Beter wonen voor hetzelfde geld; wie zegt daar nou nee tegen?

Beter wonen voor hetzelfde geld; wie zegt daar nou nee tegen?

Recent heb ik namens Stroomversnelling twee brochures overhandigd. Eén gaat over mogelijkheden voor financiering van een Nul op de Meter renovatie voor particuliere woningeigenaren. Deze overhandigde ik aan Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Verenging van Banken. De andere gaat over financiering van Nul op de Meter renovaties voor woningcorporaties, deze overhandigde ik aan Birgitte van Hoesel, directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Om grote aantallen woningen te voorzien van een totale Nul op de Meter make-over, is het namelijk belangrijk dat woningcorporaties, particuliere eigenaren en banken weten welke kansen er liggen. Snel en in grote aantallen totale Nul op de Meter make-overs realiseren, dat kan alleen als woningcorporaties en banken actief meedoen.

De nieuwe aanpak voor woningbouwcorporaties

Om mee te kunnen doen, moeten corporatiebestuurders ten eerste een goed beeld hebben van de mogelijkheden, zeker als het om de financierbaarheid gaat. Corporaties kiezen nu nog vaak voor een traditionele aanpak van woningverbetering; al dan niet in kleine stapjes gaan de huizen van label F naar label B. Deze aanpak is begrijpelijk, omdat dit tot voor kort het maximaal haalbare was. Vandaag de dag zijn er gelukkig betere oplossingen voor handen. 

Stroomversnelling heeft eraan bijgedragen dat in hoog tempo nieuwe, slimme oplossingen zijn ontstaan. Razend snel (echt in enkele dagen), in bewoonde staat, krijgen huizen, een totale Nul op de Meter make-over – mét een gegarandeerde energieprestatie. Dit kan omdat de werkwijze radicaal anders is dan de traditionele. Het ‘product’ wordt industrieel vervaardigd en in zeer korte tijd op locatie aangebracht.  Eerder was dit onmogelijk en nu gebeurt het in heel Nederland.

In de overhandigde brochure voor corporatiebestuurders tonen we aan dat de businesscase van deze nieuwe, geïndustrialiseerde oplossing, vaak veel verstandiger is dan renoveren via labelstapjes. Bovendien: de huurders staan ervoor in de rij. Zij zijn echt heel enthousiast over het nieuwe ‘woonproduct’. De brochure kan onbekendheid wegnemen en onderbouwt robuust dat het investeren in Nul op de Meter oplossingen doordacht en verstandig is.

Voordelen voor particuliere woningeigenaren

Bij particuliere huiseigenaren zijn de nieuwe mogelijkheden die Stroomversnelling met zijn Nul op de Meter oplossingen biedt, vaak ook nog onbekend. Dit geldt niet alleen voor woningeigenaren, ook veel financieel adviseurs van de banken zijn zich nog niet bewust van de kansen die er liggen. Om die reden maakte Stroomversnelling samen met de banken, AFM en ondersteund door Nibud, een brochure die financieel adviseurs inzicht biedt in de verschillende mogelijkheden om Nul op de Meter te financieren.

Verder spraken we met de banken af dat hun financieel adviseurs masterclasses krijgen van Stroomversnelling . Op die manier kan de adviseur zijn of haar klanten straks adequaat informeren over de voordelen van een Nul op de Meter renovatie en over de betaalbaarheid er van voor particuliere woningeigenaren (woonlasten neutraal).

Doe mee!

De Klimaattop in Parijs heeft de urgentie voor vergaande verduurzaming van onze woningvoorraad nog eens extra onderstreept. Het komt er nu op aan meters te maken. En dat kan ook (verantwoord)! Middels de overhandigde brochures laten we zien hoe. Hieraan gekoppeld roep ik corporatiebestuurders, banken, bouwers, makelaars, bedrijven uit de toeleverende keten, gemeenten, provincies én particuliere woningeigenaren op, om het ook daadwerkelijk te doen! Want; beter wonen voor hetzelfde geld; wie zegt daar nou nee tegen?

Beide brochures kunt u downloaden op stroomversnelling.nl.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c172 c225 c243
Meer dan honderd jaar oude woning is nu NOM

Meer dan honderd jaar oude woning is nu NOM

7 okt om 09:01 uur
timer 5 min

Een woning uit 1910 verbouwen en helemaal Nulop-de-Meter maken: een flinke uitdaging, waar een Bloemendaals gezin ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Een gouden stap in wijkontwikkeling

Een gouden stap in wijkontwikkeling

5 okt om 09:01 uur
timer 4 min

Een duurzame woning in een groene omgeving gaat vaak gepaard met hogere kosten voor de bewoner. Juist dat ...

Lees verder »

c21 c172 c186 c225 c243
Nieuw energielabel in 2021 voor huizen en gebouwen

Nieuw energielabel in 2021 voor huizen en gebouwen

21 aug om 13:01 uur
timer 2 min

Op 1 januari van het komende jaar verdwijnt het huidige Vereenvoudigd Energielabel. Wie nadien een huis of utiliteitsgebouw ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

9 jul om 10:01 uur
timer 4 min

Over drie decennia moet Nederland voorgoed verlost zijn van aardgas en zien we – als het goed is – ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c172 c225 c243
Delen: de sleutel in de energietransitie

Delen: de sleutel in de energietransitie

26 mrt om 09:30 uur

In Voorhout staan 33 Plus op de Meter-woningen in de wijk Hooghkamer. Dit is niet zomaar een voorbeeldproject, ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Ballast Nedam: alle grondgebonden woningen energieneutraal in 2019

Ballast Nedam: alle grondgebonden woningen energieneutraal ...

4 mrt om 11:48 uur
timer 2 min

In 2017 besloot Ballast Nedam Development volledig gasloos te gaan ontwikkelen. Intussen is dat landelijk doorgevoerd. ...

Lees verder »

c21 c143 c172 c225 c243
“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal hebben er aandacht aan besteed”

“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal ...

29-11-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Heb jij een bijzonder duurzaam project in handen, rijp voor een Duurzaam Bouwen Award? Lees nu wat dat de eerdere ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c237 c243
Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

13-08-2019 om 09:00 uur
timer 1 min

Vanaf september kunnen gemeenten weer een aanvraag indienen voor aardgasvrije proeftuinen.

Lees verder »

c21 c172 c184 c225 c243
“Kabinet moet nu echt juiste keuzes maken”

“Kabinet moet nu echt juiste keuzes maken”

04-06-2019 om 22:15 uur
timer 1 min

Het Corporatiedebat 2019 leverde weinig goed nieuws op over de verduurzaming van de woningportefeuilles. Marnix ...

Lees verder »

c21 c125 c172 c225 c243
Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor unieke NoM-uitvraag

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor ...

20-02-2019 om 08:00 uur

De succesvolle renovatie van de proefportiek Flatmettoekomst verdient meer aandacht. Dat bleek wel uit een sessie ...

Lees verder »

c21 c172 c184 c185 c225 c234
Met flinke korting op kennisplein Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Met flinke korting op kennisplein Duurzaam Gebouwd ...

06-09-2018 om 16:00 uur
timer 1 min

Het Duurzaam Gebouwd Congres, dat op 14 februari 2019 in Leeuwarden wordt gehouden, kent ook deze editie een kennisplein. ...

Lees verder »

c21 c26 c172 c184 c186
Vijflaags appartementen nul op de meter gerealiseerd

Vijflaags appartementen nul op de meter gerealiseerd

16-08-2018 om 15:30 uur
timer 2 min

Woonstichting ’thuis en BAM Wonen hebben in het Brabantse Best 48 nul-op-de-meter-appartementen ‘De ...

Lees verder »

Reacties

Om de stroom echt te laten versnellen moet bovenstaand artikel aangevuld worden. In de NOM campagne wordt tot nog toe telkens weer vergeten om het complete verhaal te vertellen. Vanuit corporaties bezien lijkt het door deze onvolledigheid erg op het “om de hete brei heen dansen”. En hoewel hete brei wel warm is, is het belemmerd voor een en ‘de’ stroomversnelling. Ik wil het artikel dan ook graag aanvullen met het dilemma waar veel corporaties tegenaan lopen. En waar ik tot nog toe erg weinig respons op krijg. Het klinkt natuurlijk ook veel eenvoudiger en mooier: "Een nieuwe aanpak voor woningcorporaties". En het is uiteraard helemaal waar dat “het tempo van de energietransitie in de sociale huursector fors moet worden verhoogd”. Maar een conclusie en/of aanbeveling als “Het is tijd voor radicaal andere strategieën en nieuwe stippen op de horizon. En nieuwe strategieën betekenen voor woningcorporaties onder andere dat ze ophouden met het klakkeloos uitvoeren van de meerjaren-onderhoudsplanning, stoppen met “verketelen” en stoppen met label B renovaties” is veel te ongenuanceerd en voorbarig. En heeft daardoor bij veel corporaties een averechtse uitwerking, het werkt eerder belemmerend. Waar geheel aan voorbij gegaan wordt is het feit dat de huidige strategische keuzes van corporaties gebaseerd zijn op dezelfde visie met betrekking tot milieu, CO2 reductie en verduurzaming portfolio als van de energiesprong/stroomversnelling. Maar daarnaast moeten corporaties nog heel veel andere beleidskeuzes maken. Denk als eerste aan het belangrijkste doel “betaalbaarheid”. Maar vergeet ook vooral niet de keuzes die gemaakt moeten worden door de oplegging van de verhuurdersheffing en de implementatie van de Woningwet en last but not least tussendoor ook nog even de forse huisvestings-opgave voor statushouders. Hoezo een nieuwe aanpak voor woningcorporaties? Het probleem voor corporaties om bij te dragen aan de gewenste en noodzakelijke schaalvergroting heeft te maken met de relatie tussen NOM (z.g. NOM-renovaties) en ‘recent’ uitgevoerde verduurzamingsprojecten (z.g. label B-renovaties). Uitgangspunt in de uitvoeringsplannen van de Stroomversnelling is een rendabele business-case en de toepassing van de energieprestatievergoeding (EPV). In alle situaties gaat deze business-case uit van woningen met label D of lager. De business-case voor de categorie woningen met een hogere energetische kwaliteit is niet rendabel. Onder andere door beperkte toepassing EPV en geen of beperkte levensduurverlenging. Tot op heden ontbreekt dus een oplossing om deze categorie alsnog NOM te maken. Het gevoerde beleid van Kleurrijk Wonen en veel andere corporaties afgelopen jaren ten aanzien van de “verduurzaming” van het woningbestand heeft geleid dat op dit moment een zeer groot deel van de woningbezit een hoge energetische kwaliteit heeft (label A, B en C). Er is voor deze categorie woningen (nog) geen oplossing beschikbaar - niet alleen financieel maar ook deels technisch - om ze naar NOM te transformeren. Die woningen “passen” dus niet in het schaalvergrotings-‘mandje’. De stroomversnelling wordt hierbij uitgedaagd om te gaan trekken in plaats van duwen en de antwoorden te vinden op de 2 vragen die op dit moment voor veel corporaties actueel zijn: 1) “Wat doe je als corporatie met de NOM opgave in de bestaande woningvoorraad wanneer je de afgelopen 5 jaar zeer fors in verduurzaming geïnvesteerd hebt en (bijna) geen woningen meer hebt met label D, E of lager?” Deze vraag leidt onmiddellijk tot vragen zoals “hoe kan op korte termijn aan de gevraagde schaalvergroting worden meegewerkt?” en “hoe kan het deel van de woningvoorraad met een goede energetische kwaliteit (vanaf A++ tot label C) op (langere?) termijn naar NOM gebracht worden?”. 2) “Hoe kunnen op korte termijn verduurzamings-projecten (label B-renovaties en/of ‘impuls’) opgestart en uitgevoerd worden zonder dat een NOM-aanpak op (langere?) termijn gefrustreerd wordt”. Concreet gaat het hierbij om de vraag welke energetische verduurzamingsmaatregelen belemmerend zijn voor een NOM aanpak in de nabije toekomst en welke maatregelen zijn dat juist niet en leiden tot z.g. ‘no regret’ investeringen. Omdat veel corporaties op dit moment de verduurzamingsprojecten aan het opstarten zijn, waarbij op zeer korte termijn dus energiebesparende maatregelen gekozen moeten worden, heeft de beantwoording van deze 2 vragen een veel hogere prioriteit dan het vullen van het schaalvergrotings-‘mandje’. Dus stroomversnelling: kom in actie!

Het bewijs dat kleine stappen leiden tot een lock-in. Laat verder één ding duidelijk zijn. Niet het label is maatgevend maar de energierekening. We kennen portefeuilles met veel label B en label C woningen met energierekeningen van boven de 150 euro. Supergeschikt voor NOM dus. Daarnaast is het de vraag of de portefeuille van Kleurrijk de maat is voor de rest v NL.

Reeds in de vorige eeuw gaf het Europees Cepheus-programma de bouw aan van ~NOM woningen. Nu staat de NZEB op de wetgevende rol. En ja laat vooral Label CDE-woningen eerst aangepakt worden. De banken willen nog niet voldoende mee - zo zal alles niet kunnen gedaan worden. Maar met NOM doe je het eindelijk goed....

'Nul op de Meter' leunt te veel op de EnergiePrestatieVergoeding (EPV) die morgen in de Tweede Kamer waarschijnlijk wordt aangenomen. De nadelen en beperkingen van de nieuwe wet van minister Blok zullen helaas niet zorgen voor een hausse aan NOM renovaties. Alleen een integratie van ambitieus woon- en klimaatbeleid zal de noodzakelijke grootschalige verduurzaming - met woonlastenbeheersing! - vooruit helpen. zie http://woonlasten.info/document/epv-is-geen-oplossing/

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up