Persoonlijke leden

Mechtild Linssen

Adviseur @ ir Mechtild Linssen

Adviseur

 

Persoonlijk profiel Persoonlijk profiel

Per 1 januari 2017 ben ik zelfstandig adviseur in de volkshuisvesting. Dit als bouwkundig ingenieur (TH Delft, afstudeerrichting volkshuisvesting). Na 10 jaar Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing en Nederlandse Woonbond en 20 jaar Linssen en van Asseldonk, adviseurs in de volkshuisvesting bv, wil ik de komende 10 jaar vooral wijden aan de energietransitie/verduurzaming van bestaande wijken.

De opgave om alle wijken aardgasvrij te maken beschouw ik als een opgave die vergelijkbaar is met de stadsvernieuwing uit de jaren 70 en 80. Die opgave wordt een succes als we daarvoor vergelijkbare arrangementen ontwikkelen. Betaalbare oplossingen, ongemaksvergoedingen en inspraak voor huurders (zoals vergelijkingshuren, verhuis en herinrichtingskostenvergoeding en een plek in het ontwerpteam). En financierings- en subsidieregelingen en procesondersteuning voor een collectieve aanpak voor eigenaar bewoners.

Het is een enorme uitdaging voor gemeenten om samen met corporaties, bewoners en andere belangrijke belanghebbenden per wijk te bepalen welke manieren om aardgasvrij te worden daar voor de hand liggen. En vervolgens per wijk met alle belanghebbenden een energietransitieplan te maken en dat fasegewijs uit te voeren, met proefprojecten als lichtend voorbeeld.

Mijn ervaring is dat de urgentie van de energietransitie nauwelijke meer ter discussie staat. Iedereen wil daar wel aan bijdragen voor de toekomst van volgende generaties. Maar de vraag is hoe jouw wijk, jouw buurt en jouw woning aardgasvrij kan worden op een manier dat je het kan betalen, ook in de toekomst. Veel bewoners willen er graag over mee praten hoe dat het beste kan en wat er voor nodig is om dat te laten slagen. Sommige bewoners hechten eraan dat er wat te kiezen valt. En iedereen wil dat de resterende energie die nodig is voor verwarming, warm water en koken duurzaam wordt opgewekt, in ieder geval binnen afzienbare termijn.

De energietransitie zie ik niet alleen als doel, maar ook als middel, zeker in wijken met veel sociale woningbouw, om bewoners die elkaar nauwelijks meer kennen met elkaar in gesprek te brengen en samen te laten toewerken naar nieuw perspectief voor de wijk, hen samen en hen zelf. 

Er zijn allerlei deskundigheden nodig voor de energietransitie. Als projectleider/procesmanager vorm ik graag het juiste team bij een specifieke opgave en werk ik graag samen toe naar een breed gedragen en optimaal resultaat. Ik ben een enthousiasmerend type, heb veel ervaring met verschillende typen wijken en bewoners en spreek ook de talen van de overige belangenpartijen. Daarnaast heb ik ervaring met landelijke belangenbehartiging; want de juiste voorwaarden zijn nog niet geregeld.

Ik zet mijzelf en mijn hele netwerk graag voor de energietransitie in. We moeten alle kennis die er in de stadsvernieuwing en de stedelijke vernieuwing is opgedaan benutten en samen delen.  

Verder lezen
 

Interesses Interesses

Doelgroepen

 • (Semi)-Overheid
 • Adviesbureau
 • Architectenbureau
 • Belegger
 • Branchevereniging
 • Ingenieursbureau
 • Installatiebedrijf
 • Nutsbedrijf of Energieleverancier / netbeheerder
 • Projectontwikkelaar
 • Vastgoedeigenaar (kantoren)
 • Vastgoedeigenaar (maatschappelijk vastgoed)
 • VVE
 • Woningbouwcorporatie
 

Contactinformatie Contactinformatie

ir Mechtild Linssen
Adviesbureau

Bezoekadres
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 8
1054RX Amsterdam

Postadres
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 8
1054 RX Amsterdam

Telefoon: 0654336253


Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up