Toekomstbestendige parkeergarage dankzij duurzame samenwerking

timer7 min
Toekomstbestendige parkeergarage dankzij duurzame samenwerking

Alleen met actieve en duurzame communicatie realiseer je toekomstbestendig onderhoud. Dat blijkt wel uit de revitalisatie van parkeergarage Castellum in gemeente Woerden. De tand des tijds zorgde ervoor dat het gebouw met zijn historische verbindingen toe was aan een opknapbeurt. Dat gebeurde, door een projectteam met enthousiaste verduurzamers.

Castellum werd in 2006 opgeleverd en is daarmee al meer dan tien jaar in eigendom van gemeente Woerden. Eerder dan verwacht kwamen de eerste meldingen over lekkages, verkleuringen en slijtage. Dat gaf het startschot voor een gemotiveerd projectteam, dat aan de slag ging met vernieuwing.

“Met deze ingreep herstellen we de esthetiek, de veiligheid en de waarde”, zegt Marius van Asselt van gemeente Woerden. Het is de enige parkeergarage in Woerden die ook als museum fungeert; er zijn archeologische resten van de Romeinse tijd te zien. “Er zijn reconstructietekeningen die je bijvoorbeeld de ‘Woerden 7’, een beroemd schip, laten zien. Ook tref je hier Romeins aardewerk aan en kun je de ‘kikkerfibula’ zien, een Romeinse mantelspeld in de vorm van een kikker, die hier in 2002 is opgegraven.”

De garage heeft dus niet alleen een logistieke en verbindende, maar ook een maatschappelijke rol. Mede daardoor is de esthetische waarde van de garage van groot belang. “Juist daarom was het extra vervelend om te signaleren dat er slijtage ontstond, wat we nog niet zo snel na de bouw hadden verwacht”, vertelt Van Asselt. “Zo ontstonden er lekkages door de waterdruk en waren er scheurtjes en verkleuringen te zien op diverse plekken. De slijtage was onverwacht, maar vast stond dat we er iets aan wilden doen.”

Verfproducent in adviseursrol

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijke verduurzamingsroutes ging Van Asselt op onderzoek uit. “Onze vaste verfgroothandel Bevela bracht ons in contact met verf- en coatingsystemenproducent Remmers”, gaat Van Asselt verder. “Zij pakten al snel de rol van adviseur op.” De partijen ontmoetten elkaar in oktober 2015.
“We inventariseerden eerst wat de huidige situatie in de parkeergarage was en wat de verwachtingen van de gemeente Woerden zijn”, brengt divisiemanager bouw Ruben Vugteveen van Remmers naar voren. “Essentieel bij onderhoud is het vinden van de juiste partners. Als leverancier kun je een treffende oplossing hebben voor een probleem, maar het succes schuilt hem in de duurzame samenwerkingen.”

Toekomstbestendige parkeergarage dankzij duurzame samenwerking

Samen met Bejan en NVT Onderhoudsgroep Oost werd gezocht naar een systeem dat de garage weer revitaliseert. “We ontvingen een bestek van de gemeente Woerden en overlegden over de verschillende type maatregelen”, vertelt projectmanager Mark Hofhuis van NVT Onderhoudsgroep Oost.
“In hoofdlijnen ging het om het verhelpen van lekkages door injecties, het coaten van de rijbanen en een deel van de parkeervlakken en het dichtzetten van scheuren. We brachten een coating aan van Remmers die rekbaar is. Op de onderste verdieping hebben we met een watergedragen coating gewerkt.”

De producten die werden toegepast, zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in parkeergarages. “Ze zijn bijvoorbeeld ongevoelig voor het wit uitslaan”, weet Vugteveen. “We onderzoeken onder andere de verkeersintensiteit om een oplossing te adviseren die precies aansluit op de behoefte. Daarnaast zijn we transparant over wat er wel en niet wordt geleverd qua oplossing. Zo weet de klant precies wat hij krijgt en op welke kwaliteit hij kan rekenen de komende jaren. Bij dit soort realisaties zit het hem in de details, dus logischerwijs besteden we daar aandacht aan.”

Overlast minimaliseren

De ontzorging van A tot Z voor het toekomstbestendig maken van de parkeergarage kon rekenen op enthousiasme van het hele projectteam. Voor Bejan paste het traject van engineering en onderhoud goed in het expertiseveld. “We hebben ons gericht op het uitwerken van de gehele bestekvorming en maakten keuzes voor coating en werkzaamheden”, vertelt Wim Jansen van Bejan. “Gemeente Woerden zocht de beste duurzame oplossing voor het afdichten van de lekkages en scheuren, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.”

Toekomstbestendige parkeergarage dankzij duurzame samenwerkingHet werd een onderhandse aanbesteding, waarbij Bejan vanuit ervaring leveranciers selecteerde. “We zijn al 25 jaar bezig in deze markt, dus we weten welke partijen we met het werk kunnen vertrouwen. De oplossingen die we hebben gekozen, zijn geselecteerd op slijtvastheid, antislip, scheuroverbrugging en esthestische waarde. De uitdagingen waren het verbeteren van afwerkingen, garanderen van waterdichtheid en het verhogen van de esthetische waarde. Dit alles met zo min mogelijk overlast.”

Om de overlast te beperken, werd het werk in fases uitgevoerd. “We hebben veelvuldig afstemming gehad met de gemeente over de uitvoering van werken”, geeft Hofhuis aan. “Vooral over de kritische punten in de parkeergarage, zoals een kruising. Door goede afstemming te houden over het werk, wisten we overlast tot een minimum te beperken. Daarnaast hielden we rekening met bijvoorbeeld feestdagen als Koningsdag, toen we zoveel mogelijk parkeervakken beschikbaar wilden hebben voor de bereikbaarheid van de stad.”

De succesfactoren

De samenwerking met de andere partners en vooral de communicatie ziet Hofhuis dan ook als een succesfactor. “Het is essentieel om niet alleen met de opdrachtgever goed te overleggen, maar ook met elkaar.” Daar sluit Vugteveen zich bij aan. “Voor ons is niet het product dat we leveren het belangrijkste, maar het doorgronden van de wens en het voorzien in het doel van de klant. Daar hoort een duurzame samenwerking onlosmakelijk bij. Het resultaat dat we met elkaar bereikt hebben, is dat de vloer van de parkeergarage weer veilig is en de uitstraling weer op het beoogde niveau is.”

Ook voor gemeente Woerden bleek de component ‘duurzame communicatie’ een belangrijke succesfactor. “We kregen een net rapport van de situatie rondom het onderhoud en het repareren van de scheuren en lekkages”, geeft Van Asselt aan. “Die kennisdeling zoeken we ook actief op en het is voor ons belangrijk dat de betrokken partijen hier een complete invulling aan geven.”

Zo werd een werkomschrijving gemaakt met het advies van Remmers en de technische omschrijvingen. “Dat werd aangeleverd door Bejan”, gaat Van Assselt verder, “en dat zorgde ervoor dat wij ontzorgd werden. Daarnaast gaven zij advies en begeleidden ze uitvoering.”

Vugteveen ziet nog meer toegevoegde waarde: “Bejan houdt ons scherp en brengt kennis vanuit de diverse partners samen. Daarnaast zorgen we met elkaar ervoor dat we kritisch blijven op elkaar, zelfs tijdens de uitvoeringsfase. Hebben we wel de juiste keuzes gemaakt en hoe zorgen we ervoor dat de projectpartners nóg dichter bij elkaar komen?”

Oplossingen voor een toekomstbestendige parkeergarage

Toekomstbestendige parkeergarage dankzij duurzame samenwerkingBij de revitalisatie van Castellum in Woerden zijn diverse oplossingen toegepast, die een totaalsysteem vormen. Zo werd de Epoxy BS 2000 Transparant ingezet, een watergedragen impregnering en grondering. Eigenschappen van de oplossing zijn de hechting op diverse ondergronden en de dampdoorlatendheid. Ook werd de Epoxy BS 3000 SG toegepast, een watergedragen, gepigmenteerde en zijdeglanzende sealer. Bij de werkvoorbereiding was het belangrijk dat er diverse eisen aan de ondergrond werden gesteld: deze moest draagkrachtig zijn, vormstabiel en ontdaan van losse delen.

De Epoxy Color Top werd op zijn beurt gebruikt als gepigmenteerde topsealer voor instrooivloeren. Eigenschappen van de oplossing zijn onder andere de mechanische en chemische belastbaarheid, de zekerheid tegen carbamaatvorming (witte verkleuring of kleverigheid) en de dekkracht op instrooivloeren. Ten slotte werd de Epoxy Primer PF in het project toegepast, geschikt als grondering zonder af te strooien onder PU- en epoxycoatings. Deze mechanisch belastbare grondering heeft een goede hechting op beton en zandcementdekvloeren. De oplossingen samen vormen het totaalsysteem, dat werd ingezet voor de verduurzaming van Castellum.

RIG

Remmers International Guarantee is een programma waarin Remmers samen met de verwerker/applicateurs kwaliteit borgt middels trainingen, kennisdeling, begeleiding, onderzoek en communicatie. Dit doet het bedrijf door gerichte toepassingstrainingen te geven aan de applicateur. Door kennissessies te houden over regelgeving, detaillering, applicatiemethodiek, ondergrond onderzoek kan de kwaliteit van applicaties geborgd worden. Hiervoor wordt een verzekerde garantie afgegeven op product en applicatie en wordt onderhoud betrokken als productleverancier samen met applicateurs, die de verwerking gaan garanderen. Dat kan alleen als je daarin ook samen optrekt en durft te kiezen voor elkaar.

Dit heeft alles te maken met Resultaat Gericht Samenwerken: Remmers verzorgt trainingen en bouwt referenties en expertise op. Daarmee ontstaat een kwaliteitsnetwerk, een RIG-netwerk. Dit moet ervoor zorgen dat een integrale verduurzaming van projecten kan plaatsvinden en dat opdrachtgevers ervoor kunnen kiezen om niet alleen de zogenoemde ‘oplapoplossingen’ te selecteren. Momenteel zet Remmers het netwerk op, om ervoor te zorgen dat gezamenlijk de volgende stap naar een integrale aanpak genomen kan worden.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c25 c225 c246 c249 c250
Hoe neem je afscheid van partijen in een innovatiepartnerschap?

Hoe neem je afscheid van partijen in een innovatiepartnerschap?

3 jun om 15:01 uur
timer 3 min

Een samenwerking kan nog zo mooi starten, maar op enig moment kan het ook tijd zijn om afscheid van elkaar te ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c262
Gedragsverandering: van bereidheid naar gezindheid

Gedragsverandering: van bereidheid naar gezindheid

29 mei om 17:00 uur
timer 5 min

Het succes van verduurzaming schuilt niet in de technologie en de oplossingen die je toepast in gebouwen en gebieden, ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c269
Warme ontvangst voor nieuwe modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

Warme ontvangst voor nieuwe modelovereenkomst ...

25 mei om 08:01 uur
timer 5 min

De presentatie van de kersverse Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 belooft een nieuwe, spannende periode van samenwerking ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250
Innovatiepartnerschap: samenwerken op een gelijk speelveld

Innovatiepartnerschap: samenwerken op een gelijk ...

20 mei om 15:01 uur
timer 3 min

Al vier blogs lang krijg je uitleg van experts van TwynstraGudde over het innovatiepartnerschap en de toepassing ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c254 c269
Nieuwe modelovereenkomst voor bouwteam

Nieuwe modelovereenkomst voor bouwteam

15 mei om 11:35 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd (DG) heeft de definitieve versie van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 (het Model) gepubliceerd. ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c251
Gaat uitgestelde Wet kwaliteitsborging zorgen voor verhoging kwaliteit?

Gaat uitgestelde Wet kwaliteitsborging zorgen ...

14 mei om 10:01 uur
timer 6 min

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onlangs opnieuw uitgesteld en dat is jammer. Want volgens Wico Ankersmit, ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250
Het verdienmodel van de opdrachtnemer in een innovatiepartnerschap

Het verdienmodel van de opdrachtnemer in een ...

6 mei om 15:16 uur
timer 1 min

Experts van TwynstraGudde geven in een reeks van blogs inzicht in de vormgeving van het innovatiepartnerschap ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c262
Video: Webinar 'Speelruimte in Bouwprojecten'

Video: Webinar 'Speelruimte in Bouwprojecten'

30 apr om 15:30 uur
timer 1 min

Heb je het webinar 'Speelruimte in Bouwprojecten' gemist? Je kunt het nu volledig terugkijken op ons YouTube-kanaal, ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c262
'Jaag met ons verduurzaming van de bouwsector aan!'

'Jaag met ons verduurzaming van de bouwsector ...

28 apr om 15:30 uur

Het klinkt misschien gek, maar ik ben blij met de huidige stikstofdiscussie. Het legt namelijk een pijnlijk punt ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c262
Nieuw: digitaal magazine Gedragsverandering

Nieuw: digitaal magazine Gedragsverandering

24 apr om 07:00 uur
timer 1 min

Hoe bereik je eindgebruikers achter de voordeur en werk je op andere manieren samen met ketenpartners? Welke cultuurveranderingen ...

Lees verder »

c21 c225 c246
‘Beperk de impact op onze sector en blijf doorbouwen!'

‘Beperk de impact op onze sector en blijf ...

23 apr om 17:05 uur
timer 5 min

Door creatief met elkaar samen te werken en in te zetten op gezondheid en veiligheid, kan de bouw- en vastgoedsector ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250
Het kiezen van de juiste marktpartijen bij een innovatiepartnerschap

Het kiezen van de juiste marktpartijen bij een ...

22 apr om 15:01 uur
timer 3 min

In een reeks van blogs geven experts van TwynstraGudde inzicht in de vormgeving van het innovatiepartnerschap ...

Lees verder »

Reacties

Toekomstbestendig? Toch jammer dat er niets te lezen is over veranderingen in mobiliteitsbehoeften en vraagstukken. 2020 is geen 2006 meer, waar zitten de laadpunten, systemen voor deelmobiliteit, voorzieningen voor e-bikes enz?

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up