Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

In bouwteam maatschappelijk vastgoed verduurzamen? Yes we can!

woensdag 18 oktober 2017 @ 15:30 uur

In bouwteam maatschappelijk vastgoed verduurzamen? Yes we can!

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is momenteel een belangrijk speerpunt. En terecht, want in veel panden is met bewezen technieken nog veel energie en CO2 te besparen. Tegelijkertijd worstelen veel gemeenten en instellingen om dit in de praktijk vorm te geven. Hoe kun je de uitvoering van besparingsmaatregelen nu slim aanbesteden? 

Auteurs: Albert Hulshoff, technisch directeur Fit Our Future en Fanauw Hoppe, advocaat/adviseur duurzaamheid AT Lawyers

lees verder

door Albert Hulshoff  |  expertpostspermalink

'Prestatieafspraken leiden ook tot slimme en gezonde gebouwen'

donderdag 12 oktober 2017 @ 08:00 uur

'Prestatieafspraken leiden ook tot slimme en gezonde gebouwen'

Een prestatiecontract met heldere afspraken over output vormt het fundament voor slimme en gezonde gebouwen. “De volgende stap voor de bouw- en vastgoedsector is meer focus op integraliteit en output gestuurde prestatiecontracten.” 

lees verder

expertposts  |  interviews  |  thema: gezonde gebouwen  |  thema: smart buildingspermalink

BIM en de wekker van Pardoes…

dinsdag 10 oktober 2017 @ 15:30 uur

BIM en de wekker van Pardoes…

De voordelen van BIM zijn legio… Het plannings-en designproces wordt sterker gevisualiseerd, wat het keuze- en besluitvormingsproces ten goede komt. Eén uniform model, waar alle betrokken in het bouwproces gebruik van kunnen maken, wat ook nog eens bouwclashes voorkomt en daardoor de maatschappij geld bespaart. Het werk van de calculator wordt gemakkelijker – misschien wel overbodig – en intussen volgen 4D, 5D, 6D en nog een resem andere dimensies, die op hun beurt planningsmodules, financiele scenario’s en voorzieningen in onderhoud en daaraan verbonden kosten bevatten. You ain’t seen nothing yet!

lees verder

door Dominique Goven  |  expertposts  |  thema: bimpermalink

Stelling #VanGasLos: 'Leefomgeving bestaat naast woonomgeving ook uit een werkomgeving'

maandag 9 oktober 2017 @ 13:00 uur

Stelling #VanGasLos: 'Leefomgeving bestaat naast woonomgeving ook uit een werkomgeving'

In de opmars naar het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari vraagt Duurzaam Gebouwd haar experts om een stelling te poneren, ten behoeve van discussie omtrent #VanGasLos. Dit keer is het woord aan Fred Kloet van Smart WorkPlace. 

lees verder

door Fred Kloet  |  expertpostspermalink

RAU

vrijdag 6 oktober 2017 @ 15:30 uur

RAU

Vorige week was de lancering van Madaster. De plek waar een administratie van grondstoffen en bouwdelen gaat plaatsvinden. Opvallend aan die lancering was een interview met de master of material Thomas Rau. Helemaal eens met zijn term ‘begripsdeflatie’ van de term duurzaamheid. Ik hield er echter ook wel een ambivalent gevoel aan over.  Om nou het grondstoffenprobleem als ‘de grootste opgave’ waar we als mensheid voor gesteld staan te bestempelen, gaat mij veel te ver. Volgens mij staat met stip op één het fors reduceren van broeikasgassen. 

lees verder

door Jan Willem van de Groep  |  expertposts  |  thema: circulaire economie  |  2 reactiespermalink

Stelling #VanGasLos: Gas onmisbaar in energiemix, maar in de gebouwde omgeving moeten we zo snel mogelijk afkicken

woensdag 4 oktober 2017 @ 15:30 uur

Stelling #VanGasLos: Gas onmisbaar in energiemix, maar in de gebouwde omgeving moeten we zo snel mogelijk afkicken

TenneT en Gasunie hebben het voornemen een groot energie-eiland te bouwen op de Doggersbank. Alle Noordzee windmolenparken worden daar aan verbonden. Een deel van de windenergie zal ingezet worden voor het produceren van waterstof. Het tijdelijke overschot aan wind- en zonnestroom kan namelijk als waterstof opgeslagen worden. Dit power-to-gas principe èn biogas gaan in onze gasbehoefte voorzien en is gelijktijdig een goed opslagmedium voor energie.

lees verder

door Maarten Epema  |  expertposts  |  thema: #vangaslospermalink

Preken is zilver, (dreigen met) de stok is goud  

maandag 2 oktober 2017 @ 15:30 uur

Preken is zilver, (dreigen met) de stok is goud  

Ik heb meerdere jaar gewerkt als programmamanager voor de rijksoverheid, in het team utiliteitsbouw bij RVO.nl (destijds Agentschap NL). Ik richtte me destijds met name op energiebesparing in kantoren en scholen. Om partijen in beweging te krijgen hanteerde ik vooral de ‘preek’: ‘Gebouweigenaar, gij zult energie besparen; dat is goed voor uw portemonnee én voor moeder aarde!’ 

lees verder

door Albert Hulshoff  |  expertposts  |  thema: kantorenpermalink

Terug naar boven