CO2-prestatieladder volgende mijlpaal voor Berkvens

timer7 min
CO2-prestatieladder volgende mijlpaal voor Berkvens

De volgende mijlpaal in het duurzaamheidsbeleid van Berkvens nadert snel: eind 2020 wordt niveau 3 van de CO2-prestatieladder behaald. De totaalaanbieder van oplossingen op het gebied van binnendeuren laat met dit wapenfeit zien dat het bedrijf stappen zet in de reductie van schadelijke broeikasgassen. “We vullen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in en wachten niet af.”

De CO2-prestatieladder is een beproefde methode om de eigen bedrijfsvoering, projecten en de keten op gecontroleerde wijze te verduurzamen. Voor Berkvens kwam het instrumentarium in beeld toen het bedrijf zich CO2-reductiedoelstellingen stelde, als onderdeel van een breed duurzaamheidsbeleid. “Ten opzichte van 2018 willen we in 2025 50% minder CO2-uitstoot genereren”, vertelt Theo Donkers van Berkvens over dit gedachtegoed. Waar in 2018 4.728 ton aan CO2 wordt uitgestoten, moet dat getal zakken in 2025 naar 2.363 ton CO2-uitstoot.  Eerder kwam deze ambitie al naar voren in het Duurzaam Gebouwd Magazine, toen Donkers vertelde over de plannen voor Berkvens om in de eigen energiebehoefte te voorzien.

Grote stappen zetten

“De motverbrandingsinstallatie die drie jaar geleden werd geïnstalleerd vormde het startschot. We verbranden het resthout van onze deuren en kunnen hiermee onze fabrieken en kantoren verwarmen”, gaf Donkers destijds aan. “Deze voorziet bijna voor de helft in onze warmtevraag. Daarnaast tekenden we eind 2019 een overeenkomst met Ecorus, waarmee we een groot gedeelte van ons dakoppervlak inzetten voor de plaatsing van zonnepanelen. Hiermee kunnen we ongeveer een derde van ons totale energieverbruik opwekken.”

Een andere maatregel is de vervanging van conventionele tl-verlichting voor leds. “Uit energieonderzoek bleek dat we ook op dit vlak grote stappen kunnen zetten. Dat doen we systematisch bij groot onderhoud, op natuurlijke momenten. De elektriciteit die niet door onszelf wordt opgewekt, maar wel wordt gebruikt, halen we uit groene stroom die we inkopen, voornamelijk windenergie.

Daarnaast zetten we in op een STIP-certificering, waarmee we garanderen dat het ingekochte hout FSC of PEFC is en dus afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.” In 2020 zet Berkvens een volgende stap in het verminderen van de CO2-uitstoot, door ook de CO2-prestatieladder als tool in te zetten om duurzaamheidsambities verder uit te bouwen. “Een logische stap in ons speerpuntenprogramma [zie onder, red.], waarvan CO2-reductie een belangrijk onderdeel uitmaakt.”

Koersen naar CO2-neutraliteit

CO2-prestatieladder volgende mijlpaal voor BerkvensDirect betrokken bij de certificering via de ladder is zijn collega René Govers (foto rechts), die een boekje opendoet over wat de tool betekent voor de organisatie uit Someren. “We zijn continu aan de slag met het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen en we willen daar transparant over zijn. Daarnaast willen we optimaliseren, zodat we op termijn een CO2-neutraal bedrijf zijn.’’

“Begin 2020 maakten we de keuze om onze inzet te gaan onderbouwen en optimaliseren, met de CO2-prestatieladder (zie onder). Daarmee krijgt onze verduurzaming nog meer focus, wat direct aansluit op onze toekomstmissie: geen uitstoot meer van schadelijke broeikasgassen. Ons doel is dan ook om voor 2025 door te groeien naar niveau 5 van de CO2-prestatieladder en dit niveau uiteraard vast te houden.’’

Niveaus en eisen van de CO2-prestatieladder

  • Niveaus 1 tot en met 3 > Eigen organisatie op orde
  • Niveaus 4 tot en met 5 > Binnen eigen sector continu verbeteren en invloed uitoefenen binnen de eigen keten

De eisen worden ingegeven vanuit diverse invalshoeken:

A- Inzicht: het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint

B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie

C- Transparantie: structurele communicatie over het CO2-beleid

D- Participatie: deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Uitdagende dataverzameling

De ladder verlangt onder andere een inventarisatie van gegevens over gas en elektra, evenals het brandstofverbruik. Gas en elektra waren eenvoudig te inventariseren. “We hadden de nodige gegevens over het verbruik van gas en elektra in huis, omdat we deze data al bijhielden”, aldus Govers. “Ook de overige gegevens over bijvoorbeeld het leasewagenpark en woon- en werkverkeer waren natuurlijk wel aanwezig. Het was echter best lastig om dit alles dan door te rekenen naar CO2-waardes.’’

“Nog uitdagender wordt de doorgroei naar niveau 5. Dit vergt dat we verder up- en downstream in de keten de indirecte uitstoot van CO2 in kaart moeten brengen. Het betreft dan uitstoot door bronnen van buiten ons bedrijf, waar we geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Meten is weten: het is makkelijker ergens conclusies uit te trekken, wanneer er inzicht is in waarover het precies gaat. Door te starten met het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk van onze organisatie wordt deze inzichtelijk en kunnen we hem gestructureerd gaan verkleinen.’’

Duurzamere keuzes

Met alle informatie in handen komt optimalisatie en reductie dichtbij. Uit het enthousiasme van Govers is op te maken dat het in dit stadium écht interessant wordt. “We gaan dit jaar voor niveau 3, waarbij je niet alleen informatie over de uitstoot van je eigen organisatie ophaalt, maar ook actief met verbeteringen komt”, weet Govers. “We gebruiken de ladder om de juiste keuzes te maken voor onze langetermijndoelstellingen, op weg naar CO2-neutraliteit. Heel concreet: we maken bijvoorbeeld een duurzame keuze voor onze nieuwe expeditiehal, die gasloos wordt en aangesloten is op het warmtenet. De inzichten om wel of niet voor dit pad te kiezen, krijg je dankzij de tool.”

Het actief communiceren over deze optimalisaties is een belangrijk onderdeel van de ladder. “Op niveau 3 maak je wereldkundig wat je doet op de website van je eigen bedrijf met behulp van artikelen”, aldus Govers. “Ga je naar hogere niveaus, dan is er een eis om ook een rapport op te stellen. Dit sluit aan op het transparanter communiceren over je doelstellingen en het behalen hiervan.”

CO2-prestatieladder volgende mijlpaal voor Berkvens

Duurzaam Gebouwd-expert Pieter Fritz (links), sustainability developer bij Xidoor Doorsystems, overhandigt een perenboom aan Theo Donkers (midden) en René Govers (rechts) voor hun inspanningen rond de CO2-prestatieladdercertificering.

Onder de aandacht

De ladder kent daarnaast voordelen op het vlak van gunning (zie onder) en de beoordeling in duurzaam inkopen. Vooral laatstgenoemde is interessant voor Berkvens, acht Govers. “Door aantoonbaar te maken dat er goed is nagedacht over het minimaliseren van de CO2-uitstoot bij de productie, kom je beter onder de aandacht bij opdrachtgevers met een duurzaamheidsambitie. Je inzet wordt daarmee meteen beloond.”

Govers raadt de ladder dan ook aan bij andere toeleveranciers die stappen willen zetten in CO2-reductie. “Het zorgt voor bewustwording, geeft je nieuwe inzichten en laat je duurzamere stappen zetten richting de toekomst. Ook haalt het je uit de waan van dag, waarin je bijvoorbeeld inzet op korte terugverdientijden van drie of vijf jaar: je wordt uitgedaagd om na te denken over de impact die een beslissing voor je toekomst heeft.”
Hij sluit af met een tip. “Als je aan de eisen van de ladder voldoet, voldoe je ook aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), kortweg de energieaudit. Het heeft als neveneffect dat je veel actiever bezig bent met de informatie die je ophaalt en dat je wordt geprikkeld om te blijven verbeteren. Daarom kijken we uit naar deze volgende mijlpaal voor ons familiebedrijf.”

 

Speerpuntenprogramma Berkvens

CO2-prestatieladder volgende mijlpaal voor BerkvensHet speerpuntenprogramma van Berkvens omvat vijf verschillende onderdelen:

Afvalverwerking en waardecreatie

In dit kader worden enerzijds afvalstromen gereduceerd en anderzijds ingezet op het toevoegen van waarde aan deze stromen.

Duurzaam verpakken

Onderzocht wordt of verpakkingsmateriaal kan worden weggelaten of biobased materialen kunnen worden toegepast. De forse reductie van verpakkingsmateriaal staat hier centraal. De impact die hiermee wordt gegeneerd is vanzelfsprekend ook te koppelen aan het speerpunt ‘CO2-reductie’.

Circulair Inkopen

Het circulair inkopen van één of meerdere materialen staat op het programma. Een eerste aanzet hiervoor loopt via de afdeling inkoop, die zich buigt over het toepassen van circulair meubilair.

Verduurzaming productenportfolio

De levenscyclus van een groot deel van het productenportfolio is met Life Cycle Analysis (LCA) onderzocht. Onderzocht wordt welke verbeteringen mogelijk zijn bij producten waarvan de milieu-impact verder kan worden gereduceerd. Dit prikkelt leveranciers om bijvoorbeeld gebruik te maken van duurzamere en meer circulaire materialen.

CO2-reductie

Voorheen paste Berkvens een eigen CO2-berekeningsmethodiek toe, maar nu wordt gekozen voor de CO2-prestatieladder. Deze tool wordt breed geaccepteerd in de markt en biedt diverse interessante voordelen.

Gunningsvoordeel

Een bedrijf dat zich certificeert met de CO2-prestatieladder krijgt korting op de inschrijfprijs bij aanbestedingen. Dit voordeel is afhankelijk van het niveau dat de organisatie heeft behaald: hoe hoger het niveau, hoe meer korting.

In de CO2-routekaart lees je meer informatie over de stappen die Berkvens zet om een positieve bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG's). Je downloadt hem gratis op deze pagina.

Foto onder en bovenaan: Theo Donkers bij de motverbrander.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Berkvens

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c148 c225 c243
Verhuur warmtepompen brengt energiebesparing dichterbij

Verhuur warmtepompen brengt energiebesparing ...

Gisteren om 16:25 uur
timer 2 min

Met de keuze voor de Elga Ace van Remeha zorgt econic voor een impuls op de markt van het verhuren van warmtepompen. ...

Lees verder »

c185 c223 c243
Whitepaper: 'Hoe vind je de juiste professionals voor je verduurzamingsopgave?'

Whitepaper: 'Hoe vind je de juiste professionals ...

De uitdagingen om de Energietransitie in te vullen liegen er niet om. In 2030 moeten we meer dan de helft minder ...
c21 c54 c243
Het kan anders: verkavelen

Het kan anders: verkavelen

Gisteren om 13:01 uur
timer 3 min

In zijn reeks van blogs laat Hans Hidden zien hoe je de ruimtelijke omgeving anders kunt inrichten met de focus ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Nieuwbouwwijk Almere voorzien van duurzame warmtepompen

Advertorial: Nieuwbouwwijk Almere voorzien van ...

15 sep om 15:02 uur
timer 3 min

Voor de nieuwe wijk Nobelhorst in Almere kozen Dura Vermeer, van Dam en DHPS voor de zeer duurzame en gebruiksvriendelijke ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243 c278
Transities op gang brengen met The Butterfly Effect

Transities op gang brengen met The Butterfly ...

15 sep om 08:00 uur
timer 6 min

Voor de Design Challenge ‘Onze Energie Ons Landschap’ maakte het team van Duurzaam Gebouwd-partner ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c243
Impuls voor isolatie door voucherregeling

Impuls voor isolatie door voucherregeling

14 sep om 13:01 uur
timer 4 min

Met twaalf voorstellen voor een beter toegankelijk en effectiever isolatieprogramma probeert een coalitie van ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261
Finale DigiDare Award tijdens BIM Loket D-Day 2021

Finale DigiDare Award tijdens BIM Loket D-Day ...

14 sep om 10:30 uur
timer 2 min

Liefst 22 inzendingen dingen op 1 oktober mee naar de DigiDare Award 2021. Deze finale is onderdeel van de jaarlijkse ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Broeikasgas SF6 in elektriciteitsnetten is 23.900 keer sterker dan CO2

Advertorial: Broeikasgas SF6 in elektriciteitsnetten ...

14 sep om 08:00 uur
timer 1 min

Veel elektrische schakelinrichtingen bevatten SF6 als isolatiegas. Het verwijderen van het broeikasgas zwavelhexafluoride ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Eerste machinekamerloze lift werd 25 jaar geleden geplaatst

Eerste machinekamerloze lift werd 25 jaar geleden ...

10 sep om 17:00 uur
timer 1 min

25 jaar geleden werd de eerste KONE MonoSpace lift geplaatst, een wereldprimeur. Dit was wereldwijd de eerste ...

Lees verder »

c21 c225 c243
‘Innovaties brengen wijktransities dichterbij’

‘Innovaties brengen wijktransities dichterbij’

10 sep om 10:00 uur
timer 6 min

De mijlpaal komt in zicht: eind 2021 moeten de warmtetransitievisies gereed zijn. Een spannende periode, onder ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Uptempo.nu: versnellen met innovaties voor duurzame kantoren

Uptempo.nu: versnellen met innovaties voor duurzame ...

6 sep om 10:00 uur
timer 4 min

In razend tempo komt de verplichting voor kantoren om een Energielabel C te halen dichterbij, maar het blijft ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Het warmtenetten-dilemma

Het warmtenetten-dilemma

3 sep om 07:00 uur
timer 7 min

De afgelopen jaren zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met aardgasvrije wijken. Tientallen gemeenten kregen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up