Persoonlijke leden
Luigi Prins

Luigi Prins

Directeur / eigenaar @ Cobraspen Groep B.V.

Eindbeslisser

Linkedin   

 

Persoonlijk profiel Persoonlijk profiel

Als oprichter en eigenaar van Cobraspen Groep is Luigi Prins sinds 1984 al gefocust op duurzaamheid, een toen nog onbekend begrip in de wereld van vastgoed.

Volgens Prins begint duurzaamheid al bij transformaties van gebouwen, door ze een nieuw leven en een nieuwe functie te geven. Dat is, naast het aanleggen van zonnepanelen en het gebruik van duurzame bouwmaterialen, échte duurzaamheid volgens Prins. Cobraspen Groep heeft dan ook onder zijn leiding vele toonaangevende en duurzame projecten uitgevoerd, met als bekendste voorbeeld de herontwikkeling van het voormalig suikerfabrieksterrein in Halfweg: SugarCity.

Herontwikkeling en verduurzaming

Luigi Prins heeft het gebied, vol nostalgie, al sinds 2000 in ontwikkeling en ook de komende jaren wordt er nog volop gebouwd. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de herontwikkeling van dit gebied is het behoud en de restauratie van waardevolle bestaande industriële gebouwen. Deze gebouwen worden verduurzaamd en uiteindelijk omgebouwd tot onder andere evenementenlocaties, horecagelegenheden, kantoren en zelfs een Fair Play Casino. In 2011 ontving SugarCity de Prix d’Excellence van FIABCI International, in de categorie ‘Environmental Conservation’. Met de grote suikersilo’s als eyecatcher, werd SugarCity geselecteerd door de hoge kwaliteit van het terrein en de planontwikkeling van het gebied.

Ook in de herontwikkeling van de ‘Blauwe Wetering’ in Haarlem-Oost houden Luigi Prins Cobraspen Groep rekening met het toenemende belang van duurzaamheid. Het voormalig kantoorverzamelgebouw wordt omgebouwd naar honderden klimaat-neutrale, betaalbare starterswoningen. Voor deze woningen wordt gebruik gemaakt van een nul-op-de-meter (NoM) project, zodat de uitstoot van CO2 tot een minimum wordt beperkt. Bij NoM-woningen wordt het energiegebruik tot nul teruggedrongen door slim gebruik te maken van energie-opwekkende voorzieningen zoals zonnepanelen en andere duurzame installaties.

Een ander voorbeeld is het herontwikkelen van het voormalig hoofdkantoor van het Provinciale Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland in Bloemendaal. Zonder afbreuk te doen aan de atmosfeer van het PEN-gebouw werd het Rijksmonument opnieuw ingedeeld en verduurzaamd. In het voormalige kantoorgebouw ontwikkelde Cobraspen Groep vijftig luxe appartementen.

Eigen koers

Luigi Prins heeft sinds de start van zijn bedrijf een eigen koers gevaren en ziet dat nu meer partijen dezelfde visie dragen en vaker kijken naar duurzaamheid in een bredere zin. Bijvoorbeeld door bouwmaterialen te hergebruiken en niet meer automatisch over te gaan op sloop, maar eerst kijken naar mogelijkheden voor renovatie. De oprichter van Cobraspen Groep handelt vanuit de visie dat oude gebouwen een waarde voor de toekomst hebben en dat deze gebouwen behouden en gekoesterd moeten worden. Sommige gebouwen die in het bezit zijn van Cobraspen Groep, zijn in hun eeuwenoude bestaan al meerdere keren van functie veranderd. Het doel van Luigi Prins is om een invulling voor de lange termijn te vinden, waarbij ook het gebouw zo duurzaam mogelijk is. Dat is ook de doelstelling voor de partijen waar Cobraspen Groep mee werkt: een zo duurzaam mogelijke werkwijze, waarbij zoveel mogelijk hoogwaardige en duurzame materialen worden gebruikt.

Verder lezen
 

Interesses Interesses

Doelgroepen

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie Contactinformatie

Cobraspen Groep B.V.


Telefoon: 0612345678


Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up