Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Eindhoven als eerste gemeente met duurzaamheids-ISO

Eindhoven als eerste gemeente met duurzaamheids-ISO

Als eerste gemeente heeft Eindhoven de zelfverklaring ISO 26000 ondertekend. Hiermee maakt ze zichtbaar dat duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering is doorgevoerd, volgens de richtlijnen van NEN-ISO 26000.

Dit meldt Eindhoven op haar website. Voorbeelden van duurzaamheid zijn volgens dit overheidsorgaan:

  • inzetten van schone energie en energiebesparing
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen
  • stimuleren van ander vervoer bij zakelijk verkeer, zoals elektrisch, openbaar vervoer en fiets
  • afvalscheiding en hergebruik van afval
  • eisen stellen aan opdrachtnemers op al deze aspecten

Hulp bij bepalen focus

“Onze partners en inwoners verwachten een duidelijk en eerlijk verhaal op het gebied van duurzaamheid”, laat gemeentesecretaris Marco Wilke weten. “Dat geldt onder meer voor ons inkoop- en aanbestedingsbeleid, voor de materialen die wij toepassen in de openbare ruimte en voor de technieken die wij toepassen. ISO 26000 helpt ons bij het bepalen van een heldere focus, zodat medewerkers, inwoners en andere belanghebbenden precies weten wat zij van ons kunnen verwachten."

Inspiratie voor andere overheden?

Volgens hem wil en zal de overheid vaker het goede voorbeeld moeten geven en hoopt andere overheden te inspireren om met deze MVO-richtlijn zoals ISO 26000 te gaan werken. “Wij zien het als onze taak om hier duidelijk over te zijn en om de aspecten waar wij als overheid direct invloed op hebben actief op te pakken. Zo ondernemen we diverse activiteiten om onze milieu-impact te minimaliseren. Hierbij richten wij ons zowel op onze bedrijfsvoering als op de partners waarmee we samenwerken. We nemen maatregelen om ons eigen vastgoed te verduurzamen.” Aan die verduurzamingsslag heeft Duurzaam Gebouwd eerder dit jaar uitgebreid aandacht besteed, onder meer met het artikel 'Medewerkers gemeente Eindhoven helpen bij verduurzaming vastgoed'.

Internationale richtlijn ISO 26000

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in een organisatie. Het geeft organisaties een normatief kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO. Deze richtlijn is tot stand gekomen met medewerking van organisaties en experts uit 94 landen. Het opstellen heeft plaatsgevonden op basis van ‘argumenten en consensus’, schrijft MVO Nederland. Zo is een breed draagvlak ontstaan voor ISO 26000 in het bedrijfsleven, overheid, vakbonden, consumenten, NGO’s en overige partijen.

Foto: stadhuis en stadhuistoren van de gemeente Eindhoven

 

  |  0 reactiespermalink

Meer nieuws uit Eindhoven, Noord-Brabant

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties

Terug naar boven