen. De mogelijkheden en eisen kennen diverse ...

Lees verder »

c223 c244 c263
Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe geluidseisen voor warmtepompen

Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe ...

Deze whitepaper bevat inhoudelijke informatie over de nieuwe wetgeving, een toelichting op een aantal begrippen, ...
c21 c225 c244
“Circulariteit is nog veel te vrijblijvend”

“Circulariteit is nog veel te vrijblijvend”

29 mrt om 10:01 uur
timer 4 min

De aandacht voor energietransitie is nationaal gezien nog steeds groter dan die voor circulair bouwen. Dit zie ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Circulaire Openbare Ruimte Congres: podium voor duurzame ontwikkelingen

Circulaire Openbare Ruimte Congres: podium voor ...

28 mrt om 08:01 uur
timer 2 min

De gemeente Almere is op 15 en 16 juni gastheer van het eerste Circulaire Openbare Ruimte Congres, georganiseerd ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c244
Circulariteit in Ridderkerk: noodzaak van systeemverandering en gedragsverandering

Circulariteit in Ridderkerk: noodzaak van systeemverandering ...

10 mrt om 16:31 uur
timer 3 min

Ook de gemeente Ridderkerk is volop bezig om de klimaatdoelen uit te werken en te behalen. Wethouder Marten Japenga ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Nieuw: Duurzaam Gebouwd Digitaal Magazine Circulariteit

Nieuw: Duurzaam Gebouwd Digitaal Magazine Circulariteit

8 mrt om 16:00 uur

Het nieuwe digitale magazine van Duurzaam Gebouwd is uitgebracht. Dit keer vertellen we je samen met onze partners ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c279 c286
Duurzaam Gebouwd Podcast: Materialenpaspoort

Duurzaam Gebouwd Podcast: Materialenpaspoort

2 mrt om 08:00 uur
timer 1 min

De nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast luister je nu op onder andere Spotify. Op het programma: het materialenpaspoort.

Lees verder »

c21 c185 c225 c244
Rondetafelgesprek Circulair Bouwen: Samen innoveren én durven falen

Rondetafelgesprek Circulair Bouwen: Samen innoveren ...

21 feb om 13:00 uur
timer 7 min

Om circulair bouwen te laten vliegen, moeten alle ketenpartners samen optrekken om inzicht te geven in materiaalstromen. ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Is het al tijd voor bouwschaamte?

Is het al tijd voor bouwschaamte?

16 feb om 16:30 uur
timer 4 min

Vliegschaamte: dat hebben we bijna allemaal wel eens meegemaakt. Begint 'bouwschaamte' ook al op te komen als ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up