Persoonlijke leden
Cor Mul

Cor Mul

Directeur / eigenaar @ Mul Projectontwikkeling B.V.

Eindbeslisser

 

Persoonlijk profiel Persoonlijk profiel

Cor Mul (1960) is een Nederlandse vastgoedondernemer. Hij is aandeelhouder van Mul Groep, het familiebedrijf waaraan hij samen met zijn zus leiding geeft. Mul draagt de verantwoordelijkheid voor de projectontwikkelingen, bouwtechnische en financiële zaken.

Daarnaast richtte Mul in de jaren negentig Mul Projectontwikkeling op. Daarmee ontwikkelt hij sindsdien voornamelijk residentieel vastgoed, al dan niet in samenwerking met onderdelen van Mul Groep.

Mul Groep

Cor Mul maakt deel uit van de tweede generatie die aan het hoofd van het familiebedrijf staat. Mul Groep werd namelijk in 1970 opgericht door Muls vader. Aanvankelijk hield het zich hoofdzakelijk bezig met het beheer van het vastgoed in de portefeuille, maar gaandeweg breidde het zijn activiteiten uit, mede gedreven door de noodzaak en tevens mogelijkheden tot grootschalige renovatie. Net als een groot deel van het vastgoed in de hoofdstad, stond ook Mul Groep voor de opgave een aanzienlijke moderniseringsslag te maken.

In aanvulling op de gebruikelijke onderhouds- en renovatiewerkzaamheden waarmee het de kwaliteit van het eigen vastgoed waarborgde, wijdde Mul Groep zich gaandeweg ook aan ontwikkelingsprojecten. Dat deed het onder leiding van Cor Mul en zijn zus, die in de jaren tachtig en negentig geleidelijk aan de onderneming van hun vader overnamen.

Mul Projectontwikkeling

Aanvankelijk vonden de ontwikkelingsactiviteiten daarentegen plaats buiten Mul Groep en tot op zekere hoogte is dat tot op de dag van vandaag het geval. Het eerste van de ontwikkelingsprojecten vormde namelijk voor Cor Mul de aanleiding om medio jaren negentig Mul Projectontwikkeling op te zetten. Dat stond en staat los van Mul Groep, maar werkt hier wel op projectmatige basis mee samen.

Mul Projectontwikkeling kreeg vorm toen bleek dat voor een deel van de vastgoedportefeuille renovatie uitgesloten was. Meerdere woningen in de Amsterdamse Rivierenbuurt waren aan vervanging toe. Binnen Mul Groep verschilden de meningen wat er met dit deel van de portefeuille moest gebeuren en uiteindelijk besloot Cor Mul de woningen te kopen, om er vervolgens zelfstandig een appartementencomplex voor in de plek te bouwen.

Het was het begin van Mul Projectontwikkeling. Daarmee boorde Mul een ruime potentie tot groei aan. Mul Projectontwikkeling leverde in 2002 het eerste project op: Meerhuizenpoort. Het meer dan zestig huur- en koopwoningen tellende complex verrees op de plek van de niet meer te renoveren woningen en was uitgevoerd in de stijl van de Amsterdamse School.

Duurzame projecten

Een van de andere projecten die Cor Mul realiseerde was een woontoren in Amsterdam-Oost. Het in 2014 opgeleverde complex bestaat uit meer dan zeventig appartementen, bestemd voor zowel verhuur als verkoop. Niet alleen bood dit project in bouwtechnisch opzicht een uitdaging, mede vanwege de parkeerkelder en omliggende metrotunnels, ook stelde Mul zichzelf ten doel eindresultaat een duurzaam karakter te geven.

Dat streven hangt Mul overigens in al zijn projecten aan. Zo realiseerde hij uit naam van Mul Groep en in samenwerking met zijn zus Woudt Amsterdam. Deze duurzame woontoren in Amsterdam Nieuw-West telt meer dan honderdtwintig driekamerwoningen en huist in de plint onder meer een sportschool en een restaurant.

Eigen netwerkclub

In 2017 richtte Cor Mul The Network Kitchen (TNK) op. Dat is een netwerkclub voor de vaste partners van Mul Projectontwikkeling. Mul werkt in vastgoedbeheer en -ontwikkeling namelijk veelvuldig samen met vertrouwde partijen, onder meer wat betreft toeleveranciers en aannemers. In sommige gevallen gaat de samenwerking al bijna dertig jaar terug. Met TNK brengt Mul al deze partijen met elkaar in contact. Dat doet hij door culinaire netwerkavonden te organiseren en hen samen te brengen in een kookstudio.

Verder lezen
 

Interesses Interesses

Doelgroepen

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie Contactinformatie

Mul Projectontwikkeling B.V.


Telefoon: 0206641999


Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up