Meet The Experts Tour

In 2019 organiseren we de Meet The Experts Tour (voorheen Round Table Tour): kleinschalige bijeenkomsten exclusief toegankelijk voor aangesloten experts en partners op directie- en beslissersniveau. Tijdens deze op uitnodiging toegankelijke tour komen (minimaal 6 tot maximaal 12) deelnemers bij elkaar om samen met een dagvoorzitter een open en inhoudelijke dialoog te voeren over een specifiek thema. Processen, belangen en kansen in de integrale bouw- en vastgoedsector worden inzichtelijk gemaakt en er wordt vorm gegeven aan het (her)bouwen van de toekomst. De Meet The Experts Tour verbindt kennis, visie en netwerk van experts en partners en deelt vervolgens de content met de integrale bouw- en vastgoedsector via o.a. onze websites.


Wilt u deelnemen aan de Meet The Experts Tour?
Indien u als partner en/of expert aangesloten bent bij Duurzaam Gebouwd en u bent werkzaam op directie- en/of beslisserniveau dan wordt u benaderd om deel te nemen aan de bijeenkomsten die aansluiten bij uw expertise.

Bent u geen partner maar heeft u wel interesse? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u! 

Meet The Experts Tour 2019

Datum

Onderwerp

31 januari

Brandveiligheid

19 maart

Building As A Service

9 april

Circulair Bouwen

10 april

#VanGasLos

11 april

Smart Buildings

18 juni

Duurzame Scholen

4 juli

Duurzaam Inkopen & Aanbesteden

12 september

BIM op de bestuurstafel

24 september

Klimaatbestendig Bouwen

28 november 

WELLCO

19 november

Financiering

12 december

Gezonde Gebouwen
Terugblikken 2015 Terugblikken 2016 Terugblikken 2017 Terugblikken 2018
21 januari - Gezonde Gebouwen 12 januari - Duurzame Scholen 14 februari - Renovatie & Transformatie 14 februari - Duurzame Scholen
28 januari - Ketensamenwerking 9 februari - Gezonde Gebouwen 9 maart - Duurzame Scholen 22 maart - Brandveiligheid & Vastgoedwaarde
12 februari - Ketensamenwerking 11 februari - Prestatiecontracten 14 maart - Nul op de Meter 26 april - Smart Buildings
18 februari - Nul op de Meter woningen 10 maart - Renovatie & Transformatie 28 maart - Gezonde Gebouwen 17 mei - Future Cities
5 maart - Gezonde Gebouwen 22 maart - Ketensamenwerking 9 mei - Renovatie & Transformatie 19 juni - Gezonde Gebouwen
11 maart - Nul op de Meter woningen 5 april - Nul op de Meter 8 juni - Zorgvastgoed 10 juli - Wellco
25 maart - Renovatie & Transformatie 19 april - ESCo's 13 juni - Duurzame Scholen 25 september - Duurzame Corporatievoorraad
23 april - Duurzame Scholen 17 mei - Aardbevingsbestendig Bouwen 5 juli - Circulair Bouwen 30 oktober - #VanGasLos
13 mei - Energiebesparing 26 mei - Gezonde Gebouwen 5 september - Industrieel/Conceptueel bouwen 27 november - Circulaire Gebouwen
21 mei - Renovatie & Transformatie 26 mei - Gezonde Leeromgeving  19 september - Smart Buildings 13 december - Product as a service
2 juni - Renovatie & Transformatie 9 juni - Circulaire Economie 5 oktober - BENG
4 juni - Prestatiecontracten 15 juni - ESCo's (vervolg)  11 oktober - Gebouwschil 
17 juni - BIM 7 juli - Renovatie & Transformatie 1  31 oktober - Gezond Binnenklimaat 
8 juli - Prestatiecontracten 7 juli - Renovatie & Transformatie 2 9 november - Nul op de Meter 
16 september - Gebiedsontwikkeling 13 september - Duurzame Scholen 30 november - Prestatiecontracten
17 september - Circulaire Economie 20 september - Circulaire Economie 1  6 december - Gezonde Gebouwen 
1 oktober - Duurzame Scholen 20 september  - Circulaire Economie 2  12 december - Circulair Bouwen 
8 oktober - Circulaire Economie 4 oktober - BIM  
14 oktober - Renovatie & Transformatie 13 oktober - Nul op de Meter   
5 november - Duurzame Scholen 1 november - Duurzame Scholen  
1 december - Ketensamenwerking 8 november - Industrieel Bouwen   
  13 december - Prestatiecontracten  

 keyboard_arrow_up