Gebouwen zonder kosten naar label C of beter

Gebouwen zonder kosten naar label C of beter

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Door middel van een tussenstap is de ambitie uitgesproken dat alle gebouwen in 2030 gemiddeld ten minste een A label hebben. Wettelijk verplicht is dat alle kantoren vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben. Huurders willen nu al weten of hun kantoor over 5 jaar nog bruikbaar is.

Uit onderzoek blijkt dat een beter label de waarde van het vastgoed verhoogt. Daarnaast is de huuropbrengst hoger. Door lagere energiekosten heeft een duurzaam gebouw lagere servicekosten. Installaties zijn beter op elkaar afgestemd, waardoor klachten afnemen en het werkklimaat verbetert.

Garantie op groene labels

Duurzaam Gebouwd-partner CFP garandeert dat alle gebouwen in 5 jaar een groen label kunnen hebben, zonder meerkosten. Gebouwen met een B- of C-label worden op dezelfde manier in enkele jaren minimaal A-label gecertificeerd. De benodigde maatregelen en kosten voor implementatie worden betaald uit geplande onderhouds- en energiekosten. Maar ook uit besparingen in deze periode. Op deze wijze wordt de fee van CFP terugverdiend. De garantie en de ervaring van CFP zorgen ervoor dat kantoren en andere gebouwen duurzaam worden met minimale kosten en moeite, met garantie vooraf.

20.000 gebouwen

CFP heeft inmiddels 20.000 gebouwen verduurzaamd. De ervaring leert dat onze aanpak werkt. CFP is succesvol door maatregelen te kiezen met een lage investering, hoge impact op het energielabel en deze in te voeren op natuurlijke vervangingsmomenten. De kosten worden betaald uit bestaande onderhouds- en energiebudgetten. De mogelijkheden per gebouw zijn zeer verschillend. Het is soms moeilijk in te schatten in welke gebouwen de beste mogelijkheden liggen. CFP biedt u daarom ook online inzicht in uw gebouw(en) waarmee alle mogelijke scenario’s voor verduurzaming snel en moeiteloos ingezien en vergeleken kunnen worden. De inzet van de specialisten van CFP garandeert technische, financiële en duurzame waarde. U heeft deze garantie nog voordat u investeringsbeslissingen hoeft te nemen.

Aanpak in 4 stappen

CFP geeft deze garantie af om gebouwen te voorzien van het energielabel C zonder extra kosten. Hiervoor wordt de energiecoach van CFP ingeschakeld die: (1) een scan maakt van de mogelijkheden, (2) de ‘quick wins’ implementeert, (3) de benodigde maatregelen zal nemen om het energielabel te verbeteren en (4) het energielabel op het ambitieniveau zal afmelden.

1. De projectaanpak is gebaseerd op een door CFP uitgevoerde scan. Deze scan levert gegarandeerde besparingen, investeringen en duurzaamheidspotentieel op basis van het energielabel. Met het scanrapport kan een klant managementbeslissingen nemen en opdracht geven aan installateurs en aannemers. Ook is het mogelijk om te rapporteren aan het bevoegd gezag, MJA of gemeente ten behoeve van milieuvergunningen. De uitgevoerde scan leidt tot een Plan van Aanpak én direct afgemeld energielabel.

2. De energiecoach van CFP implementeert ‘quick wins’ vanuit de audits. Uit de ervaring van CFP blijkt dat in nagenoeg alle gebouwen potentie zit. Gemiddeld kunnen de energiekosten met 10-15% worden verlaagd zonder investering. Daarnaast zorgt inzicht in de complete energiehuishouding voor minder belasting op personeel, monitoring van energiebesparende activiteiten, lagere energieverbruiken en een goede administratie voor facturatie, milieudienstcontrole en maatschappelijke jaarverslagen. De energiecoach verdient zichzelf altijd terug uit de gerealiseerde energiebesparing

3. Vervolgens voert de energiecoach het Plan van Aanpak uit om het energielabel te verbeteren. Een deel van de maatregelen zal in de komende 5-10 jaar toch al genomen moeten worden als het een slecht label betreft. Andere maatregelen kunnen uit het lopende budget voor (huurders)onderhoud genomen worden en als laatste kunnen de geplande onderhoudsbudgetten anders ingezet worden. Het bestaande onderhoudsbudget wordt slim gebruikt, zodat extra investeringen niet nodig zijn

4. De laatste stap is het afmelden van het verbeterd energielabel op het ambitieniveau. De garantie van CFP bestaat uit het afmelden van het label op het afgesproken niveau binnen vijf jaar.

Na het afmelden van het verbeterd energielabel door CFP is niet alleen voldaan aan de wettelijke verplichtingen, maar is het pand ook meer waard geworden en is de verhuurbaarheid toegenomen.

Meer informatie leest over de aanpak en de mogelijkheid tot contact leest u op de website van CFP.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Onthulling energiepositieve woning MOR

Onthulling energiepositieve woning MOR

31 mei om 09:47 uur
timer 1 min

De Solar Decathlon Europe 2019 werpt letterlijk zijn schaduw vooruit dankzij het prototype op de campus van de ...

Lees verder »

De financiële consequenties van gezond en circulair bouwen

De financiële consequenties van gezond ...

6 mei om 08:00 uur
timer 1 min

Uit een samenwerking tussen HEVO en C2C ExpoLAB kwam een businesscase die de financiële consequenties van ...

Lees verder »

Nederland heeft nu twee WELL-testers in huis

Nederland heeft nu twee WELL-testers in huis

20 feb om 14:30 uur
timer 2

Met de certificering van Marjon van Harten en Coen van der Graaf heeft DGMR als eerste in Nederland twee WELL Performance ...

Lees verder »

Van inefficiënt kantoor naar energiepositief appartement

Van inefficiënt kantoor naar energiepositief ...

16 jan om 09:00 uur
timer 5 min

Studenten van de TU Delft gaan voor goud tijdens de Solar Decathlon Europe 2019. Hun plan voor modulaire appartementen ...

Lees verder »

Eerste versie van PvE Gezonde Kantoren uitgebracht

Eerste versie van PvE Gezonde Kantoren uitgebracht

15 jan om 11:00 uur

De eerste versie (1.0) van het Programma van Eisen voor Gezonde Kantoren is uitgebracht. In deze verse publicatie ...

Lees verder »

Dak Amsterdamse Gashouder omgebouwd tot zonnepark

Dak Amsterdamse Gashouder omgebouwd tot zonnepark

18-09-2018 om 11:00 uur
timer 1 min

Op het dak van de Gashouder van de Amsterdamse Westergasfabriek zijn vorige week de 1024 geplaatste zonnepanelen ...

Lees verder »

Onderzoek: bestaande kantoren veel eerder energieneutraal 

Onderzoek: bestaande kantoren veel eerder energieneutraal 

17-09-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

Bestaande kantoren in Nederland kunnen vijf tot tien jaar eerder dan in 2050 energieneutraal zijn. Dit is de duidelijke ...

Lees verder »

Eéndaagse WELL Training voor gezonde gebouwen

Eéndaagse WELL Training voor gezonde ...

13-09-2018 om 13:00 uur
timer 2 min

De WELL Building Standard voor gezonde gebouwen wordt meer en meer bekend in Nederland. Maar hoe zit de certificeringsmethode ...

Lees verder »

Voormalige Becelhuis gerenoveerd naar hedendaags kantoor

Voormalige Becelhuis gerenoveerd naar hedendaags ...

24-08-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

In zes maanden tijd is het iconische gebouw “het Becelhuis” in Rotterdam gerenoveerd naar een hedendaags ...

Lees verder »

Zonnepanelen stadhuis Arnhem wekken meer stroom op dankzij witte dak

Zonnepanelen stadhuis Arnhem wekken meer stroom ...

23-08-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Op het dak van de raadzaal van het stadhuis Arnhem zijn 108 zonnepanelen geïnstalleerd, als eerste stap van ...

Lees verder »

Reset van financiële systeem noodzakelijk voor verduurzaming

Reset van financiële systeem noodzakelijk ...

14-08-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

Een totale reset van het huidige financiële systeem is noodzakelijk om te versnellen in verduurzaming. Voor ...

Lees verder »

Label C is aanstormende uitdaging voor gebouweigenaren

Label C is aanstormende uitdaging voor gebouweigenaren

13-08-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

Als gebouweigenaar sta je de komende tijd voor de opgave om je pand niet alleen energieneutraal en circulair, maar ...

Lees verder »

keyboard_arrow_up