Lancering tool De Gezonde Stad

Lancering tool De Gezonde Stad

Het ingenieurs- en adviesbureau Movares gebruikte het evenement Future Green City om zijn nieuwe tool te lanceren: De Gezonde Stad.

Volgens stedenbouwkundige Nicole van der Waart biedt deze tool steden hulp om hun gebouwde omgeving ook leefbaar te houden. “Steeds meer mensen trekken naar de steden toe. Dit gaat echter ten koste van de gezondheid, want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de gemiddelde levensverwachting in steden lager en neemt het aantal (chronische) zieken toe.”

De tool De Gezonde Stad kan steden hulp bieden bij een gezonde inrichting, geeft ze aan. “Hierbij zijn 3 aspecten van belang: een gezonde omgeving, een gezonde levensstijl en welbevinden.” Volgens haar ligt de voornaamste oplossing in het groen. “Voeg natuur toe aan de stad op allerlei manieren. Zo beschikt de spoorwegoverkapping bij NS-station Barendrecht over een dakpark en ligt er een sportveld op het dak van de Amsterdamse studentencampus Amstelhome.”

Groene gordel om Amsterdam

In het toevoegen van beplanting ligt ook de kern van het idee van het project ‘De Stelling 2.0’. “We willen een groene gordel maken door de 46 forten van de Stelling van Amsterdam om dit op een groene manier met elkaar te verbinden”, legt initiator Ton van Oostwaard uit. “Hiervoor gebruiken we planten, zogeheten green junkies, die speciaal zijn gekweekt om fijnstof uit de lucht halen.”

Volgens hem krijgt deze stelling dan wederom verdediging als doel. “Met deze groene klimaatgordel van 135 kilometer over dijken en wegen willen we het klimaat verdedigen. Ons streven is dat dit een geïntegreerd geheel vormt met de Floriade, die in 2022 in Almere plaatsvindt.”

Stimuleren met duurzaamheidskring

Daarnaast vertelde Stefan Romijn over de stichting Stimular, die in 1990 is opgericht door bedrijven en overheden. “De eerste 10 jaar was deze stichting vooral bedoeld om het mkb te stimuleren op het gebied van afval- en emissiepreventie, energiebesparing en milieuzorg. Sinds 2000 hebben we ons werkterrein uitgebreid naar Duurzaam Ondernemen.”

Samen met de gemeente Spijkenisse en Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Spijkenisse heeft deze stichting een duurzaamheidskring opgericht, waarin ondernemers bij elkaar komen om kennis en ervaringen uit te wisselen. “Dit heeft inmiddels geleid tot een gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen. Daarnaast bieden we onder meer ook de Milieubarometer aan, die de milieuprestaties, inclusief CO2-footprint,van bedrijven en organisaties zichtbaar maakt. Dit instrument toont de prioriteiten van bedrijven”, aldus Romij.

Sociale impact zichtbaar en meetbaar

Behalve gezondheid en milieu kwam ook sociale duurzaamheid aan de orde. Samen met Rockwool, Velux, Danfoss, Colt, Grundfos en Ionair heeft Nieman Groep de tool AQSI (Assessing and Qualifying on Social Impact of buildings) ontwikkeld. Hiermee kan op de sociale impact op bijvoorbeeld scholen zichtbaar en meetbaar worden gemaakt, zodat mensen zich in een gebouw prettig voelen en daardoor beter kunnen functioneren. Deze tool bestaat uit de onderdelen ‘Veiligheid’, ‘Gezondheid en comfort’, ‘Onderhoud’, ‘Aanpasbaarheid’, ‘Toegankelijkheid’ en ‘Impact op omgeving’.

Tijdens het evenement Future Green City stond de leefbare stad centraal. Het vond plaats van 24 tot en met 26 november in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c135 c225
Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

28 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we op een andere manier met water moeten omgaan. Vooral waterschappen hebben ...

Lees verder »

c21 c54 c134 c160 c259
Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor de bouw

Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor ...

18-10-2022 om 10:01 uur
timer 6 min

In Nederland worden problemen in silo’s geplaatst en opgelost met geld. Heel veel geld. De bouwsector heeft ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c185 c225
Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming woningbouw

Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming ...

03-10-2022 om 13:01 uur
timer 2 min

De provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam hebben een convenant opgesteld om nieuwe woningen op een duurzame ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c259 c278
Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie en oplossingen

Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie ...

13-09-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

Natuurinclusief bouwen zit in de lift. Gelukkig maar, want de klok tikt door. Toch is de praktijk weerbarstig. ...

Lees verder »

c21 c134 c160 c185 c225
Samen impact maken voor mens en milieu

Samen impact maken voor mens en milieu

22-08-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

Partijen die werkelijk op circulariteit sturen, creëren waarde voor mens en milieu. Ziedaar de inzet van ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225 c265
Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

16-08-2022 om 10:01 uur
timer 5 min

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c243
Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en uitdagingen gebiedsontwikkeling

Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en ...

23-06-2022 om 15:30 uur

Een succesvolle gebiedsontwikkeling gaat om meer dan alleen een toekomstbestendig energiesysteem dat aan behoeften ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c268
Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

02-05-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

Bij de bouw van de Rotterdamse woontoren De Zalmhaven is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Mede ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225
Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck in de Binck

Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck ...

11-04-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

De Haagse Binckhorst, ooit vooral bekend als bedrijventerrein, ondergaat de laatste jaren een enorme transformatie, ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225
Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van de toekomst

Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van ...

01-04-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

Op het voormalig defensieterrein Crailo zijn 590 nieuwe woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid gepland. Het moet ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c279
127 nieuwe woningen opgeleverd met materialenpaspoort

127 nieuwe woningen opgeleverd met materialenpaspoort

20-01-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) sprak ruim een jaar geleden met Madaster af om duizend ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c276
Waterveiligheid als hefboom voor duurzame stadsontwikkeling

Waterveiligheid als hefboom voor duurzame stadsontwikkeling

04-01-2022 om 10:30 uur
timer 3 min

Dordrecht is extreem gevoelig voor overstromingen. Op zoek naar stedenbouwkundige oplossingen om dit klimaatgevaar ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up