Gemeente Oss zet stappen voor energieneutraal vastgoed 

Gemeente Oss zet stappen voor energieneutraal vastgoed 

De gemeente Oss heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken, stelt ze steeds nieuwe doelen voor de korte termijn. Drijvende kracht hierachter is Merijn Broeders: “Vanaf 2017 verduurzamen we ons vastgoed naar energieneutraal. Als eerste stappen investeren we de komende 4 jaar € 3,5 miljoen.”

In het najaar van 2015 bleek uit een onderzoek van kenniscentrum Telos dat de gemeente Oss matig scoort op het gebied van duurzaamheid. En dat terwijl de gemeenteraad had besloten dat Oss in de top-3 van duurzaamste gemeenten van Brabant moet komen. Toch vond programmamanager Duurzaamheid Merijn Broeders dit rapport niet vervelend. “Het liet ons zien op welke gebieden we stappen kunnen zetten en hoe we er objectief voorstaan. Gemeenten zijn sowieso lastig met elkaar te vergelijken. Waar een gemeente als Vught bosrijk is, kent Oss een industriële geschiedenis en veel agrarische bedrijven. Daarnaast zijn we op het gebied van waterkwaliteit afhankelijk van de gebied buiten onze gemeentegrenzen, waaraan we niets kunnen doen. En onze gemeente heeft de langste Maasoever van Nederland.”

Direct duurzame stappen zetten

Na zo’n 6 jaar als beleidsmedewerker Milieu te hebben gewerkt, is hij sinds afgelopen zomer programmamanager Duurzaamheid. “Als gemeente nemen we verschillende rollen in: zo geven we de ondernemers de mogelijkheid om duurzame ideeën te ontplooien, maar we nemen ook zelf initiatief in de vorm van de ‘Routekaart duurzame energie 2016-2018’. Deze routekaart hebben we samen met onze inwoners, het bedrijfsleven en woningcorporaties – onze partners – gevormd. Hierin geven we aan wat onze gezamenlijke plannen zijn om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Zo laten we zien direct stappen te willen zetten, in plaats van afwachten tot dat verre doel ons nadert. We gaan dus van ‘veilig ver weg’ naar ‘concreet dichtbij’.”

We laten zien direct stappen te willen zetten, in plaats van afwachten tot het verre doel van energieneutraal in 2050 ons nadert'

Merijn Broeders, gemeente Oss

Omwonenden laten meeprofiteren

Zo zijn er concrete plannen voor een windmolenpark ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg-De Geer. “Dit doen we samen met Energiecoöperatie Oss, in samenspraak met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. Zo willen we omwonenden en de Osse gemeenschap laten meeprofiteren, in de vorm van een omgevingsfonds en een duurzaamheidsfonds. Hoewel zonnepanelen inmiddels maatschappelijk aanvaard zijn, zijn windmolens veel effectiever. 1 windmolen geeft hetzelfde resultaat als 30.000 zonnepanelen. Dat is belangrijk, omdat we massa willen en moeten maken.”

Initiatieven van Osse bewoners en bedrijven

Energiecoöperatie Oss is een van de initiatieven die inwoners zelf hebben geïnitieerd om gezamenlijk aan de slag te gaan met energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Zij plaatsen 200 zonnepanelen op het dak van de Mondriaansporthal. “De Ossenaren die in dit project investeren, moeten profiteren van de opbrengst”, legt Broerders uit. “De panelen liggen op een gemeentelijk gebouw. Als gemeente hebben we nu al geïnvesteerd in de overname van de panelen na 15 jaar. Daarnaast hebben we een bijdrage gedaan in de opstartkosten voor dit en het volgende zonnepanelenproject op andermans dak.” Daarnaast bestaat het Energie Service Collectief Oss: dat biedt diensten en advies aan Osse bedrijven, die hen moeten helpen om energie te besparen en duurzaam op te wekken. “Dit geeft aan dat deze regio veel innovatieve inwoners en ondernemers heeft. Wij bieden hen graag een helpende hand, bijvoorbeeld in de vorm van een financiële bijdrage om echt van de grond te komen.”

Bij de oplevering in 2012 was het gemeentehuis van Oss het duurzaamste gemeentelijke vastgoed van Nederland'

Merijn Broeders, gemeente Oss

Duurzaam stadhuis

Oss geeft zelf het goede voorbeeld. Zo is het gemeentehuis een kleine 5 jaar geleden gerenoveerd van energielabel G naar A+. “Bij de oplevering in 2010 was dit het duurzaamste gemeentelijke vastgoed van Nederland. Inmiddels hebben we tot 2020 € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld om ons vastgoed te verduurzamen naar energieneutraal. Ook na 2020 zijn hiervoor nog vele stappen noodzakelijk: uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken we € 60 miljoen moeten investeren om ons gemeentelijk vastgoed energieneutraal te krijgen. Daarnaast willen we in het kader van het klimaat zorgen voor meer groen en water in het centrum. Oss staat namelijk in de top-10 van warmste steden van Nederland.”

Prijsvraag om in NoM-huis te wonen

Daarnaast is deze gemeente aangesloten bij Stroomversnelling Brabant. “Zo is een woningen aan de Potgieterstraat gerenoveerd tot Nul-op-de-Meterniveau”, vertelt Broeders. “Dankzij ervaringen uit het verleden weten we dat het gedrag van bewoners ook belangrijk is. Om extra aandacht te geven aan deze woning, hebben we een prijsvraag uitgeschreven om dit huis een jaar gratis te bewonen en hun ervaringen te delen.” Tot en met 20 november konden geïnteresseerden hun inzending insturen. Vanaf 1 december is het huis gereed om in te wonen.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c134 c225 c260 c278
Groei! verbindt parken en groengebieden in Amsterdam Overamstel

Groei! verbindt parken en groengebieden in Amsterdam ...

Met een nieuwbouwproject in Amsterdam Overamstel levert bouwende ontwikkelaar VORM 223 woningen op in een natuurinclusieve, klimaatbestendige en duurzame omgeving.

Lees verder

c21 c134 c169 c225 c259 c265
Scoren met duurzaamheid in Spaanse voetbalcompetitie

Scoren met duurzaamheid in Spaanse voetbalcompetitie

Bedrijven uit de Benelux worden uitgenodigd deel te nemen aan een duurzaamheidschallenge met als doel het verminderen van de milieu-impact en het bevorderen van ...

Lees verder

c21 c134 c135 c225
Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we op een andere manier met water moeten omgaan. Vooral waterschappen hebben daar nadrukkelijk mee te maken, maar zijn slechts ...

Lees verder

c21 c54 c134 c160 c259
Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor de bouw

Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor ...

In Nederland worden problemen in silo’s geplaatst en opgelost met geld. Heel veel geld. De bouwsector heeft een grondstoffenprobleem met als gevolg heel hoge ...

Lees verder

c21 c134 c135 c185 c225
Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming woningbouw

Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming ...

De provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam hebben een convenant opgesteld om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen. ...

Lees verder

c21 c134 c225 c259 c278
Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie en oplossingen

Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie ...

Natuurinclusief bouwen zit in de lift. Gelukkig maar, want de klok tikt door. Toch is de praktijk weerbarstig. Tussen droom en daad liggen praktische bezwaren. ...

Lees verder

c21 c134 c160 c185 c225
Samen impact maken voor mens en milieu

Samen impact maken voor mens en milieu

Partijen die werkelijk op circulariteit sturen, creëren waarde voor mens en milieu. Ziedaar de inzet van ontwikkelaar HD Groep, de nieuwe partner van Duurzaam ...

Lees verder

c21 c125 c134 c225 c265
Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én op de lange termijn rendabel om de energietransitie ...

Lees verder

c21 c134 c225 c243
Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en uitdagingen gebiedsontwikkeling

Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en ...

Een succesvolle gebiedsontwikkeling gaat om meer dan alleen een toekomstbestendig energiesysteem dat aan behoeften voor warmte en koude kan voldoen. Lagere woonlasten ...

Lees verder

c21 c134 c225 c268
Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Bij de bouw van de Rotterdamse woontoren De Zalmhaven is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Mede in het licht van de bouwveiligheid werd daarom ...

Lees verder

c21 c125 c134 c225
Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck in de Binck

Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck ...

De Haagse Binckhorst, ooit vooral bekend als bedrijventerrein, ondergaat de laatste jaren een enorme transformatie, waardoor ook wonen weer veel interessanter is ...

Lees verder

c21 c125 c134 c225
Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van de toekomst

Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van ...

Op het voormalig defensieterrein Crailo zijn 590 nieuwe woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid gepland. Het moet een heel duurzame, energieneutrale wijk worden, inclusief ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up