Lidmaatschap actievoorwaarden

Algemeen

© 2017 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de introductieactie van het persoonlijk- en bedrijfslidmaatschap van Duurzaam Gebouwd.

 • Deze actie loopt van 25-10-2017 t/m 28-02-18. 
 • Gedurende de actieperiode is er een korting van € 50,- van toepassing op het afsluiten van een persoonlijk lidmaatschap en € 100,- korting op een bedrijfslidmaatschap. 
 • Deze korting is geldig voor het lidmaatschap van 1 jaar. Daarna is het regulier tarief van toepassing. 
 • Na online afsluiting gaat het lidmaatschap direct in. 
 • Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd indien deze niet wordt opgezegd. 
 • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan derden. 
 • Het introductietarief kan niet gecombineerd worden met andere acties, aanbiedingen en kortingen.

Deelname

 • Partners van Duurzaam Gebouwd zijn uitgesloten van de actie omdat zij al onderdeel zijn van het netwerk. 
 • Door deel te nemen aan de actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 • Deelnemers die buiten deze vastgestelde datum lid worden betalen het reguliere tarief.
 • Het reguliere tarief bedraagt voor een persoonlijk lidmaatschap € 245,- per jaar exclusief BTW en voor een bedrijfslidmaatschap € 695,- per jaar exclusief BTW.
 • Deelnemen aan deze actie kan alleen door het online af te sluiten van het lidmaatschap.
 • Door deel te nemen aan deze actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden.

Aansprakelijkheid

 • Duurzaam Gebouwd sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, deelname aan deze actie.
 • Deelname is op eigen risico van de deelnemer. 
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de introductieactie kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden, door middel van een factuur.
 • Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op de Actie van toepassing is, handelt Duurzaam Gebouwd in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Duurzaam Gebouwd is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • Duurzaam Gebouwd behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.duurzaamgebouwd.nl/lidmaatschap-actievoorwaarden.
keyboard_arrow_up